piątek, 15 maj 2020 20:16

Pięciu alumnów przyjmie w sobotę święcenia diakonatu

Napisał
W sobotę 16 maja o godz. 10.00 w łomżyńskiej katedrze rozpocznie się Msza św. podczas której pięciu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży z rąk bpa Janusza Stepnowskiego przyjmie święcenia diakonatu wstępując tym samym do stanu duchownego.

Dzisiaj wieczorem, kandydaci do święceń będą uczestniczyli w obrzędzie Iuramentum. Na ręce Rektora ks. prał. dra Jarosława Kotowskiego złożą uroczyste wyznanie wiary, zobowiążą się do codziennej modlitwy brewiarzowej i zachowania celibatu.

Ze względu na wprowadzony reżim sanitarny w uroczystości święceń wezmą tylko udział moderatorzy seminarium i proboszczowie z parafii z których pochodzą kandydaci do święceń diakonatu oraz ich najbliższa rodzina.

Diakoni stanowią najniższy stopień hierarchii kościelnej. Na nich nakłada się ręce „nie dla kapłaństwa, lecz dla posługi” (KKK 1569). Początki diakonatu sięgają I w. Tradycja chrześcijańska upatruje ich we fragmencie Dziejów Apostolskich, który mówi o ustanowieniu Siedmiu do obsługi stołów (Dz 6). O urzędzie diakona kilkukrotnie w swoich listach wspominał także św. Paweł (Rz 12,7; Flp 1,1; 1 Tm 3, 8-12). Św. Ignacy Antiocheński (zm. 107 r.) pisał natomiast: Niech wszyscy szanują diakonów jak [samego] Jezusa Chrystusa, a także biskupa, który jest obrazem Ojca, i prezbiterów jako Radę Boga i zgromadzenie Apostołów; bez nich nie można mówić o Kościele.

Do zadań diakonów należy „uroczyste udzielanie chrztu, przechowywanie i rozdzielanie Eucharystii, asystowanie i błogosławienie w imieniu Kościoła związkom małżeńskim, udzielanie wiatyku umierającym, czytanie wiernym Pisma Świętego, nauczanie i napominanie ludu, przewodniczenie nabożeństwu i modlitwie wiernych, sprawowanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędowi żałobnemu i pogrzebowemu” (KK 29). Diakoni nie mogą celebrować Eucharystii, udzielać rozgrzeszenia, czy też namaszczać chorych. Czynności te mogą wykonywać jedynie kapłani (prezbiterzy i biskupi).

Oto nazwiska tych, którzy mają przystąpić do pierwszego stopnia święceń:

al. BANACH Patryk z parafii pw. ,Znalezienia Krzyża Świętego w Małym Płocku

al. Dariusz BERĆ z parafii pw. św. Stanisława BM w Niedźwiadnej

al. Maciej CHOLEWIŃSKI z parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Ostrołęce

al. Adam Ryszard PIETRZAK z parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Brańszczyku

al. Przemysław SASINOWSKI z parafii pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego w Starym Skarżynie

Uroczystość święceń diakonatu będzie transmitowana przez Diecezjalne Radio Nadzieja.

JE
Czytany 957 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png