KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

E8D91055 B20F 4C15 9219 4D075BE1C7A9

 

Wydział Duchowieństwa i Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Łomżyńskiej zapraszają kapłanów na wielkopostny dzień skupienia, który odbędzie się 2 marca 2023 r. (czwartek) w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Zaproszenie kierowane jest do księży proboszczów i wikariuszy, księży pracujących w instytucjach centralnych diecezji oraz posługujących w innych formach duszpasterstwa. Koszt uczestnictwa to dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych. 

Dzień skupienia, przeżywany pod hasłem: „Moje kapłańskie pragnienia”, będzie prowadzony przez ks. dra Roberta Grzybowskiego, kapłana diecezji drohiczyńskiej.  

Dla ułatwienia spraw organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa do 28 lutego przez sms z podaniem imienia i nazwiska pod jednym z numerów telefonu:

- ks. Andrzej Surdykowski - 509114457 

- ks. Marek Żmijewski - 513185002

Przypominamy, że księża uczący w szkole, tak jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na podnoszenie swoich kwalifikacji. W tym celu otrzymają stosowne zaświadczenie bezpośrednio po spotkaniu. 

Plan spotkania:

10.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej (możliwość spowiedzi).  

10.30 - Wprowadzenie w dzień skupienia

10.35 - Konferencja I 

11.30 - Przerwa 

12.00 - Konferencja II 

13.00 - Panel dyskusyjny 

13.30 - Posiłek 

14.00 - Zakończenie 

Ks. dr Robert Grzybowski – kapłan diecezji drohiczyńskiej,  administrator Pustelni Zwiastowania w Poletyłach k. Brańska.

+ Tadeusz Bronakowski 
 Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 3 luty 2023 r.