STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy , gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać; człowiek naprawdę wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem.
STEFAN KARDYNAŁ WYSZYŃSKI
Bóg ma Was w swojej opiece. On Was karmi chlebem i łaską swoją. Kościół nawołuje, abyście żyli tą łaską, którą Chrystus wysłużył nam Krzyżu.

W ramach święta Ofiarowania Pańskiego w Łomży miały miejsce centralne uroczystości diecezjalne. Spotkanie osób konsekrowanych odbyły się w Domu Wspólnoty Kapłańskiej i Katedrze łomżyńskiej.

O ofierze mówił w homilii Biskup Pomocniczy Diecezji Łomżyńskiej Tadeusz Bronakowski, który przewodniczył Mszy świętej:

Pan Jezus powołuje niektóre osoby, aby poszły Jego śladami w sposób bardziej radykalny, niż pozostali wierni. W ten sposób znają się one znakiem Chrystusa, który jest miłością, pokojem, przebaczeniem i radością. Przez ustawiczną modlitwę, milczenie, odłączenie od świata i gorliwą pokutę ukazują Chrystusa modlącego się w samotności i z Nim noszą w swoich sercach nasze troski i cierpienia.

Dzień Życia Konsekrowanego dla osób zakonnych jest okazją do odnowienia ślubów zakonnych, które składane były podczas profesji zakonnej. 

 

FOTORELACJA