STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej uroczyście rozpoczął 13 października br. rok akademicki 2021/2022. Uroczysta inauguracja rozpoczęła się Mszą św. w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Eucharystii przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski. Mszę św. celebrowali również ks. Artur Szurawski, kanclerz Kurii Łomżyńskiej, ks. Robert Bączek, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, ks. Paweł Nocko, rektor kościoła pw. Wniebowzięcia NMP w Łomży oraz ks. Kazimierz Ostrowski, dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.
W homilii biskup podkreślił istotną rolę posługi organisty w Kościele. Poprzez śpiew i grę na organach muzyk kościelny towarzyszy ludziom w modlitwie, przybliżając ich serca do Boga. To szczególne powołanie wymaga zdobycia odpowiednich umiejętności. Potrzeba wielu lat edukacji w zakresie wokalnym i instrumentalnym, aby dobrze przygotować się do pracy w konkretnej parafii. Podczas Mszy św. chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży zaśpiewał części stałe z Missa VIII – De Angelis, Panie mój w opracowaniu Marcina Pospieszalskiego oraz Anima Christi Marco Frisiny. Na organach akompaniował pan Romuald Milewski, wykładowca DIMK. Po wspólnej modlitwie wszyscy zgromadzeni udali się do auli Instytutu, gdzie hymnem państwowym rozpoczęła się uroczysta sesja inauguracyjna.
Słowa powitania skierował do wszystkich zgromadzonych ks. kan. Kazimierz Ostrowski, dyrektor Instytutu. W swoim przemówieniu podsumował pracę minionego roku akademickiego. Zaznaczył, że pomimo pandemii wykładowcy i studenci zrealizowali program kształcenia, posługując się trybem zdalnym oraz standardowym. W tym trudnym czasie udało się zorganizować wielkopostny dzień skupienia organistów transmitowany online oraz kilka koncertów sakralnych i patriotycznych. Ksiądz dyrektor wyraził wdzięczność wszystkim wykładowcom Instytutu za ich gorliwą i owocną pracę pedagogiczną oraz wszelką działalność muzyczną na terenie diecezji łomżyńskiej. Słowa podziękowania skierował również do rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży, podkreślając wspaniałą współpracę alumnów i studentów Instytutu na płaszczyźnie muzyki sakralnej.
Radosnym momentem dla społeczności Instytutu było złożenie ślubowania i immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne. W tym roku 9 osób zostało przyjętych do Instytutu, ale ostatecznie 7 z nich zdecydowało się na edukację. Następnie przedstawiciel studentów pan Mariusz Horoszko w serdecznych słowach przywitał nowo przyjętych studentów. Życzył wytrwałości w zdobywaniu wiedzy i umiejętności muzycznych oraz zapewnił o przyjaznej atmosferze Instytutu.
Inauguracja nowego roku akademickiego była również okazją do wręczenia dyplomu absolwentce Instytutu pani Ewie Rakowskiej, na co dzień organistce w parafii Zaręby Kościelne. Był to wzruszający moment nie tylko dla pani Ewy, lecz także dla całej społeczności Instytutu.
Chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży wykonał uroczysty hymn Gaude Mater Polonia a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego „Retoryka w akompaniamencie liturgicznym” dr. Rafała Sulimy, adiunkta Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku. Prelegent ukazał na przykładzie wybranych pieśni z różnych okresów liturgicznych, jak można w różnorodny sposób wykonać je na organach, stosując zabiegi harmoniczne i retoryczne.
Uroczystość inauguracyjna roku akademickiego 2021/2022 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży zakończyła się radosnym śpiewem Gaudeamus Igitur oraz wymianą myśli przy wspólnym poczęstunku.
Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży został powołany 1 września 2014 r. przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jego działalność jest kontynuacją Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego utworzonego we wrześniu 1971 r. z inicjatywy biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. W roku akademickim 2021/2022 w Instytucie kształci się 42 studentów pod kierunkiem 11 wykładowców. Dyrektorem Instytutu jest ks. kan. Kazimierz Ostrowski.

 

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com