KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Adwentowy dzień skupienia dla kapłanów 5

Wydział Duchowieństwa i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego diecezji łomżyńskiej zapraszają kapłanów na adwentowy dzień skupienia, który odbędzie się 1 grudnia 2022r. (czwartek) w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Zaproszenie kierowane jest do księży proboszczów i wikariuszy, księży pracujących w instytucjach centralnych diecezji oraz posługujących w innych formach duszpasterstwa. Koszt uczestnictwa to dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych.
Dzień skupienia, przeżywany pod hasłem: „Moja posługa duszpasterska”, będzie prowadzony przez ks. dr. Piotra Spyrę, kapłana diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Dla ułatwienia spraw organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do 29 listopada przez sms z podaniem imienia i nazwiska pod jednym z numerów telefonu: ks. Paweł Nocko - 530761128, ks. Andrzej Surdykowski - 509114457 lub ks. Marek Żmijewski - 513185002.
Przypominamy, że księża uczący w szkole, tak jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na podnoszenie swoich kwalifikacji. W tym celu otrzymają stosowne zaświadczenie bezpośrednio po spotkaniu.

Plan spotkania:
10.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej (możliwość spowiedzi).
10.30 - Wprowadzenie w dzień skupienia- Bp Janusz Stepnowski
10.35 - Konferencja I
11.30 - Przerwa
12.00 - Konferencja II
13.00 - Panel dyskusyjny
13.30 - Posiłek
14.00 - Zakończenie

Prowadzący ks. dr Piotr Spyra jest rekolekcjonistą, autorem podręczników formacyjnych, absolwente jazzu i muzyki estradowej, dyrektorem Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego i odpowiedzialnym za Ogólnopolską Szkołę Ewangelizatorów organizowaną przez Zespół KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz Fundację „Porta Fidei”.

 

Ks. Robert Bączek
WIKARIUSZ BISKUPI
DS. STAŁEJ FORMACJI KAPŁANÓW

Ks. Paweł Nocko 
PRZEWODNICZĄCY 
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO 

D E K R E T

w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych dnia 11 listopada 2022 r.

W bieżącym roku Narodowe Święto Niepodległości przypada w piątek, który to dzień, zgodnie z obowiązującymi przepisami Kościoła, posiada charakter pokutny (por. kan. 1250 i 1251 KPK). Święto to jest obchodzone uroczyście i dlatego kierując się dobrem duchowym Wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Duszpasterzy, udzielam, zgodnie z kan. 87 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji, dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych.

            Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

            Proszę o podanie do wiadomości wiernych mojej decyzji o udzieleniu dyspensy w ramach ogłoszeń duszpasterskich.

                                                                                             

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

 

Ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 4 listopada 2022 r.

N. 988/B/2022

Zaproszenie na rekolekcje

 

CZCIGODNI KSIĘŻA,

w trosce o własne uświęcenie i umocnienie więzi z Bogiem, o pogłębienie wiary i ducha modlitwy, zapraszamy do wzięcia udziału w rekolekcjach kapłańskich, organizowanych w terminie od 14 do 16 listopada br., w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (rozpoczęcie rekolekcji o godz. 10.00 w poniedziałek, w Oratorium wewnątrz Domu Rekolekcyjnego, zakończenie w środę o godz. 17.00).

Rekolekcjom w bieżącym roku przewodniczy ks. prof. Bogusław MIGUT, liturgista, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Przypominamy, że każdy kapłan jest zobowiązany do corocznego odprawienia rekolekcji, prosimy więc tak zarezerwować czas, aby obowiązki duszpasterskie nie odrywały od głębokiego przeżywania własnych ćwiczeń duchowych. Księża uczący w szkole, jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na doskonalenie własnych kwalifikacji – w tym też celu otrzymają stosowne zaświadczenie.

Ks. Adam Filipowicz

Diecezjalny Ojciec Duchowny

 

Łomża, dnia 4 listopada 2022 r.

N. 989/2022

 Dzień solidarności z Kościołem prześladowanym 2022

 

Od 2008 roku druga niedziela listopada obchodzona jest w Polsce jako dzień solidarności z Kościołem prześladowanym. Papieskie Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przez tę inicjatywę zwraca naszą uwagę na dramat cierpiących chrześcijan w różnych częściach świata. Jako wspólnota Kościoła chcemy przez modlitwę i ofiarę materialną towarzyszyć tym, którzy cierpią prześladowanie.
W obecnym roku pomoc duchowa i materialna kierowana będzie do mieszkańców Ukrainy, którzy od ponad ośmiu miesięcy zmagają się z dramatem wojny. Od samego początku jako wspólnota Kościoła w Polsce wspieramy na różne sposoby udręczony wojną naród ukraiński. W niesienie miłosierdzia prześladowanym wpisuje się aktualna inicjatywa Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, którą będziemy przeżywać 13 listopada br. w XXXIII niedzielę zwykłą.
Z tej okazji Sekcja Polska „Pomoc Kościołowi w Potrzebie” przygotowała pomoce duszpasterskie i katechetyczne. Materiały do wykorzystania podczas liturgii XXXIII niedzieli zwykłej są do odebrania w kancelarii kurii diecezjalnej i tradycyjnie będą dostępne za pośrednictwem księży dziekanów. Konspekty lekcji religii są dostępne jako pliki do pobrania na stronie internetowej www.pkwp.org.

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Łomża, dnia 28 października 2022 roku