STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

W roku 2023 Kościół Łomżyński wśród wielu wydarzeń będzie przeżywał Pierwszy Kongres Różańcowy, który trwać będzie przez dwie stacje kongresowe.
Pierwsza stacja Kongresu będzie miała miejsce w sobotę 6 maja 2023 roku w Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli. Księża Dziekani w porozumieniu z proboszczami z dekanatu proszeni są o zorganizowanie przyjazdu pielgrzymów i zgłoszenie grup do ks. Dariusza Krajewskiego (nr tel. 784 402 027).
Druga stacja kongresowa odbywać się będzie we wszystkich parafiach Diecezji Łomżyńskiej we wspomnienie NMP z Fatimy 13 maja 2023 roku w czasie tradycyjnych nabożeństw majowych i procesji fatimskich. Zachęcamy, aby dzień ten był spotkaniem jedności wszystkich grup różańcowych i wspólnot istniejących w parafii. Każdy Proboszcz zadba, aby tego dnia odbyła się uroczysta Msza dziękczynna w intencji Kół Różańcowych i wszystkich wspólnot funkcjonujących w parafii. Po Mszy św. lub według miejscowego zwyczaju, powinno odbyć się uroczyste nabożeństwo różańcowe połączone z procesją fatimską.
Pierwszy Kongres Różańcowy Diecezji Łomżyńskiej jest okazją do dziękczynienia za beatyfikację założycielki Żywego Różańca Pauliny Jaricot, która pragnęła „uczynić Różaniec modlitwą wszystkich”. Jest też przygotowaniem wspólnoty diecezjalnej do obchodów 200-lecia Żywego Różańca w 2026 roku. To także dobra sposobność do ożywienia wspólnot różańcowych w parafii, do uzupełnienia istniejących i powołania nowych Kół Różańcowych, w tym Kół Różańcowych Rodziców Modlących się za Dzieci, zachęcenia i promowania modlitwy różańcowej, o której św. Jan Paweł II mówił, że jest jego „codzienną i umiłowaną modlitwą”, a po Eucharystii i sakramentach najbardziej sprawdzoną modlitwą w Kościele.

PROGRAM I KONGRESU RÓŻAŃCOWEGO DIECEZJI ŁOMŻYŃSKIEJ
Hasło: „Uczynić różaniec modlitwą wszystkich”

PIERWSZA STACJA KONGRESU

SOBOTA 6 Maja 2023 r. - Pielgrzymka Kół Żywego Różańca Diecezji Łomżyńskiej do Sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego w Zuzeli.
9:30 – Rejestracja grup pielgrzymkowych
10.00 - Powitanie Pielgrzymów i przedstawienie wspólnot różańcowych
10.30 - Konferencja „Różaniec w życiu i nauczaniu bł. Stefan Wyszyńskiego
11.30 - Uroczysta Procesja Różańcowa z rozważaniami Prymasa Tysiąclecia
12.30 – Msza święta dziękczynna w intencji Kół Różańcowych i o rozwój dzieła Żywego Różańca – Biskup Janusz Stepnowski; Po komunii - Uroczyste odnowienie przyrzeczeń Członków Żywego Różańca; Pasterskie błogosławieństwo Moderatorów, Zelatorów i Członków Żywego Różańca
13.30 – Agapa
14.30 - koronka do Bożego Miłosierdzia i zakończenie I Stacji Kongresu


DRUGA STACJA KONGRESU

SOBOTA 13 maja 2023 r.- wszystkie parafie diecezji łomżyńskiej
- Msza dziękczynna w intencji Kół Różańcowych odnowienie przyrzeczeń i wpis do Parafialnej Księgi Żywego Różańca
- Uroczyste nabożeństwo różańcowe połączone z procesją fatimską.