KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

Zaproszenie na Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej
15 czerwca 2024 roku

                  Drodzy Duszpasterze !

                  Rok szkolny i katechetyczny dobiega końca. Zapewne całą wspólnotą parafialną przygotowujecie się do wakacji, podczas których nie zabraknie wyjazdów, kolonii, rekolekcji czy pielgrzymek. Zawsze jest to czas bogaty w wydarzenia o charakterze ewangelizacyjnym.

                  Doskonałą okazją do wspólnej, diecezjalnej radości jest Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej, gdzie pod kochającym sercem Matki Bożej, ludzie młodzi, rodzice, katecheci i księża, doświadczają dobroci, życzliwości i radości wynikającej z wyznawanej wiary. Sam – każdego roku uczestnicząc w wydarzeniu, przekonuję się że jest to wielkie święto. Dlatego podczas tegorocznych wizyt kolędowych w dekanatach, zachęcałem wszystkich Księży do organizacji wyjazdu do Płonki Kościelnej.

                  Tegoroczny Festiwal odbędzie się po raz czternasty w sobotę 15 czerwca br., pod hasłem „Tyś Mój” (por. Iz 43, 1-2 ). Nas żyjących w świecie przesiąkniętym materializmem, konsumpcjonizmem, hedonizmem, pełnym różnego rodzaju kryzysów emocjonalnych i osobowościowych, prorok Izajasz podnosi na duchu i uspakaja „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś mój!” To słowa samego Stworzyciela, który troszczy się o wszystkie sprawy na niebie i na ziemi, a przede wszystkim troszczy się o każdego z nas, o każdego młodego człowieka. Tylko czy współczesny młody człowiek o tym wie? Czy jako nauczyciele, katecheci a przede wszystkim księża, pomagamy mu wzrastać w wierze i doświadczyć Bożej miłości? Głęboka relacja ze Stwórcą naprawdę jest siłą do pięknego życia, trwania w Kościele, doskonalenia się w świętości i rozwijania talentów.

                  Zapraszam Was – Drodzy Duszpasterze i Katecheci – na wspólne spotkanie w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Szczególnie liczę na obecność Księży Wikariuszy i młodzieży bierzmowanej. Od wielu lat bowiem powtarzam, że Festiwal jest uwieńczeniem rocznego przygotowania do tego sakramentu. Spotkanie rozpocznie się na polu festiwalowym w sobotę 15 czerwca br. o godz. 11:00. Zgłoszeń można dokonywać przez stronę internetową: www.festiwalplonka.pl. Niech to diecezjalne święto młodych będzie okazją do serdecznego spotkania, wymiany myśli, wspólnej modlitwy, ożywienia wiary i dzielenia się radością i miłością.    

                  Boża łaska, Chrystusowy pokój i moje pasterskie błogosławieństwo niech towarzyszą wszystkim Uczestnikom i Organizatorom XIV Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej.

 

+ Janusz Stepnowski

Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 5 czerwca 2024 r.

N. 412/2024