KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT W SPRAWIE POGRZEBU

ŚP. STEFANA ULATOWSKIEGO

Kuria Diecezjalna w Łomży ze smutkiem i żalem powiadamia, że zmarł Stefan Ulatowski, ojciec ks. mgra lic. Marka Ulatowskiego wikariusza parafii pw. NMP Częstochowskiej w Szumowie.

Msza św. pogrzebowa za śp. Stefana Ulatowskiego zostanie odprawiona dnia 19 kwietnia 2021 r. (poniedziałek), o godz. 14.00 w kościele parafialnym
pw. Najświętszego Sakramentu w Dobrym Lesie. Po Mszy św. trumna z ciałem śp. Stefana Ulatowskiego zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Dobrym Lesie.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Składając serdeczne wyrazy współczucia ks. Markowi Ulatowskiemu oraz Rodzinie Zmarłego, prosimy o modlitwę za śp. Stefana Ulatowskiego .

            „Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

 

ks. Grzegorz Suchta

Notariusz Kurii

 

Łomża, dnia 17 kwietnia 2021 r.