KURIA DIECEZJALNA W ŁOMŻY

KOMUNIKAT LITURGICZNY

DOTYCZĄCY OBRZĘDÓW ŚRODY POPIELCOWEJ

            Czcigodni Księża!

            Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów przygotowała wytyczne dotyczące Środy Popielcowej, a konkretnie obrzędu posypania głów popiołem w związku z trwającą pandemią. Poniżej przesyłam Czcigodnym Księżom Notę Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o Środzie Popielcowej.  Nakładanie popiołu w czasie pandemii.

  Ks. Krzysztof Chodkowski

Ceremoniarz diecezjalny

Łomża, dnia 5 luty 2021 r.

N. 94/2021

Nota Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Nota o Środzie Popielcowej

Nakładanie popiołu w czasie pandemii

Po odmówieniu modlitwy błogosławieństwa kapłan kropi popiół wodą święconą, nie wypowiadając żadnych słów. Następnie zwraca się do wiernych, wypowiadając jeden raz formułę, zwartą w Mszale Rzymskim: "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię", lub: "Pamiętaj, człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz".

Następnie ksiądz dezynfekuje ręce i zakłada maseczkę, by chronić nos i usta, a następnie nakłada popiół na podchodzących, lub, jeśli to stosowne, podchodząc do nich. Kapłan bierze popiół i nakłada go na głowę, nie wypowiadając przy tym żadnych słów.

W siedzibie Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 12 stycznia 2021 r.

Kard. Robert Sarach                                                                   Abp Arthur Roche

          Prefekt                                                                                                  Sekretarz