Kurier Aktualności

czwartek, 27 sierpień 2015 12:39

Diecezjalne Dożynki w Myszyńcu

Diecezjalne dziękczynienie za plony odbędzie się w dniu 13 września 2015 r. o godz. 12.00 w Bazylice pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Na tę wspólną modlitwę naszej Diecezjalnej Rodziny zapraszamy wszystkich wiernych, szczególnie rolników oraz osoby i instytucje związane z rolnictwem. Pod przewodnictwem Pasterza Diecezji Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego chcemy podziękować Bogu za tegoroczne zbiory z naszych pól, ogrodów i sadów.

Będziemy się modlić w intencji naszej wsi o aktywny jej udział w życiu Kościoła i Narodu. Biskup Łomżyński zobowiązuje duszpasterzy ze wszystkich parafii naszej Diecezji, także miejskich, do zorganizowania i wysłania do Myszyńca delegacji z wieńcem dożynkowym i darem ołtarza. Z parafii miejskich, w których nie ma rolników, delegaci mogą nieść dar ołtarza złożony z owoców, warzyw i kwiatów oraz innych wytworów pracy rąk ludzkich. Żywimy niezłomną nadzieję, iż - zgodnie z życzeniem Pasterza Diecezji - nie zabraknie delegacji z żadnej parafii na dożynkach diecezjalnych.
 
Podajemy ramowy program uroczystości:

Od godz. 10.00
- zwiedzanie wystawy na obrzeżach placu.
Od godz. 10.30 - zbierają się delegacje poszczególnych parafii z wieńcami i darem ołtarza na placu przy Bazylice pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Delegacje parafialne zgłaszają się w sekretariacie dożynek przed Bazyliką.
Godz. 12.00 – Uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Pasterza Diecezji. Księża, którzy zechcą wziąć udział w koncelebrze, zabiorą ze sobą szaty liturgiczne (albę i białą stułę).
Godz. 13.30 - Druga część uroczystości na placu przed Bazyliką.
 
Na Jasnej Górze trwają główne uroczystości ku czci Matki Bożej Częstochowskiej. To jeden z najważniejszych i największych odpustów przeżywanych w tym Sanktuarium. Tegoroczne święto inauguruje narodowe przygotowania do 1050. rocznicy chrztu Polski.

Uroczystej Sumie pontyfikalnej o godz. 11.00 przewodniczył na szczycie Jasnej Góry i homilię wygłosił abp Wojciech Polak, Prymas Polski. Na program jasnogórskiego odpustu złożyły się także m.in. droga krzyżowa po wałach jasnogórskich, różaniec i procesja eucharystyczna. Jak co roku wieczornej Mszy św. o godz. 19.00 na jasnogórskim szczycie, w patronalne święto Częstochowy, przewodniczyć będzie abp Wacław Depo, metropolita częstochowski.

Homilia Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka wygłoszona podczas Mszy św. sprawowanej w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, 26 sierpnia 2015, Jasna Góra.

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,

W doroczną uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej powraca do nas Janowa Ewangelia o zaślubinach w Kanie Galilejskiej. Wśród postaci tam obecnych widzimy Maryję, a także Jezusa i Jego uczniów. Święty Jan Paweł II w homilii wygłoszonej właśnie tutaj, na Jasnej Górze, wskazywał, że to szczególne ewangeliczne wydarzenie z początków publicznej działalności Jezusa w Galilei, można – przez pewną analogię, przez pewne skojarzenie – odczytywać również w kontekście samych początków wiary w Polsce. Mówił więc wówczas Ojciec Święty, że to wydarzenie ewangeliczne kojarzy się nam naprzód z samym tysiącleciem chrztu. To poprzez owo wydarzenie z 966 roku, poprzez chrzest, u początków naszych dziejów, Jezus Chrystus został zaproszony do Ojczyzny, jakby do polskiej Kany. I zaproszona z Nim przybyła od razu Matka Jego. Przybyła i była obecna wraz ze swym Synem, jak o tym mówią liczne świadectwa pierwszych wieków chrześcijaństwa w Polsce. Jeśli zatem rzeczywiście to wydarzenie kojarzy się i nam z samym tysiącleciem Chrztu Polski, to dziś właśnie, w Uroczystość Matki Boskiej Częstochowskiej, pragniemy już spojrzeć na przyszłoroczną rocznicę 1050-lecia Chrztu Polski. Bo to właśnie do niej przygotowuje nas w pewnym sensie również ta dzisiejsza uroczystość. W to duchowe przygotowanie wpisała się już bowiem tegoroczna jasnogórska nowenna, odprawiana przed Uroczystością Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Jej myśl przewodnią stanowiło wezwanie: Z Maryją dziękujemy za dar Chrztu Świętego i oddajemy się Jej, by Ona posługiwała się nami w dziele nowej ewangelizacji. Millenium Chrztu Polski i przyszłoroczne obchody 1050. rocznicy Chrztu Polski nie są tylko po to, aby z wdzięcznością jedynie wspominać to, jakże ważne w dziejach całego Narodu, historyczne wydarzenie: początki naszej wiary i naszej państwowości. Troskliwe spojrzenie Czarnej Madonny przypomina nam, że te jubileuszowe obchody są przede wszystkim okazją dla nas, dziś żyjących, do odnowienia i umocnienia naszej wiary, do ponownego odkrycia daru i łaski Chrztu Świętego, do odważnego i wiernego podjęcia wszystkich wezwań i zobowiązań, które wypływają z przyjętego przez nas sakramentu, do włączenia się – jak wskazywał papież Franciszek – w nowe scenariusze i wyzwania misji ewangelizacyjnej Kościoła.Spoglądając dzisiaj w oczy Pani Jasnogórskiej chcemy także powtórzyć to, co pozostawił nam w Ślubach Narodu Prymas Tysiąclecia: chcemy pamiętać o tym, że to Ty, Maryjo, pierwsza wyśpiewałaś narodom hymn wyzwolenia z grzechu, że Ty pierwsza stanęłaś w obronie wyzwolenia maluczkich i łaknących i okazałaś światu Słońce Sprawiedliwości, Chrystusa Boga naszego (…) i że Ty jesteś Matką naszej Drogi, Prawdy i Życia, i że w Twoim Obliczu Macierzyńskim najpewniej rozpoznamy Syna Twego, ku któremu nas wiedziesz niezawodną dłonią. Prowadzisz nas ku Temu, który u początku naszych wspólnych dziejów, ale też w życiu każdej i każdego z nas ochrzczonych, został w nasze życie zaproszony i wraz z Nim przybyłaś do nas Ty, Jego i nasza Matka, Matka Kościoła, Matka wszystkich wierzących w Chrystusa. Co więcej, jak przypomniał nam jeszcze w swej ostatniej encyklice papież Franciszek, w ten właśnie sposób Maryja, Matka, która troszczyła się o Jezusa, obecnie troszczy się z miłością i macierzyńskim bólem o ten poraniony świat.

Umiłowani Siostry i Bracia!

Obecność Jezusa Chrystusa i Jego Matki jest dla nas wszystkich niezasłużonym darem i łaską. Apostoł Paweł w Liście do Galatów przypomniał nam o owej pełni czasu, gdy Bóg zesłał swojego Syna zrodzonego z niewiasty (…) abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. W historii zbawienia narodzenie Syna Bożego z Maryi stanowi pełnię czasów, a więc wypełnienie odwiecznego planu zbawienia człowieka w Chrystusie. Już prorok Izajasz – jak słyszeliśmy w pierwszym czytaniu – zapowiadał, w bardzo plastyczny i obrazowy sposób, wypełnienie tego Bożego planu zbawienia. W Izajaszowej wizji odnajdujemy zapowiedź kierowaną do wszystkich ludów i narodów. Bóg bowiem o nikim nie zapomina, nikogo nie omija ani nie wyklucza, ale każdemu pragnie okazać swoją zbawczą miłość. Ta miłość wiąże się z obecnością Boga pośród wszystkich narodów. Wiąże się ona z panowaniem Boga, z Jego królowaniem, z Jego miłosierną obecnością, która przynosi dar pojednania i pokoju. W encyklice Redemptoris Mater św. Jan Paweł II wyjaśnia nam, że ten właśnie zapowiadany przez Izajasza boski plan zbawienia, który został nam objawiony wraz z przyjściem Chrystusa, jest odwieczny i zarazem – jak wskazuje dalej papież – jest on także odwiecznie związany właśnie z Chrystusem. To On jest jedynym Zbawicielem świata i człowieka. To w Nim zostaliśmy odkupieni przez Jego krew. To w Nim otrzymaliśmy przybrane synostwo. Taki właśnie jest ów odwieczny zamiar Boga względem człowieka. Ojciec wyzwala nas w swoim Synu i w Duchu Świętym z grzechu i śmierci, pragnie abyśmy byli Jego przybranymi dziećmi. I w tym Boskim planie zbawienia, który ogarnia wszystkich ludzi, szczególne miejsce zajmuje niewiasta jako Matka Tego, z którym Ojciec odwiecznie związał dzieło zbawienia. Stąd Jej, Maryi, obecność w tajemnicy Chrystusa i w tajemnicy Kościoła. Stąd to głębokie przekonanie, tak jasno przypomniane nam również w Jasnogórskich Ślubach Narodu, że w macierzyńskim obliczu Maryi, najpewniej rozpoznajemy oblicze Jej Syna, a Ona, Jego i nasza Matka, prowadzi nas ku Niemu swoją niezawodną dłonią. Maryja prowadzi nas do swego Syna, albowiem pragnie, abyśmy i my byli zbawieni. Uchwyćmy się dzisiaj z ufnością dłoni Matki Miłosierdzia i pozwólmy się poprowadzić ku Miłosiernemu Panu!

Drodzy Siostry i Bracia!

Ofiarowany nam przez Boga dar zbawienia i odkupienia w Chrystusie staje się naszym udziałem w sakramencie chrztu świętego. Otrzymujemy w nim przecież godność dziecka Bożego. Otrzymujemyprzybrane synostwo. Otrzymujemy to, do czego sami z siebie nigdy nie bylibyśmy zdolni: dar życia w wolności od grzechu i panowania śmierci. I my możemy za świętym Pawłem wówczas powtórzyć: nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Święty Jan Paweł II przypominał nam, i to właśnie tutaj, na Jasnej Górze, że jako synowie Boga nie możemy być niewolnikami, że nasze synostwo Boże niesie w sobie dziedzictwo wolności, że wolność jest nam dana jako miara naszej ludzkiej godności i jednocześnie zadana, że tego daru, że wolności możemy używać dobrze lub źle, że możemy przez nią budować lub niszczyć i że właśnie tutaj, pod sercem Matki, w Jej Jasnogórskim Sanktuarium, u boku Matki Boskiej Częstochowskiej wzywani wciąż jesteśmy do czynienia dobrego użytku z naszej wolności, a więc do budowania a nie do niszczenia. Chodzi również o to, abyśmy sami nie podcinali nigdy tych korzeni, z których wyrastamy, abyśmy pamiętali – jak to obrazowo mówił nam o tym święty Jan Paweł II w Gnieźnie – że choć historię Europy, a także i Polski, można porównać jakby do wielkiej rzeki, która posiada liczne dopływy, bo w ciągu wieków tworzyło ją wiele tradycji i kultur, to jednak ten najgłębszy fundament jedności przyniosło nam chrześcijaństwo ze swoim rozumieniem człowieka i wkładem w rozwój dziejów ludów i narodów. 1050. rocznica Chrztu Polski, do której już teraz się przygotowujemy, jest więc okazją i do tego, aby na nowo dostrzec to wielkie dziedzictwo, aby je jeszcze raz przyjąć z wdzięcznością w sercu, aby zastanowić się, jak mamy je dziś pomnażać, jak dziś głosić Chrystusa i Jego Ewangelię, zwłaszcza tym spośród nas, którzy o niej zapomnieli lub dla których straciła ona swoją żywotną siłę. W czasie swej pierwszej, pamiętnej pielgrzymki do Ojczyzny, święty Jan Paweł II, witając na Wzgórzu Lecha w Gnieźnie, Polskę ochrzczoną tutaj przed tysiącem z górą lat, Polskę wprowadzoną w tajemnicę życia Bożego przez sakramenty chrztu i bierzmowania, mówił jeszcze, że ilekroć znajdujemy się tutaj, na tym miejscu, u naszych źródeł chrzcielnych,musimy widzieć na nowo otwarty wieczernik Zielonych Świąt. Prośmy dzisiaj gorąco Maryję, abyśmy codziennie mieli w oczach i w sercu ten obraz otwartego na świat wieczernika.

Umiłowani Siostry i Bracia!

Ten właśnie obraz, wciąż na nowo otwartych drzwi Wieczernika, przypomina nam, że Kościół narodził się po to, aby iść, że wszyscy, każda i każdy z nas, na mocy naszego chrzcielnego obdarowania i powołania, na mocy łaski chrztu świętego wezwani jesteśmy do ewangelizowania. We wszystkich ochrzczonych – przypomniał nam papież Franciszek w Evangelii Gaudium – od pierwszego do ostatniego, działa uświęcająca moc Ducha, pobudzająca do ewangelizowania. To przekonanie – dodawał jeszcze papież – przybiera formę apelu skierowanego do każdego chrześcijanina, by nikt nie wyrzekł się swojego udziału w ewangelizacjiJeśli ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga, który go zbawia, nie potrzebuje wiele czasu, by zacząć Go głosić i nie może oczekiwać, aby udzielono mu wielu lekcji i długich pouczeń. Jeśli więc ktoś rzeczywiście doświadczył miłości Boga w swoim życiu, będzie o tym świadczył wobec innych. W kontekście zbliżającego się Synodu o Rodzinie jakże ważne wydaje się więc przypomnienie, aby dawać takie właśnie świadectwo, czyli ukazywać na przekonujących przykładach prawdę i piękno rodziny opartej na sakramentalnym małżeństwie, pojmowanym jako stały i owocny związek mężczyzny i kobiety, gdzie sam Jezus Chrystus – jak przypomina nam Sobór Watykański II – właśnie przez sakrament małżeństwa wychodzi na spotkanie chrześcijańskim małżonkom i pozostaje z nimi. Tylu małżeństwom i rodzinom brakuje dzisiaj wina autentycznej miłości. Dlatego też koniecznie potrzeba, aby jak najbliżej nich stanęły inne małżeństwa i rodziny, które własnym życiem pokażą, że to Chrystus, Oblubieniec Kościoła, jest mocą i siłą, dzięki której można kochać się nawzajem z nieustanną wiernością. Potrzeba małżeństw i rodzin, których codzienność pomoże uwierzyć, że to w Nim – jak wyjaśnia jeszcze Sobór – znajdą wspomożenie i pokrzepienie we wzniosłym zadaniu bycia ojcem i matką. Czyż nie właśnie to zaproszenie czy wręcz matczyne przynaglenie zawarte jest w słowach, które słyszymy dziś z ust Maryi: zróbcie cokolwiek wam powie? Czyż w tej polskiej Kanie nie jesteśmy wezwani do tego, aby na nowo oprzeć wszystkiego na Chrystusie?  Czyż nie mamy zwrócić naszego być może zmęczonego wzroku na Tego, który ma moc przemieniać swą łaską twarde ludzkie serca? Czyż nie mamy podnieść naszych może opadłych dłoni ku Temu, który ma moc nas uzdrawiać i podnosić z każdej ludzkiej słabości? To przecież ostatecznie właśnie spotkanie z Nim i wiara w Niego – uwierzyli w Niego Jego uczniowie – prowadzić nas może do bardziej gorliwego życia i do bardziej odważnego świadectwa. Słowa Maryi – jak poucza nas papież Franciszek – są więc także zachętą dla nas wszystkich, abyśmy oddali się do dyspozycji Jezusowi. Tylko w ten sposób będziemy wiarygodnymi świadkami i głosicielami Ewangelii, a zbliżająca się 1050. rocznica Chrztu Polski i nas napełni radością, której nikt i nic nam nie odbierze. Amen.
 
poniedziałek, 24 sierpień 2015 14:04

Jubileusz Biskupa Stanisława Stefanka

W poniedziałek 24 sierpnia przypada 35 rocznica sakry biskupiej biskupa seniora Stanisława Stefanka.

Biskup Stanisław urodził się 7 maja 1936 w Majdanie Sobieszczańskim. Święcenia kapłańskie przyjął 28 czerwca 1959 w Poznaniu z rąk arcybiskupa Antoniego Baraniaka w Towarzystwie Chrystusowym dla Polonii Zagranicznej. Pracował jako duszpasterz w Stargardzie Szczecińskim, był profesorem seminarium zakonnego w Poznaniu i wikariuszem generalnym Towarzystwa Chrystusowego. 4 lipca 1980 został mianowany biskupem pomocniczym diecezji szczecińsko-kamieńskiej. Konsekracji w dniu 24 sierpnia 1980 w katedrze szczecińskiej dokonał biskup diecezji szczecińsko-kamieńskiego Kazimierz Majdański.

W latach 1993-2008 biskup Stefanek był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pełnił funkcję rektora seminarium duchownego w Szczecinie, wikariusza generalnego i kanonika kapituły katedralnej w Szczecinie.

Dnia 26 października 1996 mianowany został biskupem diecezjalnym diecezji łomżyńskiej, którą w kanoniczne posiadanie objął 28 października 1996 r. Uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej odbył 17 listopada 1996.
Odznaczony przez prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Od 11 listopada 2011 zakończył posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny i przeszedł na emeryturę.
Nadal służy swoją wiedzą i doświadczeniem. Jest członkiem Rady Papieskiej ds. Rodziny oraz wiceprzewodniczącym Rady Episkopatu ds. Rodzin.
Księdzu Biskupowi z okazji tak wspaniałego jubileuszu składamy życzenia obfitości darów Ducha Świętego.
JE
Obchodzona 15 sierpnia uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny to jedno z najważniejszych i najstarszych świąt kościelnych – albowiem sięga czasów starożytnych.

Jest jedną z trzech największych uroczystości maryjnych. Świętowana już od V wieku tajemnica wzięcia Maryi do nieba z ciałem i duszą została 1 listopada 1950 r. potwierdzona przez Piusa XII jako dogmat wiary w konstytucji apostolskiej Munificentissimus Deus (Najszczodrobliwszy Bóg). W kościele wschodnim obchodzi się święto Zaśnięcia Matki Bożej. W kościele zachodnim nazwa ta została zmieniona w VII wieku i od tego czasu 15 sierpnia wierni świętują Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.

W Polsce dzień ten jest często nazywany świętem Matki Bożej Zielnej, gdyż tego dnia w kościołach święci się zioła i kwiaty. W całym kraju święto to jest obchodzone bardzo uroczyście, jednak największe obchody mają miejsce w Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odbywają się inscenizacje Zaśnięcia Maryi oraz jej Wniebowzięcia, a także na Jasnej Górze, dokąd zmierzają pątnicy z całej Polski.

Dzień 15 sierpnia jest także rocznicą „Cudu nad Wisłą", czyli zwycięstwa wojska polskiego nad bolszewikami w 1920 r. Czciciele Maryi w Polsce przypisują je szczególnemu wstawiennictwu Matki Bożej. Jest to też dzień kiedy to Wojsko Polskie obchodzi swoje święto.

JE
wtorek, 04 sierpień 2015 13:23

Transmisje z pielgrzymki (Radio Nadzieja)

Radio Nadzieja od wielu lat towarzyszy pielgrzymom na Jasną Górę w ich pątniczym trudzie. Również w tym roku nie zabraknie obecności naszego terenowego studia na pielgrzymim szlaku! Poniżej przedstawiamy ramowy plan obsługi medialnej przez CEM SpesMediaGroup.

Nadawanie z trasy przemarszu rozpoczynamy 4 sierpnia i będziemy razem z pielgrzymami do wieczora 13 sierpnia (wejście pielgrzymki na Jasną Górę).

Wejścia antenowe (Radio Nadzieja):

- wejście poranne (na postoju, ok. godz. 9.00 / 10.00)
- wejście południowe (na postoju, ok. godz. 13.00 / 14.00)
- wejście wieczorne (apelowe)

20.40 - 21.15 (transmisja radiowa i wideo)

- Wejście ze studia terenowego. Rozmowa z gośćmi (pielgrzymi, kapłani, służby pielgrzymkowe)
- Transmisja Apelu Jasnogórskiego wraz z rozważaniami i podsumowaniem dnia.

Każde wieczorne spotkanie apelowe (20.40 - 21.15) będzie transmitowane na żywo w Radiu Nadzieja. Będziemy również przekazywać transmisję wideo ze studia i apelu. Oglądać nas będzie można codziennie na stronie lomzynskie24.pl oraz bezpośrednio na kanale Youtube (Spes Telewizja). W przypadku słabych warunków w dostępie do internetu wieczorne spotkanie będzie rejestrowane wideo i zostanie umieszczone w serwisie w godzinach późniejszych. 

Informacja dla duszpasterzy: 
Zachęcamy do transmitowania wieczornego programu pielgrzymkowego podczas spotkań Grupy Białej w kościołach parafialnych. Istnieje możliwość transmisji ścieżki audio (przez Radio Nadzieja lub internet) oraz ścieżki audio i wideo (serwis Youtube). Wszelkiej pomocy w skonfigurowaniu sprzętu oraz informacji dot. transmisji udziela ks. Tomasz Trzaska (Radio Nadzieja). 
wtorek, 14 lipiec 2015 13:03

Symbole ŚDM w naszej diecezji!

Od 30 lat młodzi katolicy z całego świata przeżywają święto wiary pod nazwą „Światowe Dni Młodzieży". Ich twórcą i propagatorem był św. Jan Paweł II – papież Polak, wielki przyjaciel młodzieży.
Celem ŚDM jest wspólne dla młodzieży ze wszystkich kontynentów doświadczenie niepowtarzalnego „wydarzenia wiary". Spotkania w wymiarze światowym odbywają się co 2-3 lata, a w wymiarze diecezjalnym każdego roku w Niedzielę Palmową. Są one dla młodych katolików okazją do utożsamienia się z innymi narodami i ważnym doświadczeniem jedności Kościoła. Z biegiem czasu ŚDM nabrały charakteru ewangelizacyjnego. Wielu młodych poprzez udział w modlitwie, katechezie i wspólnych spotkaniach z rówieśnikami odnalazło drogę do Boga.

Diecezja łomżyńska była reprezentowana na spotkaniach światowych, począwszy od ŚDM w Buenos Aires (1987), aż po ostatnie w Rio de Janeiro (2012). Co roku młodzież ze wszystkich dekanatów gromadzi się, w ciągu dwóch dni, na przeżywaniu ŚDM na płaszczyźnie diecezjalnej. Kontynuacją Światowych Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej jest od sześciu lat Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej.
W lipcu 2012 r., podczas 29. ŚDM w Rio de Janeiro, papież Franciszek ogłosił, że następne światowe spotkanie młodzieży katolickiej odbędzie się w Krakowie, w dniach od 25 do 31 lipca 2016 r. Hasłem 31. ŚDM są słowa błogosławieństwa Jezusa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią" (Mt 5,7). To wielkie spotkanie zostanie poprzedzone w dniach od 20 do 25 lipca 2016 r., tzw. „dniami w diecezjach". Młodzież z wielu krajów świata odwiedzi także diecezję łomżyńską.

Szczególną okazją do lepszego przygotowania młodzieży do Światowych Dni Młodzieży jest peregrynacja Znaków ŚDM: Krzyża i Ikony Matki Bożej Salus Populi Romani. Te dwa Symbole, przekazane młodym przez św. Jana Pawła II, pielgrzymują od lat do krajów, które są gospodarzami dni młodzieży.
Peregrynacja w diecezji łomżyńskiej odbędzie się w dwóch etapach: 1. od 12 do 25 lipca 2015 r., 2. i z przerwami od 19 września 2015 r. do 21 kwietnia 2016 r. Ponadto Znaki ŚDM znajdą swoje miejsce podczas ŚDM Diecezji Łomżyńskiej, Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej, łomżyńskiej pieszej pielgrzymki na Jasną Górę i w czasie innych wydarzeń.
Peregrynacja Znaków ŚDM adresowana jest nie tylko do młodzieży, lecz także do wszystkich wiernych, również do osób chorych i w podeszłym wieku. Symbole powinny dotrzeć nie tylko do kościołów i parafii (pierwszy etap), ale również do szkół, szpitali, domów opieki, więzień, miejsc, gdzie młodzież spędza swój czas wolny, itp. (szczególnie drugi etap). Jest to okazja do odkrywania obecności Chrystusa Odkupiciela – człowieka na wszystkich drogach ludzkiej egzystencji. Ufamy, że obecność Znaków ŚDM stanie się, zwłaszcza dla młodych, czasem modlitwy przy Krzyżu Jezusa i Ikonie Jego Matki. Specjalnie przygotowany program liturgiczny i duszpasterski pomoże duszpasterzom w zrealizowaniu tych zamierzeń.

Ważnym celem peregrynacji jest również promowanie idei Światowych Dni Młodzieży w parafiach i środowiskach młodzieżowych oraz zapraszanie ludzi młodych do włączenia się w wolontariat ŚDM. Dużą rolę do odegrania mają tu Dekanalne Centra ŚDM wraz z księżmi koordynatorami. W trakcie trwania peregrynacji powinno się już zachęcać młodzież do udziału w przyjęciu i ugoszczeniu młodych z innych krajów oraz do wspólnego wyjazdu do Krakowa, tworząc pierwsze listy uczestników. Z tego względu peregrynacja staje się szansą do wykorzystania.

Znaki Światowych Dni Młodzieżą będą pielgrzymować do dekanatów i parafii diecezji łomżyńskiej według ustalonego programu. W ramach pierwszego etapu (od 12 do 25 lipca 2015 r.) będą przewożone specjalnym samochodem – kaplicą, będącym własnością Konferencji Episkopatu Polski. Za przewóz Znaków na tym etapie odpowiada Diecezjalne Centrum ŚDM w Łomży. W ramach drugiego etapu (od 19 września 2015 r. do 21 kwietnia 2016 r.) Symbole ŚDM będą przewożone samochodem przygotowanym przez dekanat, który w tym czasie gości Symbole ŚDM. Za przewóz Znaków, przygotowanie, poprowadzenie oraz koordynację peregrynacji w dekanacie odpowiada ksiądz dziekan, dekanalny koordynator oraz Dekanalne Centrum ŚDM.

Znaki ŚDM to Krzyż o wymiarach 175 na 380 cm, który posiada swój podest oraz Ikona, dla której należy przygotować stelaż. Warto przygotować dekoracje w kościele, przed kościołem, w mieście, wykorzystując symbolikę Światowych Dni Młodzieży w Krakowie: logo, hasło, banery.

Program peregrynacji Znaków ŚDM
– Krzyża i Ikony MB Salus Populi Romani w Diecezji Łomżyńskiej

Zgodnie z zapowiedziami, w ramach przygotowań do 31. ŚDM – Kraków 2016, odbędzie się w diecezji łomżyńskiej peregrynacja Znaków Światowych Dni Młodzieży: Krzyża i Ikony MB Salus Populi Romani. Będzie ona miała miejsce w dwóch etapach (lipiec 2015 oraz wrzesień 2015 – kwiecień 2016). Poniżej podajemy program peregrynacji pierwszego etapu. Zwracamy się z prośbą do księży dziekanów, proboszczów, dekanalnych koordynatorów ŚDM, duszpasterzy młodzieży, katechetów i rodziców, aby pomogli młodym przygotować ten etap peregrynacji oraz zachęcili swoich parafian do udziału w jej przebiegu.

Program:

12 lipca (niedziela) – Grajewo: 9.00 i 10.30 (Msze św.) – parafia pw. Trójcy Przenajświętszej, 11.30-16.00 (Msza św. i czuwanie) – parafia pw. MB Nieustającej Pomocy – gromadzi się młodzież i dorośli z Grajewa, godz. 17.00-20.00 (Msza św., czuwanie, Apel Jasnogórski); Szczuczyn, gromadzi się młodzież i dorośli ze Szczuczyna;

13 lipca (poniedziałek) – godz. 12.00-15.00 (Msza św., czuwanie) – Ostróżne – młodzież KSM i Akcja Katolicka – godz. 17.00-21.00 (Msza św. czuwanie, Apel Jasnogórski); Ostrołęka – parafia pw. Nawiedzenia NMP (fara), gromadzi się młodzież z dekanatu fara i Różan;

14 lipca (wtorek) – godz. 17.00-21.00 (Msza św., czuwanie, Apel Jasnogórski) – Myszyniec, gromadzi się młodzież i dorośli z Myszyńca, Kadzidła, Chorzel i Krasnosielca;

15 lipca (środa) – godz. 17.00-21.00 (Msza św., czuwanie, Apel Jasnogórski – Wysokie Mazowieckie, gromadzi się młodzież i dorośli z Wys. Maz. i Szepietowa;

16 lipca (czwartek) – godz. 11.30-14.00 (Msza św., czuwanie) – Wąsosz – odpust ku czci MB z Góry Karmel, godz. 17.00-21.00 (Msza św., czuwanie, Apel Jasnogórski) – Łomża – parafia pw. św. Michała Archanioła (katedra);

17 lipca (piątek) – godz. 17.00-21.00 (Msza św., czuwanie, Apel Jasnogórski) – Wyszków;

18 lipca (sobota) – godz. 11.00-14.00 – diecezjalne spotkanie matek i teściowych w Śniadowie, godz. 17.00-21.00 (Msza św., czuwanie, Apel Jasnogórski) – Ostrów Mazowiecka;

19 lipca (niedziela) – Ostrołęka – parafia pw. św. Antoniego Padewskiego (klasztor) godz. 10.00-14.00 (Msza św., czuwanie), gromadzi się młodzież i dorośli z dekanatu klasztor i z Rzekunia,

19 lipca (niedziela) – godz. 15.00-18.00 (Msza św., czuwanie) – Łomża – parafia pw. Miłosierdzia Bożego, godz. 19.00-21.00 (Msza św., czuwanie, Apel Jasnogórski) – parafia pw. Krzyża Świętego;

20-23 lipca (poniedziałek – czwartek) – młodzież łomżyńska pielgrzymuje ze znakami ŚDM do młodzieży rosyjskiej w Obwodzie Kaliningradzkim – wyjazd z Łomży w poniedziałek 20 lipca o godz. 8.30, powrót z Obwodu Kaliningradzkiego w czwartek 23.07 w godzinach wieczornych;

24 lipca (piątek) – godz. 12.00-15.00 (Msza św., czuwanie) – Oaza Rodzin z terenu diecezji – Suchcice;

24 lipca (piątek) – godz. 17.00-21.00 (Msza św., czuwanie, Apel Jasnogórski) – Kolno – parafia pw. św. Anny, gromadzi się młodzież i dorośli z Kolna i Jedwabnego;

25 lipca (sobota) – godz. 12.00-15.00 – Łapy – parafia pw. Świętego Krzyża, gromadzi się młodzież i dorośli z Łap, Kobylina;

25 lipca (sobota) – godz. 17.00-21.00 (Msza św., czuwanie, Apel Jasnogórski) – Zambrów – parafia pw. Trójcy Przenajświętszej, gromadzi się młodzież i dorośli z Zambrowa, Czyżewa, godz. 21.30 po Apelu Jasnogórskim pożegnanie Znaków i przekazanie do diecezji drohiczyńskiej.

Sekcja pastoralna Diecezjalnego Centrum ŚDM
 
Słowo Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego
do uczestników 6. Festiwalu Młodych w Płonce Kościelnej

Drodzy Młodzi Przyjaciele,

Za nami Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Grajewie oraz spotkanie młodych na Polach lednickich. Wiem, że w jednym, jak i w drugim spotkaniu licznie uczestniczyliście, co nie ukrywam jest moją wielką radością. Obecnie przygotowujecie się wraz z duszpasterzami i katechetami do 6. Festiwalu Młodych u Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Zachęcam Was i serdecznie zapraszam do udziału w tym radosnym spotkaniu, które z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników, także tych, którzy chcą podziękować Bogu za sakrament bierzmowania. To dar Ducha Świętego daje siłę i moc, by wiarę mężnie wyznawać, bronić jej i według niej żyć. Dlatego proszę Was, abyście przeniknięci Jego mocą, byli budowniczymi nowego świata opartego na prawdziwe i miłości. Pragnę, abyście byli pierwszymi misjonarzami wśród swych rówieśników. Święty Jan Paweł II napisał: „Wiara umacnia się, gdy jest przekazywana!" (Redemptoris missio, 2). Gdy głosicie Ewangelię, sami coraz głębiej zakorzeniacie się w Chrystusie i stajecie się dojrzałymi chrześcijanami. Wielu ludzi, szczególnie młodych, boi się mówić o Bogu, wstydzi się dawać świadectwo wiary, ma niekiedy pokusę powtarzać za prorokiem Jeremiaszem: „Ach, Panie Boże, przecież nie umiem mówić, bo jestem młodzieńcem". Ale także wam Bóg odpowiada: „Nie mów: «Jestem młodzieńcem», gdyż pójdziesz, do kogokolwiek cię poślę" (Jr 1, 6. 7). Ewangelizacja nie jest naszą inicjatywą i nie zależy przede wszystkim od naszych zdolności, lecz jest ufną i posłuszną odpowiedzią na wezwanie Boga, dlatego opiera się nie na naszych siłach, ale na Jego mocy. Doświadczył tego apostoł Paweł: „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas" (2 Kor 4, 7).
Cieszą mnie ewangelizacyjne spotkania organizowane w Diecezji Łomżyńskiej po raz szósty przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, bowiem dziś wielu młodych ludzi głęboko wątpi w to, że życie jest dobrem i nie widzi światła na swej drodze. Podczas Festiwalu mają oni szansę dowiedzieć się, że Bóg kocha wszystkich, także tych, którzy oddalili się od Niego bądź o Nim zapomnieli; że jest cierpliwy i czeka; że nawet swego Syna dał, więcej: pozwolił by On umarł i zmartwychwstał, aby nas radykalnie uwolnić od zła. Dlatego organizatorzy zadbali o to, byście mogli czerpać moc z modlitwy i sakramentów, byście mogli na nowo odkryć, że sakrament pojednania jest spotkaniem z Miłosiernym Ojcem, który przyjmuje, przebacza i odnawia nasze serca w miłości. Konferencje, świadectwa oraz koncerty ewangelizacyjne niech pomogą Wam zrozumieć jak cenny jest dar wiary i jak cenna jest obecność Boga w ludzkim życiu.
Na czas wsłuchiwania się w głos Jezusa, który wzywa do pójścia za Nim, również na drodze powołania kapłańskiego czy zakonnego, na czas realizowania powołania do miłości i zawierzenia Panu swego młodego życia, jak to uczyniła Maryja Królowa Młodzieży, na czas bezpośredniego przygotowania do 6. Festiwalu Młodzieży w Płonce Kościelnej organizatorom i uczestnikom z serca błogosławię.

Łomża, dnia 10 czerwca 2015 r.
N. 104/P/2015

+ Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński

Informacje dotyczące uczestnictwa w 6. Festiwalu Młodych
Płonka Kościelna 20 czerwca 2015 r.

1. Punkt informacyjny oraz recepcja Festiwalu usytuowane będą przy wjeździe do sanktuarium, tj. przy Zespole Szkół w Płonce Kościelnej i czynna od godz. 8:30. Organizatorzy wszystkich grup i pojedynczy pielgrzymi zgłaszają się w recepcji celem potwierdzenia wcześniejszego zgłoszenia dokonanego drogą elektroniczną przez stronę ksm-lomza.pl, gdzie zamieszczony jest formularz zgłoszeniowy. W recepcji otrzymuje się zamówione pakiety pielgrzyma oraz wskazania dotyczące uczestnictwa w festiwalu. Zarejestrowani uczestnicy udają się dalej środkiem lokomocji do źródła „na Łasku", gdzie rozpocznie się spotkanie ewangelizacyjne, a autokary wracają na wskazany przez służbę porządkową parking.
2. Po przyjeździe na plac przy źródle "na Łasku", poszczególne grupy mają czas na autopromocję i wpisanie imion uczestników oraz słów zawierzenia Jezusowi na płótnie, które później będzie wykorzystane podczas Adoracji, a niesione w procesji do pola festiwalowego.
3. Na spotkanie każda grupa przywozi flagi, transparenty z treścią ewangelizacyjną oraz znaki swoich wspólnot parafialnych.
4. O godz. 9:30 zespół Angels Song Power rozpocznie animację spotkania i zawiązanie wspólnoty. Festiwal jest kolejnym przystankiem na drodze do Światowych Dni Młodzieży z udziałem Papieża Franciszka w Krakowie, stąd nie może zabraknąć nabożeństwa znaków ŚDM, którym rozpocznie się pielgrzymka jedności do pola festiwalowego.
5. Po dojściu na miejsce festiwalowe, ze sceny powitają pielgrzymów gospodarze miejsca i organizatorzy. Odtąd rozpocznie się już program podzielony na dwie części, w których prowadzący i występujący goście będą prowadzić młodzież do wyboru życia w wolności Ducha Świętego.
6. Na polu festiwalowym zostaną wyodrębnione dwa miejsca: „pole pokuty"- gdzie przez cały czas będzie sprawowany sakrament pokuty i pojednania oraz miejsce „modlitwy wstawienniczej" prowadzonej przez liderów Odnowy w Duchu Świętym.
7. Punktem kulminacyjnym będzie uroczysta Msza św. sprawowana w sanktuarium, po której uczestnicy dokonają zawierzenia swego życia Matce Bożej oraz zostaną namaszczeni olejem „szczęścia". Księzy prosimy o zabranie ze sobą fioletowej stuły i sprawowanie sakramentu pojednania.
8. W festiwalu zapewne weźmie udział wielu ministrantów. Diecezjalny duszpasterz służby liturgicznej, ks. Dawid Rosiński prosi o zabranie ze sobą alby lub komży, by w czasie Eucharystii ministranci mogli pełnić posługę przy ołtarzu i dać świadectwo swego zaangażowania.
9. Osoby rozeznające swoje powołanie pójścia za Jezusem, będą miały okazję spotkania i rozmowy z przełożonymi Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, albo z alumnami, gdyż na spotkanie wyrusza cała wspólnota seminaryjna.
10. Zachęcamy również Siostry Zakonne do przygotowania informacji o charyzmacie swoich zgromadzeń i ich promocję na festiwalu, szczególnie jednak poprzez uczestnictwo i modlitwę z młodzieżą w intencji o powołania i za powołanych.
11. Wszyscy uczestnicy otrzymają dwa posiłki: obiad i kolację, przygotowane przez organizatorów i mieszkańców parafii Płonka Kościelna.
12. Nad bezpieczeństwem uczestników, zabezpieczeniem miejsc parkingowych, tras przejścia będzie czuwać Ochotnicza Straż Pożarna. W razie potrzeby prosimy zgłaszać się do strażaków, którzy są również gospodarzami miejsca festiwalowego.
13. Opiekę medyczną zapewni Grupa Ratownicza z Łomży dzięki życzliwości ks. Radosława Kubła.
14. Bardzo prosimy by uwrażliwić młodzież w czasie podróży na festiwal w sprawie właściwego uczestnictwa w spotkaniu i zachowania na terenie sanktuarium.

Łomża, dnia 12 czerwca 2015 r.
N. 826/2015

ks. Robert Śliwowski 
Asystent Kościelny KSM DŁ

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny
czwartek, 11 czerwiec 2015 16:13

Kongregacja Dziekanów w Grajewie

Gospodarzem kolejnego spotkania w ramach kwartalnych kongregacji księży dziekanów i pracowników kurii było Grajewo. Jest to realizacja myśli powziętej kilka lat temu, aby co pewien czas spotykać się w takim gronie w różnych parafiach naszej diecezji – wyjaśnia ks. kan. Jan Krupka, rzecznik łomżyńskiej kurii.

Podczas konferencji, z udziałem księży biskupów, zgromadzeni podjęli temat Światowych Dni Młodzieży, przeżywanych zarówno w diecezji jak i w Krakowie w przyszłym roku. Kolejnym z wielu tematów była 90 rocznica powstania diecezji łomżyńskiej. Ustalano charakter i przebieg uroczystości jubileuszowych.

W gronie księży dziekanów i pracowników łomżyńskiej kurii biskup Janusz Stepnowski wyraził także szczególne podziękowanie ks. Infułatowi Tadeuszowi Śliwowskiemu, kanclerzowi kurii za wieloletnią posługę w kurii i instytucjach centralnych diecezji. Jednocześnie zakomunikował, iż z dniem 1 lipca br. funkcję kanclerza Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej obejmie ks. Artur Szurawski, dotychczasowy notariusz i wiceoficjał Sądu Biskupiego.

Spotkanie w Grajewie było również okazją do wyrażenia wdzięczności ks. Prał. Stanisławowi Łatwajtysowi, dziekanowi i proboszczowi par. pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie, za wieloletnią posługę duszpasterską, a także za wysiłek włożony w tworzenie parafii i budowę kościoła. Ks. Prałat Stanisław Łatwajtys w najbliższych tygodniach przejdzie na emeryturę.

xtt / fot. CEM (kongregacja w Łomży)

Ks. kan. Jan Krupka opowiada o kongregacji w Grajewie: 

środa, 10 czerwiec 2015 09:18

Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej

6. Festiwal Młodych w Płonce Kościelnej - 20 czerwca 2015 r.
CZYSTEGO SERCA I MOCNEGO DUCHA!

Święty Jan Paweł II mawiał, że "urok" młodości to jest odkrycie świata wewnętrznego, mojego wewnętrznego "ja" (Kraków 1997r.), że każdy dar, jest nam nie tylko dany, ale i zadany. Nie inaczej jest z darem młodości, miłości czy wiary. Mamy być tymi, którzy z wdzięcznością przyjmują Boże bogactwa i dzielą się nimi z drugimi. Młodzież, z którą kochał się spotykać prosił: "Bądźcie wiernymi świadkami Chrystusa zmartwychwstałego, nie cofajcie się nigdy przed przeszkodami, które piętrzą się na ścieżkach waszego życia. Liczę na was. Liczę na wasz młodzieńczy zapał i oddanie Chrystusowi. Nie żałujcie na ten cel młodzieńczego entuzjazmu, wysiłku ani ofiary, a Bóg, dawca nadziei, niech wam udzieli pełni radości i pokoju w wierze, abyście przez moc Ducha Świętego byli bogaci w nadzieję" (Rz 15, 13). (Poznań, 03.06.1997).
Wierni nauczaniu św. Jana Pawła II w imieniu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej zapraszamy na 6. Festiwal Młodych do Sanktuarium Królowej Młodzieży w Płonce Kościelnej. Będzie to okazja do dziękczynienia za kolejny rok szkolny i katechetyczny, za sakrament bierzmowania. Będzie to czas i miejsce pogłębienia wiary, a dla niektórych miejsce podejmowania ważnych życiowych decyzji. Będzie to również, kolejny przystanek na drodze ku Światowym Dniom Młodzieży w Krakowie w 2016 r. Hasło tegorocznego festiwalu związane jest wprost z hasłem tegorocznych przygotowań do spotkania z Papieżem Franciszkiem: „Błogosławieni czystego serca." Podczas spotkania u „Królowej Młodzieży", chcemy prosić za Psalmistą: „Stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha (Ps 51,12)". Potrzebujemy czystego serca, aby być prawdziwym człowiekiem. Czyste serce pozwala nam sprawiedliwie i z miłosierdziem patrzeć na świat. Pomaga wybierać dobro, jest głosem mądrości i siedzibą Ducha Świętego oraz Jego mocy. W czystym sercu rodzą się dobre pragnienia.
Zapraszamy do licznego udziału w tym wydarzeniu Księży, Siostry Zakonne, Katechetów, Wychowawców, a przede wszystkim młodzież. Festiwal z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W roku ubiegłym do Matki Bożej Płonkowskiej przybyło ponad 2000 osób. Ufamy, że w tym roku będzie podobnie a zaproszeni goście sprostają oczekiwaniom uczestników.

PROGRAM:
9:30 – spotkanie przy źródle „na Łasku" i zawiązanie wspólnoty
10:00 – rozpoczęcie nabożeństwa i wniesienie znaków ŚDM oraz procesja do pola festiwalowego
10:30 – powitanie i uroczyste rozpoczęcie VI Festiwalu Młodych

I część – „Stwórz o Boże we mnie serce czyste...."

11:00 – koncert ewangelizacyjny - BĘSIU – RYMCERZE – cz. I
11:45 – Katecheza: Jak skradziono naszą niewinność ?– Rafał Porzeziński
13:00 – spotkania w grupach
13:30 – podsumowanie spotkań i wnioski – BĘSIU – RYMCERZE - cz. II
14:00 – obiad

II część – „... i odnów we mnie moc Ducha"

15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
15:15 – świadectwo – Marcin Kwaśny
16:00 – Uwielbienie Jezusa Eucharystycznego, możliwość spowiedzi (pole pokuty), modlitwa wstawiennicza
17:30 – Przygotowanie do Eucharystii
18:00 – Msza Święta
20:00 – KONCERT – zespół DZIEŃ DOBRY, Apel Jasnogórski i zakończenie

Zespoły: JUŻ I JESZCZE NIE, ANGELS SONG POWER, RYMCERZE, GAUDEAMUS, DZIEŃ DOBRY.

Goście: BĘSIU - raper, Rafał Porzeziński – redaktor, Marcin Kwaśny – aktor filmowy. Prowadzenie: ks. Tomasz Trzaska i ks. Adam Ulatowski.

Zgłoszenia i więcej informacji na www.ksm-lomza.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub kom. 501411511 – ks. Robert Śliwowski


{youtube}Chc5mglmWDc{/youtube}
 
 
Uroczystości pogrzebowe zmarłego 1 czerwca biskupa seniora diecezji łomżyńskiej Tadeusz Józefa Zawistowskiego rozpoczęły się w czwartek (05.06) po południu w kościele pw. Wniebowzięcia NMP przy seminarium. W piątek rano ciało zmarłego biskupa zostało w uroczystej procesji przewiezione do katedry łomżyńskiej, gdzie o godz. 11.00 została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem abp Edwarda Ozorowskiego metropolity białostockiego.

We wprowadzeniu do mszy św. ksiądz arcybiskup Edward powiedział:
- Smutek, duma i nadzieja towarzyszom nam, zgromadzonym w katedrze łomżyńskiej na żałobnym nabożeństwie za śp. biskupa Tadeusz Zawistowskiego. Smutek bo nie jest już pośród nas. Duma bo tak dzielnie zdołał przeżyć swoje życie jako żarliwy duszpasterz i jednocześnie całym sercem kochający Polskę. Nadzieja, że będąc po drugiej stronie nie zapomni o nas. Niech te uczucia przepełniają nasze skupienie i naszą modlitwę.
Wspólnie z księdzem arcybiskupem mszę św. koncelebrowało 17 biskupów i ponad 300 kapłanów.

W homilii biskup senior Stanisław Stefanek nawiązał do rozpoczętych w Boże Ciało po południu uroczystości pogrzebowych zmarłego biskupa: To że pierwszą mszę św. uroczystą z racji dyscypliny prawa liturgicznego odprawiliśmy w biały kolorze, chwaląc miłość Jezusa w Eucharystii to bardzo dla nas wszystkich emocjonujący i niezwykle formacyjny znak. Bo odszedł sługa ołtarza, odszedł Ktoś dla którego Eucharystia była wewnętrznym jedynym ładem, któremu poświęcił całą swoją kapłańską posługę i która formowała jego osobowość – bo był mężem wiary – mówił biskup Stanisław.

- Przez 85 lat niósł skarb rodziców i tradycji augustowskiej. Mówił z ogromną prostotą i szczerością o nauczaniu proboszczów. Bardzo wysoko cenił sobie to, co otrzymał z parafii. A gdy trzeba było przeżyć próby już w dziewiątym roku swojego życia – to na wszystkie pytania miał zawsze jedną odpowiedź: Ja mały człowiek nie mogę Bogu stawiać pytań. Ja mam Go słuchać. Kiedy pytano Go w ostatnich latach czego chce jeszcze doczekać – to bardzo prosto odpowiadał: chcę przede wszystkim nabożnie zakończyć życie.

- Szanował nowoczesne metody ewangelizacji, entuzjazmował się młodymi kapłanami, którzy podejmowali programy, których przecież jest tak dużo, ale zawsze tłumaczył nam – zadbać o to co jest fundamentem czyli życie sakramentalne kościoła. Biskup Stanisław mówił też o prostocie biskupa Tadeusza i jego ogromnej pokorze:
- Gorliwość pasterska księdza biskupa kazała mu trzymać się w pewnym dystansem do jego predyspozycji w rządzeniu. Nigdy siebie w tej dziedzinie nie widział. Bliżej istoty mojego miejsca w kościele jest dawać świadectwo i uczyć uczestnictwa we wspólnocie. – mawiał zmarły biskup. Łatwo podejmował dialog. Rozmawiał, pouczał, a trzymał się z dystansem do różnych sugestii i rozstrzygnięć personalnych. A gdy musiał odpowiadać na pytania, które dotyczyły zaopiniowania to zawsze kolejność była taka: Czy parafia na tej nominacji zyska? Czy to będzie dobre dla Kościoła? I czy Bóg obdarował kandydata predyspozycją, aby podjąć takie zadania? Taki był w Kościele Jego urząd.

Swoją homilię biskup senior zakończył szczególnym apelem do zmarłego biskupa: – Gdy staniemy nad ulubionym przez Ciebie, i tyle razy wspominanym, piaskiem w Sztabinie – bo tak sobie życzyłeś i tak cię pożegnamy, to powiemy do Ciebie: Biskupie Tadeuszu masz św. Jana Pawła II, masz Sługę Bożego Kardynała do dyspozycji, masz błogosławionego Jerzego, męczennika i sąsiada twojego, masz tylu naszych błogosławionych z Marianną Biernacką – też sąsiadką. Masz o wiele lepszą sytuację niż my. Zrób coś dla Ojczyzny.

Po Mszy św. ciało biskupa Tadeusza zostało przewiezione do Sztabina gdzie w kościele parafialnym odbędzie się msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa ełckiego Jerzego Mazura. Słowo Boże podczas tej liturgii wygłosi biskup senior drohiczyński Antonii Dydycz. Po Eucharystii trumna z ciałem zmarłego biskupa zostanie złożona w na cmentarzu parafialnym w Sztabinie.

Joanna Ekstowicz/Radio Nadzieja

Strona 1 z 9

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png