KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Wielkopostny dzień skupienia organistów 2023 r.

            Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży serdecznie zaprasza wszystkich organistów, muzyków kościelnych Diecezji Łomżyńskiej na Wielkopostny Dzień Skupienia, który odbędzie się w sobotę 4 marca 2023 roku, w siedzibie DIMK w Łomży (gmach WSD).

Program:

Katedra łomżyńska

9.30 Konferencja ascetyczna z sakramentem pokuty i pojednania
ks. dr Sławomir Bartnicki – teolog fundamentalny, proboszcz parafii pw. NMP Częstochowskiej w Obierwi

10.00 Msza Święta pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp Janusza Stepnowskiego

11.00  Koncert organowy

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej

11.45  Słowo powitania – ks. kan. Kazimierz Ostrowski - Dyrektor DIMK w Łomży

12.00 Wykład: Dlaczego w praktyce liturgicznej organista sam nie harmonizuje? Blaski i ­­­cienie gotowych opracowań pieśni dr hab. Witold Zalewski – profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, organista Katedry Wawelskiej w Krakowie, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy

13.00    Komunikaty Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Łomży

13.30    Poczęstunek

            Uprzejmie prosimy Czcigodnych Księży Proboszczów o umożliwienie organistom uczestniczenia w Wielkopostnym Dniu Skupienia.

W oczekiwaniu na spotkanie

ks. Kazimierz Ostrowski

Dyrektor DIMK

Duszpasterz Pracowników Kościelnych

Łomża, dnia 24 lutego 2023 r.

N. 133/2023

Aktualny rok pracy apostolskiej na rzecz trzeźwości przeżywany jest w Kościele w Polsce pod hasłem „Ku trzeźwości z Kościołem” i nawiązuje on do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. Biskup Tadeusz Bronakowski, Przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podkreśla, że „nasze działania duszpasterskie, wszelkie inicjatywy, które służą umocnieniu trzeźwości osobistej i społecznej, powinny mieć na uwadze zarówno złożoność problemów uzależnień, jak i konieczność pełnego, całościowego traktowania każdego człowieka”.

W ogólnopolską działalność Kościoła na rzecz trzeźwości wpisuje się Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W tym roku rozpocznie się on w niedzielę 19 lutego br. a zakończy w sobotę 25 lutego br. Przekazujemy Księżom Proboszczom, Duszpasterzom oraz świeckim liderom ruchów i stowarzyszeń kościelnych „Vademecum Apostoła Trzeźwości 2023” przygotowane przez Zespół KEP. Zawarte są w nim materiały na Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu, modlitewnik z nabożeństwami, artykuły, świadectwa i inne materiały do duszpasterskiego wykorzystania w parafii. Vademecum jest do odebrania na furcie Kurii Diecezjalnej w Łomży oraz dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej diecezji łomżyńskiej pod niniejszym komunikatem.

Zachęcamy Duszpasterzy oraz świeckich zaangażowanych w ruchach i wspólnotach kościelnych do podejmowania inicjatyw na rzecz trzeźwości naszego Narodu w parafiach, ruchach i wspólnotach kościelnych.

Ks. Paweł Nocko
PRZEWODNICZĄCY
WYDZIAŁU DUSZPASTERSTWA OGÓLNEGO

Do pobrania:

VADEMECUM Apostoł Trzeźwości 2023

E8D91055 B20F 4C15 9219 4D075BE1C7A9

 

Wydział Duchowieństwa i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Łomżyńskiej zapraszają kapłanów na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się 2 marca 2023 r. (czwartek) w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Zaproszenie kierowane jest do księży proboszczów i wikariuszy, księży pracujących w instytucjach centralnych diecezji oraz posługujących w innych formach duszpasterstwa. Koszt uczestnictwa to dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

Dzień skupienia, przeżywany pod hasłem: „Moje kapłańskie pragnienia”, będzie prowadzony przez ks. dra Roberta Grzybowskiego, kapłana diecezji drohiczyńskiej.  

Dla ułatwienia spraw organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do 28 lutego przez sms z podaniem imienia i nazwiska pod jednym z numerów telefonu:

- ks. Andrzej Surdykowski - 509114457 

- ks. Marek Żmijewski - 513185002

Przypominamy, że księża uczący w szkole, tak jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na podnoszenie swoich kwalifikacji. W tym celu otrzymają stosowne zaświadczenie bezpośrednio po spotkaniu. 

Plan spotkania:

10.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej (możliwość spowiedzi).  

10.30 - Wprowadzenie w dzień skupienia

10.35 - Konferencja I 

11.30 - Przerwa 

12.00 - Konferencja II 

13.00 - Panel dyskusyjny 

13.30 - Posiłek 

14.00 - Zakończenie 

Ks. dr Robert Grzybowski – kapłan diecezji drohiczyńskiej,  administrator Pustelni Zwiastowania w Poletyłach k. Brańska.

+ Tadeusz Bronakowski 
 Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 3 luty 2023 r.

KOMUNIKAT

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

dotyczący rekolekcji dla małżeństw Spotkania Małżeńskie

            Wydział Duszpasterstwa Rodzin wraz z ruchem Spotkania małżeńskie, zaprasza małżeństwa na weekendowe rekolekcje w Sanktuarium Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie. Rekolekcje odbędą się w dwóch terminach: od 3 do 5 marca 2023 roku i od 21 do 23 kwietnia 2023 roku. Początek spotkania w piątek o godz. 19.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 14.30.

Rekolekcje przeznaczone są dla małżeństw o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowaniu religijnym, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Zapraszamy zarówno tzw. „dobre małżeństwa”, jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, myślące niejednokrotnie o rozstaniu.

Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie swego uczestnictwa!

Informacje na stronie internetowej duszpasterstwa rodzin diecezji łomżyńskiej.

 

Ks. dr Jacek Kotowski

Przewodniczący

Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

 

Łomża, dnia 6 lutego 2023 r.

N. 103/2023