Mt 4,12-17.23-25

Gdy Jezus usłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza:
„Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego.
Droga morska, Zajordanie,
Galileja pogan.
Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie,
i mieszkańcom cienistej krainy śmierci
światło wzeszło”.
Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: „Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.
I obchodził Jezus całą Galileję, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał. I szły za Nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i z Zajordania.


     „Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie (...)”
W dzisiejszym tekście Ewangelii czytamy słowo św. Mateusza, w którym mówiąc nam o początkach działalności publicznej Jezusa, przytacza nam tekst z księgi proroka Izajasza mówiąc nam, że Jezus wypełnił to słowo prorockie poprzez Swe przyjście na świat, Swą obecność pośród ludzi, poprzez głoszenie ludziom Dobrej Nowiny o zbawieniu. On jest Tym, który dzięki Swemu przyjściu na świat przyniósł temu światu światło. On jest – jak też sam o Sobie powiedział (o czym czytamy w Ewangelii według św. Jana) – Światłością świata. Słowa Jego nauczania są wciąż dla nas światłem na drogach naszego życia. Słowa Jego Ewangelii wskazują nam drogę, którą powinniśmy podążać w codzienności życia. W świetle Jego nauki powinniśmy ustawiać sprawy swego życia, pokonywać trudności, które napotykamy. On nam daje Swe światło, kiedy z Nim się spotykamy podczas sprawowania Najświętszej Ofiary, kiedy przyjmujemy poszczególne sakramenty św. przez Niego ustanowione, kiedy poświęcamy czas na modlitwę osobistą czy też wspólną z innymi osobami, kiedy rozważamy Jego naukę zawartą na kartach Biblii. Tak, On jest światłością świata, On pragnie nas obdarzać światłem, byśmy nie błądzili na drogach codzienności. Troszczmy się o to, by jak najbardziej z tego daru Bożego światła korzystać.

6 stycznia 2019

5 stycznia 2019

4 stycznia 2019

3 stycznia 2019

2 stycznia 2019

1 stycznia 2019

28 lipca 2018

27 lipca 2018

26 lipca 2018

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png