KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący

 Roku św. Jakuba - 2021

Pielgrzymowanie jest jedną z metod ewangelizacji i duszpasterstwa w Kościele. Dla nas Polaków, szczególnym szlakiem jest ten na Jasną Górę, gdzie pielgrzymi we wspólnocie podejmują trud, aby spotkać się z Maryją.

Jest też inny szczególny szlak, na który każdego roku wyrusza coraz więcej Polaków, a który prowadzi do sanktuarium św. Jakuba w Santiago de Compostela. W roku 2021, właśnie w Santiago i na całym świecie będzie przeżywany Rok św. Jakuba, który obchodzony jest zawsze gdy święto Apostoła przypada w niedzielę. 

W liście pasterskim z okazji Roku Compostelańskiego, zatytułowanym Wyjdź z twojej ziemi! Apostoł Jakub czeka na Ciebie, arcybiskup Santiago Julio Barrio Barrio napisał: Odkryliście, że miasto Santiago to coś więcej niż piękne kamienie, gdyż jest to miejsce osób uprzejmych i gościnnych, a katedra to coś więcej niż fasada czy portyk. Jest ona bowiem budowana z żywych kamieni każdego z was przybywających do niej, z waszymi marzeniami, cierpieniami i podziękowaniami. Jest tak dlatego, że droga, miasto i katedra mają oblicze Apostoła Jakuba. On was przyciągnął aż do swego grobu, abyście poznali wzór doskonałego człowieczeństwa. On będzie wam towarzyszył na drogach waszego życia, w waszym kraju, mieście czy narodzie, gdzie żyjecie. To wy stańcie się Opatrznością Boga dla innych ludzi.

Od ponad 15 lat rozwija się w Polsce sieć dróg jakubowych, która została zorganizowana wokół trzech głównych tras: Pomorskiej Drogi św. Jakuba  - Via Baltica, Drogi Polskiej - Camino Polaco oraz Drogi Królewskiej   - Via Regia. Obok tych transgranicznych szlaków łączących się z drogami jakubowymi prowadzonymi przez inne kraje (Niemcy, Litwa, Ukraina, Rosja, Słowacja czy Czechy) istnieje w Polsce szereg dróg regionalnych, tworzących sieć ponad 7000 km.

Popularność Camino sprawia, że wyrusza na nie wiele osób bez sprecyzowania religijnego celu. Po drodze jednak doświadczają otwarcia zarówno na Ewangelię, jak też na doświadczenie Kościoła. Takich osób mamy coraz więcej w naszych parafiach. Dlatego w tym kontekście warto zadbać o tak zwaną post - pielgrzymkę, czyli zacząć rozumieć ją nie jako osiągnięcie wybranego celu, ale proces formacyjny, który trwa po zakończeniu fizycznego przejścia pielgrzymiego szlaku. Dlatego istotne wydaje się organizowanie w tym roku spotkań dla parafian z osobami, które doświadczyły przejścia Drogą św. Jakuba. W wielu polskich parafiach powstają również Bractwa św. Jakuba, gromadzące pielgrzymów, którzy przynajmniej raz w życiu dotarli do Santiago.

Propozycji duszpasterskich może być więcej. Wsparciem mogą być Pomoce duszpasterskie/ Tom 1: Na szlaku św. Jakuba Apostoła. Camino de Santiago - droga wiary. Vademecum duszpasterskie na Rok Święty Compostelański 2021.

Ponadto polecamy strony:

https://camino.net.pl/- najważniejsze informacje o polskich Drogach św. Jakuba, opis wszystkich szlaków i przewodników,

https://anosantocompostelano.org/- bieżące informacje na temat Roku Jubileuszowego

www.parlamentjakubowy.org- forum organizacji działających w Polsce na rzecz Camino

www.camino.umk.pl- Wiki-Camino - strona zawierająca informacje o Camino

 Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 25 stycznia 2021 r.

N. 59/2020