KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

WZORY PISM I FORMULARZY
W ZWIĄZKU Z ZAWARCIEM SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA

01. Protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa - wzór podstawowy dla dwojga katolików: kawalera i panny.
01a. Protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa - załącznik dla wdowców i rozwodników.
01b. Protokół z rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa - załącznik dla małżeństw mieszanych, z niechrześcijanami, niewierzącymi i niepraktykującymi.
02. Przysięga świadka o stanie wolnym
03. Przysięga narzeczonego o stanie wolnym.
04. Małżeństwo mieszane – oświadczenie niekatolik.
05. Małżeństwo mieszane – oświadczenie niewierzący.
06. Prośba o ogłoszenie zapowiedzi.
06a. Prośba o dyspensę od zapowiedzi.
07. Licencja asystencji przy małżeństwie.- łać
07a. Licencja asystencji przy małżeństwie.- PL
08. Zawiadomienie o małżeństwie zawartym na podstawie licencji.
09. Zezwolenie na protokół poza uprawnioną parafią
10. Zawiadomienie o zawarciu małżeństwa
11. Świadectwo ślubu
12a. Prośba o dyspensę od przeszkody różnicy religii
12b. Prośba o zezwolenie na małżeństwo mieszane
12c. Prośba o dyspensę od formy kanonicznej
12d.Legalizacja małżeństwa z cerkwi
13. Prośba o dyspensę ogólną.
14. Prośba o dyspensę od przeszkody pokrewieństwa lub powinowactwa.
15. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez niepełnoletniego.
15a. Zgoda rodziców.
16. Prośba o zezwolenie na małżeństwo kanoniczne bez skutków cywilnych.
16a. Oświadczenie nupturientów o zawieraniu małżeństwa kanonicznego bez skutków cywilnych.
16b. Pouczenie o skutkach cywilnych
17. Prośba o zezwolenie na asystowanie przy małżeństwie zawieranym przez osobę związaną sądowym zakazem zawarcia małżeństwa - klauzula
18. Prośba zezwolenie osobie cywilnie rozwiedzionej na sakramentalne małżeństwo.
18a. Prośba o zezwolenie – zobowiązania naturalne.
19a. Prośba o zezwolenie - cenzura.
19b. Prośba o zezwolenie - zagranica
20a. Delegacja do asystowania przy zawieraniu małżeństwa – ogólna
20b. Delegacja do asystowania przy zawieraniu małżeństwa - szczegółowa
20c. Delegacja na zawarcie małżeństwa do kościoła nieparafialnego wraz z delegacją do asystowania.
21a. Prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku - petent.
21b. Prośba o uzdrowienie małżeństwa w zawiązku – pismo proboszcza.
22. Zaświadczenie o zawarciu małżeństwa.