KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

18-25 stycznia 2022 r.

„Zobaczyliśmy Jego gwiazdę na Wschodzie i przyszliśmy oddać Mu pokłon” – pod tym hasłem będzie przebiegał Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022. Tym razem materiały do ekumenicznych modlitw przygotowała Rada Kościołów Bliskiego Wschodu.

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan odbywa się co roku między 18 a 25 stycznia. To czas, gdy chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach.

Nabożeństwo centralne Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2022 odbędzie się w niedzielę, 23 stycznia, o godz. 17:00 w prawosławnej katedrze metropolitalnej św. Marii Magdaleny w Warszawie.

W diecezji łomżyńskiej będziemy modlić się o jedność chrześcijan podczas Eucharystii w Wyższym Seminarium Duchownym 15 stycznia 2022 roku,
po której odbędzie się konferencja naukowa poświęcona tematyce ekumenicznej. Poniżej zamieszczamy program wydarzenia oraz propozycję modlitwy powszechnej o jedność chrześcijan. Ze względu na sytuację epidemiologiczną konferencja będzie miała charakter zamknięty. Relacje z jej przebiegu zamieścimy na stronie internetowej Wyższego Seminarium Duchownego (www.wsd.lomza.pl). Szczegółowe informacje dotyczące Tygodnia Modlitw
o Jedność Chrześcijan 2022 można znaleźć na stronie https://ekumenia.pl/.

SZUKAJĄC ŹRÓDEŁ JEDNOŚCI

II KONFERENCJA NAUKOWA

Z OKAZJI TYGODNIA MODLITW O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN

15 STYCZNIA 2022

WYŻSZE SEMINARIUM DUCHOWNE W ŁOMŻY IM. ŚW. JANA PAWŁA II

PROGRAM

7.15 – Eucharystia w intencji jedności chrześcijan

9.00 – Otwarcie konferencjiks. dr Robert Bączek, rektor WSD w Łomży

SESJA PIERWSZA

9.10 – Na drogach budowania jedności. Perspektywa luterańskadr hab. Kalina Wojciechowska, prof. Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie  

9.50 – Na drogach budowania jedności. Perspektywa prawosławna ks. dr hab. Marek Ławreszuk, prof. Uniwersytetu w Białymstoku

10.30 – Przerwa

SESJA DRUGA

10.50 – Specyfika duchowości ekumenicznej ks. prof. dr hab. Marek Tatar, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

11.30 – Szukając źródeł jedności – dyskusja podsumowująca ks. dr hab. Przemysław Artemiuk, prof. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

12.00 – Modlitwa o jedność chrześcijanks. dr Adam Filipowicz, ojciec duchowny WSD w Łomży

MODLITWA POWSZECHNA

Z wiarą i ufnością przychodzimy z modlitwą do Boga, który jest Ojcem, Synem i Duchem Świętym:

1. Magowie przybyli ze Wschodu, aby oddać hołd i złożyć Wcielonemu Bogu szczególne dary, każdy według swojego zwyczaju i pochodzenia. Modlimy się dzisiaj za wszystkie wspólnoty chrześcijańskie na całym świecie, tak różne w wyrażaniu wiary i tradycjach. Panie, prosimy Cię o zachowanie chrześcijan, szczególnie w tych obszarach świata, gdzie ich obecności i przetrwaniu zagraża przemoc i ucisk.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

2. Pierwsze lata życia Jezusa naznaczone były niebezpieczeństwem ze strony Heroda i rzezią przeprowadzoną na rozkaz despoty. Modlimy się za dzieci żyjące w miejscach, gdzie przelewana jest krew niewinnych, gdzie przemoc nadal trwa i odczuwane są jej skutki. Wzmocnij, o Panie, więzy jedności i wzajemnej miłości między naszymi Kościołami i pomóż nam wspólnie pracować i świadczyć o Twoim świętym Imieniu. Rozpal w nas potrzebę nieustannej pracy w obronie uciśnionych i włączenia marginalizowanych. Wzmocnij nas, byśmy wspólnie stawili czoła tyranii i uciskowi reżimów na drodze do urzeczywistnienia Twojego królestwa pośród nas.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

3. Po wizycie mędrców Święta Rodzina wyruszyła przez pustynię, by, jako uchodźcy, zamieszkać bezpiecznie w Egipcie. Modlimy się za wszystkich uchodźców i ludzi wysiedlonych. Daj nam, Panie, ducha współczucia, abyśmy okazywali gościnność wypędzonym z ich domów i daj nam ducha serdecznego przyjęcia tych, którzy szukają bezpiecznej przystani.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

4. Narodziny Jezusa były dobrą nowiną dla wszystkich, połączyły ludzi różnych ras, narodów i religii w oddawaniu czci świętemu Dziecięciu. Modlimy się, byśmy podejmowali wysiłek dążenia do harmonii i dialogu z innymi religiami: Panie, daj nam pokorę i cierpliwość, abyśmy szli z innymi w poszanowaniu ich drogi.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

5. Magowie powrócili do domu drogą inną niż ta, którą przybyli. Modlimy się za nasze Kościoły w tym zmieniającym się świecie: Panie, pomóż nam znaleźć nowe i twórcze sposoby pójścia za Tobą i świadczenia o Tobie, aby świat uwierzył.

W – O Panie, wysłuchaj naszej modlitwy.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu…

 

Ks. Przemysław Artemiuk

Duszpasterz ds. ekumenizmu

 

Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

 

Łomża, dnia 5 stycznia 2022 r.

N. 8/2022