KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Przewielebny Księże Proboszczu,

Dnia 8 grudnia br. zakończyliśmy w Kościele Rok Św. Józefa. Papież Franciszek ogłaszając go chciał, aby każda rodzina zaczerpnęła od Opiekuna kościoła świętego dwie podstawowe cnoty: zawierzenie Bożej opatrzności oraz odważne i kreatywne działanie w celu wypełnienia w swoim życiu woli Bożej. Serdecznie zapraszamy wszystkie rodziny w trwającym jeszcze Roku Rodziny, do odkrycia charyzmatu sakramentu małżeństwa i odnowienia przyrzeczeń małżeńskich w Niedzielę Świętej Rodziny. Dziś jak nigdy potrzebujemy świadectw małżonków katolickich, mówiących, że wierność jest możliwa, miłość jest piękna, a współpraca z Bożą łaską zawsze przynosi owoce.

Uprzejmie prosimy Duszpasterzy oraz małżonków, aby w Niedzielę Świętej Rodziny zorganizowali w swoich wspólnotach parafialnych uroczysty obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. W załączniku przesyłamy materiały, które pozwolą celebrować odnowienie przyrzeczeń małżeńskich w parafii podczas Mszy Świętej.
Zapraszamy także małżonków, aby w zaciszu swoich domów, w gronie najbliższych, odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. Przesyłamy propozycję przeprowadzenia takiej celebracji w domu.

Pragniemy również zaprosić do duchowego przygotowania się na X Światowe Spotkanie Małżeństw i Rodzin z Papieżem Franciszkiem, które odbędzie się w dniach 22-26 czerwca 2022 r. Zapraszamy w tym celu do skorzystania z materiałów, które przygotowała Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia. Są one dostępne na stronie Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin www.kodr.pl w zakładce X Światowe Spotkanie Rodzin.

W załączniku przesyłamy do wykorzystania materiały przygotowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin:

1. List duszpasterski bp. Wiesława Śmigla, Przewodniczącego Rady ds. Rodziny KEP na Niedzielę Świętej Rodziny 26 grudnia 2021 r.
2. Obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich w parafii oraz Modlitwę wiernych.
3. Obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich w gronie rodzinnym.

Ks. dr Jacek Kotowski
Przewodniczący
Wydziału Duszpasterstwa Rodzin

Łomża, dnia 23 grudnia 2021 r.
N. 1281/2021