SOBOTA PIERWSZEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Mt 5,43-48

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził».
A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią?
Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski”.


     „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest wasz Ojciec niebieski.”
Jedno z bardziej znanych zdań nauczania Jezusa. Wyznacza nam niesamowicie wysoki poziom, który powinniśmy starać się osiągnąć: być doskonałym jak Bóg. Refleksja nam podpowiada, że jest to rzecz niemożliwa. Nasze słabe ludzkie siły, nasza skłonność do ulegania pokusom i okazjom do grzechu wskazują na to, że mimo wielkiej pracy nad sobą, nad własnym życiem – nie osiągniemy nigdy tej doskonałości, o której mówi nam Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Niestety, świadomość tej ludzkiej niemożności prowadzi niektórych do stwierdzenia: jeśli nie jestem w stanie tego uczynić, to nie ma sensu nawet próbować... Jeśli jednak Chrystus Pan, znając nas, znając nasze ludzkie słabości i ograniczenia, wyznacza nam taką drogę – to znaczy, że warto ją podjąć. Warto podjąć troskę o doskonalenie siebie, warto podjąć troskę o nieustanne zbliżanie się do Boga, troskę o coraz wierniejsze wypełnianie Jego nauki. Powinniśmy ten wysiłek podejmować, stając się w pewnym sensie podobni do sportowców, którzy podejmują trud systematycznego ćwiczenia, systematycznej pracy nad sobą, swoją formą, wynikami zdobywanymi przez siebie. Podejmują oni ten wysiłek z wielkim zaangażowaniem, by stawać się lepszymi w swej dziedzinie każdego dnia. Bądźmy im podobni w naszej systematycznej pracy nad realizacją woli Bożej w codzienności naszego życia!

15 marca 2019

14 marca 2019

13 marca 2019

12 marca 2019

11 marca 2019

10 marca 2019

9 marca 2019

8 marca 2019

7 marca 2019

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png