STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

W Katedrze łomżyńskiej w Uroczystość św. Kazimierza Królewicza, patrona białostockiej prowincji kościelnej, organiści i muzycy kościelni z naszej diecezji przeżywali Wielkopostny dzień skupienia. Rozpoczął się on od konferencji ascetycznej, która dotyczyła między innymi wyrażania piękna Bożego przez muzyków. O istocie tego zagadnienia mówił ks. dr Sławomir Bartnicki, teolog fundamentalny, proboszcz parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w Obierwi.

Mszy świętej przewodniczył biskup łomżyński Janusz Stepnowski, który wspomniał w swojej homilii o dzisiejszej uroczystości Głównego Patrona Prowincji:

–Święty Kazimierz urodził się w roku 1458. Pochodził z dość znanej ówczesnej Europie rodziny. Jego ojcem był też Kazimierz Jagiellończyk, a matką była Elizabeth z rodu Habsburgów.

Pasterz Kościoła łomżyńskiego odwołał się do słowa z Ewangelii, które jak mówił, przyszło z Jezusem Chrystusem:

–Miłość, która nie zna granic i której my, drodzy bracia i siostry mimo naszych starań i wysiłków, nigdy nie osiągniemy, bo to jest miłość samego Chrystusa. Miłość, która nie zna granic. Nie raz nasze miłości, między mężem a żoną mają pewne granice, a tu nie ma żadnych granic.

Biskup zwrócił się jeszcze do muzyków obecnych podczas Mszy świętych:

–Przez muzykę przybliżacie ludzi do Boga. Pomagacie ludziom w Liturgii przeżywać piękno tej Liturgii. Macie świadomość tego, że muzyka czy śpiew jest tylko pomocą do tego, aby człowiek odkrył Boga.

Kolejnym punktem spotkania był wykład  na temat: "Dlaczego w praktyce liturgicznej organista sam nie harmonizuje? Blaski i cienie gotowych opracowań pieśni", który wygłosił pan dr hab. Witold Zalewski – profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, organista Katedry Wawelskiej w Krakowie, absolwent Akademii Muzycznej w Krakowie oraz Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

FOTORELACJA