STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

    Obchodzony w Kościele Rok Jakubowy stał się inspiracją do inauguracji w naszej diecezji szlaku św. Jakuba. Miało to miejsce 25 lipca w liturgiczną Uroczystość, przeżywaną w dwóch parafiach naszej diecezji: w Drozdowie i Jedwabnem. Te właśnie wspólnoty parafialne zostały wczoraj połączone duchowo Szlakiem Jakubowym.
    Inauguracja rozpoczęła się Mszą św. w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Drozdowie. Przewodniczył jej ks. Jacek Czaplicki - Wikariusz Biskupi ds. Duszpasterstwa Ogólnego. Następnie ok. godz. 12 pielgrzymi w liczbie ok. 200 wyruszyli po raz pierwszy na łomżyńskie cammino, by nie tylko przetrzeć dziewiętnastokilometrowy szlak na przyszłość, ale by nade wszystko w tym nadzwyczajnym Roku św. Jakuba przez pielgrzymkę duchowo się umocnić i powierzyć osobiste intencje wstawiennictwu św. Jakuba.
    Na zakończenie pielgrzymki w kościele parafialnym pw. św. Jakuba w Jedwabnem o godz. 17 sprawowana była Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Tadeusza Bronakowskiego. W homilii Ksiądz Biskup pytał o to kim jest pielgrzym i jaką powinien kierować się motywacją w wyruszeniu na pielgrzymi szlak: "Zawsze, ile razy podejmujemy decyzję o wyruszeniu na szlak pielgrzymowania, musimy postawić sobie uczciwe pytanie: Jakim motywem kieruje się wyruszając w drogę? Religijnym czy może tylko ludzkim? Wiemy dobrze, że prawdziwy pielgrzym nie idzie po to, by zdobyć sławę, poklask. Nie idzie dla pięknych zdjęć, które tak chętnie rozsyłamy i nimi się chlubimy. Nie idzie, by zdobyć względy ludzkie czy wykorzystać autorytet Kościoła. Prawdziwy pielgrzym podąża z motywów tylko religijnych – z wielkiej miłości do Boga, który zawsze uczy nas miłości, oddania i służby. Zawsze pierwszym i zasadniczym motywem pielgrzymowania powinna być refleksja nad sobą i swoim życiem duchowym, powinno być moje osobiste nawrócenie. Bez prawdziwego nawrócenia pielgrzymka zakończy się tylko mniej lub bardziej udaną turystyką".

Zachęcamy wszystkich chętnych do wyruszenia na pielgrzymi szlak, któremu patronuje św. Jakub!

 

HOMILIA BISKUPA TADEUSZA BRONAKOWSKIEGO
podczas Mszy św. z okazji Odpustu św. Jakuba i inauguracji Łomżyńskiego Szlaku Jakubowego

 

Drodzy Bracia i Siostry, drodzy Pielgrzymi!

     Św. Jakub Większy, którego wspominamy dzisiaj w liturgii, jest tym, który został powołany przez Jezusa razem ze swym bratem Janem jako jeden z Jego pierwszych uczniów (Mt 4, 21-22. Obaj bracia byli rybakami i mieszkali nad jeziorem Tyberiadzkim. Ich matką była Salome, która należała do najwierniejszych towarzyszek wędrówek Chrystusa Pana.
     Jakub należał do uprzywilejowanych uczniów Pana Jezusa, którzy byli świadkami wskrzeszenia córki Jaira (Mk 5, 37; Łk 8, 51), przemienienia na górze Tabor (Mt 17, 1nn; Mk 9, 1; Łk 9, 28) oraz modlitwy w Ogrójcu (Mt 26, 37). Wreszcie był on świadkiem drugiego, także cudownego połowu ryb, kiedy Chrystus ustanowił Piotra głową i pasterzem swojej owczarni (J 21, 2). Ewangelie w sumie wspominają o Jakubie Starszym w osiemnastu miejscach.
     Jakub był pierwszym wśród Apostołów, a drugim po św. Szczepanie, męczennikiem Kościoła, którego stracono w 44 roku, zgodnie z przepowiednią Chrystusa (Mk 10, 39). Św. Łukasz tak o nim pisze: "W tym samym czasie Herod zaczął prześladować niektórych członków Kościoła. Ściął mieczem Jakuba, brata Jana..." (Dz 12, 1-2).
     Według tradycji, w VII wieku relikwie św. Jakuba miały zostać sprowadzone z Jerozolimy do Compostelli w Hiszpanii. W wiekach średnich, po Ziemi Świętej i Rzymie, było to trzecie sanktuarium chrześcijaństwa. Pielgrzymowanie do sanktuariów, w tym szlakiem Jakubowym – jak powiedział papież Benedykt XVI, gdy odwiedzał Santiago de Compostella w 2010 r., zbudowały chrześcijańską Europę. Europa, na co zwrócił uwagę w 1982 roku św. Jan Paweł II, zrodziła się z pielgrzymowania. Warto podkreślić, że współcześnie Camino przeżywa swój rozkwit. Od 15 lat praktyka pielgrzymek drogami jakubowymi rozwija się także w Polsce.
     W roku 2021 przeżywamy w Kościele powszechnym Rok Jakubowy. Od średniowiecza istnieje zwyczaj ogłaszania lat świętych, gdy danego roku święto liturgiczne św. Jakuba Starszego Apostoła (25 lipca) wypada w niedzielę. Z racji na przeżywany Rok Jakubowy Biskup Łomżyński ustanowił z dniem 25 lipca br. Łomżyńską Drogę Jakubową. Licząca ok. 20 km droga pielgrzymowania przebiega pomiędzy kościołami w Drozdowie i w Jedwabnem, noszącymi imię św. Jakuba. Pielgrzymowanie drogą św. Jakuba (Camino de Santiago) ma charakter indywidualny lub w gronie kilku osób, nie zaś wspólnotowy, jak np. pielgrzymki na Jasną Górę. Pielgrzymi sami decydują o długości poszczególnych etapów wędrówki. Tak też jest w przypadku Łomżyńskiej Drogi Jakubowej, którą będzie można przemierzać przez cały rok.
     Zawsze, ile razy podejmujemy decyzję o wyruszeniu na szlak pielgrzymowania, musimy postawić sobie uczciwie pytanie: Jakim motywem kieruje się wyruszając w drogę? Religijnym czy może tylko ludzkim? Wiemy dobrze, że prawdziwy pielgrzym nie idzie po to, by zdobyć sławę, poklask. Nie idzie dla pięknych zdjęć, które tak chętnie rozsyłamy i nimi się chlubimy. Nie idzie, by zdobyć względy ludzkie czy wykorzystać autorytet Kościoła. Prawdziwy pielgrzym podąża z motywów tylko religijnych – z wielkiej miłości do Boga, który zawsze uczy nas miłości, oddania i służby. Zawsze pierwszym i zasadniczym motywem pielgrzymowania powinna być refleksja nad sobą i swoim życiem duchowym, powinno być moje osobiste nawrócenie. Bez prawdziwego nawrócenia pielgrzymka zakończy się tylko mniej lub bardziej udaną turystyką.

Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com