ks. Tomasz Trzaska

Niedziela Świętej Rodziny będzie w parafiach dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz czasem modlitwy w intencji małżeństw i rodzin.

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 25 i 26 września 2018 r. w Płocku, biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Jednocześnie zachęcili do zorganizowania tego dnia w parafiach obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

 „W przeżywaniu daru miłości ludzie wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa” – napisał ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w specjalnym piśmie na Niedzielę Świętej Rodziny. Zwrócił się z prośbą do duszpasterzy „aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa”.

Zwyczaj odnawiania przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do wzajemnego przebaczenia i odnowienia więzi ze współmałżonkiem. Ponowna deklaracja dokonuje się przed Bogiem w podobnej formie jak złożona wcześniej na zawsze przysięga małżeńska. Teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią m.in. o tym, że to Pan Bóg umacnia wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i doskonalej mogli wypełniać ślub małżeński.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej wiąże się najczęściej z jubileuszami i rocznicami. Od 2018 roku, zgodnie z propozycją biskupów, w wielu polskich parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich ma miejsce w Niedzielę Świętej Rodziny.

BP KEP
Św. Szczepan wskazuje, że wiara może prowadzić do prześladowań. Jest on pierwszym męczennikiem za wiarę chrześcijańską. Święty ten przypomina nam, że radość Bożego Narodzenia łączy się z krzyżem – podkreśla rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik. 

Święty Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, których Apostołowie wybrali do posługi ubogim, o czym wspominają Dzieje Apostolskie. Za odważne głoszenie wiary w Jezusa Chrystusa został skazany na okrutną śmierć przez ukamienowanie.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył: „Może nas dziwić, że w Kościele świętowanie narodzin Jezusa, szopka i radosne kolędowanie łączą się z historią pierwszego męczennika. Tymczasem św. Szczepan pokazuje nam, że chrześcijanie powinni liczyć się  z tym, że mogą być prześladowani z powodu wiary w Jezusa”. W tym kontekście ks. Paweł Rytel-Andrianik przypomniał o bolesnych danych z raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. „Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. W około 50 krajach chrześcijanie codziennie giną za wiarę. W ostatnim roku prześladowania najbardziej zaostrzyły się w Azji Południowej i Wschodniej. Z powodu wiary chrześcijanie są też dyskryminowani w miejscach pracy” – zaznaczył rzecznik Episkopatu Polski.

Podkreślił również, że w czasie Bożego Narodzenia, powinnyśmy modlić się o pokój na świecie i wolność wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Ks. Rytel-Andrianik przypomniał też, że św. Szczepan przed ukamienowaniem, wzorem Jezusa, przebaczył swoim prześladowcom. Podkreślił: „Pamiętajmy, że przebaczenie daje wolność i oczyszcza serce. Dzięki temu stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa, którzy nie dadzą się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężają”.

BP KEP
Tradycyjnie już dzisiaj po pasterce w kościele Braci Kapucynów w Łomży, zostanie uruchomiona ruchoma szopka. Powstała ona w latach 30. ubiegłego wieku, przez brata Piusa Janowskiego, a w 2007 roku została zmodernizowana pod kierunkiem artysty malarza Przemysława Karwowskiego z Teatru Lalki i Aktora w Łomży.

Głównym pomysłodawcą szopek w kościele kapucyńskim był brat Pius Janowski. Skonstruował mechanizm poruszający figury pasterzy, królów, oraz postaci z historii Polski. Po przyjęciu święceń kapłańskich, br. Pius wyjechał z Łomży, a rolę budowniczych szopek przejęli inni bracia zakonni: br. Paschalis, br. Euzebiusz, br. Henryk Grajko.

Tło szopki stanowią krajobrazy Betlejem, Asyżu, Watykanu i Łomży. Postacie to zarówno osoby duchowne, jak i świeckie.

Wśród postaci znajdujących się w szopce pojawiają się najpierw pasterze, którzy pierwsi idą na spotkanie nowo narodzonego Jezusa, później dostojnie wjeżdżający Trzej Królowie ze Wschodu, z orszakiem królewskich na wielbłądach. Kolejni są rodzimi, wielcy bohaterowie, wśród nich książę Mieszko I, za nim król Władysław Jagiełło, królowa Jadwiga i król Jan III Sobieski, ten który sprowadził kapucynów do Łomży. W szopce swoje miejsce mają także zasłużeni wielcy bohaterowie narodowi: Tadeusz Kościuszko czy Józef Piłsudski. 

Ruchoma szopka będzie otwarta już przed pasterką, a uruchomiona zostanie tuż po niej. Będzie ona czynna do 2 lutego.

pd/wzasiegu.pl
To będzie prawdziwa, świąteczna i przede wszystkim muzyczna uczta! Miłośnicy najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu Olgi Bieńkowskiej i Jacka Kotlarskiego, będą mogli zarówno wysłuchać, jak i włączyć się w Podlaskie Kolędowanie.

Koncerty zaplanowano w siedmiu miejscowościach naszego województwa. Na początek stolica regionu, czyli Białystok, później Łomża, Tykocin, Grajewo, Suwałki, Brańsk i Koźnice. Pierwszy występ już 5 stycznia o godzinie 19:00 w Kościele Matki Bożej Różańcowej przy ul. Narewskiej 26. Koncerty potrwają do 12 stycznia z jednodniową przerwą. Oldze Bieńkowskiej i Jackowi Kotlarskiemu będzie towarzyszył zespół akompaniujący.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury i Animacji w Białymstoku. 

Wstęp jest wolny!
Czas Bożego Narodzenia wypełniony jest śpiewem kolęd, począwszy od tej głęboko zakorzenionej w naszych uszach: „Wśród nocnej ciszy…”, aż do wspaniałego tekstu: „Bóg się rodzi…” osiemnastowiecznej kolędy autorstwa Franciszka Karpińskiego, ze szczególnym akcentem na ostatnią zwrotkę, w której prosimy o błogosławieństwo Nowonarodzonego Dziecięcia dla wszystkich naszych poczynań i wszystkich przestrzeni. Kolędy zawarły wielki rozdział najpierw historii biblijnej, opowiadają w szczegółach wydarzenia zapisane u Ewangelistów, ale też przeniesione tradycją liturgii i obyczajów w nasze czasy. Można powiedzieć, iż jest to śpiewana Biblia. Mamy w tekstach kolęd też szeroko opisaną wiarę Polaków, obyczaje, wielki dział kultury ducha, który wypowiadał się pieśnią wykonywaną w rozmaitych okolicznościach, opracowywaną bardzo często na najwyższym poziomie twórczości artystycznej.

Zatrzymajmy się nad pieśnią najczęściej rozpoczynającą nasze spotkania, czy to w świątyni, czy w domach rodzinnych: „Wśród nocnej ciszy”. Jest to opowieść wydarzenia betlejemskiego. W bardzo plastyczny sposób widzimy zaproszonych pasterzy, którzy znaleźli Dzieciątko w żłobie i rozeznali znaki, jakie Bóg zapowiedział im przez Anioła, oddali pokłon. Przy tym świętym spotkaniu odezwały się głosy tęsknoty wieków za Mesjaszem: tyle tysięcy lat wyglądany, witaj Zbawco, czekali na Ciebie Króle i Prorocy, a Ty objawiłeś się nam, w tej chwili. Ta opowieść, która bardzo pięknie streszcza dzieje biblijne, mocnym akcentem przenosi nas w rzeczywistość, w której żyjemy. Boże Narodzenie, liturgia, śpiewy, to nie jest tylko pamiątka historyczna, to nie są przypominane z wielką precyzją i zaangażowaniem dawne czasy. To jesteśmy my, dzisiaj. To nasze spotkanie z Bogiem staje się faktem w czasie rzeczywistym, w czasie Eucharystii: Bóg się rodzi, Bóg – Hostia, Bóg na ołtarzu, Bóg, który mnie zaprasza do wspólnego uwielbienia Ojca i do zjednoczenia z Nim, w całej mojej pracy duchowej. Właśnie ta kolęda: „Wśród nocnej ciszy” w sposób bardzo owocny przenosi nas w nasze czasy: „I my czekamy na Ciebie, Pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i Wina.”

Można tę kolędę potraktować jak podręcznik nauki życia wiarą, która źródłem swoim sięga do faktów biblijnych, a przeżyciem włącza najnowsze chwile naszej aktywności w uwielbienie Boga. Kolęda ta jest nie tylko przewodnikiem, ale wręcz instrukcją, jak obracać się w bogatej rzeczywistości Bożego Narodzenia, nie pomijając istoty tego święta. Możemy obserwować wypowiedzi ludzi pytanych, z czym kojarzy im się Boże Narodzenie. Właśnie do tego stopnia zeświecczona nasza duchowość minęła się z Narodzonym w Betlejemie, że wspominając tamten fakt, nie widzi się dzisiejszych narodzin Chrystusa, we Mszy św., na którą w sporym procencie – zwłaszcza tę pasterską – udajemy się o północy. Trzeba przypomnieć, że to w czasie Mszy św. na głos kapłana Chrystus się rodzi i że akt wiary w obecność Chrystusa pod postacią Chleba i Wina jest ostatecznym wypełnieniem świętowania Bożego Narodzenia.

Jest też piękny zwyczaj odwiedzin szopek, zwłaszcza dzieci chętnie oglądają różne scenariusze. Bywają niekiedy małe jasełka, które nazywamy pokłonem Panu Jezusowi nawet adoracją przy żłóbku: recytowanie wierszy, śpiewanie kolęd, ale najczęściej rodziny zabierają ze sobą najmłodsze pokolenie, ażeby napatrzyło się na piękne sceny betlejemskie w kościele parafialnym.

Trzeba zadbać, ażeby to dotykanie historycznych faktów wypełniło się faktycznym aktem uwielbienia Boga. Bywa często, że od tej wizyty przy żłóbku na pożegnanie przyklękamy przed Najświętszym Sakramentem i uczymy dzieci właściwego odniesienia się do żywego Dzieciątka, przy pełnym zachwycie tą artystyczną wyobraźnią, która w scenach szopki przybliżyła nam prawdy ewangeliczne. Do tego dochodzi jeszcze liturgia domowa. Śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym, przy spotkaniach przyjacielskich. Trzeba zadbać, by nie tylko te kolędy świetnie przygotowane przez zespoły i solistów zabrzmiały na naszych spotkaniach, ale byśmy znów mogli wspólnie zaśpiewać: „A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą”. W domu rodzinnym nie ma sprawowanej Eucharystii, ale jest żywe nasze serce, które przyszło nie tylko, by posłuchać pięknej muzyki, ale by oddać hołd Jezusowi. Te zwyczaje, w których liturgia przechodzi do domów rodzinnych, bardzo skutecznie pogłębiają naszą świadomość religijną. Wtedy jeszcze mocnej zabrzmi w naszych sercach wykonana pod koniec Mszy św. wspólna pieśń wiernych: „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. A słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”.

bp Stanisław Stefanek
Mając na uwadze szczególny charakter dnia 27 grudnia (piątek) przypadający w oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego, biskup łomżyński Janusz Stepnowski udzielił dyspensy od powstrzymania się od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji. 

Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności. Dyspensa jest zawsze jednorazowym zwolnieniem z przestrzegania konkretnego przykazania lub przepisu kościelnego. Dyspensa może być udzielona tylko w pewnych okolicznościach i dla konkretnej osoby lub konkretnej grupy osób. 


poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:48

Życzenia Biskupa Janusza na Boże Narodzenie 2019

Umiłowani Bracia i Siostry,  
   Najwyższy Ojciec dotknął w dziele Bożego Narodzenia najbardziej czułych pragnień ducha ludzkiego. Ujawnił swoje Ojcostwo, ukazał nam Syna Jednorodzonego, odsłonił rodzinność swych uczuć, które z łona Trójcy Świętej nieustannie rodzą światu Miłość. Serce Boga to prawdziwa kolebka Miłości.
(Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Boże Narodzenie 1961).

     Słowami – już niebawem błogosławionego – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i Syna Ziemi Łomżyńskiej, życzę Wam – umiłowani Diecezjanie – aby Święta Rodzina była dla Was wzorem miłości małżeńskiej i rodzinnej, aby umacniała dobre obyczaje i wskazywała, jak każda ludzka rodzina może być Bogiem silna i radosna.

     Wraz z Księżmi Biskupami z całego serca przyzywam Bożego błogosławieństwa, dla każdej rodziny i każdego z Was, zarówno na czas Świąt jak i w Nowym 2020 Roku.

+ Janusz STEPNOWSKI
Wasz Biskup

   Łomża, dnia 19 grudnia 2019 r.


Ponad 15 ton żywności zebrano na terenie diecezji łomżyńskiej w ramach tegorocznej zbiórki „Tak! Pomagam!”. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród wolontariuszy i darczyńców. Zebrane dary trafią teraz do potrzebujących w postaci świątecznych paczek.

A akcji uczestniczyło ponad 800 wolontariuszy z parafialnych i szkolnych kół Caritas. Młodzi podzieleni na zespoły zgromadzili się 6 i 7 grudnia w 103 sklepach na terenie diecezji. Każdy z nich miał posiadał legitymację, znakiem rozpoznawczym niektórych była mikołajkowa czapka. Wolontariusze zapraszali do wzięcia udziału w akcji, dziękowali za wrzucane dary, pomagali również w pakowaniu zakupów przy kasach. Mieliśmy wolontariuszy ze Śniadowa, Łomży, Ostrołęki, Kolna, Wizny, Zambrowa, Wyszkowa, Czyżewa, Ostrowi, Grajewa, Dobregolasu, Zbójnej, Szczuczyna, Rogienic, Chludni i Małego Płocka – wylicza koordynator diecezjalna Katarzyna Szklarz.

Produkty zebrane podczas zbiórki trafią niebawem do najuboższych dzieci, rodzin wielodzietnych, kobiet samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych itd. Dary będą wręczone w postaci świątecznych podarunków.

Wyrazy wdzięczności za owoce tegorocznej edycji akcji składa dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ks. Andrzej Mikucki – Wyrażam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim zaangażowanym ze szkolnych i parafialnych Kół Caritas, którzy bezinteresownie zaangażowali się w zbiórkę żywności. Dziękuję też z całego serca darczyńcom. Dzielicie się swoimi darami z najbardziej potrzebującymi, Bóg wam zapłać – mówi ks. Andrzej Mikucki.

pd
 Osiem lat temu 18 grudnia 2011 roku w katedrze łomżyńskiej ks. prał. Janusz Stepnowski, dotychczasowy kierownik biura w Kongregacji ds. Biskupów w Watykanie przyjął z rąk kard. Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów sakrę biskupią.

Za dewizę biskupią Ksiądz Biskup Janusz przyjął słowa „Gratia et pax” („Łaska i pokój”), które nawiązuje do słów św. Pawła Apostoła: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!” (1 Kor, 1,3). Są to słowa, które Apostoł kieruje do Kościoła, do którego został posłany przez Boga, a który jest mu dobrze znany.

Biskup Janusz Stepnowski urodził się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w par. Nawiedzenia NMP – Fara. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 – 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany – w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła – do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie i otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza 1 czerwca 1985 r. Po święceniach Biskup Łomżyński skierował księdza neoprezbitera na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie w Hiszpanii (Wydział Prawa Kanonicznego), które ks. Janusz Stepnowski ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. ks. Stepnowski podjął pracę w Watykanie, gdzie zastała go nominacja na Biskupa Łomżyńskiego. Przez dwadzieścia dwa lata posługi w Watykanie, a wcześniej w trakcie hiszpańskich studiów ks. Janusz Stepnowski utrzymywał żywy kontakt z rodzimą diecezją i parafią w Ostrołęce.

Obecnie poza posługą w Diecezji Łomżyńskiej Biskup Janusz Stepnowski jest też Członkiem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Prawników oraz Delegatem KEP ds. Kontaktów z ComECE (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w Brukseli)

Księdzu Biskupowi w ósmą rocznicę sakry biskupiej życzymy wielu Łask Bożych, zdrowia oraz wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej.

Niech Duch Święty otacza swym światłem, miłosierny i łaskawy Pan zawsze strzeże, a Maryja Dziewica otula matczyną opieką. Niech święty Brunon z Kwerfurtu – patron diecezji nieustannie czuwa nad Księdzem Biskupem i wspiera w prowadzeniu wiernych ku Chrystusowi.

Joanna Ekstowicz


 
IPN zachęca wszystkich do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności”. W inicjatywie może wziąć udział każdy. Wystarczy 13 grudnia, o godz. 19:30, zapalić świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

„Światło Wolności” zapłonie w oknach prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął akcję honorowym patronatem, abp. Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce i abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Udział w kampanii zapowiedział również Prymas Polski Wojciech Polak.
Na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, 13 grudnia o godz. 19.00, odbędzie się wspólna modlitwa za ofiary stanu wojennego, którą poprowadzi ks. Jan Sikorski. W ramach akcji 9 grudnia, o godz. 11.00, został odsłonięty okolicznościowy mural na ścianie przy ul. Mariańskiej (okolice Ronda ONZ) w Warszawie, natomiast 13 grudnia wieczorem napis upamiętniający ofiary stanu wojennego zabłyśnie na Stadionie Narodowym.

Akcja „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym, w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku, wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał wówczas również prezydent USA Ronald Reagan.

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png