Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej
Księdza Kanonika Stanisława Stypułkowskiego

 

Ksiądz Kanonik Stanisław Stypułkowski

Odszedł do Pana w dniu 10 września 2021 r.
w wieku 76 lat, w kapłaństwie 52 lata
emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej

    Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego odbędą w następującym porządku:

    Dnia 13 września br. (poniedziałek) o godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa w kościele katedralnym w Łomży.

    Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. kan. Stanisława Stypułkowskiego zostanie złożona w grobie kapłańskim na cmentarzu parafialnym przy ul. Kopernika w Łomży.

      Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.
Śp. Księdza Kanonika Stanisława Stypułkowskiego polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

Ks. Artur Szurawski
KANCLERZ KURII

Łomża, dnia 10 września 2021 r.