KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. LUDWIKA BORAWSKIEGO

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Ludwik Borawski, ojciec ks. mgra lic. Zbigniewa Borawskiego wikariusza parafii pw. św. Wojciecha BM w Wyszkowie.

Msza św. pogrzebowa za śp. Ludwika Borawskiego zostanie odprawiona dnia 24 kwietnia 2021 r. (sobota), o godz. 10.00 w kościele parafialnym
pw. św. Anny w Radziłowie. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Ludwika Borawskiego zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Radziłowie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Zbigniewowi Borawskiemu oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Ludwika Borawskiego.

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

 

ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 22 kwietnia 2021 r. 

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. STEFANA ULATOWSKIEGO

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Stefan Ulatowski, ojciec ks. mgra lic. Marka Ulatowskiego wikariusza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie.

Msza św. pogrzebowa za śp. Stefana Ulatowskiego zostanie odprawiona dnia 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), o godz. 14.00 w kościele parafialnym
pw. Najświętszego Sakramentu w Dobrym Lesie. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Stefana Ulatowskiego zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Dobrym Lesie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Markowi Ulatowskiemu oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Stefana Ulatowskiego .

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 17 kwietnia 2021 r. 

Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Kanonika Kazimierza Dochoda

Ksiądz Kanonik Kazimierz Dochód

Odszedł do Pana w dniu 15 kwietnia 2021 r.

w wieku 82 lat, w kapłaństwie 59 lat

emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej

Proboszcz parafii Berżniki (1979-1983), Kleczkowo (1984-98)

oraz Miastkowo (1998-2006)

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 19 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 9.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Augustowie (Diecezja Ełcka).

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. kan. Kaźmierza Dochoda zostanie przewieziona do Sztabina i złożona do grobu na cmentarzu parafialnym.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Śp. Księdza Kanonika Kazimierza Dochoda polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

Łomża, dnia 16 kwietnia 2021 r.

       Ks. Artur Szurawski  

Kanclerz Kurii

KOMUNIKAT DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ

„Kiedy nie dążymy uparcie – napisał papież Franciszek w Orędziu na 58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania – do realizacji swoich ambicji i nie pozwalamy, by paraliżowały nas nasze tęsknoty, ale troszczymy się o to, co Pan, powierza nam za pośrednictwem Kościoła! Wtedy Bóg wylewa na nas swojego Ducha, swą kreatywność, i czyni cuda, tak, jak w przypadku Józefa”.

1. W ostatnim czasie dominującym tematem są ograniczenia wynikające z pandemii, ale pozostaje nadal aktualne pytanie o wybranie drogi życiowej: Panie, co mam czynić? Diecezjalne Duszpasterstwo Powołań zachęca osoby duchowne i świeckie, grupy modlitewne i Koła Żywego Różańca do zaangażowania modlitewnego w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego; nabożeństwa majowe niech będą szczególną okazją do modlitw w tej intencji.

2. Przypominamy o inicjatywie alumnów WSD w Łomży Modlitwy o powołania, która rozpoczęła się 22 lutego modlitwy, za konkretną wspólnotę parafialną. W określonych dniach w naszej wspólnocie seminaryjnej trwa modlitwa w intencji powołań z poszczególnych parafii z naszej diecezji.

3. Zapraszamy także na klerycki kanał Która godzina? na YouTube, na którym można znaleźć wiele treści związanych z modlitwą i życiem duchowym.    

4. 25 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i  Życia Konsekrowanego. Krajowe Duszpasterstwo Powołań przygotowało z tej okazji okolicznościowy plakat i pomoce duszpasterskie. Proszę Przewielebnych Księży o przyjęcie tych materiałów i wykorzystanie ich w pracy duszpasterskiej. Zaleca się przeprowadzenie katechez online dla dzieci i młodzieży w oparciu o przesłane materiały.

5. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski w sobotę 15 maja 2021 r. w Katedrze Łomżyńskiej udzieli święceń diakonatu, zaś w sobotę 29 maja 2021 r. święceń prezbiteratu. Kandydatów do sakramentu święceń polecajmy Panu Bogu w modlitwach indywidualnych, rodzinnych i w modlitwach całej wspólnoty parafialnej.

6. Przypominamy, że w naszej diecezji istnieje Dzieło Wspierania Powołań Diecezji Łomżyńskiej. Celem Dzieła jest troska o powołania do kapłaństwa, zakonów i innych form życia konsekrowanego, duchowe towarzyszenie alumnom łomżyńskiego seminarium w drodze do sakramentu święceń, a także pogłębianie świadomości na temat roli świętego posługiwania w Kościele. Członkowie Dzieła zobowiązują się do systematycznej modlitwy za powołanych i o nowe powołania. Serdecznie zapraszam Przewielebnych Księży do przystąpienia do Dzieła Wspierania Powołań Diecezji Łomżyńskiej, a także o zainteresowanie tym Dziełem i zachętą do włączenia się w nie wiernych świeckich.

7. Za wszelkie wsparcie duchowe i materialne okazywane przygotowującym się do kapłaństwa w naszym seminarium, składamy serdeczne Bóg zapłać.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

 

Ks. Michał Cherubin

Odpowiedzialny za Diecezjalne

Duszpasterstwo Powołań

 

Łomża, dnia 12 kwietnia 2021 r.

N. 291/2021