KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

1 stycznia (niedziela) – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i Światowy Dzień Pokoju,
6 stycznia (piątek) – Uroczystość Objawienia Pańskiego; Orszaki Trzech Króli w parafiach diecezji łomżyńskiej,
8 stycznia (niedziela) – Karnawałowe spotkanie ze św. Rodziną Ruchu Equipes Notre-Dame w parafii pw. św. Wojciecha w Wyszkowie (godz. 17),
8 stycznia (niedziela) - Spotkanie opłatkowe Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich diecezji łomżyńskiej z biskupem łomżyńskim w WSD w Łomży,
13-15 stycznia (piątek-niedziela) – Rekolekcje dla kobiet „Kurs Maria Magdalena” w Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej,
14 stycznia (sobota) – III Konferencja Naukowa z okazji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan – „W kręgu Prawosławia”; WSD w Łomży od godz. 9,
15 stycznia (niedziela) - Spotkanie formacyjno-informacyjne dla uczestników ŚDM w Lizbonie w WSD w Łomży (godz. 19:30),
17 stycznia (wtorek) – 3 rocznica śmierci śp. Biskupa Stanisława Stefanka; Msza św. w intencji zmarłego pasterza w katedrze łomżyńskiej pod przewodnictwem bp. Janusza Stepnowskiego (godz. 18),
19 stycznia (czwartek) – Nabożeństwo ekumeniczne z racji Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży (godz. 19),
21 stycznia (sobota) – Studium Życia Rodzinnego im. Bpa Stanisława Stefanka (WSD w Łomży),
22 stycznia (niedziela) – Msza św. i modlitwa o uproszenie uzdrowienia przez przyczynę św. Szarbela w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży (od godz. 18),
27 stycznia (piątek) – Msza św. w intencji beatyfikacji Czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży (godz. 19),
28 stycznia (sobota) – Bezalkoholowy bal karnawałowy DK w Ostrowi Mazowieckiej.

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

D E K R E T
w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych dnia 30 grudnia 2022 r.

W bieżącym roku szósty dzień Oktawy Narodzenia Pańskiego – święto Świętej Rodziny: Jezusa Maryi i Józefa, przypada w piątek, który posiada charakter pokutny. Po rozważeniu słusznych racji duszpasterskich (dzień ten sprzyja radosnemu przeżywaniu oktawy Narodzenia Pańskiego oraz organizowaniu rodzinnych spotkań), dla dobra duchowego wiernych udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.
Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.


+ Janusz Stepnowski
BISKUP ŁOMŻYŃSKI

Ks. Artur Szurawski
KANCLERZ KURII

Diecezjalny Konkurs Liturgicznej Służby Ołtarza 2023
Najlepsza drużyna liturgiczna Diecezji Łomżyńskiej 2023
Najlepszy ministrant Diecezji Łomżyńskiej 2023

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego oraz Diecezjalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza, Diakonia Liturgiczna Ruchu Światło-Życie i Rycerze Kolumba organizują kolejną edycję diecezjalnego Konkursu Liturgicznej Służby Ołtarza.
Konkurs adresowany jest do osób pełniących funkcje liturgiczne w zgromadzeniu liturgicznym, a więc do: ministrantów wszystkich stopni, lektorów, ceremoniarzy, animatorów liturgicznych, członków scholii, chórzystów, komentatorów liturgicznych, kantorów, psałterzystów i służby ładu.

Konkurs obejmie dwa obszary - wiedzę i umiejętności, dwie kategorie - indywidualną i drużynową, oraz kategorię wiekowe:
- ministrant młodszy (szkoła podstawowa klasy 4 – 6)
- ministrant starszy (szkoła podstawowa klasy 7 – 8)
- lektor i ceremoniarz (osoby pełniące te funkcję do 25 roku życia)
Podzielony jest na trzy etapy:
I etap parafialny (część pisemna 18 lub 25 luty 2023 r.)
II etap dekanalny (część pisemna 15 lub 22 kwietnia 2023 r.)
III etap diecezjalny (część pisemna i praktyczna sobota 20 maja 2023 r.)
Do celów konkursu należą: zapoznanie z obowiązującymi wskazaniami Kościoła odnośnie sprawowania liturgii, utrwalenie i przestrzeganie obowiązującego prawa liturgicznego, świadome uczestnictwo w liturgii, należyte zrozumienie przepisów liturgicznych oraz propagowanie poprawności liturgicznej

Zakres części pisemnej (teoretycznej):
- Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskiego, przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w dniu 9 marca 2005 r.

Zakres części praktycznej:
- przygotowanie szat do liturgii
- przygotowania paramentów liturgicznych
- przygotowanie ołtarza do Eucharystii
- posługa liturgiczna podczas sprawowania Eucharystii
- procesje liturgiczne

Zgłoszenia do udziału w konkursie należy przesłać drogą internetową do 1 lutego 2023 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W zgłoszeniu należy podać dane osobowe osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie etapu parafialnego (imię, nazwisko, osoba duchowna lub nie, parafia, dekanat, nr telefonu osoby odpowiedzialnej, email osoby przeprowadzającej etap parafialny). Pytania zostaną przesłane na podany adres email przed datą pierwszego etapu.

Regulamin konkursu:
1. Uczestnik pisze pracę samodzielnie bez żadnych pomocy.
2. Uczestnik udziela odpowiedzi indywidualnie.
3. Z etapu parafialnego do dekanalnego przechodzą 4 osoby z najwyższym wynikiem i stanowią drużynę na etap dekanalny.
4. Na etapie dekanalnym wyniki 4 osób z tej samej parafii stanowiących drużynę sumuje się.
5. W przypadku uzyskania identycznej liczby punktów na etapie dekanalnym jest przewidziana dogrywka.

 

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Ks. Grzegorz Karwowski
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ LSO

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej oraz Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej zapraszają czcigodnych księży oraz osoby świeckie, odpowiedzialne w parafiach diecezji łomżyńskiej za służbę liturgiczną, do podjęcia współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Służby Liturgicznej. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, że formacja liturgiczna wiernych, a szczególnie świeckich posługujących i pełniących różne funkcje w zgromadzeniu liturgicznym, jest pilnym zadaniem. W ostatnim liście apostolskim Desiderio desideravi papież Franciszek zauważa, że „potrzebujemy poważnej i żywotnej formacji liturgicznej.” Papież zaprasza wszystkich, którzy uczestniczą w liturgii, aby rozpalić na nowo „podziw dla piękna prawdy chrześcijańskiej celebracji, przypomnieć o potrzebie autentycznej formacji liturgicznej i uznać znaczenie sztuki celebracji, która ma służyć prawdzie misterium paschalnego i udziału w nim wszystkich ochrzczonych, każdego zgodnie ze specyfiką swojego powołania.”
Podejmując odpowiedzialność za formację liturgiczną Diecezjalne Duszpasterstwo Służby Liturgicznej diecezji łomżyńskiej zaprasza do udziału w 2023 roku w Szkole ceremoniarza, animatora liturgicznego i psałterzysty. Spotkania formacyjne będą odbywały się według następującego porządku:

1. Diecezjalna Szkoła Ceremoniarza
Ceremoniarz w zgromadzeniu liturgicznym odpowiada za przygotowanie oraz przebieg liturgii. Spotkania odbędą się 4, 11 i 18 marca w Zespole klasztornym w Szczuczynie (godz. 10 – 16, obiad, koszt 150 zł) oraz 20 maja w Andrzejewie (godz. 10 – 14, obiad, koszt 50 zł).
Formację w szkole ceremoniarza mogą podjąć:
- ministranci, lektorzy (szkoła średnia, studenci)
- dorośli mężczyźni posługujący w zgromadzeniu liturgicznym
- osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania
- posiadają skierowanie od swojego księdza proboszcza
- posiadają ogólną wiedzę z zakresu liturgii

2. Diecezjalna Szkoła Animatora liturgicznego
Animator liturgiczny przygotowuje osoby do posługi liturgicznej, może prowadzić szkolenia zespołów liturgicznych oraz ministrantów. Spotkania odbędą się w terminach: 4, 11 i 18 marca w Zespole klasztornym w Szczuczynie (godz. 10 – 16, obiad, koszt 150 zł) oraz 20 maja w Andrzejewie (godz. 10 – 14, obiad, koszt 50 zł).
Formację w szkole animatora liturgicznego mogą podjąć:
- ceremoniarze, lektorzy (szkoła średnia, studenci)
- dorośli mężczyźni posługujący w zgromadzeniu liturgicznym
- dorosłe kobiety posługujące w zgromadzeniu liturgicznym
- członkowie ruchów kościelnych
- osoby, które przyjęły sakrament bierzmowania
- posiadają skierowanie od swojego księdza proboszcza
- posiadają szeroką wiedzę z zakresu liturgii

3. Diecezjalna Szkoła Psałterzysty
Zadaniem psałterzysty w liturgii jest śpiew psalmu responsoryjnego. Spotkania odbędą się 18 marca w Zespole klasztornym w Szczuczynie (zajęcia w godz. 10 – 15, obiad, koszt 50 zł) oraz 20 maja w Andrzejewie (godz. 10 – 14, obiad, koszt 50 zł).
Formację w szkole psałterzysty mogą podjąć
- młodzież żeńska i męska (od 15 roku życia)
- kobiety i mężczyźni posługujący w zgromadzeniu liturgicznym
- członkowie ruchów kościelnych
- członkowie chórów i scholii
- posiadają skierowanie od swojego księdza proboszcza

4. Szkolenie liturgiczne – Święte Triduum Paschalne
Spotkanie szkoleniowo-formacyjne dotyczące liturgii Triduum Paschalnego odbędzie się 25  marca lub 1 kwietnia w Zespole klasztornym w Szczuczynie (zajęcia w godz. 11 – 15, obiad, koszt 50 zł).
Zapraszamy na to spotkanie kapłanów, zakrystianów, organistów, animatorów liturgicznych, ceremoniarzy, lektorów, ministrantów, członków ruchów kościelnych oraz wszystkie osoby zainteresowane liturgią.

5. Diecezjalna Pielgrzymka Służby Liturgicznej Diecezji łomżyńskiej
Doroczna diecezjalna pielgrzymka służby liturgicznej odbędzie się w Andrzejewie 20 maja 2023 r. (godz. 10 – 14) i będzie dziękczynieniem służby liturgicznej diecezji łomżyńskiej za beatyfikację bł. Stefana Wyszyńskiego. W czasie tego spotkania pasterz diecezji łomżyńskiej biskup Janusz Stepnowski udzieli błogosławieństwa nowym ceremoniarzom, animatorom liturgicznym oraz psałterzystom. Dzień pielgrzymki będzie także finałem Diecezjalnego Konkursu Liturgicznej Służby Ołtarza 2023.
Zgłoszenia na powyższe spotkania formacyjne do 1 marca 2023 roku na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Ks. Grzegorz Karwowski
DIECEZJALNY DUSZPASTERZ LSO