KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

na sierpień – miesiąc abstynencji 2022

„Posłani w pokoju Chrystusa, budujmy trzeźwą i wolną Polskę” – to hasło w obecnym roku inspiruje nas i mobilizuje do pracy w apostolstwie trzeźwości, a także w duszpasterstwie osób uzależnionych i ich współcierpiących rodzin. W świetle tego przesłania podejmujemy temat reklamy alkoholu, wszechobecnej w naszym życiu publicznym. Jest to poważny problem, który wymaga natychmiastowego rozwiązania.

1. Ocena aktualnych problemów alkoholowych

Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, w którym znalazła się gorzka ocena obecnej sytuacji: nauka mówi jasno, że alkohol jest jedną z najbardziej szkodliwych substancji dla zdrowia indywidualnego i społecznego. Mimo to jego sprzedaż i promocja są słabiej regulowane, niż w przypadku innych substancji psychoaktywnych. Tymczasem na świecie aż 13,5 proc. wszystkich zgonów osób w wieku 20-39 lat jest związanych ze spożywaniem alkoholu.

Tak wiele mówimy o inflacji, o rosnących cenach i trudnościach w domowych budżetach. A mimo to, co roku Polacy są w stanie wydać na alkohol ok. 40 mld złotych. To równowartość 2/3 wydatków polskiego budżetu na obronność, a zdecydowanie więcej, niż w Polsce wydaje się na naukę i szkolnictwo wyższe.

2. Wpływ reklamy alkoholu na życie społeczne

Gdy rozumiemy, jak wielka jest skala wydatków alkoholowych, łatwiej nam pojąć, dlaczego producenci tak wiele inwestują w reklamę. W ciągu roku tylko producenci piwa wydają na reklamy kilkaset milionów złotych. Te ogromne środki przeznacza się na tworzenie fałszywego obrazu alkoholu, jako niezbędnego i niezwykle atrakcyjnego elementu ludzkiego życia.

Obecnie reklama alkoholu to nie tylko telewizja, prasa czy radio. Pojawiają się coraz to nowe formy przyzwyczajania ludzi do picia. Marki alkoholowe sponsorują wydarzenia sportowe i artystyczne. Celują przede wszystkim tam, gdzie koncentruje się uwaga i emocje młodych ludzi. Łączą alkohol z radością, wolnym czasem, letnim wypoczynkiem, ale też silnymi emocjonalnie chwilami, jak wspólny mecz na stadionie czy uczestnictwo w dużym festiwalu muzycznym. Coraz większym polem działania producentów są też media społecznościowe. W filmikach i zdjęciach tworzonych przez tzw. influencerów często pojawiają się jawne lub zakamuflowane formy promowania alkoholu. Reklama w internecie i na platformach cyfrowych jest szczególnie niebezpieczna. Opiera się bowiem na precyzyjnej analizie danych o użytkownikach, dzięki czemu można wyświetlać im takie formy promocji, które mają największą szansę wpłynąć na ich zachowania.

Groźnym trendem w marketingu jest promowanie napojów bezalkoholowych. Napoje te mają tych samych producentów i niemal identyczne nazwy i opakowania jak ich alkoholowe odpowiedniki. W ten sposób przyzwyczaja się, zwłaszcza młodych odbiorców, do logotypów, marek i opakowań alkoholu, rzekomo nie reklamując alkoholu. Należy pamiętać, że napój określany jako bezalkoholowy w rzeczywistości może posiadać do 0,5% alkoholu.

            Reklamy pokazują świat atrakcyjny, ale gruntownie fałszywy. Widzimy w nich młodych, przebojowych, uśmiechniętych ludzi, radośnie spędzających czas w gronie przyjaciół. Czujemy wspaniałą atmosferę przyjaźni i dobrej zabawy. Alkohol to znak ich wysokiego statusu, udanego życia, znak akceptacji przez przyjaciół i umiejętności doskonałego spędzania wolnego czasu. Alkohol jest w nich ważnym elementem wspaniałych przygód w górach lub na morzu. To znak siły, odwagi, wytrzymałości i prawdziwego męstwa.

Kłamliwość tych wizji dostrzegamy lepiej, gdy zestawimy je z rzeczywistymi sytuacjami codziennego życia. Jakże często docierają do nas informacje o dzieciach zaniedbywanych czy nawet katowanych przez pijanych rodziców. Informacje o nietrzeźwych osobach, które są ofiarami lub sprawcami wielu tragicznych wypadków. Dlaczego tych obrazów nie widzimy w reklamach? Dlaczego mówi się o alkoholu, jako źródle radości, a nie mówi się prawdy, że to także źródło bólu i cierpienia, źródło samotności i poniżenia? Dlaczego reklamodawcy pokazują tylko rozpromienione twarze pijących, a nie pokazują zapłakanych oczu ich ofiar? Dlaczego pokazywani są aktorzy odgrywający ludzi sukcesu, a nie widać autentycznych twarzy młodych, którzy przez alkohol zmarnowali talenty i zaprzepaścili pomyślną przyszłość?

Podobnych zestawień można przywołać bardzo wiele. Musimy przeciwko takim zakłamaniom protestować. Głośno wypowiedzieć nasz sprzeciw wobec manipulacji zwłaszcza najmłodszymi. Nie możemy pozwolić na promowanie wizji świata, w której alkohol jest jedynie pozytywnym zjawiskiem, z którym nie wiążą się żadne niebezpieczeństwa. Reklama alkoholu jest niemoralna. Występuje w niej nagminne posługiwanie się kłamstwem i ukrywanie prawdy o rzeczywistym działaniu alkoholu, a także o skutkach jego nadużywania.

3. Ochrona narodu, zwłaszcza młodego pokolenia, przed szkodliwym wpływem reklamy alkoholu

Reklama alkoholu wywiera ogromny wpływ na inicjację alkoholową młodych Polaków i systematyczne sięganie po trunki, głównie po piwo. W Europejskiej Deklaracji w Sprawie Alkoholu Światowej Organizacji Zdrowia, którą przyjęto w 1995 roku, znajduje się ważne stwierdzenie: „Wszystkie dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w środowisku chronionym przed negatywnymi konsekwencjami picia alkoholu, i powinni być chronieni przed promowaniem napojów alkoholowych”.

Ochrona młodego pokolenia przed zgubnymi skutkami reklamy alkoholu jest obowiązkiem instytucji państwowych i samorządowych. One powinny poświęcać odpowiednie zasoby finansowe i ludzkie na promocję piękna życia bez alkoholu. Odpowiedzialni za Ojczyznę muszą podjąć zdecydowane działania, szanując wolę rodaków, którzy w większości opowiadają się za całkowitym zakazem reklamy alkoholu, w tym piwa. Powtórzmy za bł. ks. Bronisławem Markiewiczem: „Zdrajcą narodu i wiary jest ten, kto dzieci i młodzież chciałby wychować ze szklanką piwa lub kieliszkiem wina w ręku”. Te słowa są wciąż aktualne. Są skierowane do wszystkich bez wyjątku dorosłych, ale zwłaszcza do rodziców i wychowawców. Te słowa wskazują na wielką naszą odpowiedzialność za wychowanie młodego pokolenia w cnocie trzeźwości. Tylko na fundamencie trzeźwości można budować silną, bogatą i wolną Ojczyznę. Aby tak było, musi zjednoczyć nas wspólna troska o trzeźwość narodu.

4. Troska Kościoła o trzeźwość narodu

Warto promować postawę licznych kapłanów, biskupów, przedstawicieli zgromadzeń zakonnych, a także świeckich działaczy i członków ruchów trzeźwościowych, dzięki którym jeszcze nie przegraliśmy tej wielkiej walki o trzeźwość narodu. Nie wolno tej ogromnej pracy lekceważyć. Nie wolno jej umniejszać. Nie wolno jej zbywać milczeniem. Trzeba o niej mówić głośno i zdecydowanie. Co stałoby się z Polską, gdyby nie ofiarna praca Kościoła, który od wieków zajmuje się tym zagadnieniem?

Przypomnijmy, że napoje alkoholowe nie są zwykłym towarem. Naukowcy dowodzą, że każda ilość alkoholu jest niebezpieczna dla naszego organizmu. Narodowy Program Trzeźwości podkreśla, że regulacje prawne na poziomie centralnym są niezbędne dla osiągnięcia trzeźwości narodu. Konieczna jest oprócz likwidacji reklamy redukcja liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu, a rynek alkoholowy powinien być regulowany za pomocą cen i polityki fiskalnej. Jest to sprawa pilna i ważna, gdyż spożycie alkoholu dramatycznie rośnie. Dane Światowej Organizacji Zdrowia z 2019 roku wskazują, że w populacji powyżej 15. roku życia na głowę każdego Polaka przypadało prawie 12 litrów czystego spirytusu. A już 8 litrów uznaje się za poziom progowy dla postępującej degradacji narodu.

Wielki apostoł trzeźwości bł. kard. Stefan Wyszyński przypominał, że „Troska o trzeźwość, to Polska racja stanu”. Prosimy rodziny, by były szkołami trzeźwości. Wspólnoty parafialne miejscami ożywionego duszpasterstwa trzeźwości. Instytucje samorządowe i państwowe miejscami autentycznej troski o dobro narodu.

5. Cenny dar dobrowolnej abstynencji

Tym, którzy nie rozumieją w pełni inicjatywy „abstynenckiego sierpnia”, podjętej przed laty przez pasterzy Kościoła z inicjatywy bł. Prymasa Tysiąclecia, wyjaśniamy, że trzeźwość obowiązuje dorosłych zawsze i w każdej sytuacji. W sierpniu, miesiącu ważnych rocznic patriotycznych i świąt maryjnych, zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do zachowania abstynencji od alkoholu. Podkreślamy z całą mocą, że abstynencja jest dobrowolnym darem, którego źródłem jest miłość Boga i bliźniego, a także odpowiedzialność za przyszłość polskiego narodu. Podejmijmy tę decyzję w duchu odpowiedzialności za siebie i za Polskę. Za ten niezwykle cenny dar z całego serca dziękuję.

Pamiętajmy zawsze o nauczaniu św. Jana Pawła II, który wzywał do troski o trzeźwość narodu i jak sam podkreślał, był „szczególnie wdzięczny tym, którzy podejmują inicjatywy w tej dziedzinie – zwłaszcza w miesiącu sierpniu”. Prośmy jego słowami: „Maryjo, Królowo Polski, bądź nadal natchnieniem tych wszystkich, którzy walczą o trzeźwość swych bliźnich, o trzeźwość siebie samych. O trzeźwość narodu”.

 

Łomża, dnia 7 czerwca 2022 r.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

___________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE

Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji 2022, należy odczytać wiernym w XVIII Niedzielę Zwykłą, w dniu 31 lipca br. na wszystkich Mszach świętych.

Łomża, dnia 15 lipca 2022 r.

N. 685/2022

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY

X ŚWIATOWEGO SPOTKANIA RODZIN

ORAZ ZAKOŃCZENIA ROKU RODZINY AMORIS LAETITIA

 Przewielebny Księże Proboszczu,               

W dniu 26 czerwca 2022 r. w Rzymie, Papież Franciszek Mszą św. sprawowaną na Placu św. Piotra zakończy trwający w Kościele od 19 marca ubiegłego roku Rok Rodziny Amoris Laetitia. Uroczystość ta zakończy jednocześnie X Światowe Spotkanie Rodzin, które organizują Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia oraz Diecezja Rzymska. Ojciec Święty zachęca, by w każdej parafii w dniach od 22 do 26 czerwca,
w łączności z obchodami rzymskimi, odbyło się zakończenie Roku Rodziny. Materiały duszpasterskie pomocne w zorganizowaniu tych pięciodniowych obchodów, zostały przekazane Księżom podczas ostatniego zabrania Kongregacji Księży Dziekanów
i zamieszczone na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin.

Materiały i wytyczne zawierają:

  • przykładowy program, jako sugestię, którą można dostosować w różny sposób do każdej lokalnej rzeczywistości;
  • przewodnik duszpasterski wskazujący tematykę konferencji wraz
    z propozycjami ich

realizacji;

  • przewodnik liturgiczny z propozycjami celebracji Eucharystii ŚSR w parafii,
  • kilka sugestii dotyczących posłania rodzin na zakończenie ŚSR.

Zachęcamy Księży Proboszczów, Wikariuszy oraz małżeństwa należące do ruchów
i wspólnot rodzinnych działających na terenie naszej diecezji do włączenia się
w organizację Światowego Spotkania Rodzin w parafii.

Jednocześnie informuję, że Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski odprawi uroczystą Mszę św. kończącą Rok Rodziny Amoris Laetitia w Katedrze Łomżyńskiej pw. św. Michała Archanioła 26 czerwca br. o godzinie 18:00. Podczas uroczystej Eucharystii Ksiądz Biskup, nie tylko zawierzy opiece Matki Bożej Pięknej Miłości i świętego Józefa Opiekuna Rodzin wszystkie małżeństwa i rodziny naszej Diecezji, ale pośle – podobnie jak Ojciec Święty w Rzymie – 32 pary małżonków, aby szli i dawali innym to, co sami otrzymali od Pana, utwierdzając ich w przekonaniu, że miłość małżeńska jest pięknym powołaniem i drogą do świętości (por. Dykasteria ds. Święckich, Rodziny i Życia, Wytyczne do przygotowania Światowego Spotkania Rodzin w 2022 r.).

Uroczyste posłanie małżeństw i wręczenie im misji kanonicznej, będzie równocześnie inauguracją nowego programu przygotowanego przez Duszpasterstwo Rodzin naszej diecezji w Roku Rodziny. Program ten w sposób szczególny skierowany jest do rodziców dzieci komunijnych i rodziców młodzieży bierzmowanej. Obok katechez ewangelizacyjnych i sakramentalnych, które głoszą ksiądz i katecheta, zawiera on cztery katechezy dotyczące kwestii wiary i religijności oraz inne odnoszące się do kształtowania relacji małżeńskich i rodzinnych. Głosić je będą małżonkowie uroczyście posłani przez Biskupa w Katedrze, posiadający kilkuletni staż małżeński i predyspozycje pozwalające nawiązać dobre relacje ze słuchaczami, cieszący się dobrą opinią, absolwenci Studium Życia Rodzinnego w Łomży i uczestnicy warsztatów prowadzonych przez wydział duszpasterstwa rodzin. Katechezy służące formacji małżonków będą włączone w program spotkań dla rodziców w czasie rocznego przygotowania ich dziecka do danego sakramentu.

Proponowany program jest propozycją duszpasterską, która pozwala towarzyszyć rodzicom w drodze chrześcijańskiego wychowania ich dzieci oraz włącza ich w ciągłą formację małżeńską. Jest także odpowiedzią na wezwanie papieża Franciszka zawarte w adhortacji Amoris Laetitia, aby towarzyszyć małżonkom na różnych etapach rozwoju ich miłości małżeńskiej i w atrakcyjny sposób ukazywać im ideał życia małżeńskiego.

Świętej Rodzinie z Nazaretu, powierzamy X Światowe Spotkanie Rodzin i wszystkie rodziny naszej Diecezji. Prośmy Boga – powtarzając za papieżem Franciszkiem –
by miłość uświęcona przez więź małżeńską, okazywała się silniejsza od wszelkiej słabości
i wszelkiego kryzysu i aby Kościół wypełniał swoją misję dla rodziny i z rodziną we wszystkich narodach ziemi
. (modlitwa na zakończenie Światowego Spotkania Rodzin).

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

 

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

Łomża, dnia 21 czerwca 2022 r.

N. 567/2022

D E K R E T

w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych dnia 17 czerwca 2022 r.

 

Mając na względzie, że piątek 17 czerwca br. przypadający po Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, sprzyja organizowaniu rodzinnych
i towarzyskich spotkań, po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

            Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

            Proszę o podanie do wiadomości wiernych mojej decyzji o udzieleniu dyspensy w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

                                                                                             

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

Łomża, dnia 10 czerwca 2022 r.

N. 512/B/2022

List pasterski Biskupa Łomżyńskiego przed
38 Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę

1-13 sierpnia 2022

Drodzy Diecezjanie

Za kilka tygodni rozpoczną się wakacje, a wraz z nimi sezon urlopów
i wypoczynku. Wielu z Was planuje wyjazdy i różnego rodzaju aktywności związane z wykorzystaniem czasu wolnego od obowiązków szkolnych
i zawodowych. Z pewnością jest to ważny dla naszego życia osobistego, rodzinnego i społecznego okres. Nabieramy w nim zdrowego dystansu do spraw codziennych, odnawiamy nasze siły fizyczne i psychiczne, czasem odzyskujemy zdrowie. Jest to dobry czas, by zregenerować i odnowić także nasze życie duchowe, odświeżyć relację z Bogiem i spojrzeć na siebie i swoje życie
z perspektywy Ewangelii.

Pomocny w dokonaniu tej odnowy będzie Kościół, który zaprasza do wielu form rekolekcyjnych i formacyjnych.

Zachęcam Was, Bracia i Siostry, by wykorzystać piękny letni okres
do umocnienia życia religijnego.

Spośród bogactwa propozycji pogłębiania i rozwijania życia Bożego
w sobie, polecam szczególnie Wam, młodym naszym braciom i siostrom, niezwykłe rekolekcje w drodze wraz z Maryją, naszą najlepszą Matką. Zachęcam do wyruszenia w 38 Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej na Jasną Górę
do Sanktuarium i domu Królowej Polski. Jest to sprawdzona, głęboka forma doświadczenia bliskości Boga i Jego Matki, a także dynamicznej i pięknej wspólnoty Kościoła w drodze.

Wielu tych, którzy przeszli pątniczy szlak wraca na niego z powodu głębokich przeżyć i wielu łask, jakie otrzymali, zarówno pielgrzymując, jak też już po powrocie do swoich środowisk, w których żyją na co dzień. Są to Ci sami ludzie, ale już nie tacy sami. Przekonują o tym ich liczne świadectwa dawane
w rozmowach czy też w relacjach umieszczanych w mediach społecznościowych.

Przemiana, jaka dokonuje się w człowieku podczas pielgrzymki jest wręcz namacalna. Przekonałem się o tym wielokrotnie rozmawiając z pątnikami
na szlaku. Opowiadali oni o swoim życiu, o uzdrowieniach i zmianach, jakie zaszły w nich samych czy też ich bliskich. Motywy pielgrzymowania są różne. Wielu chciało prosić Boga o zdrowie dla siebie lub kogoś z rodziny, o uwolnienie ojców
i mężów z alkoholizmu, o ratowanie małżeństwa, nawrócenie dzieci, o potomstwo, którego od dawna pragnęli, o pracę czy łaskę przebaczenia w relacjach z innymi. Byli też tacy, którzy podjęli pielgrzymkę z wdzięczności za łaskę kochających rodziców i współmałżonków, uratowania życia czy pomyślnego zakończenia studiów. Nie brakowało również osób, które podjęły trud pątniczy, jako pokutę
za własne błędy i grzechy lub też czynili pokutę w intencji bliskich, zgodnie z tym, do czego wzywała Maryja w swoich objawieniach w Fatimie.

Choć powody były różne, wszystkich łączyła miłość i ufność wobec Jezusa
i Maryi oraz doświadczenie ludzkiej dobroci i życzliwości, jakiej doznawali na szlaku wędrówki zarówno od braci i sióstr pielgrzymów, jak i od gospodarzy goszczących pątników w swoich domach na postojach i noclegach. Motywów
do podjęcia pielgrzymowania jest wiele. Każdy z nas może je znaleźć, jeśli tylko chce przyjrzeć się sobie głębiej z Bożej perspektywy.

W tym roku pielgrzymować będziemy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa” Pragniemy pogłębić tę prawdę, że Jezus jest dawcą pokoju: „Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka”.

To Chrystus przez swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie wlał w nasze serca nadzieję, że możemy przezwyciężyć wszelkie zło w naszym życiu
i doświadczyć łaski pokoju. Chrystusowy pokój jest owocem zjednoczenia
z Bogiem. W tej relacji bardzo ważną rolę odgrywa wspólnota ludzi wierzących, którzy jednoczą się na wspólnej modlitwie i żyją przykazaniem miłości.

Będziemy prosić przez wstawiennictwo Maryi Królowej Pokoju,
aby na świecie, w naszej ojczyźnie i w naszych sercach panował pokój Chrystusowy.

Zachęcam, więc Was młodzi diecezjanie do odważnego pójścia
na pielgrzymi szlak, nawet na kilka dni pielgrzymki, aby tam zgłębić tajemnicę waszego powołania i poszukać odpowiedzi na najważniejsze pytania nurtujące młode serca. Starszych proszę o dobry przykład dojrzałego pielgrzyma
o głębokiej pobożności i szlachetnym człowieczeństwie, które pociąga młodych poszukujących swego miejsca w świecie i w Kościele.

Wszystkich, którzy z różnych względów nie mają możliwości pójścia
na pielgrzymi szlak, zapraszam do duchowej łączności i wsparcia pątników poprzez uczestnictwo w białych grupach przy Waszych parafiach, które będą
w ciągu dwóch sierpniowych tygodni gromadzić się na modlitwie apelowej, podejmując dzieło pielgrzymowania duchowego. Patronuje im wielki pielgrzym
i wielki Polak św. Jan Paweł II. Niech jego wstawiennictwo przyniesie błogosławione owoce pielgrzymiego trudu, zarówno tym idącym po drogach naszej Ojczyzny, jak i tym którzy duchowo zmierzać będą na Jasną Górę.

Wszystkim pielgrzymom, dobroczyńcom, organizatorom 38 Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę z serca błogosławię.

+ Janusz Stepnowski

Wasz biskup

Łomża, dnia 7 czerwca 2022 r.

N. 476/B/2022

Podstawowe informacje dotyczące pielgrzymki:

  1. Piesza Pielgrzymka Łomżyńska wyrusza z Łomży 1 sierpnia br. jako jedna grupa. Nie będzie grup regionalnych.
  2. Zapisy na pielgrzymkę odbywają się droga internetową poprzez stronę: pielgrzymkalomzynska.org
  3. Wszelkie informacje dotyczące pielgrzymki znajdują się na stronie internetowej.
  4. Aby zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w pielgrzymce, pielgrzymkowy zespół muzyczno-medialny przygotował specjalny film promujący pielgrzymkę łomżyńska, który trwa około 35 minut. Można go znaleźć pod następującym adresem internetowym:

https://www.youtube.com/watch?v=IAL_EzLot4E

Zachęcam i proszę katechetów, którzy uczą w szkołach średnich, aby zaprezentowali młodzieży powyższy film jako zachętę do wzięcia udziału w tegorocznej pielgrzymce.

Z wyrazami szacunku

Ks. Wiesław Ołowski

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej
   na Jasną Górę

___________________________________________________________________________

ZARZĄDZENIE

            List Pasterski Biskupa Łomżyńskiego przed 38. Pieszą Pielgrzymką Łomżyńską na Jasną Górę 2022 roku, należy odczytać wiernym w XII Niedzielę Zwykłą, w dniu 19 czerwca br. na wszystkich Mszach świętych.      

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny