STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

15 września br. odbyła się Kongregacja Księży Dziekanów, której przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski. W spotkaniu udział wzięli Biskup Pomocniczy Tadeusz Bronakowski, Księża Dziekani i Wicedziekani, pracownicy Centralnych Instytucji Diecezjalnych oraz zaproszeni goście. Kongregacja na zaproszenie Caritas Diecezji Łomżyńskiej odbyła się w Ośrodku Caritas Bliźnim w Ptakach k. Nowogrodu. 

Tradycyjnie spotkanie Księży Dziekanów rozpoczęło się konferencją diecezjalnego ojca duchownego ks. Leszka Kamińskiego oraz modlitwą adoracji Najświętszego Sakramentu. Obrady rozpoczęły się wystąpieniem przedstawiciele Fundacji "Tota Tua", który przedstawił różne inicjatywy podejmowane przez fundację: Apostolat Eucharystyczny przez adorację eucharystyczną w parafiach, 33-dniowe rekolekcje kapłańskie oddania swego życia i posługi Jezusowi przez Maryję, Dzieło nieustannej adoracji kapłańskiej oraz rekolekcje Beatyfikacja33. Fundacja "Tota Tua" wspiera wspólnoty parafialne, gdzie odbywa się już adoracja czasowa lub wieczysta Najświętszego Sakramentu oraz pomaga takową adorację w parafii zorganizować. Dzieło adoracyjne opiera się przede wszystkim na uświadamianiu ważności adoracji eucharystycznej w parafii, ukazaniu adoracji jako wielkiego skarbu Kościoła oraz na istotnej roli formacji eucharystycznej. Bardzo ważną inicjatywą jest wspierania kapłanów nie tylko w ich posłudze eucharystycznego w parafiach, ale także w ich indywidualnej tożsamości i duchowości kapłańskiej, która jest stricte tożsamością i duchowością eucharystyczną.

Kolejnym ważnym zagadnieniem podejmowanym na spotkaniu była formacja kapłańska, za którą w naszej diecezji odpowiedzialny jest ks. Jarosław Kotowski. Przedstawił on główne założenia nowego dokumentu o formacji kapłańskiej Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis. Formacja księży ma na celu zapewnienie wierności posłudze kapłańskiej na drodze ciągłego nawrócenia i ożywiania daru otrzymanego w sakramencie święceń. Wikariusz Biskupi ds. stałej formacji kapłanów wskazał przestrzenie formacji kapłańskiej, na które wskazuje watykański dokument (braterskie spotkania, kierownictwo duchowe i spowiedź, rekolekcje, wspólnota stołu, życie wspólne i stowarzyszenia kapłanów) i zarysował program tej formacji w naszej diecezji.

Ważnym zagadnieniem podczas Kongregacji Dziekanów była działalność Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Zespół świeckich odpowiedzialnych za poszczególne piony działalności Caritas pod kierunkiem dyrektora ks. Andrzeja Mikuckiego przedstawił codzienność posługi, działalności i wielu inicjatyw naszej diecezjalnej Caritas. Szczególnie podkreślono wolontariat, który w naszej diecezji ma wiele wymiarów, poczynając od Szkolnych Kół Caritas i Parafialnych Zespołów Caritas, kończąc na różnego rodzaju inicjatywach doraźnych, jak Tytka charytatywna, Paczuszka dla maluszka, Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom czy Pomoc seniorom. Przedstawiono również działalność i bogatą ofertę Centrum Rehabilitacji Caritas na Rybakach w Łomży.

Duszpasterz Rodzin naszej diecezji ks. Jacek Kotowski przedstawił inicjatywy diecezjalne i parafialne podejmowane w naszym Kościele z racji trwającego Roku św. Józefa i Roku Rodziny Amoris laetitia. Bardzo ważną najbliższą inicjatywą na miesiąc październik jest Jerycho Rodzin, które będzie się odbywać w miesiącu różańcowym w parafiach naszej diecezji. Chodzi w tej inicjatywie o modlitwę w intencji małżeństw i rodzin. Podczas Jerycha będziemy się modlić przed Najświętszym Sakramentem o świętość i nierozerwalność małżeństw i rodzin, o dobre przygotowanie młodzieży i narzeczonych do sakramentu małżeństwa, o poszanowanie życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci, o dobre wychowanie dzieci i młodzieży w rodzinach, o poszanowanie ludzi starszych i chorych w rodzinie, o poszanowanie w bliższej i dalszej rodzinie, o poszanowanie godności kobiet i mężczyzn, o przebłaganie Boga za nieposzanowanie życia człowieka oraz godności i nierozerwalności małżeństwa, o odkrycie daru Eucharystii w życiu i misji rodziny i o ochronę przed ideologią gender niszczącą dzieci, małżeństwa i rodziny. Wydział Duszpasterstwa Rodzin proponuje na ten czas inne inicjatywy, jak Błogosławieństwo rodziców oczekujących narodzin dziecka poczętego, rodzinne pielgrzymowanie do miejsc świętych w związku z Rokiem św. Józefa i Rokiem Rodziny, Niedzielę Rodziny w parafiach naszej diecezji, rodzinną modlitwę różańcową, katechezę dorosłych (narzeczonych przed zawarciem małżeństwa, rodziców przed chrztem dziecka, rodziców dzieci pierwszokomunijnych i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania) oraz promocję małżeńskich i rodzinnych ruchów i stowarzyszeń katolickich.

Ks. Artur Akimowicz przedstawił sprawozdanie z ostatniej pieszej pielgrzymki łomżyńskiej na Jasną Górę, która w obliczu trwającej pandemi, odbyła się szcześliwie, a uczestnicy i cała nasza diecezja może cieszyć się duchowymi owocami. Organizatorzy dziękują wszystkim, którzy wzięli udział w pielgrzymce, czy to na szlaku, czy we wspólnotach parafialnych, w ramach grup pielgrzymów duchowych, dziekują służbom, które wspierały pielgrzymów i wszystkim dobroczyńcom za dary materialne. 

Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży ks. Robert Bączek w swoim wystąpieniu podziękował wszystkich wspierającym wspólnotę seminaryjną duchowo i materialnie. Troska o nasze seminarium, u której podstaw stoi podjęcie wezwania Chrystusa, Dobrego Pasterza: "Proście Pana żniwa, ażeby wyprawił robotników na swoje żniwo" jest i powinna być sprawą całej diecezji: pasterzy, rodzin, wspólnot parafialnych. Ksiądz Rektor za tę troskę podziękował. Otoczmy modlitwą alumnów, którzy formują się w naszym seminarium, poczynając od tych, którzy w tym roku rozpoczęli już formację do Kapłaństwa.

Kustosz nowego Sankturium bł. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Zuzeli ks. Jerzy Krysztopa podziękował Księdzu Biskupowi za ustanowienie sanktuarium w dniu beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia 12 września br. i zaprosił wszystkich obecnych, a przede wszystkim wspólnoty parafialnej i diecezjan do pielgrzymowania do Sanktuarium narodzin i dzieciństwa bł. Stefana Wyszyńskiego. 

Spotkanie zakończyło się wspólną modlitwą i błogosławieństwem pasterza naszej diecezji Biskupa Janusza.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com