KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Kanonika Kazimierza Dochoda

Ksiądz Kanonik Kazimierz Dochód

Odszedł do Pana w dniu 15 kwietnia 2021 r.

w wieku 82 lat, w kapłaństwie 59 lat

emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej

Proboszcz parafii Berżniki (1979-1983), Kleczkowo (1984-98)

oraz Miastkowo (1998-2006)

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 19 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 9.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Augustowie (Diecezja Ełcka).

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. kan. Kaźmierza Dochoda zostanie przewieziona do Sztabina i złożona do grobu na cmentarzu parafialnym.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Śp. Księdza Kanonika Kazimierza Dochoda polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

Łomża, dnia 16 kwietnia 2021 r.

       Ks. Artur Szurawski  

Kanclerz Kurii

KOMUNIKAT DUSZPASTERSTWA POWOŁAŃ

„Kiedy nie dążymy uparcie – napisał papież Franciszek w Orędziu na 58 Światowy Dzień Modlitw o Powołania – do realizacji swoich ambicji i nie pozwalamy, by paraliżowały nas nasze tęsknoty, ale troszczymy się o to, co Pan, powierza nam za pośrednictwem Kościoła! Wtedy Bóg wylewa na nas swojego Ducha, swą kreatywność, i czyni cuda, tak, jak w przypadku Józefa”.

1. W ostatnim czasie dominującym tematem są ograniczenia wynikające z pandemii, ale pozostaje nadal aktualne pytanie o wybranie drogi życiowej: Panie, co mam czynić? Diecezjalne Duszpasterstwo Powołań zachęca osoby duchowne i świeckie, grupy modlitewne i Koła Żywego Różańca do zaangażowania modlitewnego w intencji powołań do kapłaństwa i życia konsekrowanego; nabożeństwa majowe niech będą szczególną okazją do modlitw w tej intencji.

2. Przypominamy o inicjatywie alumnów WSD w Łomży Modlitwy o powołania, która rozpoczęła się 22 lutego modlitwy, za konkretną wspólnotę parafialną. W określonych dniach w naszej wspólnocie seminaryjnej trwa modlitwa w intencji powołań z poszczególnych parafii z naszej diecezji.

3. Zapraszamy także na klerycki kanał Która godzina? na YouTube, na którym można znaleźć wiele treści związanych z modlitwą i życiem duchowym.    

4. 25 kwietnia 2021 r. rozpoczyna się Światowy Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i  Życia Konsekrowanego. Krajowe Duszpasterstwo Powołań przygotowało z tej okazji okolicznościowy plakat i pomoce duszpasterskie. Proszę Przewielebnych Księży o przyjęcie tych materiałów i wykorzystanie ich w pracy duszpasterskiej. Zaleca się przeprowadzenie katechez online dla dzieci i młodzieży w oparciu o przesłane materiały.

5. Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski w sobotę 15 maja 2021 r. w Katedrze Łomżyńskiej udzieli święceń diakonatu, zaś w sobotę 29 maja 2021 r. święceń prezbiteratu. Kandydatów do sakramentu święceń polecajmy Panu Bogu w modlitwach indywidualnych, rodzinnych i w modlitwach całej wspólnoty parafialnej.

6. Przypominamy, że w naszej diecezji istnieje Dzieło Wspierania Powołań Diecezji Łomżyńskiej. Celem Dzieła jest troska o powołania do kapłaństwa, zakonów i innych form życia konsekrowanego, duchowe towarzyszenie alumnom łomżyńskiego seminarium w drodze do sakramentu święceń, a także pogłębianie świadomości na temat roli świętego posługiwania w Kościele. Członkowie Dzieła zobowiązują się do systematycznej modlitwy za powołanych i o nowe powołania. Serdecznie zapraszam Przewielebnych Księży do przystąpienia do Dzieła Wspierania Powołań Diecezji Łomżyńskiej, a także o zainteresowanie tym Dziełem i zachętą do włączenia się w nie wiernych świeckich.

7. Za wszelkie wsparcie duchowe i materialne okazywane przygotowującym się do kapłaństwa w naszym seminarium, składamy serdeczne Bóg zapłać.

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

 

Ks. Michał Cherubin

Odpowiedzialny za Diecezjalne

Duszpasterstwo Powołań

 

Łomża, dnia 12 kwietnia 2021 r.

N. 291/2021

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. CELINY KOTARSKIEJ

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że w wieku 96 lat zmarła Celina Kotarska, matka ks. kan. Andrzeja Kotarskiego – dziekana i proboszcza parafii pw. św. Jana Kantego w Krasnosielcu.

Msza św. pogrzebowa za śp. Celinę Kotarską zostanie odprawiona dnia 10 kwietnia 2021 r. (sobota), o godz. 15.00 w kościele parafialnym pw. Trójcy Przenajświętszej w Grajewie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Andrzejowi Kotarskiemu oraz Rodzinie Zmarłej, prosimy o modlitwę za śp. Celinę Kotarską.

            „Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...”

 

 

ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii

 

Łomża, dnia 9 kwietnia 2021 r. 

Komunikat

XIII Tydzień Biblijny

W dniach 18-24 IV 2021 r. w Polsce będzie miał miejsce XIII Tydzień Biblijny, pod hasłem: „Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy”. Jednocześnie 18 IV (III Niedziela Wielkanocna) także odbędzie się V Narodowe Czytanie Pisma św.

Obu tym wydarzeniom patronuje Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II, które przygotowało odpowiednie materiały, które zostały przekazane do wszystkich parafii naszej Diecezji.

Mimo trwającego czasu epidemii, zachęcamy do tego, by w miarę możliwości zaznaczyć oba te wydarzenia w pracy duszpasterskiej w parafiach Diecezji Łomżyńskiej – według rozeznania Czcigodnych Księży (np. wprowadzenie do liturgii Mszy św., homilia, modlitwa wiernych, ogłoszenia duszpasterskie).

Ponieważ wybranym tekstem do V Narodowego Czytania Pisma św. w tym roku jest Ewangelia według św. Marka, można też zachęcić wiernych do indywidualnej lektury tej księgi lub do wspólnego, rodzinnego czytania w domu.

Dla ułatwienia korzystania z materiałów przygotowanych przez Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II – przesyłamy numer nowego biuletynu „Przegląd biblijny” w wersji pdf. Zawarte w nim teksty mogą być z powodzeniem wykorzystane także w innym czasie roku liturgicznego czy też w ramach pracy katechetycznej (propozycje konferencji, katechez, Droga Światła, Krąg biblijny). Są też dołączone tzw. sigla biblijne, które – jak w ubiegłych latach – można powielić i pociąć, aby umożliwić uczestnikom niedzielnej liturgii wylosowanie dla siebie fragmentów Pisma św. do czytania i medytowania w domu w ciągu roku.

Prosimy Czcigodnych Księży o zapoznanie się z przekazanymi materiałami i o ich wykorzystanie w pracy parafialnej.

 

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Ks. Jan Krupka         

Moderator Diecezjalny

Dzieła Biblijnego

im. św. Jana Pawła II

Łomża, 8 kwietnia 2021 r.

N. 284/2021