KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

 

Komunikat dotyczący

Aktu Zawierzenia Narodu Polskiego i Kościoła św. Józefowi

 

            W dniu 7 października 2021 roku w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa w Kaliszu Arcybiskup Stanisław GĄDECKI, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, dokonał Aktu Zawierzenia Narodu i Kościoła w Polsce Świętemu Józefowi.

            Ufając w potężne wstawiennictwo Opiekuna Zbawiciela, na prośbę Biskupa Kaliskiego Damiana Bryla, zachęcamy Księży Proboszczów do ponowienia tego Aktu w swoich parafiach, w dniu 8 grudnia br. czyli w momencie oficjalnego zakończenia Roku św. Józefa.

AKT ZAWIERZENIA NARODU POLSKIEGO

I KOŚCIOŁA W POLSCE ŚWIĘTEMU JÓZEFOWI:

W imię Trójcy Przenajświętszej: Ojca i Syna i Ducha Świętego, w tej godzinie dziejów naszego zbawienia, wspólnie przyzywamy Ciebie Święty Józefie
i Tobie się zawierzamy!

O mężny Józefie, idąc za Tobą, którego Pisma nazywają Sprawiedliwym, pragniemy kroczyć jak Ty z Maryją drogą wiary, posłuszeństwa i ufności Bogu.

Mężu słuchania i działania, stań przy nas w walce z mocami ciemności! I jak wielokrotnie ratowałeś swoją Rodzinę od niebezpieczeństw, tak teraz broń naszych rodzin, Narodu i Kościoła na polskiej ziemi przed szatanem, wprowadzającym podziały i kłamstwo. Niech Duch Święty prowadzi nas do Prawdy, abyśmy naśladując Ciebie, podejmowali współodpowiedzialność za Boży plan Zbawienia.

O dobry Józefie, tak uważny na głos Boga i wypełnianie Jego woli, pomagaj nam rozpoznawać znaki czasu i angażować się w przemianę naszego świata. Miej w opiece naszą Ojczyznę, abyśmy odpowiedzialnie troszczyli się o jej rozwój. Pokaż nam, jak być wiernymi obietnicom chrzcielnym i wrażliwymi na cierpienia i potrzeby sióstr i braci.

Wspaniały Wzorze wielkiej wiary, niezachwianej nadziei i serca płonącego miłością! Pomóż nam czuwać nad osobami starszymi, słabymi i chorymi. Chroń nasze dzieci i młodzież. Wspieraj tych, którzy służą społecznemu dobru.

Pokorny Sługo Zbawienia! Pomóż nam żyć Ewangelią, abyśmy tak z naszej kościelnej wspólnoty, jak i z własnego życia potrafili usuwać zło i grzech oraz żyć w pełni łaską. Pobudź nas do dzieła ewangelizacji w naszych rodzinach, parafiach i w świecie.

Współczujący Pielgrzymie wiary, który znasz ciężary przytłaczające serca, wstawiaj się za nami u Boga w naszej ziemskiej wędrówce ku Królestwu Niebieskiemu, abyśmy już tu - jak Najświętsza Maryja - uwielbiali Boga Ojca za ogrom Jego Miłosierdzia. Słuchali i naśladowali Bożego Syna oraz doświadczali radości w Duchu Świętym.

Święty Józefie, Opiekunie Świętej Rodziny i Kościoła powszechnego! Pociągnięci przykładem Twoich cnót i ufni w Twój wsparcie, zawierzamy się Tobie, abyś był naszą inspiracją i przewodnikiem w prowadzeniu życia godnego chrześcijan. Dlatego obieramy Cię dziś za naszego Obrońcę
i szczególnego Patrona tak w życiu, jak i w śmierci. Amen!

+ Tadeusz Bronakowski

Wikariusz Generalny

Łomża, dnia 2 grudnia 2021 r.

N. 1236/2021