CZWARTEK DRUGIEGO TYGODNIA WIELKANOCNEGO


J 3,31-36

Jezus powiedział do Nikodema:
„Kto przychodzi z wysoka, panuje nad wszystkimi, a kto z ziemi pochodzi, należy do ziemi i po ziemsku przemawia. Kto z nieba pochodzi, Ten jest ponad wszystkim. Świadczy On o tym, co widział i słyszał, a świadectwa Jego nikt nie przyjmuje. Kto przyjął Jego świadectwo, wyraźnie potwierdził, że Bóg jest prawdomówny.
Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże: a z niezmierzonej obfitości udziela mu Ducha. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży”.


     „Ten bowiem, kogo Bóg posłał, mówi słowa Boże...”
W dalszym ciągu podczas liturgii kolejnych dni okresu wielkanocnego wsłuchujemy się w słowa Jezusa z trzeciego rozdziału Ewangelii według św. Jana. To Chrystus Pan mówi o Sobie jako o Tym, który został przez Boga Ojca posłany, by głosić słowo Boże, by objawić Ojca, by światu mówić o Ojcu. Stąd raz jeszcze zostaje nam przypomniane zobowiązanie mówiące o tym, jak trzeba nam wsłuchiwać się w to, co mówi do nas Jezus przez Swoje słowo, przez Swoją Ewangelię – bo On nam przekazuje słowo Boże. Ale jednocześnie trzeba nam także pamiętać o tych, których Chrystus posyła z zadaniem kontynuowania Jego misji głoszenia Dobrej Nowiny. W sposób szczególny możemy pomyśleć o św. Janie Pawle II, naszym rodaku, wybranym w 1978 r., aby być następcą św. Piotra. Dwunasta rocznica jego śmierci minęła w tym miesiącu. On przez całą tę posługę, która mu została powierzona, przez swe słowa głoszone i napisane dokumenty, głosił współczesnemu światu Boże słowo. Choć jego ziemskie życie się zakończyło, jednak te słowa pozostają darem nam przekazanym. Obyśmy potrafili do tych słów ciągle na nowo wracać – bo w niech znajduje się tak wiele wskazań dla nas, wskazań, które pewnie często jeszcze nie przyjęliśmy jako drogowskazy życia. Niech on, św. Jan Paweł II, głosiciel Bożego słowa – wciąż będzie nam przewodnikiem na drogach naszego życia!

26 kwietnia 2017

25 kwietnia 2017

24 kwietnia 2017

22 kwietnia 2017

21 kwietnia 2017

20 kwietnia 2017

19 kwietnia 2017

18 kwietnia 2017

14 kwietnia 2017

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png