STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

38. Światowe Dni Młodzieży Diecezji Łomżyńskiej w Wyszkowie
25 listopada 2023 roku

                  Duszpasterstwo młodzieży diecezji łomżyńskiej zaprasza na coroczne święto młodych, które odbędzie się w sobotę poprzedzającą Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – 25 listopada 2023 roku w Wyszkowie pod hasłem: „Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc twojego łona” (Łk 1, 42).

                  Na spotkanie w ramach Światowego Dnia Młodzieży zapraszamy młodych całej naszej diecezji od 7 klasy szkoły podstawowej, szkoły średniej i studentów oraz duszpasterzy i katechetów do wspólnego doświadczenia radości spotkania z Bogiem oraz z braćmi i siostrami. Światowe Dni Młodzieży w Wyszkowie odbędą się według następującego programu:

9:00 – 10:00 – Zjazd i recepcja na hali w Wyszkowie

10:00 – 17:00 – Rozpoczęcie ŚDM i program na Hali Sportowej w Wyszkowie (ok. 14:00 – OBIAD)

17:00 – Przemarsz ulicami Wyszkowa do parafii Św. Wojciecha

18:00 – Msza Święta w parafii Św. Wojciecha i zakończenie ŚDM.

                 

                  Zgłoszeń uczestnictwa w spotkaniu młodzieży w Wyszkowie możemy dokonywać na stronie internetowej Centrum Ewangelizacji Diecezji Łomżyńskiej centrumewangelizacji.pl. Koszt uczestnictwa wynosi 20 zł. Zapraszamy młodzież naszej diecezji z duszpasterzami i katechetami i prosimy o modlitwę za całe dzieło Światowych Dni Młodzieży diecezji łomżyńskiej.

+ Tadeusz Bronakowski
Wikariusz Generalny