STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

W parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu rok 2021 jest czasem przeżywania ważnych rocznic. Obchodzone będą dwa jubileusze: 100. rocznica poświęcenia świątyni i 370. rocznica powstania pierwszej parafii na Kurpiach.
Uroczystości dziękczynne zostały rozpisane na cały rok. W ostatnich miesiącach parafię odwiedziło wielu gości, duchownych i świeckich, którzy przybliżyli wiernym znaczenie świątyni, tło historyczne powstania parafii i Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu, a także postaci budowniczych kościoła – ks. Franciszka Karwackiego oraz ks. Franciszka Kuligowskiego.
W niedzielę, 22 sierpnia br., do parafii przybył ks. kard Gerhard Müller z Rzymu, który przewodniczył Mszy Świętej rozpoczynającej jubileuszowe obchody dziękczynne. W ramach duchowego przygotowania do Uroczystości w dniach 12-17 września br. ks. Andrzej Surdykowski i ks. Marek Żmijewski wraz z zespołem ewangelizacyjnym przeprowadzili Jubileuszowe Misje Święte.
Szczytem dziękczynienia będzie Uroczysta Msza Święta sprawowana w myszynieckiej bazylice 25 września br. o godz. 11.00 pod przewodnictwem ks. abp. Salvatore Pennacchio - Nuncjusza Apostolskiego w Polsce. Jest to pierwsza wizyta tak ważnego przedstawiciela Stolicy Apostolskiej w Myszyńcu.
W dniu 10 listopada br. pod przewodnictwem ks. bpa Janusza Stepnowskiego - Pasterza Kościoła Łomżyńskiego, wraz z Proboszczem myszynieckiej parafii ks. kan. Zbigniewem Jaroszewskim, wszystkimi posługującymi w niej duszpasterzami i wiernymi, odbędzie dziękczynienie miejscowej wspólnoty parafialnej za Jubileusz 100. rocznicy poświęcenia kościoła w Myszyńcu.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com