Wydział Środków Przekazu

Przewodniczący
Ks. dr Tomasz OLSZEWSKI
 
Sekcja I: Wydawnictwa Diecezjalne

Tygodnik Diecezji Łomżyńskiej -"Głos Katolicki"
Redaktor Naczelny - Ks. dr Tomasz OLSZEWSKI

Łomżyńskie Wiadomości Diecezjalne (kwartalnik)
Ks. mgr lic. Artur SZURAWSKI
Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA
Ks. inf. dr Tadeusz ŚLIWOWSKI 

Kalendarz Liturgiczny Diecezji Łomżyńskiej
Ks. dr Krzysztof CHODKOWSKI

Rocznik Diecezji Łomżyńskiej (Schematyzm)
Ks. mgr lic. Artur SZURAWSKI
Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA 
Ks. inf. dr Tadeusz ŚLIWOWSKI 

Studia Teologiczne
Ks. kan. dr Wojciech TUROWSKI

Sekcja II: Prasa i radio

Diecezjalne Radio Nadzieja
Dyrektor - Ks. dr Tomasz OLSZEWSKI
Dyrektor programowy: Ks. dr Tomasz OLSZEWSKI
Wicedyrektor: Ks. mgr lic. Tomasz TRZASKA
Konsultant: Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA

Korespondent Diecezjalny KAI - Ks. kan. mgr lic. Jan KRUPKA
Korespondent rozgłośni radiowej:
Radio Maryja - kan. mgr lic. Jan KRUPKA

Sekcja III: Łomżyńska Księgarnia Diecezjalna
Dyrektor - Ks. kan. mgr Dariusz DĄBROWSKI

Czytany 6161 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png