UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA, PATRONA POLSKI


J 12,24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.
Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.
A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec”.


     „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną...”
Dziś w Kościele św. w Polsce przeżywamy uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, jednego z Patronów naszej Ojczyzny (uroczystość przesuniętą o jeden dzień, ze względu na wczorajszą niedzielę). To w życiu św. Wojciecha dostrzegamy realizację słów Jezusa z dzisiejszej Ewangelii. On służył Chrystusowi Panu przez swoje pójście za Nim, przez naśladowanie Swego Mistrza, przez swą pracę misyjną – przez gorliwe świadectwo o nauce Jezusowej aż do przelania krwi. Wpatrujemy się w jego postać, by uczyć się takiej właśnie gotowości głoszenia Dobrej Nowiny z całym zaangażowaniem i gorliwością, nawet w najtrudniejszych sytuacjach, które mogą nas w życiu spotkać, nawet w obliczu przeciwności, doświadczeń czy prześladowań. Uczymy się tego, by – za przykładem św. Wojciecha – służyć Jezusowi tam, gdzie On postawił nas, służyć Jezusowi poprzez realizację naszych codziennych zadań. Obyśmy potrafili nieść Jezusa naszym bliźnim, tym ludziom, których spotykamy na drogach naszej codzienności. Świadomi jesteśmy jednak naszych słabości, świadomi niedostateczności czysto ludzkich wysiłków. Dlatego trzeba nam jednocześnie prosić św. biskupa Wojciecha, aby się za nami wstawiał u Pana, by nie brakło nam też Bożej pomocy w naszym świadczeniu o Chrystusowej Ewangelii. Święty Wojciechu, Patronie Polski – módl się za nami!

22 kwietnia 2017

21 kwietnia 2017

20 kwietnia 2017

19 kwietnia 2017

18 kwietnia 2017

14 kwietnia 2017

15 kwietnia 2017

13 kwietnia 2017

12 kwietnia 2017

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png