KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Komunikat dotyczący

spotkania dla księży poświęconego adoracji eucharystycznej w parafii

Wydział Duszpasterstwa Ogólnego i Fundacja Tota Tua zapraszają Księży Diecezji Łomżyńskiej do udziału w spotkaniu poświęconym adoracji eucharystycznej w parafii, które odbędzie się we wtorek 23 listopada 2021 roku w CES, w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (sala przy furcie, wejście od Placu Jana Pawła II).

Chodzi zarówno o Księży, którzy podjęli w parafii dzieło adoracji wieczystej lub czasowej, ale też o kapłanów chętnych podjąć się takiego zadania.

Celem spotkania jest pogłębienie w sercach kapłańskich duchowości eucharystycznej, ożywienie praktyki stałej adoracji Najświętszego Sakramentu
w parafii oraz podzielenie się radościami, trudnościami oraz problemami związanymi z organizowaniem takiej adoracji.

Program:

10.00 - modlitwa i rozpoczęcie spotkania

10.15 - konferencja: "Eucharystia i adoracja jako centrum życia kapłańskiego i parafialnego",

11.00 - świadectwa księży dotyczące adoracji,

11.30 - adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele przyseminaryjnym,

12.15 - przerwa

12.45 - konferencja: "Propozycje duszpasterskie dla parafii dotyczące adoracji eucharystycznej",

ok. 13.45 - zakończenie

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym spotkaniu!

  Ks. Jacek Czaplicki

Wikariusz Biskupi

ds. Duszpasterstwa Ogólnego

Łomża, dnia 16 listopada 2021 r.

N. 1184/2021