piątek, 21 wrzesień 2018 12:21

W Łomży zakończyło się 56. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich

Napisał
W Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży zakończyło się 56. Sympozjum Stowarzyszenia Biblistów Polskich. 17 września do Łomży na trzydniowe obrady zjechało ponad stu naukowców, którzy na co dzień zajmują się badaniem Pisma Świętego. Naukowe spotkanie poprzedziło Walne Zebranie Stowarzyszenia Biblistów Polskich, które jest głównym organizatorem sympozjum.

Jak zaznaczył ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk, przewodniczący Stowarzyszenia Biblistów Polskich – przedmiotem każdego naszego sympozjum są ważne kwestie egzegetyczne wynikające z najnowszych badań prowadzonych przez naszych kolegów Biblistów Polskich.

Tak było i tym razem. Bibliści, wśród których są zarówno kapłani, siostry zakonne jak i osoby świeckie, wzięli udział w czterech sesjach tematycznych, podczas których zostały wygłoszone po dwa referaty, zwieńczone dyskusją.

We wtorek, w pierwszej sesji konferencyjnej, wykłady wygłosili: ks. prof. dr hab. Jan Kręcidło, który mówił na temat: „Paraklet czy Pocieszyciel? Spojrzenie na nie-nowy dylemat translatorski w szerszej perspektywie egzegetycznej”; ks. dr Marcin Kowalski poruszył temat „Stoicka pneuma a Pawłowa koncepcja Ducha w Rz 8”; ks. prof. dr hab. Janusz Lemański omówił zagadnienie „(Post) kapłańskie opowiadanie o ukaraniu Mojżesza i Aarona; przyczynek do dyskusji nad dokumentem P i jego późniejszymi uzupełnieniami.”; a ks. dr Marcin Majewski przedstawił temat „Przesłania autora kapłańskiego (P) i jego wpływ na kompozycję Pięcioksięgu.”

Popołudniowa część sympozjum upłynęła biblistom na rozmowach kuluarowych i wyjeździe do Tykocina, gdzie uczestnicy spotkania mogli zwiedzić zamek, synagogę oraz barokowy kościół pw. Trójcy Przenajświętszej.

Drugi dzień obrad również obfitował w wiele ciekawych i interesujących tematów. Poranną sesję rozpoczęła dr Małgorzata Piotrkowska-Dańkowska wykładem o „Możliwościach analizy semiotycznej w badaniu Pisma Świętego” następnie głos zabrał ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, który przedstawił Biblię Ekumeniczną w języku polskim, a ks. dr hab. Janusz Wilk zapoznał zebranych z postępem prac nad nowym , polskim przekładem Pisma Świętego. W kolejnych wystąpieniach głos zabrał ks. dr Maciej Basiuk, który mówił o „Pogrzebie i grobie w tradycjach o patriarchach zawartych w Księdze Rodzaju”, a ks. dr Damian Jurczak przedstawił „Motywy uniwersalizmu zbawczego w księdze Jonasza”.

Podsumowując pierwszy dzień obrad ks. prof. Henryk Witczyk zaznaczył: w tym roku debatowaliśmy nad tajemnicą Ducha Świętego, Parakleta, Pocieszyciela, Wspomożyciela jak również nad misterium działania Ducha Świętego w ujęciu św. Pawła, zwłaszcza Listu do Rzymian.

Okazuje się że św. Paweł, dla zobrazowania jak bardzo konkretne i dotykające człowieka jest to działanie Ducha Świętego, który mieszka w chrześcijaninie, bardzo mocno korzystał z obrazów typowych dla myślenia filozofii greckiej. Niemniej poddawał te obrazy bardzo skrupulatnej i precyzyjnej kontroli by wyrażały rzeczywiście myśl objawienia o Duchu Świętym jako Osobie Boskiej, Osobie Duchowej, ale zarazem, korzystając z tamtych metafor, pokazywał realizm działania Ducha Świętego i w człowieku, i świecie, i w we wspólnocie Kościoła tak, że były to bardzo interesujące referaty – mówił, w rozmowie z Radiem Nadzieja, ks. prof. dr hab. Henryk Witczyk.

Wśród tematów, prezentowanych podczas Sympozjum, przedstawiono Biblię Ekumeniczną oraz zaprezentowano aktualny stan prac nad nowym przekładem Pisma Świętego. Jak zapowiedział ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski, jeden z tłumaczy zarówno Biblii Ekumenicznej jak i szóstego przekładu Biblii Tysiąclecia, nie należy spodziewać się jakiś znaczących zmian w nowym przekładzie. Chodzi o to, by niektóre słowa, które zyskały pewne odcienie pejoratywne albo wyszły z użycia, zastąpić aktualnie używanymi terminami tudzież w pewnych przypadkach, w wyniku rozwoju nauk biblijnych, odkryto, że lepiej by było położyć nacisk na takie czy inne znaczenie tego tekstu. Przykładem może być, iż w Biblii Ekumenicznej, gdzie byłem tłumaczem Księgi Koheleta, sięgając do bardziej literalnego znaczenia hebrajskiego słowa „hewel”, które tradycyjnie tłumaczone jest jako marność (marność nad marnościami), na tym poziomie materialnym „hewel” oznacza powiew wiatru, coś ulotnego. Stąd też w Biblii Ekumenicznej Księga Koheleta nie zaczyna się „Marność nad marnościami, powiada Kohelet, marność nad marnościami – wszystko marność.” ale brzmi „Ulotne jakże ulotne powiada Kohelet, ulotne jakże ulotne wszystko jest takie ulotne” i zastanawiam się, czy w Biblii Tysiąclecia nie wprowadzić tej zmiany, ale oczywiście to wszystko będzie jeszcze dyskutowane w szerokich gremiach. Ale to nowe tłumaczenie bardziej oddaje tę optymistyczną wizję Koheleta – mówił w rozmowie z Radiem Nadzieja ks. prof. dr hab. Krzysztof Bardski.

Poza referatami i komunikatami oraz możliwością zakupu biblijnej literatury, jednym z bardzo ważnych elementów sympozjum były rozmowy kuluarowe, które to spotkania, jak zaznaczali uczestnicy, były niesamowicie twórcze.

Głównym organizatorem spotkania było Stowarzyszenie Biblistów Polskich, które jest prywatnym stowarzyszeniem, zrzeszającym biblistów polskich, erygowanym 6 grudnia 2003 r. przez Konferencję Episkopatu Polski, działającym pod nadzorem kompetentnej władzy kościelnej, posiadające osobowość prawną na terenie Polski.

Członkami Stowarzyszenia są m.in. biskupi: abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański; abp Marian Gołębiewski, metropolita senior wrocławski; bp Zbigniew Kiernikowski, biskup siedlecki; abp Henryk Muszyński, metropolita senior gnieźnieński, prymas Polski; bp Roman Pindel, biskup diecezji bielsko-żywieckiej; bp Kazimierz Romaniuk, biskup senior diecezji warszawsko-praskiej i bp Andrzej Suski, biskup toruński.

Joanna Ekstowicz
Czytany 443 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png