ks. Tomasz Trzaska

czwartek, 02 styczeń 2014 15:04

śp. bp Stanisław Stefanek

BISKUP DIECEZJALNY ŁOMŻYŃSKI w latach 1996 - 2011
DOKTOR TEOLOGII
CZŁONEK PREZYDIUM PAPIESKIEJ RADY RODZINY
WICEPRZEWODNICZĄCY RADY KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI ds. RODZIN

Zawołanie biskupie: In omnibus Christus
 
Urodzony 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim, wyświęcony na kapłana w Towarzystwie Chrystusowym 28 czerwca 1959 r. w Poznaniu; mianowany biskupem tytularnym Forilimpopoli i ustanowiony biskupem pomocniczym w Szczecinie 4 lipca 1980 r., konsekrowany przez biskupa szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego 24 sierpnia 1980 r. w katedrze szczecińskiej. Od 1993 r. dyrektor Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (obecnie UKSW). Dnia 26 października 1996 r. mianowany Biskupem Łomżyńskim, objął diecezję w kanoniczne posiadanie 28 października 1996 roku, odbył uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej 17 listopada 1996 roku.  Decyzją prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 2 października 2009 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Dnia 11 listopada 2011 r. zakończył posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny w Łomży i przeszedł na emeryturę jako Biskup Senior.
Zawołanie biskupie: " In omnibus Christus"

Święto patrona: 8 maja

 

Zmarł w Lublinie, 17 stycznia 2020 roku, w wieku 84 lat. 

 


Z głębokim bólem informuję, że w dniu 17 stycznia 2020 r. po ciężkiej chorobie, zaopatrzony Sakramentami Świętymi, odszedł do Pana Śp. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek TChr, biskup senior diecezji łomżyńskiej.

Śp. Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek urodził się 7 maja 1936 r. w Majdanie Sobieszczańskim.
Wyświęcony na kapłana w Towarzystwie Chrystusowym dnia 28 czerwca 1959 r. w Poznaniu. Został mianowany biskupem pomocniczym w Szczecinie w dniu 4 lipca 1980 r. Sakrę biskupią przyjął w dniu  24 sierpnia 1980 r. w katedrze szczecińskiej z rąk biskupa szczecińsko-kamieńskiego Kazimierza Majdańskiego. Ksiądz Biskup Stanisław jako zawołanie biskupie obrał słowa: „In omnibus Christus”.

Dnia 26 października 1996 r. został mianowany Biskupem Łomżyńskim. Uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej odbył w dniu 17 listopada 1996 r. Był szóstym biskupem łomżyńskim.

Ksiądz Biskup Stanisław Stefanek w latach 1993-2008 był dyrektorem Instytutu Studiów nad Rodziną Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie (od 1999 r. UKSW). Troska o rodziny była szczególnym rysem posługi biskupiej Biskupa Stanisława. W ramach Konferencji Episkopatu Polski, przez wiele lat był przewodniczącym Rady ds. Rodziny. Był również członkiem prezydium Papieskiej Rady Rodziny.

Decyzją prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z dnia 2 października 2009 r. odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Dnia 11 listopada 2011 r. zakończył posługę pasterską jako Biskup Diecezjalny i przeszedł na emeryturę jako Biskup senior. Nie zaprzestał posługi sakramentalnej, w dalszym ciągu aktywnie podejmował działania duszpasterskie, zwłaszcza na rzecz rodzin. Głosił katechezy, rekolekcje i konferencje.

Śp. Księdza Biskupa Stanisława Stefanka polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

+Janusz Stepnowski  
 Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 17 stycznia 2020 r.


 

Nuncjatura Apostolska w Polsce

N.1535/11

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Benedykt XVI:

1. Przyjął rezygnację Księdza Biskupa Stanisława Stefanka TChr. z posługi biskupa łomżyńskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem łomżyńskim ks. prał. Janusza Stepnowskiego, kapłana tejże diecezji, dotychczasowego kierownika biura w Kongregacji ds. Biskupów.

Warszawa, 11 listopada 2011 roku.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski

 

 

czwartek, 02 styczeń 2014 15:03

bp Tadeusz Zawistowski

BISKUP SENIOR
MAGISTER FILOLOGII KLASYCZNEJ
BISKUP TYTULARNY HOSPITY
 
Zawołanie biskupie: Laus Deo - Pax hominibus
 
Urodzony 16 stycznia 1930 roku w Sztabinie; wyświęcony na kapłana 3 lipca 1955 roku przez J.E. Ks. Biskupa Czesława Falkowskiego; mianowany Biskupem Pomocniczym Łomżyńskim 12 maja 1973 roku; konsekrowany 29 czerwca 1973 roku przez Ojca Świętego Pawła VI w Bazylice Św. Piotra na Watykanie. 13 października 2007 r. odznaczony przez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Dnia 4 marca 2006 r. zakończył posługę pasterską jako Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej i przeszedł na emerysturę jako Biskup Senior. 

Święto patrona: 28 października 

Zmarł w Łomży, 01 czerwca 2015 roku. 

 

czwartek, 02 styczeń 2014 15:03

bp Tadeusz Bronakowski

DOKTOR PRAWA KANONICZNEGO
BISKUP POMOCNICZY
BISKUP TYTULARNY TIGISI IN MAURITANIA
WIKARIUSZ GENERALNY
PRZEWODNICZĄCY ZESPOŁU KEP ds. APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI
CZŁONEK KOMISJI KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI DS. POLONII I POLAKÓW ZA GRANICĄ,
CZŁONEK RADY PRAWNEJ KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI, CZŁONEK ZESPOŁU KEP ds. POMOCY KOŚCIOŁOWI NA WSCHODZIE
CZŁONEK ZESPOŁU KEP ds. KONTAKTÓW Z KONFERENCJĄ EPISKOPATU LITWY
 
Zawołanie biskupie: Nolite timere, Deus caritas est

Biskup dr Tadeusz BRONAKOWSKI, s. Henryka i Leonardy z d. Kondracka, urodził się 3.11.1959 r. w Augustowie (pochodzi z parafii Studzieniczna, obecnie parafia Kolnica w diecezji Ełckiej). Szkołę Podstawową ukończył w Poniziu i Kolnicy; Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli. W latach 1978-1984 studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Wyświęcony na kapłana 26.05.1984 r. w Katedrze Łomżyńskiej przez Biskupa Łomżyńskiego Juliusza Paetza. 

Od dnia 1.09.1984 r. do 11.09.1985 r. pracował jako wikariusz w parafii Nowogród w Dekanacie Łomżyńskim św. Brunona z Kwerfurtu. Od 12.09.1985 do 26.03.1986 pełnił funkcję notariusza Sądu Biskupiego w Łomży, a od 27.03.1986 do 30.06.1997 funkcję notariusza Kurii Diecezjalnej w Łomży. W latach 1985-1988 ukończył studia magisterskie z zakresu Prawa Kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Dnia 16.12.1993 r. obronił pracę doktorską nt. „Granice i ustrój Diecezji Łomżyńskiej w latach 1925-1992” na ATK w Warszawie. Od 1989 r. jest wykładowcą Prawa Kanonicznego, Prawa Wyznaniowego i Techniki Kancelaryjnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, od 1994 r. jest wykładowcą Prawa Kanonicznego w Kolegium Teologicznym w Łomży (obecnie Instytut Teologiczny w Łomży), a od 1997 r. jest wykładowcą w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie. Od 1.07.1991 r. pełni funkcję wicekanclerza Kurii Diecezjalnej. Od 23.02.1994 r. wizytator wstępny dla kanonicznej wizytacji parafii i od 5.12.2003 r. wizytator urzędu dziekańskiego oraz parafii dziekana rejonowego. Od 1995 r. do 2005 r. brał udział w pracach I Synodu Diecezji Łomżyńskiej, a od 28.10.2005 r. jest członkiem Komisji Posynodalnej. Od 1995 jest sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Ełckiej, a od 1996 r. jest sędzią Sądu Biskupiego Diecezji Łomżyńskiej. Od 1997 r. pełni funkcję Dyrektora Domu Biskupiego w Łomży i Dyrektora Diecezjalnego Domu Rekolekcyjnego w Łomży. Od 1997 r. jest współredaktorem kwartalnika „Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne” i współredaktorem „Rocznika Diecezji Łomżyńskiej”.

29.01.1999 mianowany kapelanem Jego Świątobliwości.

Od 2002 r. członek Rady Kapłańskiej z urzędu. Od 2003 r. uczestniczy w Radzie Programowej Diecezjalnego Radia Nadzieja. Od 2003 r. delegat Biskupa Łomżyńskiego ds. Szkół Katolickich w Łomży, a od 6.12.2005 r. odpowiedzialny za szkoły katolickie w Diecezji Łomżyńskiej. Od 2004 r. bierze udział jako delegat Biskupa Łomżyńskiego w Zespole ds. Renowacji Katedry Łomżyńskiej. Od 2004 r. pełni funkcję przewodniczącego komisji stypendialnej Funduszu DiecezjiŁomżyńskiej – „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Od 2005 r. należy do Rady Nadzorczej Katolickiego Centrum Informacji Europejskiej w Łomży.

Od czasów seminaryjnych, przez cały czas posługi kapłańskiej, otacza troską dzieci i młodzież z Domu Dziecka w Łomży. 

 


NUNCJATURA APOSTOLSKA W POLSCE

11.02.2006

N. 12.090/06

K O M U N I K A T

Ojciec Święty Benedykt XVI
przyjął rezygnację z obowiązków
Biskupa Pomocniczego Diecezji Łomżyńskiej
złożoną przez
Ks. Biskupa Tadeusza ZAWISTOWSKIEGO
zgodnie z przepisami kan. 411 i 401 § 1 KPK.

* * *

Jego Świątobliwość Benedykt XVI
mianował
Biskupem Pomocniczym Diecezji Łomżyńskiej
Ks. Prał. Tadeusza BRONAKOWSKIEGO,
Wiece-Kanclerza Kurii Diecezjalnej Łomżyńskiej 
i wykładowcę prawa kanonicznego
w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży,
przydzielając Mu stolicę tytularną Tigisi in Mauritania.

 

+ Józef Kowalczyk
Nuncjusz Apostolski


Słowo do Diecezjan o nowym Biskupie Pomocniczym

Moi Bracia i Moje Siostry!

Wdzięcznym sercem przyjmujemy dar Ojca Świętego Benedykta XVI, który posłał do naszej Diecezji Biskupa Pomocniczego w osobie Księdza Prałata dr Tadeusza Bronakowskiego, wicekanclerza Kurii Diecezjalnej i profesora Prawa Kanonicznego 
w naszym Seminarium, Instytucie Teologicznym i w Instytucie Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie.
Biskup Nominat urodził się na Ziemi Augustowskiej, wychował w rozmodlonej 
w Sanktuarium Matki Bożej Studzieniczańskiej rodzinie, wykształcił w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży i podjął pracę kapłańską w parafii Nowogród angażując się ofiarnie w przydzielone duszpasterskie obowiązki.
Przyjmując nowe zadania, studia specjalistyczne i pracę w Instytucjach Centralnych Diecezji, kontynuował w możliwym wymiarze posługę pastoralną. Szczególnie niedzielę, Dzień Pański, poświęcał Biskup Nominat pracy parafialnej.
Dziękując Ojcu Świętemu, który w mocy Ducha Świętego powołał Księdza Tadeusza Bronakowskiego do pełni kapłaństwa, modlimy się we wspólnocie Kościoła Łomżyńskiego 
o Moce Boże na wszystkie lata Jego pasterskiej posługi. Modlić się będziemy w czasie przygotowania do przyjęcia święceń biskupich, a szczególnie w dniu konsekracji w Katedrze Łomżyńskiej w Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, Patrona naszej Metropolii.
Razem z Księdzem Biskupem Tadeuszem Zawistowskim mówimy Biskupowi Nominatowi słowa gratulacji i w braterskiej serdeczności zapraszamy do kolegialnej współpracy.


+ Stanisław Stefanek TChr
Biskup Łomżyński

Łomża, dnia 11 lutego 2006 r.
w święto Matki Bożej z Lourdes
N. 200/B/2006

czwartek, 02 styczeń 2014 15:02

Bp Janusz Stepnowski - biskup łomżyński

BISKUP DIECEZJALNY
DOKTOR PRAWA KANONICZNEGO
Członek Rady Konferencji Episkopatu Polski ds. Ekumenizmu
Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Kontaktów z ComECE

Zawołanie biskupie: Gratia et pax

Biskup Janusz Stepnowski ur. się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w parafii pw. Nawiedzenia NMP – Fara, s. Alfreda i Stefanii z d. Marchewka. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 - 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany - w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła - do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie. Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 1 czerwca 1985 roku z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie (Hiszpania) - Wydział Prawa Kanonicznego, które ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. pracował w Watykanie (22 lata). Dnia 11 listopada 2011 r. mianowany Biskupem Łomżyńskim; uroczysty ingres do katedry łomżyńskiej – 18 grudnia 2011 r. Nuncjatura Apostolska w Polsce
N.1535/11

KOMUNIKAT

Ojciec Święty Benedykt XVI:

1. Przyjął rezygnację Księdza Biskupa Stanisława Stefanka TChr. z posługi biskupa łomżyńskiego, złożoną zgodnie z kan. 401 § 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

2. Mianował biskupem łomżyńskim ks. prał. Janusza Stepnowskiego, kapłana tejże diecezji, dotychczasowego kierownika biura w Kongregacji ds. Biskupów.

Warszawa, 11 listopada 2011 roku.

+ Celestino Migliore
Nuncjusz Apostolski
Słowo pasterskie Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr na przyjęcie nowego Pasterza Diecezji

Moi Bracia i Moje Siostry! 
W Liście przed tegoroczną Pieszą Pielgrzymką na Jasną Górę prosiłem: „Módlmy się wszyscy, przez wstawiennictwo Matki Pięknej Miłości i naszych świętych Patronów, byśmy otwartym sercem przyjęli Pasterza, którego przed wiekami wybrał dla Kościoła Łomżyńskiego Miłosierny Ojciec, a którego pośle do nas Benedykt XVI, Piotr naszych czasów.” 
Dzisiaj Ojciec Święty Benedykt XVI posłał do nas nowego Biskupa Diecezji Łomżyńskiej. Jest nim Ksiądz Prałat dr Janusz Stepnowski, kapłan naszej Diecezji, pracujący od 22 lat w Stolicy Apostolskiej, w Kongregacji ds. Biskupów. Biskup Nominat przychodzi z serca Kościoła, by pełnić zadania Pasterza w Diecezji macierzystej. 
Ksiądz Biskup Janusz Bogusław Stepnowski ur. się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w par. Nawiedzenia NMP - Fara. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 - 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany - w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła - do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie i otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza. Po święceniach został skierowany na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie (Hiszpania) - Wydział Prawa Kanonicznego, które ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. pracuje w Watykanie (22 lata). Przez wszystkie lata w Stolicy Apostolskiej utrzymuje żywy kontakt z rodzimą Diecezją, z parafią w Ostrołęce. Tu spędza najczęściej urlop angażując się bardzo ofiarnie w pracę duszpasterską. 
Nowy Pasterz Diecezji Łomżyńskiej przychodzi do nas z całym dorobkiem życia kapłańskiego i bogatym doświadczeniem służby dla Kościoła powszechnego. Wrażliwy na potrzeby człowieka, braterski i opiekuńczy wnosi w każde środowisko swoją osobą pogodę ewangeliczną. Wieloletnia praca w Stolicy Apostolskiej i szerokie kontakty międzynarodowe zaowocowały wnikliwą znajomością społeczno kościelnych problemów współczesnego świata. 
Gorącymi sercami i otwartym duchem witamy Księdza Biskupa Janusza Stepnowskiego. Żarliwą modlitwą towarzyszymy Nominatowi w czasie przygotowania do przyjęcia święceń biskupich. Uroczystość Konsekracji oraz Ingresu została wyznaczona na niedzielę 18 grudnia br., o godz. 16.00. Na tę liturgię zapraszamy Drogich nam Diecezjan do Katedry Łomżyńskiej. 
Moi Bracia i Moje Siostry! W dniu objęcia posługi pasterskiej przez nowo wyświęconego Księdza Biskupa kończy się moja misja wyznaczona mi przed 15. laty przez Błogosławionego Jana Pawła II. 
Z wielką wdzięcznością odnoszę się do Was wszystkich za doświadczone dobro w wspólnej trosce głoszenia Imienia Boga na naszej ziemi. Szczególnie dziękuję Księżom Biskupom i wszystkim Kapłanom za ofiarną współpracę i braterską przyjaźń.
Waszym modlitwom, przez wstawiennictwo Matki Pięknej Miłości i świętych Patronów, polecam te dni mojego życia, które naznaczy mi Ojciec Niebieski w swojej nieskończonej dobroci.

Z serca wszystkim błogosławię.

Bp Stanisław Stefanek TChr 

Łomża, dnia 11 listopada 2011 r. 
w liturgiczne wspomnienie św. Marcina z Tours 
w święto Niepodległości PolskiBulla

BENEDICTUS EPISCOPUS SERVUS SERVORUM DEI, dilecto Filio IANUSSIO STEPNOWSKI, e clero dioecesis Łomżensis atque hactenus Officii Congregationis pro Episcopis Praeposito, nunc Episcopo Łomżensi designato, salutem et Apostolicam Benedictionem.
Sane Nostrum est, ex sublato onere universam regendi Ecclesiam, Łomżensi dioecesi apte providere, quandoquidem inibi Praesul nuper desideratur, postquam Venerabilis Frater Stanislaus Stefanek per renuntiationem eiusdem reliquit moderationem eiusdemque Pastoris officium. Nunc ob oculos Nostros tu, dilecte Fili, nominatim obversaris, eadem in regione ortus atque consentaneis dotibus cumulatus, qui studiis olim Hispaniae peractis sedulam hactenus operam navasti, quam plurimi ducimus, pro hac Sancta Sede tibique ideo munus illud concredere non dubitamus. Itaque Congregationis pro Episcopis amplectentes sententiam, pro Apostolica Nostra potestate te eligimus et renuntiamus Episcopum ŁOMŻENSEM, additis simul cunctis iuribus et officiis impositis quae tibi sacrorum canonum praescripta tribuunt. Episcopalem consecrationem extra urbem Romam a quolibet Praesule recipere poteris. Sed antea fidei professionem facias oportet, necnon fidelitatis ius iurandum nuncupes in Nos et Successores Nostros, secundum statutas formulas sueto more adhibendas. Tuam exinde electionem et clerum et fidelem populum docebis, quos, te ducente recteque admonente, ad fervidiorem pietatem probandaque opera agenda cohortamur quibusque a Deo Omnipotente gratiam et pacem imploramus. Praeterea, dilecte Fili, facere non possumus quin animi Nostri affectionem Tibi significemus. Plurimis tandem precibus Mariae Sanctissimae Pulchrae Dilectionis in te devocamus patrocinium, quae tibi adsit adiutrix in novo officio praestando, intercedente quoque sancto Brunone Querfurtensi, ut inibi fideles, tuo episcopali de opere salutiferos quam plurimos capiant fructus. 
Datum Romae, apud S. Petrum, die undecimo mensis Novembris, anno Domini bis millesimo undecimo, Pontificatus Nostri septimo.

BENEDICTUS PP. XVI


Bulla (tłumaczenie)

Benedykt, Biskup i Sługa Sług Bożych przekazuje pozdrowienie i Apostolskie Błogosławieństwo Umiłowanemu Synowi Januszowi Stepnowskiemu, kapłanowi Diecezji Łomżyńskiej i do tego czasu pracownikowi Kongregacji ds. Biskupów na stanowisku kierowniczym, wyznaczonemu teraz na Biskupa Łomżyńskiego. 
Dbając o ciągłość kierowania całym Kościołem, Naszym obowiązkiem jest także zatroszczyć się o Diecezję Łomżyńską, która potrzebuje nowego Rządcy, gdyż Czcigodny Brat Stanisław Stefanek rezygnując z urzędu Biskupa Diecezjalnego, pozostawia kierowanie Diecezją i wykonywanie urzędu Pasterza.
Teraz Ty, Umiłowany Synu, urodzony na tej ziemi i obdarzony wspaniałymi zaletami, zostałeś imiennie wezwany przed Nasze oczy. To właśnie Ty, po odbyciu studiów w Hiszpanii, zajaśniałeś szczególną gorliwością w pracy na rzecz Stolicy Świętej, o czym może zapewnić wielu świadków, i dlatego ten urząd nie wahamy się Tobie powierzyć. Po wysłuchaniu więc rady Kongregacji do spraw Biskupów, Naszą Władzą Apostolską wybieramy Ciebie i mianujemy Biskupem Łomżyńskim ze wszystkimi uprawnieniami i obowiązkami, zawartymi w przepisach świętych kanonów. 
Konsekrację Biskupią możesz przyjąć poza Rzymem z rąk któregokolwiek Konsekratora. Wcześniej jednak powinieneś złożyć wyznanie wiary i przysięgę wierności wobec Nas i Naszych Następców wyrażając je w sposób zwykły, zgodnie z przepisanymi formułami. Następnie o swoim wyborze zechciej powiadomić duchowieństwo i wierny lud, których pod Twoim przewodnictwem i mądrym nauczaniem zachęcamy do gorętszej pobożności i spełniania dobrych uczynków; im też wypraszamy u Boga Wszechmogącego łaskę i pokój. Ponadto, Umiłowany Synu, nie możemy nic innego uczynić, jak tylko wyrazić Tobie Naszą miłość i głębokie przywiązanie. 
Wreszcie swoimi licznymi modlitwami wypraszamy Tobie opiekę Najświętszej Maryi, Matki Pięknej Miłości; niech Ona będzie dla Ciebie Wspomożycielką w wypełnianiu nowego urzędu. Prosimy także św. Brunona z Kwerfurtu, aby wierni, powierzeni Twej biskupiej pieczy, zdobywali jak najliczniejsze zbawienne owoce.
Sporządzono w Rzymie, u Świętego Piotra, w dniu 11 listopada, Roku Pańskiego dwa tysiące jedenastego, siódmego roku Naszego Pontyfikatu.

Benedykt XVI, Papież Opis herbu Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego

Według zasad heraldyki kościelnej biskupowi przysługuje herb, w którym nad tarczą herbową umieszczony jest kapelusz koloru zielonego, jak również sznur i dwanaście chwostów – umieszczonych po sześć, z obu stron tarczy, w trzech rzędach – także w kolorze zielonym. Za tarczą znajduje się krzyż. Blazonowanie, czyli odczytywanie herbu, tłumaczy przesłanie w nim zawarte. Komentarzem do niego jest dewiza herbowa, czyli zawołanie biskupie.
Herb bp. Janusza Stepnowskiego, Biskupa Łomżyńskiego, zbudowany jest na klasycznej tarczy gotyckiej, często używanej w heraldyce kościelnej. Umieszczony za tarczą złoty krzyż posiada trójlistne zakończenie ramion. Jest on wysadzany pięcioma drogimi kamieniami, które odnoszą się do pięciu ran Chrystusa. Na umieszczonej pod tarczą szarfie wypisana jest czarnymi literami dewiza herbowa.
Tarcza herbowa podzielona jest na dwie połowy. Pierwsze jej pole pokryte jest barwą niebieską. Symbolizuje ona nieskazitelność nieba i obecne w duszy człowieka pragnienie Boga żywego (por. Ps 42,2-3), który obdarza łaską i pokojem. Na niebieskim tle wyróżnia się złoty pas ukośnie biegnący od góry pola aż do dolnego jego krańca, przy podziale tarczy. Oznacza on promień łaski Bożej zaadresowanej do każdego człowieka. Złoty promień umieszczony na niebieskim tle odwołuje się również do tajemnicy przyjścia Boga na świat – jest więc znakiem nadziei, radości, pokoju, jak również zachętą i ewangelicznym nawoływaniem: „Nie lękajcie się” (por. Łk 2,10). Z przyjęcia łaski Bożej rodzi sie pokój, stąd też od strony dolnego rogu drugiego pola wyrasta pionowo gałązka oliwna, symbolizująca pokój i wybawienie. Nawiązuje ona do biblijnego obrazu gołębicy z Księgi Rodzaju, która obwieszcza wybawienie z potopu, a przez to staje się znakiem nadziei (por. Rdz 8,11). Gałązka oliwna oznacza pokój, który jest darem Bożym (por. Ga 5,22), jest też znakiem pojednania Boga z ludźmi, którego dokonał Chrystus. Żywość i świeżość gałązki oliwnej odnosi się do Zbawiciela – Zmartwychwstałego i Obecnego w Kościele (por. Mt 28,20). Na przedstawieniu gałązki umieszczone są trzy owoce oliwki odwołujące się do Trzech Osób Trójcy Przenajświętszej. To drugie pole tarczy herbowej pokryte jest srebrem. Oznacza ono przejrzystość, a więc Prawdę i Sprawiedliwość, które powinny cechować posługę pasterską biskupa. W omawianym herbie zachowana została zasada alternacji heraldycznej, która pozwala na kładzenie metalu (złoto) na barwę (niebieska) i barwy (zieleń) na metal (srebro). Dopowiedzieć należy, że kolorystyka pierwszego pola (barwa niebieska i złoto) nawiązuje do kolorów zawartych w herbie bł. Jana Pawła II. Przez większą część jego pontyfikatu Biskup Łomżyński posługiwał w Stolicy Apostolskiej, a w roku jego beatyfikacji rozpoczyna biskupią posługę w Kościele Łomżyńskim.
Motto biskupiego posługiwania bp. Janusza Stepnowskiego „Gratia et pax” („Łaska i pokój”) nawiązuje do słów św. Pawła Apostoła: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!” (1 Kor, 1,3). Są to słowa, które Apostoł kieruje do Kościoła, do którego został posłany przez Boga, a który jest mu dobrze znany. Tymi słowami św. Paweł pozdrawia Koryntian, jak też zaraz dopisuje: „Bogu mojemu dziękuję wciąż za was, za łaskę daną wam w Chrystusie Jezusie” (1 Kor 1,4). (Ks. dr Albert Warso)

czwartek, 02 styczeń 2014 14:57

Statystyki diecezji

Diecezja Łomżyńska zajmuje obszar - około 11.500 km kw. na terenie trzech województw:
- podlaskiego - 97 parafii
- mazowieckiego- 85 parafie
- warmińsko-mazurskiego 1 parafa

Wiernych - 502 655 osób


Podział administracyjny:
dekanatów - 24
parafii - 183
– parafii diecezjalnych 179
– parafii zakonnych 4
parafii do 500 wiernych - 8
parafii od 501 do 1000 wiernych - 33
parafii od 1001 do 2000 wiernych - 59
parafii od 2001 do 3000 wiernych - 31
parafii od 3001 do 4000 wiernych - 19
parafii od 4001 do 5000 wiernych - 9
parafii od 5001 do 6000 wiernych - 5
parafii od 6001 do 7000 wiernych - 3
parafii od 7001 do 8000 wiernych - 6
parafii od 8001 do 9000 wiernych - 3
parafii od 9001 do 10000 wiernych - 3
parafii od 10001 do 11000 wiernych - 3
parafii od 11001 do 12000 wiernych – 1

Kościoły i kaplice

Kościołów parafialnych - 183
Kościołów rektoralnych - 4
Kościołów garnizonowych - 1
Kościołów flialnych - 38
Kościołów (dawnych parafialnych) - 2
Kościołów zakonnych - 3
Sanktuariów - 12
Bazylik mniejszych - 2
Kaplic publicznych - 81

Duchowieństwo diecezjalne

Księży inkardynowanych do diecezji - 555
Księży pracujących w duszpasterstwie w Diecezji - 366
- proboszczów - 169
- administratorów - 11
- wikariuszy - 161
- innych - 27

Księży w centralnych instytucjach diecezji - 36
Księży łomżyńskich poza Diecezją w Polsce - 17
Księży w służbie Stolicy Apostolskiej - 4
Księży pracujących w duszpasterstwie poza granicami Polski - 25
Księży ze stopniem naukowym:
- ze stopniem naukowym prof. dr. Hab. - 15
- ze stopniem naukowym doktora - 86
- ze stopniem magistra licencjata - 181
- ze stopniem licencjata - 4
- ze stopniem magistra - 156
Księży studiujących - 13
- za granicą - 10
- w kraju - 3
Księży na urlopie naukowym - 3
Księży na urlopie - 10
Księży emerytów i rencistów - 75
Księży z innych diecezji przebywających w Diec. Łomżyńskiej – 20

Zakony i Zgromadzenia Męskie

Zakonów 1
Zgromadzeń Zakonnych - 5
Domów Zakonnych - 7
Ogólna liczba kapłanów zakonnych - 19
Proboszczów - 5
Wikariuszy - 6
Innych kapłanów - 8
Braci zakonnych – 8

Zakony i Zgromadzenia Żeńskie

Zakonów - 2
Zgromadzeń Zakonnych - 12
Domów Zakonnych - 24
Ogólna liczba sióstr zakonnych - 117

W 2018 r. w Diecezji Łomżyńskiej:


Ochrzczonych - 7 356
I Komunii św. - 7 481
Bierzmowanych - 6 953
Sakramentalnych związków małżeńskich - 3 175
Zmarłych - 7 602
Księży uczących w szkole - 208
Sióstr zakonnych uczących w szkole - 27
Katechetów świeckich - 396
Animatorów przygotowujących do bierzmowania - 906
 
Aktualizacja: grudzień 2019

Strona 65 z 65

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png