środa, 12 kwiecień 2017 11:38

Komunikat - IX Tydzień Biblijny

Komunikat
IX Tydzień Biblijny (30 IV – 6 V 2017)

     W dniach 30 IV – 6 V 2017 r. będziemy przeżywać w Polsce IX Tydzień Biblijny, któremu będzie towarzyszyć hasło: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu” (Mk 16,15).
     Do parafii zostały przekazane materiały na ten tydzień, zawarte w zeszycie: „Przegląd Biblijny nr 9”. Znajdują się tam rożne sugestie i propozycje do wykorzystania w trakcie liturgii, na katechezie czy podczas spotkań grup formacyjnych. Do zeszytu jest również dołączona płyta z nagranymi materiałami oraz plakat.
     W tym roku będziemy przeżywać niedzielę rozpoczynającą Tydzień Biblijny (30 IV) jako Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. W szczególny sposób księgą, która będzie przedmiotem refleksji w tym dniu, będzie List do Galatów. W związku z tym w przekazanych materiałach znajdują się propozycje nabożeństw do przeprowadzenia w parafii w dniu 30 IV, w jednej z trzech form (Proklamacja Słowa Bożego przed Mszą św.; Adoracja Najśw. Sakramentu – na podstawie Listu do Galatów; Celebracja Słowa Bożego). Zachęcamy Księży Proboszczów do zapoznania się z tymi materiałami i do wykorzystania ich w niedzielę rozpoczynającą IX Tydzień Biblijny. Księża również otrzymali kartki z wypisanymi siglami tekstów Listu do Galatów z odpowiednio dobranym tekstem Psalmu. Założeniem jest, by kartki te odpowiednio pociąć i przekazać wiernym podczas Mszy św. z zachętą, aby te wybrane teksty były przedmiotem osobistej refleksji w ciągu roku. Dodatkowo zostało przygotowanych po 5 plakatów dla każdej parafii, informujących o tym dniu.
     Również do każdej parafii został przekazana książka: „Dziesięć lat Dzieła Biblijnego im. Św. Jana Pawła II”. Ukazuje ona różne inicjatywy podejmowane przez Dzieło Biblijne w ciągu dziesięciu lat w Polsce i jednocześnie może służyć podpowiedzią co do form pracy, które jeszcze można podjąć w parafiach naszej Diecezji.
     Prosimy Czcigodnych Duszpasterzy o zapoznanie z materiałami przygotowanymi na IX Tydzień Biblijny i Pierwszy Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego i o podjęcie starań, by ten czas został dobrze wykorzystany w naszych parafiach, w katechezie oraz spotkaniach grup formacyjnych.

Łomża, 12 kwietnia 2017 r.
N. 402/2017

      Ks. Jan Krupka                                                    + Tadeusz Bronakowski
Moderator Diecezjalny                                                Wikariusz Generalny
    Dzieła Biblijnego
im. Św. Jana Pawła II
Czytany 1089 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png