KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

ZAPROSZENIE

Miło mi zakomunikować, że Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski zwołał spotkanie Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Łomżyńskiej, ostatnie w tej kadencji. Odbędzie się ono 6 listopada 2021 r. (sobota) w sali konferencyjnej CES,
w budynku Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży (Plac Papieża Jana Pawła II
nr 1) - wejście od furty. Przedmiotem obrad będzie podsumowanie tematyki podjętej przez Radę w mijającej kadencji oraz kwestia Syndu Biskupów, poświęconego synodalności, zarówno na płaszczyźnie diecezjalnej, jak i parafialnej.

Program:

10.00 – adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy – kościół przyseminaryjny pw. Nawiedzenia NMP

10.30 – kawa

11.00 – rozpoczęcie obrad

prelekcja: Omówienie dokumentu synodalnego Vademecum o synodalności

dyskusja: propozycje przeżywania Synodu w diecezji i w parafiach oraz sposoby zaangażowania w to dzieło wspólnie kapłanów i świeckich

Przedłożenia członków DRD poświęcone tematyce mijającej kadencji oraz wyznaczenie tematyki dla członków nowej kadencji - dyskusja.

13.15 – posiłek

Oczekując obecności na spotkaniu Rady, proszę o zapoznanie się z dokumentem synodalnym Vademecum o synodalności oraz do przygotowania kilkuminutowego przedłożenia do dyskusji. Powinno ono zawierać propozycje związane z Synodem oraz ocenę tematów, które omawiano na spotkaniu Rady oraz wytyczenia tematyki pracy dla DRD kolejnej kadencji.

Ks. Jacek Czaplicki

Sekretarz Rady

Łomża, dnia 11 października 2021 r.

N. 1083/2021