CZWARTEK PIĄTEGO TYGODNIA ZWYKŁEGO


Mk 7,24-30

Jezus udał się w okolice Tyru i Sydonu. Wstąpił do pewnego domu i chciał, żeby nikt o tym nie wiedział, lecz nie mógł pozostać w ukryciu.
Wnet bowiem usłyszała o Nim kobieta, której córeczka była opętana przez ducha nieczystego. Przyszła, upadła Mu do nóg, a była to poganka, Syrofenicjanka rodem, i prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki.
Odrzekł jej: „Pozwól wpierw nasycić się dzieciom; bo niedobrze jest wziąć chleb dzieciom i rzucić psom”.
Ona Mu odparła: „Tak, Panie, lecz i szczenięta pod stołem jadają z okruszyn dzieci”.
On jej rzekł: „Przez wzgląd na te słowa idź, zły duch opuścił twoją córkę”. Gdy wróciła do domu, zastała dziecko leżące na łóżku, a zły duch wyszedł.


     „ (...) prosiła Go, żeby złego ducha wyrzucił z jej córki.”
Ewangelista przekazuje nam dziś swoją relację o tym, jak pewna kobieta przybyła do Jezusa prosić Go o łaskę zdrowia dla swej córki. Kobieta ta była poganką, jednak noszącą w swym sercu wiarę w to, że właśnie Jezus może być dla córki ratunkiem, że może On wyrzucić złego ducha, że On może udzielić tej pomocy, którą córka potrzebuje. Wielka jest jej wiara i wielka miłość dla córki – dlatego też podejmuje szczególny trud przybycia do Jezusa z prośbą o zmiłowanie. Jezus tę prośbę przyjmuje: „Idź, zły duch opuścił twoją córkę.” I ona uwierzyła słowu Jezusa, odeszła – z wiara, że „na odległość” ten cud został uczyniony, że córka została uwolniona z mocy złego ducha. Stajemy pełni podziwu wobec wiary, miłości, zaufania tej kobiety. Czy nie trzeba jednak – wpatrując się w jej postawę – uczyć się jednocześnie takiej wiary, takiego zaufania pokładanego w Chrystusie, naszym Panu i Zbawcy? Takiej miłości dla bliźniego, która by skłaniała do nawet wielkiego trudu dla dobra drugiego człowieka, który jest w potrzebie? Wpatrujmy się więc w postać Syrofenicjanki z dzisiejszej Ewangelii i pytajmy się o to, jaka jest nasza wiara w Boga; zastanawiajmy się nad naszym zaufaniem w Nim pokładanym; rozważajmy, szukając odpowiedzi: jaka jest nasza miłość Boga i bliźniego?

12 lutego 2020

11 lutego 2020

10 lutego 2020

9 lutego 2020

8 lutego 2020

7 lutego 2020

6 lutego 2020

5 lutego 2020

4 lutego 2020

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png