KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

D E K R E T

w sprawie dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru dnia 31 grudnia 2021 r.

            Siódmy Dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego - 31 grudnia, liturgiczne wspomnienie św. Sylwestra - przypada w tym roku w piątek. Niniejszym kierując się dobrem duchowym wiernych – mając na względzie kan. 1250 i 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz ustalenia podjęte przez 390. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski (Jasna Góra, 18-19 października 2021 r.), w myśl kan. 87 § 1 KPK - u d z i e l a m d y s p e n s y od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i pokutnego charakteru tego dnia wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji.

            Zachęcam jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności.

            Łomża, dnia 23 grudnia 2021 r.

            N. 1279/B/2021

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Ks. Artur Szurawski

Kanclerz Kurii