KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat

XV Tydzień Biblijny

W dniach 23-29 IV 2023 r. w Polsce odbędzie się XV Tydzień Biblijny, pod hasłem „Wierzę w Kościół Ojca i Syna i Ducha Świętego”. Jednocześnie 23 IV (III Niedziela Wielkanocna) będzie też miało miejsce VII Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które już zostały przekazane do wszystkich parafii naszej Diecezji. W nich (podobnie jak w ubiegłych latach) znajdziemy bardziej szczegółowe omówienie obu tych wydarzeń oraz cały szereg materiałów do wykorzystania w czasie ich trwania.

Zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do VII Narodowego Czytania Pisma św.
w tym roku jest Ewangelia według św. Jana oraz trzy listy jego autorstwa w NT, można też zachęcić wiernych do indywidualnej lektury tych ksiąg lub
do wspólnego, rodzinnego czytania w domu.

Zawarte w przekazanych materiałach teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (propozycje katechez, Droga Światła, Krąg biblijny). Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można powielić
i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentów Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Prosimy Czcigodnych Księży o zapoznanie się z przekazanymi materiałami i o ich wykorzystanie w pracy parafialnej.

 

Ks. Paweł Nocko

Przewodniczący Wydziału
ds. Duszpasterstwa Ogólnego

 

Ks. Jan Krupka

Moderator Diecezjalny

Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II

 

Łomża, dnia 19 kwietnia 2023 r.

N. 305/2023


31 marca – 2 kwietnia (piątek-sobota) – Oaza Modlitwy „Uzdrowienie wewnętrzne” organizowana przez Diakonię Modlitwy Ruchu Światło-Życie w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
1 kwietnia (sobota) godz. 10:00 – pierwsze spotkanie i zaprzysiężenie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej; Msza święta w Kościele Rektoralny pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży i spotkanie w WSD w Łomży,
2 kwietnia (niedziela) – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej; „Palma kurpiowska” w Łysych pod przewodnictwem Biskupa Janusza Stepnowskiego; Marsze Papieskie ku czci św. Jana Pawła II w 18. rocznicę odejścia do Domu Ojca;
2 kwietnia (niedziela) – Spotkanie małżeńskie: „Jak budować szczęśliwe małżeństwo” w Centrum Ewangelizacji w Ostrowi Mazowieckiej,
5-9 kwietnia (środa-niedziela) – Triduum Paschalne przeżywane w formie rekolekcji dla rodzin Domowego Kościoła w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
6 kwietnia (czwartek) godz. 10:00 – Msza święta Krzyżma w katedrze łomżyńskiej pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego z udziałem prezbiterów diecezji oraz Liturgicznej Służby Ołtarza,
6-9 kwietnia (czwartek-niedziela) – Triduum Paschalne,
12-14 kwietnia (środa-piątek) – rekolekcje kapłańskie w WSD w Łomży,
15 kwietnia (sobota) – Pielgrzymka Ruchu Rodzin Nazaretańskich na Jasną Górę,
16 kwietnia (niedziela) – II Niedziela Wielkanocy czyli Miłosierdzia Bożego; uroczystości odpustowe w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży,
21-23 kwietnia (piątek-niedziela) – rekolekcje biblijne liderów i trynitarzy Ruchu Gloriosa Trinita w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
21-22 kwietnia (piątek-sobota) – spotkania formacyjne dla księży, liderów oraz członków ruchów, wspólnot i stowarzyszeń diecezji łomżyńskiej poświęcone eklezjalności wspólnot,
22 kwietnia (sobota) godz. 9:00 – Diecezjalna Kongregacja Stowarzyszenia Diakonia Ruchu Światło-Życie,
22 kwietnia (sobota) godz. 18:00 – Msza św. i modlitwa o uproszenie uzdrowienia przez przyczynę św. Szarbela w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży,
27 kwietnia (czwartek) godz. 19:00 – Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w kościele rektoralnym
pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży,
28 kwietnia – 1 maja – rekolekcje formacyjne Theoforos i „Kurs Jan” prowadzony przez Centrum Nowej Ewangelizacji Dobrego Pasterza z Ostrowi Mazowieckiej w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
29 kwietnia – 3 maja – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia Ruchu Domowy Kościół w Hodyszewie,
29 kwietnia – 3 maja – Oaza Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I stopnia Ruchu Domowy Kościół w Ptakach.

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Komunikat Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

na Dzień Świętości Życia 2023

           

Przewielebny Księże Proboszczu,

Modlitwa za życie każdego poczętego człowieka jest wyrazem miłości, a zarazem dostępną dla każdego formą zaangażowania w jego obronę. Miniony rok był pierwszym, w którym obowiązywało prawo chroniące życie człowieka w szerokim zakresie. Trybunał Konstytucyjny przywrócił właściwy stan rzeczy zapisany w Konstytucji. Niestety ubiegły rok był także czasem aktywności grup i środowisk, które występują przeciwko świętości życia. Prowadziły one akcję na rzecz wprowadzenia prawa zezwalającego na bezkarne zabijanie dzieci nienarodzonych – inicjatywę obywatelską „Legalna aborcja bez kompromisów”. Podpisało się pod nią 200 000 obywateli. Z niepokojem przyjmujemy również deklaracje polityków, którzy sukces wyborczy chcą budować na liberalizmie moralnym i eliminowaniu ze startu w wyborach posłów opowiadających się za życiem.

Dlatego wierni Bogu i nauczaniu Świętego Jana Pawła II – który jest dziś brutalnie przez różne osoby a szczególnie środowiska lewicowe atakowany – a który niejednokrotnie przypominał, że „bronić życia i umacniać je, czcić je i kochać, to zadanie, które Bóg powierza każdemu człowiekowi…” (Evangelium vitae)., przed zbliżającym się Dniem Świętości Życia (Święto Zwiastowania Pańskiego – 25 marca), podejmujemy z następujące inicjatywy:

  1. III TYDZIEŃ MODLITW O OCHRONĘ ŻYCIA.
  • Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka po raz trzeci przedstawiło inicjatywę Tydzień Modlitw o Ochronę Życia. Rozpocznie się on w uroczystość św. Józefa (19 marca), a zakończy w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25 marca). Inicjatywa posiada rekomendację Konferencji Episkopatu Polski. Codziennie należy odmawiać modlitwę o pokój autorstwa papieży, modlitwę ułożoną przez św. Jana Pawła II i zaczerpniętą z encykliki Evangelium vitae oraz krótkie rozważanie. Książeczki z tekstami modlitw na poszczególne dni otrzymali księża dziekani w liczbie po jednej na parafię. Rozważania znaleźć można także na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin naszej diecezji. Zachęcamy, aby zaprosić do wspólnej modlitwy parafian, wspólnoty działające przy parafii oraz całe rodziny. Najlepiej uczynić to w uroczystość św. Józefa albo w niedzielę przed uroczystością Patrona Kościoła Świętego.
  1. DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO.
  • Prosimy Księży o przeprowadzenie wśród wiernych Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Można to zrobić w Dzień Świętości Życia, bądź w sąsiadującą z tym dniem niedzielę, kiedy w świątyni jest większa liczba wiernych (do krucjaty bowiem można przystąpić w każdej chwili). Liturgia uroczystych przyrzeczeń znajduje się w Księdze Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którą cztery lata temu przekazaliśmy do każdej parafii.
  • Deklaracje dotyczące Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego przekazaliśmy księżom dziekanom na lutowej kongregacji. Można je także nabyć w Wydziale Duszpasterstwa Rodzin w Kurii.
  • Przypominamy, że od trzech lat w każdej parafii znajduje się Księga Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Biskup Łomżyński polecił, aby znalazła się ona wśród ksiąg znajdujących się w kancelarii parafialnej. Księga i wpisane w nią imiona i nazwiska, mają być świadectwem obecności w parafii ludzi dobrej woli, zabezpieczających modlitwą życie tych dzieci, którym zabrakło miejsca i miłości w sercach matek już u samego początku ich istnienia. Prosimy o wyłożenie Księgi w kościele w Dniu Świętości Życia i umożliwienie wpisania się do niej osobom, które podejmą się Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
  1. INFORMACJA DO OGŁOSZEŃ PARAFIALNYCH.
  • Prosimy także o podanie wiernym w ogłoszeniach parafialnych, informacji ochrony ludzkiego życia: „Instytucje kościelne służą swą gotowością udzielania wielorakiej pomocy matkom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. W naszej Diecezji istnieje: Fundusz Obrony Życia, Specjalistyczna Poradnia Rodzinna, Telefon Zaufania (numer: 698 761 737), Hospicjum Perinatalne, dwa Okna Życia (Łomża – ul. Dworna 32 i Ostrołęka – ul. Szwedzka 2a) oraz Duszpasterstwo rodzin z dziećmi niepełnosprawnymi w Łomży (Parafia pw. św. A. Boboli) i w Ostrołęce (Parafia pw. św. Franciszka). Więcej informacji na stronie: www.duszpasterstwo.rodzin.lomza.pl

Centralne obchody Dnia Świętości Życia odbędą się w Katedrze Łomżyńskiej. Mszy św. o godzinie 12:00 przewodniczył będzie Biskup Tadeusz Bronakowski. Ksiądz Biskup przyjmie także uroczyste deklaracje przystąpienia do Dzieła Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego od osób, które zdecydują się przez dziewięć miesięcy modlić za dziecko, którego imię zna tylko Bóg i którego życie już w łonie matki jest zagrożone. Serdecznie zapraszamy na tę uroczystość.

 

Ks. Jacek Kotowski

Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

 

Łomża, dnia 10 marca 2023 r.

N. 169/2023

1 marca (środa) - Kongregacja dziekanów w WSD w Łomży,
2 marca (czwartek) godz. 10:00 – Wielkopostny Dzień Skupienia dla kapłanów w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej,
2 marca (czwartek) – Krąg diecezjalny Domowego Kościoła w Wysokiem Mazowieckiem,
3-5 marca (piątek-niedziela) – 32. Warsztaty Liturgiczno-Muzyczne w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
4 marca (sobota) – Uroczystość św. Kazimierza, królewicza, patrona białostockiej prowincji kościelnej. Siedemnasta rocznica święceń biskupich Biskupa Tadeusza Bronakowskiego,
4 marca (sobota) godz. 9:30 – Wielkopostny Dzień Skupienia dla organistów w katedrze łomżyńskiej,
4 marca (sobota) godz. 10:00 - Diecezjalna Szkoła Ceremoniarza w Szczuczynie w Zespole klasztornym,

5 marca (niedziela) – Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami organizowany przez Dzieło Pomocy Ad Gentes przy Komisji ds. Misji KEP; zbiórka do puszek na misje,
7-8 marca (wtorek-środa) – Kurs psałterzysty organizowany przez Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w WSD w Łomży,
10-12 marca (piątek-niedziela) – Stała formacja Odnowy w Duchu Świętym w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
11 marca (sobota) godz. 10:00 - Diecezjalna Szkoła Ceremoniarza w Szczuczynie w Zespole klasztornym,
11 marca (sobota) – Dzień Kobiet „Od uśpienia do zachwytu” organizowany przez Diecezjalne Duszpasterstwo Kobiet; rozpoczęcie Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Brunona w Łomży o godz. 10,
11 marca (sobota) – Finał konkursu dla członków i sympatyków Szkolnych Kół Caritas: „Przez życie z Dobrą Nowiną – Ewangelia według św. Jana”, etap diecezjalny. Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 5 w Łomży, ul. Polna 40A,
11-12 marca (sobota-niedziela) – Akcja modlitewna Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego w wymiarze diecezjalnym i ogólnopolskim modlitwy za papieża Franciszka z racji rocznicy wyboru na Stolicę Piotrową,
12 marca (niedziela) – Rejonowe dni wspólnoty Ruchu Światło-Życie w rejonach diecezji,
13 marca (poniedziałek) – 10. rocznica wyboru na Stolicę Piotrową Papieża Franciszka,
17–18 marca (piątek-sobota) – XXII Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak. Pomagam!” W sklepach na terenie całej diecezji łomżyńskiej przeprowadzona zostanie wielkanocna zbiórka żywności. Zapraszamy wszystkie większe parafie, Parafialne Zespoły Caritas, Szkolne Koła Caritas, wolontariuszy indywidualnych oraz sympatyków Caritas do kontaktu: zgłoszenia, omówienie logistycznego przeprowadzenia zbiórki, zgłoszenia wolontariuszy do legitymacji, wybór koordynatorów do poszczególnych sieci sklepów (Biedronka, Lidl Polska, Netto, Gama), dokumenty (druki) do zbiórki: https://lomzacaritas.pl/ogolnopolska-zbiorka-zywnosci-tak-pomagam/. Na zgłoszenia czekamy do dnia 15.03.2022r: email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dodatkowe informacje pod telefonem: 86/ 216 29 38,
17-19 marca (piątek-niedziela) – Rekolekcje ruchu duchowości małżeńskiej Equipes Notre Dame w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
18 marca (sobota) godz. 10:00 - Diecezjalna Szkoła Ceremoniarza w Szczuczynie w Zespole klasztornym,
20 marca (poniedziałek) – Uroczystość św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny,
22 marca (środa) godz. 18:00 – Msza św. i modlitwa o uproszenie uzdrowienia przez przyczynę św. Szarbela w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży,
24 marca (piątek) godz. 16:30 – Akademicka droga krzyżowa w katedrze łomżyńskiej,
24 marca (piątek) godz. 19:00 - Ekstremalna droga krzyżowa w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Małym Płocku (dwie trasy: 40 km i 20 km),
24-26 marca (piątek-niedziela) – Weekend formacyjny Ruchu Rodzin Nazaretańskich w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży,
25 marca (sobota) godz. 12:00 – Dzień Świętości Życia i Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego. Diecezjalne uroczystości w katedrze łomżyńskiej,
25 marca (sobota) godz. 15.00 – Spotkanie formacyjno-informacyjne dla uczestników ŚDM w Lizbonie w parafii pw. Św. Brunona w Łomży,
27 marca (poniedziałek) godz. 19:00 – Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży,
31 marca – 2 kwietnia (piątek-sobota) – Oaza Modlitwy „Uzdrowienie wewnętrzne” organizowana przez Diakonię Modlitwy Ruchu Światło-Życie w Domu Rekolekcyjnym św. Jana Pawła II w WSD w Łomży.

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

 Łomża, dnia 28 lutego 2023 roku