Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Prałata dra Jerzego Samsela

 Odszedł do Pana w dniu 22 sierpnia 2021 r.

w wieku 64 lat, w kapłaństwie 37 lat

Ksiądz Prałat dr Jerzy Samsel

Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej

w Zambrowie w latach 2004-2018

Uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego odbędą się w następującym porządku:

Dnia 28 sierpnia br. (sobota) o godz. 12.00 Msza św. pogrzebowa w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Ostrowi Mazowieckiej.

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. ks. prał. dra Jerzego Samsela zostanie złożona do grobu rodzinnego na cmentarzu parafialnym w Ostrowi Mazowieckiej.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Śp. Księdza Prałata dra Jerzego Samsela polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”            

Ks. Grzegorz Suchta  

   Notariusz Kurii

Łomża, dnia 24 sierpnia 2021 r.