ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA


Mt 16,13-19

Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: „Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?”
A oni odpowiedzieli: „Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków”.
Jezus zapytał ich: „A wy za kogo Mnie uważacie?”
Odpowiedział Szymon Piotr: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego”.
Na to Jezus mu rzekł: „Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr – Opoka, i na tej opoce zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie”.


     „Ty jesteś Piotr – Opoka...”
Dziś w liturgii Kościoła św. obchodzimy święto Katedry św. Piotra, Apostola. Przypominamy sobie to wydarzenie spod Cezarei Filipowej (opis przedstawia nam dziś św. Mateusz), gdzie Szymon Piotr wyznał swą wiarę w Jezusa: „Tyś jest Mesjasz, Syn Boga żywego” – i to, co w odpowiedzi rzekł mu Chrystus: „Ty jesteś Piotr – Opoka”. Jezus mówi tym samym o szczególnym zadaniu, które będzie powierzone Piotrowi oraz jego następcom, którzy będą stali na czele Kościoła św., na czele uczniów Chrystusowych w kolejnych pokoleniach i wiekach historii. To właśnie Piotr i ci, którzy po nim pełnili tę samą posługę jak on, prowadzili Kościół św. po różnych drogach dziejów kolejnych wieków. Dziś tę posługę pełni papież Franciszek, biskup Rzymu. To on prowadzi nas, członków Kościoła św. w czasach nam współczesnych. To on zasiada na „Piotrowej katedrze” jako nauczyciel i świadek wiary. On nas uczy – ale może trzeba, byśmy sobie postawili pytanie o to, jak go słuchamy? On kieruje do nas słowo Bożej nauki, tak jak mu to zostało zlecone przez Chrystusa – przez wydawane dokumenty, przez katechezy, przez homilie i pielgrzymki apostolskie. Jednak dobrze by było sięgnąć głębiej do tej nauki, do słów Piotra naszych czasów, by przyjąć te naukę jako drogowskaz życia. Może dobrze by było, byśmy tak właśnie uczynili?

21 lutego 2017

20 lutego 2017

18 lutego 2017

17 lutego 2017

16 lutego 2017

15 lutego 2017

14 lutego 2017

13 lutego 2017

11 lutego 2017

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png