ŚRODA TRZECIEGO TYGODNIA WIELKIEGO POSTU


Mt 5,17-19

Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni.
Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejsze, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim”.


     „A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim.”
To wezwanie Chrystusa skierowane do wszystkich Jego uczniów poprzez słowa Jego Kazania na Górze. To wezwanie Chrystusowe jest także skierowane do nas: On wzywa nas do tego, byśmy w naszym życiu realizowali przykazania, byśmy wypełniali wolę Boga względem nas wyrażoną przez Boże słowo zapisane na kartach Pisma św. Ten czas Wielkiego Postu przeżywany przez nas obecnie, czas uczestnictwa w rekolekcjach wielkopostnych czy dniach skupienia, czas rachunku sumienia przygotowującego nas do dobrej spowiedzi – to wszystko ma nam także pomóc w odpowiedzi na pytanie o to, jak staramy się wypełniać to, co jest zawarte w nauce Bożej skierowanej do nas. Jest jednak także i druga część tego zdania, które kieruje do nas Jezus, a które dziś słyszymy podczas liturgii. Mamy nie tylko sami wypełniać wolę Boga, ale i innych takiej postawy „uczyć”. Mamy słowem i czynem, przykładem życia chrześcijańskiego pociągać innych do Chrystusa, pomagać w odkrywaniu nauki Ewangelii, prowadzić innych do poznania i ukochania Jezusa, naszego Zbawiciela. W naszych rozważaniach wielkopostnych, uczestnicząc w rekolekcjach, czyniąc rachunek sumienia przed spowiedzią św. – zapytajmy samych siebie także i o to, czy jesteśmy tymi, którzy „uczą wypełniać” naukę Bożą.

21 marca 2017

20 marca 2017

18 marca 2017

17 marca 2017

16 marca 2017

15 marca 2017

14 marca 2017

13 marca 2017

11 marca 2017

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png