ks. Tomasz Trzaska

Zakończył się proces beatyfikacyjny prymasa Stefana Wyszyńskiego – poinformował Watykan. Jak informuje archidiecezja warszawska, to oznacza, że wkrótce poznamy datę i miejsce uroczystej beatyfikacji, data może być znana w ciągu najbliższych tygodni. Papież Franciszek upoważnił Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prymas Tysiąclecia urodził się w 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w diecezji łomżyńskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. W 1948 został Prymasem Polski. W 1953 arcybiskup Wyszyński został kardynałem. Osiem miesięcy później, 25 września 1953 został aresztowany i internowany. 26 października 1956 wrócił do Warszawy z internowania. Kardynał zmarł 28 maja 1981.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się w 1989 roku.

iar
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 22:02

Światło dla zabytku

W 2019 roku Muzeum Diecezjalne w Łomży otrzymało dofinansowanie z MKiDN w zakresie programu Infrastruktura kultury 2019 na realizację projektu Modernizacja oświetlenia sal ekspozycyjnych w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Otrzymana kwota w wysokości 95000 i przewidziany projektem wkład własny opiewający na sumę 24000 pozwolą na zmodernizowanie oświetlenia w sali głównej Muzeum Diecezjalnego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Sala główna nosząca tytuł pomiędzy „Ziemią a niebem” została zmodernizowana dwa lata temu również dzięki dofinansowaniu z MKiDN. Poprzedni projekt obejmował nową aranżację ekspozycji i działania konserwatorskie na wybranych obiektach.

Obecnie wymiana oświetlenia (reflektorów żarnikowych na ledowe) pozwoli na uatrakcyjnienie wystawy stałej pod względem ekspozycji poszczególnych obiektów. Zostaną wydzielone sekcje oświetleniowe, obiekty zyskają indywidualne podświetlenie, aby w ten sposób uczytelnić walory estetyczne prezentowanej wystawy. Światło odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu przestrzeni ekspozycyjnej a dzięki zastosowanym najnowszym technologiom główna sala Muzeum Diecezjalnego sprosta wymaganiom współczesnych koncepcji wystawienniczych.

ks. Tomasz Grabowski
mkidn
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 21:55

Walka z czasem...

W Muzeum Diecezjalnym w Łomży trwa realizacja dwuletniego projektu konserwatorskiego „Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży – III etap” realizowanego w latach 2018-2019. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Wspieranie Działań Muzealnych. Podjęte w cyklu dwuletnim działanie jest kluczowe dla ochrony najważniejszych zabytków przechowywanych i udostępnianych dla zwiedzających w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Warto zaznaczyć, że diecezja łomżyńska, która jest beneficjentem programu, a także organem prowadzącym Muzeum, realizuje już kolejny zakres prac wspieranych przez MKiDN.
W przypadku dwóch obiektów, których konserwacja obejmuje okres dwóch lat, tak naprawdę była to walka z czasem. O ile pozostałe obiekty również wymagały pilnej interwencji, o tyle w przypadku płaszczenicy i zabytkowego graduału pozwoliły na zachowanie integralności obiektów i ocalenie przed postępującą degradacją.
Płaszczenica z Muzeum Diecezjalnego powstała na przełomie XIX i XX wieku. Zabytek należy do grupy późnych tego rodzaju obiektów reprezentujących Opłakiwanie Zbawiciela/Złożenie do Grobu. W okresie postbizantyjskim, na Słowiańszczyźnie należały one do najbardziej rozpowszechnionych i w takiej formie były obecne zarówno w kulcie prawosławnym, jak i grecko-katolickim. Zabytkowa tkanina została wykonana techniką mieszaną z elementami haftu i fragmentami, które stanowią części osobowe (oblicza i dłonie postaci, całe ciało Zbawiciela), a które zostały wykonane techniką malarską. Obiekt trafił do konserwacji w bardzo złym stanie. Widać ślady wilgoci, liczne przedarcia, przebarwienia haftu. Obiekt był w sposób bardzo znaczny skażony mikrobiologicznie. W czasie prowadzonych badań z pozyskanych próbek wyhodowano grzyby chorobotwórcze takie jak: Stachybotrys chartarum, trichoderma viride, Mucor sp. o działaniu toksycznym i inwazyjnym, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Prace konserwatorskie zmierzają do przywrócenia walorów artystycznych zabytkowej tkaniny, a także do jej odpowiedniego zabezpieczenia. Po zakończeniu prac obiekt będzie dostępny dla zwiedzających w głównej Sali Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
Zabytkowy Graduał z 1614 roku pochodzący z parafii Dąbrówka Kościelna również jest poddawany pracom konserwatorskim a sposób przechowywania przez minione wieki wpłynął na fakt, że i ten obiekt bez pilnej interwencji ulegałby dalszym procesom niszczącym. Księga pozbawiona była usztywnień w postaci okładek, grzbiet praktycznie był w stanie destruktu. Dodatkowym problemem były duże skupiska przebarwień powierzchownych, a także silne skażenie mikrobiologiczne oraz ślady działania owadów. Zabytek jest jednym z najcenniejszych inkunabułów przechowywanych w Muzeum Diecezjalnym.
Kolejne obiekty, które zostały objęte konserwacją ze wspominanego projektu z MKiDN to rzeźby i obraz. Zakończenie projektu konserwatorskiego według harmonogramu to koniec 2019 roku. Wartość uzyskanej dotacji opiewa na kwotę 202 000, a wkład własny to 56 723,59.

Ks. Tomasz Grabowski
mkidn
22 września na swojej parafii w Brazylii zamordowany został ks. kanonik Kazimierz Andrzej Wojno. Łomżyńska Kuria Diecezjalna podała właśnie szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych kapłana.

Kapłan został zamordowany w nocy z soboty 21 na niedzielę 22 września 2019 r. w wieku 71 lat, w kapłaństwie 47 lat kapłan Diecezji Łomżyńskiej od 36 lat pracujący w Brazylii. Proboszcz parafii Matki Bożej Uzdrowienia Chorych (Paróquia Nossa Senhora da Saúde) w stolicy kraju Brasilii.

W dniu dzisiejszym (23.09.) o godz. 14.00 (czasu brazylijskiego) rozpoczną się uroczystości pogrzebowe pod przewodnictwem kard. Sérgio da Rocha, arcybiskupa Archidiecezji Brasylia.

W ostatnie pożegnanie włącza się także łomżyńska diecezja. Dnia 25 września br. (środa) o godz. 12.00 w katedrze pw. Świętego Michała Archanioła zostanie odprawiona Msza św. żałobna w intencji śp. ks. Kazimierza Andrzeja Wojno, której przewodniczył będzie bp. Janusz Stepnowski.

Natomiast w niedzielę, 29 września o godz. 9.00 w rodzinnej parafii w kościele pw. św. Kazimierza w Piekutach zostanie odprawiona Msza św. żałobna w intencji śp. ks. Kazimierza Andrzeja Wojno również pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Śp. Księdza Kazimierza Andrzeja Wojno polecamy Miłosierdziu Bożemu i prosimy kapłanów oraz wiernych o modlitwę w Jego intencji.

„Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…”

xrsz/ŁKD/red
 W nocy z soboty 21 na niedzielę 22 września został zamordowany polski misjonarz ks. Kazimierz Wojno, znany jako Padre Casemiro. Był on misjonarzem „fidei donum”, tzn. diecezjalnym (nie zakonnym) i pochodził z diecezji łomżyńskiej.

Ks. Kazimierz Andrzej Wojno urodził się 3 lutego 1948 w miejscowości Skłody Borowe parafia Piekuty w diecezji łomżyńskiej. Święcenia kapłańskie przyjął 27 maja 1973 r. w Kuleszach Kościelnych z rąk bpa Mikołaja Sasinowskiego. Był wikariuszem w Kleczkowie, Grabowie, Rzekuniu, Przytułach i Myszyńcu. Od 26 września 1983 r. podjął pracę misyjną w Brazylii gdzie od wielu lat był proboszczem parafii Matki Bożej od Zdrowia (Paróquia Nossa Senhora da Saúde) w stolicy kraju – Brasilii. 1 kwietnia 1999 roku biskup nadał mu godność kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej w Myszyńcu.

Według policji padł on ofiarą rabunku a następnie morderstwa. Z parafii skradziono wiele przedmiotów kultu religijnego. Duchowny miał związane nogi, ręce i szyję. Pracujący jako dozorca w parafii 39-letni José Gonzaga da Costa też został związany, ale zdołał się uwolnić, po czym wezwał pomoc.

Na Wielkanoc tego roku prowadzona przez ks. Kazimierza parafia została okradziona, m.in. zrabowano wtedy tabernakulum, które po trzech dniach znaleziono na skupie złomu.

Zmarłego tragicznie kapłana polecamy Miłosierdziu Bożemu, a modlitewną troską otaczamy całą wspólnotę parafialną.
Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie! 

o. ak, kg (KAI) / Brasilia/JE

 
Wydział Duszpasterstwa Ogólnego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej oraz Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich, zapraszają księży biskupów, kapłanów, siostry i braci zakonnych oraz wiernych świeckich, zgromadzonych we wspólnotach, do udziału w Kongresie Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Łomżyńskiej. Kongres przebiegać będzie pod hasłem obecnego roku duszpasterskiego: „W mocy Bożego Ducha”. Jest to ważna inicjatywa na mapie duszpasterskiej naszej diecezji. Ma ona bowiem zjednoczyć wszystkie nurty ruchów i stowarzyszeń działające w diecezji i uzdolnić je do wspólnej posługi na rzecz Kościoła lokalnego.

Kongres Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Diecezji Łomżyńskiej
"W mocy Bożego Ducha"
Łomża, 12 października 2019 r.


Niemal w każdej parafii Diecezji Łomżyńskiej istnieje grupa formacyjna któregoś z ruchów lub stowarzyszeń. Bez wątpienia są one współczesnymi znakami czasu, które daje Kościołowi Duch Święty oraz stają się uprzywilejowanym miejscem formacji świeckich i przestrzenią realizowania katechezy dorosłych. Z tego względu ważne jest właściwe ich postrzeganie oraz wzajemna współpraca duchownych i wiernych świeckich. Miejsce Kongresu: Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich, ul. Sadowa 12A

Plan Kongresu:

godz. 9:30 - zawiązanie wspólnoty - ks. Wojciech Nowacki - Łomża
godz. 9:45 - Konferencja o Duchu Świętym - Zygmunt Nowosielski - Warszawa
godz. 10:30 - Konferencja "Kryteria eklezjalności ruchów i stowarzyszeń" - ks. Bp Adam Wodarczyk - Katowice
godz. 11:30 - przejście do łomżyńskiej Katedry na Mszę świętą
godz. 12:00 – uroczysta Eucharystia pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Następnie modlitwa do Ducha Świętego za Kościół
godz. 13:00 - bezpośrednio po mszy świadectwa osób z kilku wybranych wspólnot
godz. 14:00 - wspólny posiłek w Centrum Kultury - okazja do bezpośrednich rozmów
poniedziałek, 16 wrzesień 2019 12:02

Diecezjalny Kongres Misyjny

W roku 2017 Papież Franciszek skierował do Prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów list, w którym ogłosił, że październik 2019 roku będzie Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Okazją do tego jest 100. rocznica opublikowania przez Benedykta XV Listu apostolskiego Maximum illud, którym Papież pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego. Miesiąc misyjny będzie przebiegał pod hasłem: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”.            

W Diecezji Łomżyńskiej będziemy obchodzić to wydarzenie w dwojaki sposób. W sobotę 5 października 2019 r. Wydział Duszpasterstwa Ogólnego wraz z Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych organizuje, w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży, Diecezjalny Kongres Misyjny. Rozesłano także do parafii do wykorzystania duszpasterskiego wydawnictwo zawierające czytanki różańcowe  „Wyrusz na misje już dzisiaj”.

Do udziału w Kongresie zaproszeni są kapłani, siostry zakonne, katecheci wraz z dziećmi i młodzieżą. Zgłoszeń należy dokonywać do 23 września 2019 r. u ks. Adama Krawczyka: tel. 661 488111 i na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Program:

9.30 – rozpoczęcie
9.45 – Papieskie Dzieła Misyjne Dzieci – Anna Sobiech
10.00 – konferencja: „Ochrzczeni i posłani” - ks. Karol Vianney Tanke z Kamerunu
10.30 – koncert
10.40 – animacje misyjne z udziałem dzieci
11.10 – świadectwo misyjne z Rwandy – siostry służki
12.00 – Eucharystia w Katedrze Łomżyńskiej, przedstawienie o św. Teresie od Dzieciątka Jezusowi
13.30 – posiłek
poniedziałek, 16 wrzesień 2019 11:42

Dziękczynienie za plony w Płonce Kościelnej

Po raz trzynasty, zgodnie ze staropolską tradycją, rolnicy gminy Łapy dziękowali za tegoroczne plony. Były piękne wieńce dożynkowe, smaczne potrawy regionalne i zabawa dożynkowa, a wszystko to w ramach „Dożynek gminnych z produktem lokalnym” w Płonce Kościelnej.

Tegoroczne dziękczynienie za plony rozpoczęła uroczysta Msza św. w kościele pw. św. Michała Archanioła w Płonce Kościelnej, pod przewodnictwem księdza infułata Jana Sołowianiuka.

Przed rozpoczęciem liturgii ks. Sołowianiuk ucałował dożynkowy chleb i poświęcił dożynkowe wieńce, z jakimi stawili się przedstawiciele kilkunastu sołectw.

W homilii ks. infułat Jan Sołowianiuk przypomniał zebranym znaczenie chleba i zachęcił do radości z powodu zakończonych żniw.

Radujcie się, bo mozolne żniwa już wami. (…) Co najważniejsze zostało wykonane. Możemy świętować, możemy obchodzić święto dziękczynienia, radujmy się. Dziękujmy Bogu najpierw za chleb, bo dożynki zawsze kojarzą się nam z chlebem. Dożynki to kontemplacja chleba. W pochodzie dożynkowym niesie się nabożnie chleb: biały lub czarny, ale zawsze upragniony, konieczny, powszedni. Chleb z tysięcy ziaren, owoc ziemi i ludzkiej pracy, wspólnego wysiłku rolników, młynarzy i piekarzy. Chleb to znak ludzkiej wspólnoty, bo wspólnie go spożywamy. Chleb – symbol miłosierdzia, rozdawany w czasie głodu. Chleb, którego pragnęli więźniowie w obozach koncentracyjnych i który, odejmując sobie od ust, lepili w ziarnka różańca, aby był ich modlitwą. Chleb, który na ołtarzu staje się Ciałem Chrystusa. Dziękujmy Bogu za chleb. Dożynki są świętem chleba, ale dożynki to również święto rolnika, święto wszystkich ciężko pracujących na roli, a nie zawsze docenianych, spychanych na margines życia politycznego.

Kaznodzieja mówił też o miłości do ziemi i codziennych, chłopskich obowiązków. Przywołał obraz Boryny z Reymontowskich „Chłopów”, który umiera na polu w przekonaniu, że trzeba siać i ani choroba, ani ciemna noc nie były wstanie odwieść go od tego obowiązku.

Ks. Sołowianiuk przypomniał też słowa papieża Jana Pawła II, który podczas III pielgrzymki do ziemi ojczystej w Tarnowie w 1987 roku powiedział: „Polska wieś współczesna w wyniku dramatycznych doświadczeń, jakie stały się jej udziałem, przeżywa wieloraki kryzys gospodarczy i moralny. Jakżeż łatwo byłoby wymieniać błędy, popełnione w przeszłości i te, które wciąż trwają i świadczą o niedowartościowaniu rolnictwa, które stało się terenem nieprzemyślanych eksperymentów, braku zaufania, a nawet dyskryminacji. A rolnicy to przecież nie tylko ci, którzy karmią, ale także ci, którzy stanowią element stałości i trwania. Jakże nie zacytować na tym miejscu wielkiego przywódcy polskiego ludu i męża stanu, Wincentego Witosa, syna tej ziemi. Pisał on: «Któż siłę Państwa i niezawodną nigdy ostoję ma stanowić?! Dla mnie odpowiedź narzucała się sama: Świadomi, niezależni, zadowoleni chłopi polscy, gdyż tacy są gotowi oddać zdrowie i życie za każdą skibę ojczystej ziemi, a cóż dopiero w obronie całości Ojczyzny. Trzeba jednak nie tylko starać się na chłopach tych oprzeć przyszłość, ale ich wierność i przywiązanie do Państwa za wszelką cenę zdobyć, a gdy się zdobędzie, na zawsze utrzymać i utrwalić». Przytoczone słowa Wincentego Witosa wyznaczają nie tylko drogę polskim chłopom, ale również tym wszystkim, którzy są odpowiedzialni za organizację życia społeczno-gospodarczego polskiej wsi” – mówił ks. Jan.

Ksiądz infułat przypomniał też wpisaną w sercach rolników odpowiedzialność za ziemię, a tym samym za Ojczyznę.

To była strategia polskiego rolnika: musi siać choć grunta nasze marne. Musimy siać, a ktoś z tego chleb będzie jadł. Polski rolnik nosił w sercu przekonanie o swoim posłaniu, wiedział że ziemia i on są żywicielami narodu, że pracując na roli pracuje nie tylko dla siebie, ale dla innych, pracuje dla narodu, stąd powiedzenie „żywią i bronią”.

Ostrzegał też, aby wyliczenia i kalkulacje nie zabiły odwiecznej miłości rolnika do ziemi.

Jeśli rolnictwo traktuje się jako przedsiębiorstwo, mające przynosić zyski, ale wtedy nie ma miejsca na romantyzm, rozczulanie się, liczy się ścisły ratunek. Zmieniły się czasy, zmienił się rolnik, na to nie ma rady. I niech rolnik posługuje się komputerem, tylko niech serca nie zastępuje komputerem, bo komputer to zimna maszyna, komputerem ziemi nie da się kochać. A papież Jan Paweł II mówił: chleb powinien z miłością stać przy Bogu i przy ziemi. Chleb, pochodzący z rąk rolnika, stąd rodzi się następna powinność, a mianowicie że rolnik to uczeń Chrystusa, to katolik, to człowiek liczący się na co dzień z Panem Bogiem to ktoś kto ciągle jest przeświadczony, że światem kieruje Opatrzność Boża. Dlatego mamy wielkie uznanie dla tych rolników, którzy trud swojej pracy łączą z oddawaniem czci Panu Bogu. Spośród wszystkich warstw społecznych rolnicy zachowali ścisłą więź z Panem Bogiem gdyż na każdym kroku widzą Go działającego w przyrodziemówił kaznodzieja.

Przypomniał też o zagrożeniach, które pojawiają się w dzisiejszym świecie i odpowiedzi jaką jest podjęcie pokuty i nawrócenia stając pod Krzyżem Jezusa.

Na zakończenie homilii ks. Jan Sołowianiuk zwrócił się słowami modlitwy świętego Jana Pawła II do płonkowskiej Pani.

Dziękujemy Ci, Maryjo, że nieustannie i niezawodnie kierujesz nas ku Chrystusowi.
Czuwaj nad nami, czuwaj nad naszą niewzruszoną wiernością Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu, tak jak to uczyniłaś od zarania naszych dziejów. Broń tego narodu, który od tysiąca lat idzie drogami Ewangelii. Spraw, abyśmy żyli, wzrastali i wytrwali w wierze do końca. Bądź pozdrowiona Córko Boga Ojca, bądź pozdrowiona Matko Syna Bożego, bądź pozdrowiona Oblubienico Ducha Świętego w przybytku Trójcy Przenajświętszej, bądź pozdrowiona. Amen

Po uroczystej Eucharystii w korowodzie dożynkowym, prowadzonym przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą z Suchowoli, wszyscy przeszli na plac, gdzie przygotowano moc atrakcji. Sołectwa i instytucje przygotowały piękne stoiska promocyjne z mnóstwem własnoręcznie wykonanych lokalnych specjałów i pięknym rękodziełem. Na dożynkach nie zabrakło też możliwości skosztowania przepysznych tradycyjnych potraw. Można było między innymi skosztować masła, sera czy miodu, który wyszedł spod ręki księdza proboszcza Józefa Ogórkisa.

Burmistrz Łap Krzysztof Gołaszewski podziękował wszystkim organizatorom, z Panią Wiktorią Łapińska z Domu Kultury w Łapach na czele, za trud włożony w organizację płonkowskich dożynek. Wyraził też radość, że tak wiele sołectw zdecydowało się na prezentację podczas dożynek, nie tylko na stoiskach, ale także przygotowując okazałe i pomysłowe wieńce dożynkowe.

Podczas imprezy rozstrzygnięto też cztery konkursy: „Najładniejszy wieniec dożynkowy”, „Najaktywniejsze sołectwo Gminy Łapy”, „Najlepszy produkt lokalny 2019” i. „Najpiękniejsze stoisko promocyjne”.

Na placu najlepszą zabawę miały dzieci, które z wioski dziecięcej nie łatwo było wyciągnąć. Każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Mężczyźni z zaciekawieniem oglądali broń Wojsk Obrony Terytorialnej i zabytkowe samochody, natomiast panie, po konsumpcji pysznych potraw, podziwiały hafty i koronki oraz próbowały uzyskać nowe kulinarne przepisy. Wszystkim czas umilały występy zespołów folklorystycznych: „Płonkowianie”, „Łupinianki”czy „Senior Wigor”. Wystąpił też chór „Łapskie Nutki”, a do tańca zagrali „Bracia Lewkowscy”. Całość zakończył koncert jubileuszowy z okazji 20-lecia działalności artystycznej zespołu „Focus” – Piękny i boski Zbyszek Perkowski.

Joanna Ekstowicz
poniedziałek, 16 wrzesień 2019 11:40

Wojewódzkie dziękczynienie za plony w Tykocinie

Zgodnie z tradycją podlascy posłowie, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, władz wojewódzkich, instytucji branży rolnej, a przede wszystkim rolnicy, zebrali się w sobotę (14.09) w Tykocinie, by podziękować za tegoroczne plony. Dożynki obfitujące w tradycyjne ceremoniały, liczne konkursy i atrakcje otworzył ich gospodarz Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego.

– Dożynki to niezwykle ważna uroczystość. Dziś, tu w pięknym mieście Tykocinie, dziękujemy rolnikom za ich pracę i tegoroczny plon – mówił marszałek Kosicki.

Dożynki Wojewódzkie rozpoczęło nabożeństwo o godz. 9.00 w cerkwi pw. Świętego Ducha w Białymstoku, gdzie liturgię sprawował Biskup Supraski Andrzej. Z kolei msza święta polowa na placu przy kościele pw. św. Trójcy w Tykocinie rozpoczęła się o godz. 11.00. Przewodniczył jej Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. Swoją homilię skupił na symbolice krzyża.

– I wy drodzy rolnicy pod tym krzyżem po całodziennej pracy nieraz zginacie wasze kolana, aby dziękować Bogu za to, co daje. Nieraz te lata są chude, jak i ten był raczej rokiem chudym dla rolnictwa, ale i za to trzeba dziękować – mówił biskup Janusz Stepnowski.

Ceremoniały dożynkowe

Po zakończeniu liturgii odbyły się ceremoniały dożynkowe. Starostowie tegorocznego Wojewódzkiego Święta Plonów – Beata i Antoni Sowińscy z Dobek w gm. Tykocin oraz Dorota i Mirosław Wildowicz z Bielewicz w gm. Gródek, przekazali marszałkowi Arturowi Kosickiemu i wicemarszałkowi Stanisławowi Derehajło chleby dożynkowe.

Głos zabrali gospodarze Dożynek – marszałek Kosicki, wicemarszałek Derehajło, Jan Perkowski, starosta powiatu białostockiego oraz wicestarosta Roman Czepe, a także Mariusz Dudziński, burmistrz Tykocina.

– Dziękuję rolnikom ziemi podlaskiej za to, że codziennie ciężko pracują po to, by nie zabrakło chleba, by ta ziemia rodziła – podkreślił wicemarszałek Derehajło. ­

List od premiera Mateusza Morawieckiego odczytał Dariusz Piontkowski, minister Edukacji Narodowej.

Następnie, po modlitwie ekumenicznej odbył się obrzęd dzielenia chlebem. Gospodarz uroczystości marszałek Artur Kosicki, wicemarszałkowie, członkowie zarządu województwa: Wiesława Burnos i Marek Malinowski, minister Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, posłowie: Bernadeta Krynicka, prof. Henryk Wnorowski, radni wojewódzcy, m.in. Bogusław Dębski oraz Paweł Wnukowski, a także starostowie, duchowni, rolnicy i goście uroczystości przełamali się chlebem dożynkowym.

Marszałek Artur Kosicki i wicemarszałek Marek Olbryś wręczyli najlepszym podlaskim rolnikom pamiątkowe grawertony w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego.

Przygrywała muzyka

Po części oficjalnej rozpoczęła się część rozrywkowa. To występy zespołów folklorystycznych – m.in. Kurpi Zielonych, Malwianek ze Studzianek, Wrzosów w Moniek, czy Wasiloczek z Bielska Podlaskiego.

Poznaliśmy też laureatów konkursów. Najpiękniejszy wieniec tradycyjny zdaniem komisji konkursowej przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich Ogrodniczki z gm. Supraśl, a współczesny przedstawiciele gminy Kobylin Borzymy. Za najpiękniejsze stoisko uznano stoisko przygotowane przez Koło Gospodyń Wiejskich „Orlikowianki” z Orlikowa.

Amatorzy regionalnej kuchni mogli skosztować tradycyjnych lokalnych przysmaków. Na tykocińskim placu nie zabrakło też straganów z ludowym rękodziełem. W godzinach popołudniowych marszałek Artur Kosicki poczęstował uczestników Dożynek gigantycznym tortem. 

Wieczorną część Dożynek uświetniły koncerty Janusza Laskowskiego i zespołu Focus.

Dożynki Wojewódzkie w Tykocinie zostały objęte patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

ms/UMWP
poniedziałek, 16 wrzesień 2019 11:39

„Polska pod Krzyżem” w Diecezji Łomżyńskiej

Polska pod Krzyżem” pod takim hasłem w sobotę 14 września odbyły się Modlitewne czuwania w parafiach w całej Polsce. Centralnym miejscem spotkania było lotnisko Kruszyn pod Włocławkiem. Polacy gromadzili się jednak na terenie całej Polski. Wierni z diecezji Łomżyńskiej spotkali się w Suchcicach znajdujących się na terenie powiatu ostrołęckiego. Gzie znajduje się Ognisko Bożego Pokoju.

Była to akcja mająca na celu ożywienie wiary i miłości do Jezusa oraz bliskość Boga. Tak Bug umiłował świat że posłał na świat swojego syna. I my tak naprawdę wywyższamy Jezusa. W te święto Podwyższenia Krzyża Świętego wywyższamy jego najświętsza ofiarę – mówił ojciec Eugeniusz Śpiołek z Ogniska Bożego Pokoju w Suchcicach gdzie spotkali się wierni z diecezji łomżyńskiej w ramach akcji „Polska pod Krzyżem.

Diecezjalne czuwanie modlitewne rozpoczęło się o godzinie 14:30 od zawiązania wspólnoty. Pół godzin później rozpoczęła się godzina miłosierdzia. Uroczystości zakończyły się późnym wieczorem Mszą Świętą, Adoracją Najświętszego Sakramentu oraz Apelem Jasnogórskim.

Akcja „Polska pod Krzyżem” odbywa się także w 1258 parafiach w całej Polsce i za granicą.
 

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png