ks. Tomasz Trzaska

Maraton trzeźwości, zabawa bezalkoholowa, piknik rodzinny, a także nabożeństwo różańcowe i droga krzyżowa – to tylko wybrane punkty rozpoczynającej się w czwartek 29 sierpnia br. Strefy Wolności. Łomżyńskie świętowanie życia wolnego od używek potrwa cztery dni.

Strefa Wolności to jedna z największych tegorocznych inicjatyw trzeźwościowych, skupiona wokół zagadnienia zdrowia, rodziny, trzeźwości i profilaktyki. Całość rozpocznie się Mszą świętą w intencji trzeźwości narodu. Słowo do Zgromadzonych skieruje biskup Tadeusz Bronakowski – Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych.

Jeszcze tego samego dnia w Centrum Aktywności Turystycznej i Kulturalnej „Domek Pastora” zaplanowana jest bezalkoholowa zabawa taneczna przy muzyce na żywo, ze słodkim poczęstunkiem. W piątek uroczystości przeniosą się do parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Przy tamtejszej Grocie Matki Bożej Fatimskiej uczestnicy zmówią różaniec w intencji trzeźwości rodzin. Wezmą też udział w Mszy świętej, po której wyruszy Droga Krzyżowa ulicami miasta.

Intencją modlitewną w trakcie trwającej Strefy Wolności zostaną objęci również łomżyńscy samorządowcy. Msza o Boże błogosławieństwo dla nich wierni będą modlić się w niedzielę podczas Mszy świętej o godzinie 18:00 w kościele pw św. Andrzeja Boboli. Niedziela zaś upłynie pod znakiem sportu i zabawy. Ulicami miasta z parafii pw. św. Andrzeja Boboli wyruszy „Maraton trzeźwości”. Organizatorzy zachęcają do udziału w dowolnej formie – może być to marsz, bieg, a nawet nordic walking czy rolki. Niedzielne wydarzenie dopełnione zostanie innym hucznym świętowaniem – to V imieniny ul. Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży. Gośćmi specjalnymi będą tu między innymi redaktor Marian Piotr Romaniuk i Katarzyna Jankowska z Akademii Rodzica Łomżyńskiego Centrum Medycznego.

Organizatorami wydarzenia są Bractwo Trzeźwości im. św. Maksymiliana Kolbe w Łomży, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Koalicja Trzeźwości, Łomżyńskie Centrum Medyczne, parafia pw. św. Andrzeja Boboli, parafia pw. Miłosierdzia Bożego oraz  Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Łomżyńskiej.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

pd / fot. arch. Forum Trzeźwości
Wizje Jezusa i Najświętszej Maryi Panny, o których mówi pani Czesława, są jej prywatnym doświadczeniem, niepotwierdzonym przez Kościół – napisał biskup łomżyński Janusz Stepnowski w oświadczeniu w związku z ostatnimi wydarzeniami w Ostrożnem. Biskup Stepnowski przypomniał, że Pani Czesława Polak jest osobą świecką, a informacje przekazywane przez internetowy serwis wideo oparte na słowach pani Czesławy, o jej śmierci i wskrzeszeniu do życia, jest nieprawdziwa. Natomiast Książka „Serce w Serce” autorstwa Grzegorza Kasjaniuka nie uzyskała imprimatur Kościoła, a tym samym publikacja ta nie jest i nie może być „dokumentem” potwierdzającym prawdziwość wydarzeń.


OŚWIADCZENIE W SPRAWIE WYDARZEŃ W OSTROŻNEM

Czcigodni Kapłani, Drodzy Wierni!

Ze względu na coraz częstsze pytania i wątpliwości dotyczące wydarzeń w Ostrożnem, parafia Szumowo, Diecezja Łomżyńska, przekazuję do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Pani Czesława Polak jest osobą świecką, która dnia 30 czerwca 2000 roku na ręce ówczesnego Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka i za jego zgodą złożyła prywatny ślub czystości oraz uzyskała zgodę na noszenie habitu, jako znaku szczególnego osobistego oddania się Panu Bogu.
  2. Wizje Jezusa i Najświętszej Maryi Panny, o których mówi pani Czesława, są jej prywatnym doświadczeniem, niepotwierdzonym przez Kościół. Według relacji pani Czesławy wizje te nadal trwają, co stanowi zasadniczą trudność w ich analizie i ocenie.
  3. Informacja przekazywana przez internetowy serwis video, oparta na słowach pani Czesławy, o jej śmierci i wskrzeszeniu do życia, jest nieprawdziwa. Nie ma żadnej dokumentacji medycznej potwierdzającej śmierć pani Czesławy.
  4. Stolica Apostolska nigdy nie odnosiła się do wydarzeń w Ostrożnem, ani do osoby pani Czesławy. Nie wydała też żadnego dokumentu wyrażającego zgodę na jej życie pustelnicze.
  5. Książka „Serce w Serce” autorstwa Grzegorza Kasjaniuka nie uzyskała imprimatur Kościoła, a jej treść nie była konsultowana ani ze mną, ani z Łomżyńską Kurią Diecezjalną. Tym samym publikacja ta nie jest i nie może być „dokumentem” potwierdzającym prawdziwość wydarzeń.
  6. Ostrożne, ze względu na licznych wiernych tam udających się, jest i pozostanie szczególnym miejscem modlitwy, a obecność duchowieństwa w Ostrożnem motywowana jest opieką duszpasterską nad wiernymi, a nie wizjami pani Czesławy.
Łomża, 22 sierpnia 2019 r., N. 944/B/2019

+Janusz Stepnowski
 Biskup Łomżyński

Ks. Artur Szurawski
Kanclerz Kurii
Dziś, kiedy obserwujemy coraz więcej sytuacji zagrażających naszej wierze i Kościołowi, chcemy na nowo stanąć do wspólnej modlitwy. (…) Musimy na nowo jako Polska stanąć pod Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa – napisał w specjalnym komunikacie bp Janusz Stepnowski zachęcając wiernych do wzięcia udziału w akcji „Polska po krzyżem”.

Publikujemy pełną treść komunikatu. 

Czcigodni Kapłani, Drodzy Wierni!

Przed dwoma laty, w modlitwie różańcowej na granicach Polski zgromadziły się rzesze naszych rodaków, aby błagać Boga o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny i świata. Dziś, kiedy obserwujemy coraz więcej sytuacji zagrażających naszej wierze i Kościołowi, chcemy na nowo stanąć do wspólnej modlitwy. Szerzące się antychrześcijańskie ideologie, publiczne bluźnierstwa, napaści na kościoły i kapłanów, znieważanie obrazów Matki Bożej i wizerunków Świętych, domagają się ze strony wiernych podjęcia duchowego dzieła pokuty i moralnej odnowy. Musimy na nowo jako Polska stanąć pod Krzyżem naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Mając to wszystko na uwadze, jako Diecezja Łomżyńska włączamy się w akcję „Polska pod Krzyżem”, która odbędzie się 14 września br. w święto Podwyższenia Krzyża Świętego. Wielka akcja modlitewna odbędzie się na lotnisku Włocławek-Kruszyn. Zwracam się z prośbą do naszych duszpasterzy i wiernych, aby parafie w miarę możliwości zorganizowały wyjazdy autokarowe do Włocławka w dniu 14 września. Wprawdzie wydarzenie jest otwarte i nie wymaga zapisów, jednak zachęcam do rejestrowania grup na stronie internetowej www.PolskaPodKrzyzem.pl.  Na tej stronie internetowej znajdziemy też szczegóły dotyczące programu wydarzenia.

Wszystkich kapłanów i diecezjan, którzy pozostaną na miejscu proszę, aby w święto Podwyższenia Krzyża w swoich parafiach, w łączności z wydarzeniem „Polska pod Krzyżem”, organizowali własne obchody, które będą zawierały kluczowe elementy:

– zapewnienie możliwości spowiedzi,
– Msza Święta,
– adoracja krzyża, najlepiej w miejscach publicznych, takich jak: krzyże na placach w miastach, przy drogach, we wsiach, krzyże misyjne,
– odmówienie modlitwy do Krzyża Świętego.

Symbolicznym centrum kultu Krzyża Pańskiego w naszej Diecezji niech stanie się tego dnia kościół pod wezwaniem Krzyża Świętego w Łomży. Przez cały dzień będzie tam trwała adoracja relikwii Krzyża Świętego. Każdy, kto 14 września nawiedzi tę świątynię, może uzyskać odpust zupełny na zwykłych warunkach. Suma odpustowa odprawiona zostanie o godz. 12.00.

Siostry i Bracia!

Niech cała nasza Diecezja stanie pod Krzyżem Zbawiciela! Módlmy się za Kościół i Ojczyznę. Włączmy się w dar przeżycia tego wydarzenia przez spowiedź, Komunię Świętą, ofiarowanie postów i wyrzeczeń. Szczególnie obłożnie chorzy i ci, którzy nie opuszczają od lat swoich mieszkań, niech płoną przed Bogiem darem ofiary ze swojego bólu i cierpienia zjednoczonego z Krzyżem Pańskim.

Na czas przygotowania i uczestnictwa w dziele „Polski pod Krzyżem” wraz z biskupami Tadeuszem i Stanisławem z serca błogosławię.

Łomża, 22 sierpnia 2019 r.

+Janusz Stepnowski
Biskup Łomżyński
Rozpoczynają się prace renowacyjne w łomżyńskiej Katedrze. Obecnie stawiane jest rusztowanie na fasadzie głównej. Wśród wyzwań renowacyjnych jest między innymi poddanie katedralnej cegły hydrofobizacji. 

– W tej chwili stawiamy rusztowanie, aby zadaszyć attykę. Obecna jest z dachówki – mówi Andrzej Wszeborowski, koordynator prac renowacyjnych. Ekspert dodaje, że oprócz tego wykonywana będzie hydrofobizacja fasady ceglanej. Chodzi o uodpornienie cegły na wnikanie wody z zewnątrz. Trzeba sprawić, aby budulec nie był porażony przez bakterie, później glony. – Glony same nie niszczą fasady, ale umieszczają się w porach cegły. Składają się w 80% z wody. Gdy zatem przychodzi oziębienie, poszerzają swoją objętość. Pamiętajmy, że wystarczy pięć stopni na plusie, aby ten proces zachodził i cegła zaczęła niszczeć – wyznaje Andrzej Wszeborowski.

Jednym z etapów prac będzie usunięcie glonów, traktując je środkami chemicznymi. Kolejny krok to umycie całej fasady i poprawienie scalenia kolorystycznego cegieł za pomocą farb mineralnych i kitów.

Podobne prace wykonywane były w Katedrze ponad 15 lat temu. Z uwagi na rusztowanie wejście główne do Katedry będzie zamknięte maksymalnie do połowy września. Wierni do tego czasu mogą nawiedzać świątynię, korzystając z drzwi bocznych, od strony Kurii Diecezjalnej.

pd
Przed pątnikami 35. Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę ostatni, 24 kilometrowy etap. Dziś dotrą do Jasnej Góry - celu swojego pielgrzymowania, gdzie złożą swoje intencje.
 
Wczoraj pielgrzymi dotarli do Żurawia gdzie była sprawowana ostania Eucharystia na trasie pielgrzymki. Dzisiaj pielgrzymi wyruszyli na szlak około godz. 10.15 by w Lesie za Srockiem popularnie nazywanym przez pielgrzymów Laskiem Przeprośnym spotkać się z rowerowymi pielgrzymami, którzy dołączą do pielgrzymki. Do pielgrzymów dołączyli też wierni, którzy na ostatni etap przyjechali z Łomży, Zambrowa, Ostrowi Mazowieckiej i wielu miejscowości Diecezji Łomżyńskiej, do pątników dołączył też biskup Janusz Stepnowski, który pielgrzymuje cały ostatni etap.

Wejście pielgrzymki i prezentacja na Wałach Jasnogórskich zaplanowana jest na godz. 18.30, a o godz. 19.30 pielgrzymi spotkają się przed obliczem tej, do której zmierzali przez trzynaście dni na wspólnej Eucharystii.

Transmisje z wejścia pielgrzymki na Jasną Górę przeprowadzi Radio Nadzieja.
 W pierwszą sobotę sierpnia, 118 lat temu, urodził się Stefan Wyszyński, późniejszy metropolita warszawski, kardynał, prymas Polski. Z tej okazji jak co roku zaplanowano uroczystości w miejscu jego urodzin – Zuzeli. Również 3 sierpnia w katedrze włocławskiej odbędą się obchody 95. rocznicy święceń kapłańskich Prymasa Tysiąclecia.

„Co roku pamiętamy o urodzinach, które miały miejsce w Zuzeli w pierwszą sobotę sierpnia, o godzinie 3 nad ranem. Tego samego dnia w kościele parafialnym o godz. 16.00 po południu miał miejsce chrzest” – powiedział ks. Jerzy Krysztopa, proboszcz parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Zuzeli, w diecezji łomżyńskiej. Jak dodał, w tym roku 3 sierpnia przypada, podobnie jak 118 lat temu, w pierwszą sobotę miesiąca czyli w dniu w sposób szczególny poświęconym Matce Bożej. Podkreślił, że Ksiądz Prymas bardzo często wracał do tej daty i dziękował Opatrzności Bożej za narodziny w dniu Maryjnym. „Urodziłem się w moim domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i to w sobotę (pierwszą sobotę sierpnia), żeby we wszystkich planach Bożych był ład i porządek” – pisał.

Jak podkreślił proboszcz parafii w Zuzeli ks. Jerzy Krysztopa, posługa w miejscu urodzin kard. Stefana Wyszyńskiego jest „wielkim darem i zobowiązaniem, żeby przypominać – sobie, parafianom, ale też Kościołowi w Polsce o ponadczasowym nauczaniu Księdza Prymasa i jego pięknym, świętym życiu, które poświęcił Kościołowi i Polsce”. Przytoczył też słowa Prymasa Tysiąclecia, w których wyznawał on, że po Bogu najbardziej kocha Polskę.

„Serdecznie zapraszam wszystkich na wspólną modlitwę o rychłe wyniesienie do chwały ołtarzy Prymasa Tysiąclecia, abyśmy w niedługim czasie mogli cieszyć się Jego świętym orędownictwem przed Bogiem w sprawach Kościoła i naszej umiłowanej Ojczyzny” – zachęca ks. Krysztopa na stronie internetowej parafii. W ramach przygotowań do beatyfikacji od maja do sierpnia, w każdą niedzielę o godz. 16.00 odprawiana jest dodatkowa Msza Święta.

Uroczystości z okazji 118. rocznicy urodzin Sługi Bożego Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia będą połączone z odpustem parafialnym Przemienienia Pańskiego. Rozpoczną się sumą odpustową o godz. 11.00, której będzie przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Po Eucharystii wierni będą mogli zwiedzić Muzeum z pamiątkami o Księdzu Prymasie. W tym samym dniu druga Msza Święta zostanie odprawiona o godz. 19.30 wraz z apelem Jasnogórskim.

Również w sobotę, 3 sierpnia 2019 r. odbędą się uroczystości we Włocławku, gdzie 95 lat temu kard. Stefan Wyszyński przyjął święcenia kapłańskie. Uroczystej Mszy św. w katedrze włocławskiej o godz. 11.00 będzie przewodniczył biskup włocławski Wiesław Mering.

BP KEP/ www.parafiazuzela.eu

 
poniedziałek, 05 sierpień 2019 20:40

Powiat wyszkowski: Kaplica św. Rocha została odnowiona

Nowy ołtarz, krzyż i lektorium pojawił się w kaplicy św. Rocha w miejscowości Gulczewo. To wszystko dzięki zaangażowaniu mieszkańców. 

Systematyczne remonty i renowacje trwają tam od sześciu lat. Kaplica ma już nowy dach i elewację oraz zadbany teren wokół. Mieszkańcy co miesiąc zbierają się przekazują po co najmniej 10 złotych na prace. We własnym zakresie zerwana została kostka i wykoszona działka wokół kaplicy.

Jak podkreśla – Biskup Janusz Stepnowski – jeśli ludzie sami się organizują i przyświeca im jeden cel, to można zdziałać wiele:

Widać, że jest to społeczność zorganizowana. Ma swoje cele, które chce osiągnąć. Kaplica została postawiona 35-lat temu i jak widać, co roku podlega takiej renowacjimówi bp. Stepnowski. 

Kaplica w Gulczewie została wybudowana w latach 1984-1986 i podlega pod parafię św. Wojciecha w Wyszkowie.
Blisko 150 pątników i prawie drugie tyle osób odprowadzających, wyruszyło z Łomży, tuż po godzinie siódmej rano, w 35. Pieszej Pielgrzymce Łomżyńskiej na Jasną Górę. Przed nimi 13 dni wędrówki i około 450 km do przebycia. W tym roku pielgrzymi wędrują pod hasłem „Idź za Bożym Duchem”.

Pielgrzymi swoją wędrówkę rozpoczęli Mszą św. koncelebrowaną pod przewodnictwem bpa Janusza Stepnowskiego. Wspólnie z pielgrzymami modlili się biskupi: bp Tadeusz Bronakowski i bp Stanisław Stefanek oraz kapłani, posługujący na pielgrzymce i duchowo wspierający pątników.

Pasterz diecezji, zawierzając wszystkich pielgrzymów, modlił się o szczęśliwa drogę i powrót z pątniczego szlaku. Wskazał też, że pielgrzymka to wydarzenie wiary, to droga wiary. Droga, prowadząca do Chrystusa przez Maryję.

W swoim słowie przypomniał osobę św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora kościoła, a odnosząc się do dzisiejszej Ewangelii wskazał, że Chrystus przedstawiany jest jako Bóg-człowiek, który jest miłością i miłosierdziem, ale też, w tej samej Ewangelii, Chrystus o sobie mówił, że jest człowiekiem twardym i wymagającym. Miłość to nie tylko pozwalanie na wszystko, ale miłość to też twardość, nieugiętość i pewne zasady w życiu – mówił biskup Janusz. W dzisiejszych czasach próbuje się to, co jest grzechem nazywać innym słowem. Natomiast Chrystus zwrócił się do tej, która zgrzeszyła: Ja ci przebaczam, ale idź i nie grzesz więcej. Chrystus jest też człowiekiem wymagającym i ta pielgrzymka do Matki Bożej będzie wymagała od was wysiłku fizycznego, ale też wysiłku duchowego.

Zwracając się do młodych, dla których pielgrzymowanie to czas rozeznawania życiowego powołania, biskup Janusz mówił: Pielgrzymka to czas poszukiwania, ale też prośba o to, by Chrystus dał wam światło i odpowiedź na wasze młode życie, abyście właściwie odnaleźli w tym świecie waszą misję i obraz Chrystusa, który jest miłością, jest miłosierny, ale też jest wymagający. Chrystus stawia przed wami i przed każdym z nas wysoko poprzeczkę. Nie pozwala na wszystko, nie pozwala na każdy grzech i tym grzechem się nie cieszy, ale zaprasza do tej drogi, aby pójść za Nim – mówił do zebranych biskup Stepnowski.

Na zakończenie przypomniał, że każdy człowiek w swoim życiu potrzebuje świętości i potrzebuje Boga, który będzie go prowadził. Niech ten Bóg was prowadzi na Jasną Górę, abyście wpatrzeni w obraz, który w dzisiejszych czaszach w Polsce tak często jest bezczeszczony, abyście w oczach Matki Bożej, a szczególnie w oczach Jej Syna, dostrzegli to, co jest najwartościowsze, to co jest najświętsze.

Na pielgrzymkę wyruszyły zarówno całe rodziny, rodzice z małymi dziećmi, małżeństwa, młodzi i weterani. Każdemu przyświeca jeden, ten sam cel – dotrzeć na Jasną Górę. Jednak każdy pątnik podąża z własną intencją, a czasami nawet z workiem intencji, pozbieranych od przyjaciół i znajomych. Jak wskazywali sami pielgrzymi, intencja bardzo pomaga w pielgrzymowaniu- czym bardziej osobista i ważna, tym mocniej motywuje do pokonywania trudności.

Dla brata niosącego pielgrzymkowy krzyż to wielki zaszczyt. Przejął go kilka lat temu po swoim koledze. Dzisiaj niesie nie tylko krzyż, ale też intencje bliskie sercu: za żonę i córki, o szczęśliwe rozwiązanie i błogosławieństwo w ich rodzinach.

Siostra Beata z Kolna na pielgrzymi szlak wyruszyła po raz siódmy, oczywiście z bagażem intencji. Po raz kolejny też będzie służyć pielgrzymom podczas wędrówki swoim śpiewem. Nie jest łatwo iść, śpiewać i jeszcze zachęcać do śpiewu innych, ale jak zdradziła siostra Beata: śpiew mi pomaga, jak śpiewam to zapominam o wszelkich bólach i wszelkich niedogodnościach, dla mnie jest to wielka łaska, że mogę to robić.

Dziś pielgrzymi pokonają 40 km. Pierwszy godzinny postój pielgrzymi mają w Śniadowie, gdzie czeka na nich Adoracja Najświętszego Sakramentu i posiłek przygotowany przez mieszkańców Śniadowa. Na wieczór dotrą do Sulęcina Szlacheckiego, skąd jutro udadzą się w dalszą drogę. Na Jasną Górę dotrą 13 sierpnia.

Joanna Ekstowicz
Modlitwa, komunia święta, ofiarowanie cierpień i dobrych uczynków w intencji powołań – to zaproszenie do troski o dobre rozeznanie powołania. Na fanpage Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży pojawiła się prośba skierowana do wszystkich, którym leży na sercu troska o powołania: Prosimy każdego z Was o gorącą modlitwę, ofiarowanie Komunii świętej, cierpień oraz dobrych uczynków w intencji uproszenia powołań. Do tej prośby zachęca nas sam Pan Jezus: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, aby posłał robotników na swoje żniwo” (por. Mt 9,36 – 10,8). Cenne jest także dobre słowo zachęty wobec młodych i towarzyszenie im w podejmowaniu, a potem w realizacji ich powołania.

Szczególną modlitwę podjęli też sami alumni. Diakoni: Mateusz Dembiński i Mateusz Krajewski oraz kleryk Patryk Banach w intencji powołań wyruszyli w pielgrzymce do Santiago de Compostela. W intencji powołań będą też pielgrzymować inni alumni podążając na Jasną Górę.

Jak zaznacza ks. Jarosław Kotowski rektor WSD w Łomży, czasami nie jest łatwo odkryć w sobie głos powołania. Niektórzy trochę ten głos Boga słyszą, ale chcą spróbował własnych sił. Jedni podejmują studia inni pracują, jest to wynik dzisiejszych czasów, że człowiek potrzebuje dłuższego rozeznania do czego w życiu jest wezwany, a powołanie to zawsze jest tajemnica zawarta między Bogiem, a człowiekiem. Bóg wzywa człowieka do tego, żeby uwierzył w to, że człowiek jest Mu potrzebny i że z jego pomocą chce swoje dzieło w świecie realizować.

Nabór na pierwszy rok potrwa jeszcze do 29 sierpnia. Wszelkie potrzebne informacje o warunkach rekrutacji można uzyskać na stronie internetowej Seminarium: www.wsd.lomza.pl. lub na Seminaryjnym fanpage.

JE
 „Znów nabierzesz sił” to hasło organizowanego po raz 27. Ogólnopolskiego Spotkania Trzeźwościowego, które w weekend odbywało się w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej. W pielgrzymce uczestniczyło ponad 30 tys. osób uzależnionych i ich bliskich.

Wydarzenie już w piątek rozpoczęły mityngi w licheńskiej bazylice: dla anonimowych alkoholików oraz dla dorosłych dzieci alkoholików. Również podczas nabożeństw uczestnicy dzielili się świadectwem swojego życia i drogi do trzeźwości. Na placu przed bazyliką odbył się tradycyjny Mityng pod gwiazdami. Do późnych godzin nocnych dzielono się świadectwem swojego życia i drogi do trzeźwości. „Trzeźwość jest dla mnie darem. Ta pielgrzymka jest moim dziękczynieniem” – mówił jeden z uczestników.

Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia, w czasie której pobłogosławiono dyplomy i medale dla osób obchodzących 25. rocznicę trzeźwości. „Maryja chce wyprosić dla nas łaskę wolności, której każdy z nas potrzebuje i szuka. Ona chce, byśmy doświadczyli tu przemiany serca i naszego życia” – mówił ksiądz Janusz Kumala, kustosz Sanktuarium witając ponad 30 tys. wiernych. „Jesteśmy kochani przez Boga, a krzyż jest znakiem Jego nieskończonej miłości. Każdy jest ocalony, nikt nie jest przegrany. Każdy ma szansę – życzę, byśmy tak codziennie spotykali Chrystusa. A Matka Boża Licheńska niech nam towarzyszy i wspiera” – powiedział marianin.

„Bogu zależy na naszym życiu. Bóg szuka ludzi, widzi wartość każdego z nas. stał się człowiekiem, aby nas wyrwać z tyranii grzechu” – mówił w homilii ks. Robert Krzywicki MIC, dyrektor Licheńskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym. „Nie potrafimy kochać tych, którzy kochają nas i doświadczać miłości od innych. Dlatego Bóg chce zmienić nasze życie – to jest Dobra Nowina. Nasze życie jest tak skomplikowane, bo ciągle myślimy o sobie. Odpowiedzią jest Jezus, dzięki któremu możemy stać się sprawiedliwymi ludźmi – kontynuował marianin.

Podczas Mszy modlono się za uczestników pielgrzymki i członków ich rodzin, a także zmarłych ze środowisk trzeźwościowych.

Na placu przed nową dzwonnicą odbyło się drugie Ogólnopolskie Spotkanie Społeczności „Ocalonych” oraz koncert, w czasie którego zaśpiewali: Ania Pietrzak, Ania Lorenc, Piotr Magiel, MSW Skład, Raper Arkadio. Z kolei w Kaplicy Trójcy Świętej realizowany był program „Ocaleni”, który 15 sierpnia zostanie wyemitowany na antenie Telewizji Polskiej.

W czasie spotkań trzeźwościowych zorganizowano w sumie 16 mityngów dla wielu grup, m. in.: Anonimowych Alkoholików, Narkomanów, Palaczy, Narkomanów, Przemocowców, Depresantów, Jedzenioholików, Hazardzistów a także ich bliskich. Odbyły się także spotkania dla uzależnionych w języku rosyjskim oraz ukraińskim oraz miting Wspólnoty św. Jakuba 12 kroków dla chrześcijan.

Gośćmi specjalnymi tegorocznych Ogólnopolskich Spotkań Trzeźwościowych w Licheniu są autorzy książek o tematyce uzależnień: Mika Dunin, Ewa Woydyłło-Osiatyńska oraz Meszuge. To właśnie ostatni autor otrzymał w tym roku nagrodę „Pelikan”, która przyznawana jest osobom zasłużonym dla środowisk trzeźwościowych w Polsce. Po południu kilkaset osób słuchało świadectwa jego życia, które opowiedział przy ołtarzu polowym przed kościołem św. Doroty.

27. Ogólnopolskie Spotkania Trzeźwościowe w Licheniu zakończyła niedzielna poranna Msza św. o godz. 7.30 przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Licheńskiej.

KAI 

 

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png