środa, 11 kwiecień 2018 15:42

Boguty Pianki: przedstawienie o życiu Rozalii Celakówny

Napisał
W dniu 4 marca w kościele w Bogutach-Piankach i 18 marca 2018 roku w Szulborzu Wielkim członkowie Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z diecezji łomżyńskiej wystawili sztukę pt.: „Idę śladami Króla królów i Pana panów”, która opowiada o życiu i powołaniu służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Przedstawienie miało przybliżyć ideę Intronizacji, jeszcze bardziej rozbudzić zainteresowanie przesłaniem Rozalii i oczekiwaniami Pana Jezusa wobec ludzkości a szczególnie wobec naszej Ojczyzny. W poszczególne role wcielili się członkowie Wspólnot z wielu parafii. Na uwagę zasługuje uduchowienie odtwórczyni głównej roli. Atmosferę, bardzo religijną, domu rodzinnego Rozalii Celakówny oddali aktorzy, którzy wcielili się w jej rodziców. Ukazano trud pracy Rozalii na wydziale wenerycznym w Szpitalu Świętego Łazarza w Krakowie, długotrwałe cierpienia ludzi oraz ich moralny upadek. W część inscenizacji przedstawiającej posługę kapłana włączyli się księża: ks. Stanisław Mikucki, proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Bogutach-Piankach i ks. Tadeusz Masłowski, proboszcz parafii pw. NMP Królowej Polski w Szulborzu Wielkim.
 
Rozalia Celak była mistyczką. Pan Jezus powierzył jej nadzwyczajne posłannictwo. W swoim wnętrzu słyszała Jego głos: „Dziecko, Maria Małgorzata dała poznać światu Moje Serce, wy zaś kształtujcie duszę na modłę Mojego Serca. Intronizacja to nie jest tylko formułka zewnętrzna, ale ona ma się odbyć w każdej duszy…”, a także: „Jedynie całkowite odrodzenie duchowe i oddanie się pod panowanie Mego Serca może uratować od zagłady nie tylko Polskę, ale i inne narody”. „Jeżeli chcecie ratować świat, trzeba przeprowadzić Intronizację Najświętszego Serca Pana Jezusa we wszystkich państwach i narodach”. Modląc się przed Najświętszym Sakramentem, Rozalia usłyszała: „Ja chcę niepodzielnie panować w sercach ludzkich, proś o przyspieszenie Mego panowania w duszach przez Intronizację”.
 
Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa jest to odpowiedź świeckich, osobiście każdego, na Miłość Jezusa płynącą z jego Najświętszego Serca. Na Miłość Jezusa, który poświęcił swoje życie, usprawiedliwił i odkupił moje grzechy, bym ja mógł żyć wiecznie. Tej wiecznej jedynej Miłości mówię – TAK: wyznaję to publicznie w obecności wspólnoty kościelnej, społecznej i zawodowej. Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa to postawienie na pierwszym miejscu w swoim życiu Jezusa, Jego prawa, prawdy, miłości, a także sprawiedliwości i miłosierdzia, czyli wszystkich przymiotów jego Boskiego Serca. To troska, by żyć w stanie łaski uświęcającej, by Jezus mógł w pełni działać w nas i przez nas. Byśmy byli Jego świadkami i budowali Jego królestwo na ziemi. „Dziecko, trzeba żyć wiarą i trzeba ufać, ufać, że mimo największych trudności to Dzieło będzie przeprowadzone, a to dlatego, byście wiedzieli, że Ja sam działam i wy jesteście tylko narzędziem w mych rękach”.
 
Ksiądz Władysław Kubik SJ odpowiedzialny za proces beatyfikacji służebnicy Bożej Rozalii Celakówny podkreśla, że „Intronizacja według służebnicy Bożej Rozalii, to trzy ważne elementy ściśle się uzupełniające: nawrócenie – porzucenie grzechów, uwielbienie i odwzajemnienie Nieskończonej Miłości objawionej w Najświętszym Sercu Pana Jezusa, a tym samym uznanie w całym tego słowa znaczeniu osoby Chrystusa za naszego Pana i Króla poprzez podporządkowanie się Jego woli, Jego prawu. Służebnica Boża tych trzech elementów nigdy od siebie nie oddzielała. Zawsze mówiła o nich łącznie i w takim pełnym, szerokim znaczeniu rozumiała słowo Intronizacja”.
 
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego – 28 maja 1939 r. Rozalia Celakówna polecała gorąco Panu Jezusowi sprawę Intronizacji. Następujący obraz przedstawił się jej duszy – ujrzała Pana Jezusa w postaci „Ecce Homo”, poranionego bardzo; na Jego głowie korona cierniowa głęboko wbijająca kolce w skroń; ubrany był w płaszcz szkarłatny; rana Jego Serca Boskiego głęboko otwarta. „Popatrz, jaki ból zadają Mi grzechy; te rany są zadane przez grzechy zmysłowe; korona cierniowa za pychę, zarozumiałość, bunt przeciw Bogu, dalej wzgardę i inne grzechy. Nie ma dusz, które by mnie kochały i pocieszały.” W marcu 1938 r. głos wewnętrzny tak pouczał Rozalię: „Trzeba ofiary za Polskę, za grzeszny świat. (…) A Jezus dodał: Strasznie ranią Moje Najświętsze Serce grzechy nieczyste. Żądam ekspiacji”.
Powołaniem Wspólnot jest wynagradzanie Bożemu Sercu za grzechy swoje, rodzin, parafii, tych, co jeszcze przepraszać nie potrafią oraz działanie w intencji rozwoju dzieła Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w parafii tworzą ludzie świeccy, którzy pragną, aby Jezus królował w sercach, rodzinach, zakładach pracy oraz w całym społeczeństwie. Istnieją w ramach parafii, za zgodą i pod opieką księdza proboszcza. Nie ma możliwości istnienia Wspólnot poza parafią. Wynika to z podstawowej więzi wszystkich wiernych z parafią poprzez uczestnictwo w życiu duchowym i sakramentalnym, którego centrum jest Eucharystia.
 
Adoracja Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie jest ważnym dziełem prowadzonym przez Wspólnoty, dlatego wszyscy członkowie biorą w niej udział i zachęcają do tego innych. Nawiązują kontakty ze środowiskiem parafii, zapraszają na modlitwę i adorację osoby świeckie z okolicznych instytucji, zakładów pracy, a także z innych grup modlitewnych. Włączają się we współpracę z księdzem proboszczem w przeprowadzenie rekolekcji intronizacyjnych. Zewnętrznym znakiem jedności Wspólnot jest proporzec z wizerunkiem Chrystusa Króla, nazwą miejscowości i parafii. Do Wspólnoty należeć mogą wszyscy ochrzczeni, niezależnie od przynależności do innych wspólnot parafialnych, jeśli tylko pragną modlić się i wynagradzać za grzechy swoje i całego świata. Pozostając w swoich wspólnotach, włączają się we wspólną modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu. Termin adoracji zostaje uzgodniony z księdzem proboszczem w dogodnym stałym dniu tygodnia. Istnienie i zaangażowanie Wspólnoty, we współpracy z księdzem proboszczem w parafii, jest gwarancją modlitwy i adoracji, jak i drogą do tego, by przynosiła ona owoce w życiu społecznym.
 
Serdecznie dziękujemy ks. Stanisławowi Mikuckiemu i ks. Tadeuszowi Masłowskiemu za zaproszenie i za to, że mogliśmy przybliżyć parafianom to wielkie dzieło Intronizacji. Dziękujemy również wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego przedstawienia, a także parafianom za wsłuchanie się i tak liczną obecność.
 
Króluj nam, Chryste!
Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa z diecezji
Czytany 771 razy

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png