Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej
Księdza Infułata dra Tadeusza Śliwowskiego

Ksiądz Infułat dr Tadeusz Śliwowski

Odszedł do Pana w dniu 31 grudnia 2022 r.
w wieku 77 lat, w kapłaństwie 51 lat
emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej
wieloletni kanclerz kurii diecezjalnej w Łomży

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:
W dniu 3 stycznia 2023 r. (wtorek):
- o godz. 19.00 Msza św. żałobna w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży pod przewodnictwem bpa Tadeusza Bronakowskiego.
W dniu 4 stycznia 2023 r. (środa):
- o godz. 10.00 Msza św. żałobna w kaplicy Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży (ul. Giełczyńska 20), dla mieszkańców Domu.
- o godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa w katedrze łomżyńskiej pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.
Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. inf. dra Tadeusza Śliwowskiego zostanie złożona w grobie na cmentarzu parafialnym w Łomży.
Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.
Śp. Księdza Infułata Tadeusza Śliwowskiego polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o udział w uroczystościach pogrzebowych, a także o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

Ks. Artur Szurawski
KANCLERZ KURII

Łomża, dnia 2 stycznia 2023 r.