KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę

38 Piesza Pielgrzymka Łomżyńska na Jasną Górę wyruszy w trasę
w dniach 1-14 sierpnia 2022 roku.

Aby zachęcić młodych ludzi do uczestnictwa w pielgrzymce, pielgrzymkowy zespół muzyczno-medialny przygotował film promujący pielgrzymkę łomżyńska, który trwa około 35 minut. Można go znaleźć pod następującym adresem: https://www.youtube.com/watch?v=0jqh8yTPbhY

Zachęcam i proszę katechetów, którzy uczą w szkołach średnich,
aby zaprezentowali młodzieży powyższy film jako zachętę do wzięcia udziału
w tegorocznej pielgrzymce.

Z wyrazami szacunku

Ks. Wiesław Ołowski

Kierownik Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej  na Jasną Górę

Łomża, dnia 26 maja 2022 r.

N. 428/2022