KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Zawiadomienie o śmierci Kapłana Diecezji Łomżyńskiej

Księdza Kanonika Kazimierza Dochoda

Ksiądz Kanonik Kazimierz Dochód

Odszedł do Pana w dniu 15 kwietnia 2021 r.

w wieku 82 lat, w kapłaństwie 59 lat

emerytowany kapłan Diecezji Łomżyńskiej

Proboszcz parafii Berżniki (1979-1983), Kleczkowo (1984-98)

oraz Miastkowo (1998-2006)

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w następującym porządku:

Dnia 19 kwietnia br. (poniedziałek) o godz. 9.00 Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego w kościele parafialnym pw. Świętej Rodziny w Augustowie (Diecezja Ełcka).

Po Mszy św. pogrzebowej trumna z ciałem śp. Ks. kan. Kaźmierza Dochoda zostanie przewieziona do Sztabina i złożona do grobu na cmentarzu parafialnym.

Przypominamy, że zgodnie z tradycją, każdy kapłan Diecezji Łomżyńskiej jest zobowiązany odprawić Mszę Świętą za zmarłego duchownego.

Z racji panującej pandemii nie jest przewidziana konsolacja.

Śp. Księdza Kanonika Kazimierza Dochoda polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...”

Łomża, dnia 16 kwietnia 2021 r.

       Ks. Artur Szurawski  

Kanclerz Kurii