KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Adwentowy dzień skupienia dla kapłanów

W świecie sakramentu pokuty

2 grudnia 2021

Wydział Duchowieństwa Diecezji Łomżyńskiej zaprasza na adwentowy dzień skupienia dla kapłanów, który odbędzie się 2 grudnia (czwartek) 2021   w Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej. Dzień skupienia będzie prowadzony przez ks. dr Grzegorza Zakrzewskiego, kapłana diecezji płockiej. Zapraszamy do udziału wszystkich chętnych Księży Proboszczów i Wikariuszy.

Z racji na różne obowiązki duszpasterskie, aby umożliwić księżom uczestnictwo, dzień skupienia odbędzie się w dwóch turach: przedpołudniowej i popołudniowej.

Dla ułatwienia spraw organizacyjnych bardzo prosimy o wcześniejsze zgłoszenie uczestnictwa w pierwszej lub drugiej turze poprzez formularz na stronie: centrumewangelizacji.pl Zgłoszenia można dokonać również telefonicznie lub sms:

509703840 - ks. Jarosław Kotowski,

509114457- ks. Andrzej Surdykowski,

513185022 – ks. Marek Żmijewski

Księża uczący w szkole, tak jak każdy nauczyciel, mają prawo otrzymać od dyrekcji zwolnienie na podnoszenie swoich kwalifikacji – w tym celu otrzymają stosowne zaświadczenie. Koszt uczestnictwa to dobrowolna ofiara na pokrycie kosztów organizacyjnych.

Program spotkania:

I Tura- 10.00- 14.00

10.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej ( możliwość spowiedzi).

10.30- Wprowadzenie w dzień skupienia

10.35- Konferencja I „Sakrament pokuty z perspektywy spowiednika i penitentów.”

11.30- Przerwa

12.00- Konferencja II „Młodzież jako wyzwanie dla współczesnego spowiednika.”

13.00- Panel dyskusyjny

13.30- Posiłek

14.00- Zakończenie

II Tura- 15.00- 19.00

15.00- Adoracja Najświętszego Sakramentu w Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej ( możliwość spowiedzi).

15.30- Wprowadzenie w dzień skupienia

15.35- Konferencja I „Sakrament pokuty z perspektywy spowiednika i penitentów.”

16.30- Przerwa

17.00- Konferencja II „Młodzież jako wyzwanie dla współczesnego spowiednika.”

18.00- Panel dyskusyjny

18.30- Posiłek

19.00- Zakończenie

Prowadzący:

Ks. Grzegorz Zakrzewski - ksiądz diecezji płockiej, doktor teologii pastoralnej w zakresie katechetyki. Absolwent Szkoły dla Spowiedników oraz Podyplomowego Studium Poradnictwa w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich. W trakcie Studiów Podyplomowych Relacje Interpersonalne i Profilaktyka Uzależnień. Spowiednik, rekolekcjonista. Obecnie Dyrektor Wydziału Katechetycznego KDP.

Ks. Jarosław Kotowski

Wikariusz Biskupi

Ds. Stałej Formacji Kapłańskiej

Łomża, dnia 22 listopada 2021 r.

N. 1205/2021