ks. Tomasz Trzaska

poniedziałek, 22 lipiec 2019 09:01

Modlitwa za św. Charbelem dzisiaj w Łomży

Msza święta, adoracja eucharystyczna i różaniec złożą się na dzisiejsze (22.07) spotkanie modlitewne ze św. Charbelem w Łomży. Jak zaznacza ks. Paweł Nocko organizator spotkania data nie jest przypadkowa gdyż każdego 22 dnia miesiąca w Annaya odbywa się uroczysta procesja z Najświętszym Sakramentem z Pustelni do Grobu św. O. Charbela.

Od wielu lat w procesji uczestniczą tłumy wiernych, którzy przybywają z całego świata by wraz z Nouhad Al-Chami dziękować Bogu za otrzymane łaski i prosić o wstawiennictwo św. Charbela.

Fenomen św. Charbela polega na tym, że od śmierci 24 grudnia 1898 do dziś zostało potwierdzonych 23-24 tys. uzdrowień fizycznych: wierzących, katolików, prawosławnych, protestantów, muzułmanów, ludzi innych wyznań i niewierzących. Klasztor ma udokumentowane ponad 6 tys. uzdrowień fizycznych. Święty uaktywnił się w roku 1950 i tak jest do dziś. Pod koniec lat 90. XX wieku pustelnik zaczął pomagać biednym, schorowanym, odrzuconym i starszym ludziom w Rosji.

Ciało św. Charbela pozostawało nienaruszone przez ponad 67 lat. Po śmierci z jego ciała wydobyło się ponad 100 litrów oleistej cieczy, kompilacji krwi i osocza, o właściwościach uzdrawiających. Przez długi czas ciepłota ciała wynosiła 36,6°C i zachowywało ono giętkość do beatyfikacji.

Modlitwa do św. Charbela
Święty Ojcze Charbelu, który wyrzekłeś się przyjemności światowych i żyłeś w pokorze i ukryciu w samotności eremu, a teraz przebywasz w chwale Nieba, wstawiaj się za nami. Rozjaśnij nasze umysły i serca, utwierdź wiarę i wzmocnij wolę. Rozpal w nas miłość Boga i bliźniego.
Pomagaj w wyborze dobra i unikania zła. Broń nas przed wrogami widzialnymi i niewidzialnymi i wspomagaj w naszej codzienności. Za Twoim wstawiennictwem wielu ludzi otrzymało od Boga dar uzdrowienia duszy i ciała, rozwiązania problemów w sytuacjach po ludzku beznadziejnych.
Wejrzyj na nas z miłością, a jeżeli będzie to zgodne z wolą Bożą, uproś nam u Boga łaskę, o którą pokornie prosimy, a przede wszystkim pomagaj nam iść codziennie drogą świętości do życia wiecznego. Amen.

Spotkanie modlitewne ze św. Charbelem dzisiaj (22.07) w kościele przy łomżyńskim Seminarium, Plac papieża Jana Pawła II. Początek o godz. 18.00
Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie. Ta destrukcyjna substancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki i pogłębia proces degradacji społecznej – napisał bp Tadeusz Bronakowski w corocznym apelu Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych na sierpień – miesiąc abstynencji. W apelu ponowiony został postulat wprowadzenia całkowitego zakazu reklamy alkoholu oraz skuteczniejszego egzekwowania zakazu jego sprzedaży osobom nieletnim.

W apelu bp Tadeusz Bronakowski wspomina o odpowiedzialności, która powinna skłaniać do odważnej i prawdziwej oceny sytuacji zagrożenia wolności w Polsce. – Sytuacja ta jest bardzo poważna, związana przede wszystkim ze stałym wzrostem spożycia alkoholu i popadaniem w różnorakie uzależnienia coraz większej liczby rodaków – zauważa przewodniczący Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości.

“Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie. Można go kupić całą dobę, także na stacjach paliw. Ogromna liczba punktów sprzedaży alkoholu w przeliczeniu na mieszkańców oznacza, że ta destrukcyjna substancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki. To pogłębia proces degradacji społecznej” – czytamy w apelu.

Zdaniem bp. Bronakowskiego, na szczególnie potępienie zasługuje reklama alkoholu, utrwalająca stereotyp picia jako formy relaksu, a przemilczająca straszliwe skutki pijaństwa i popadania w alkoholizm.

Konieczne jest zatem w jego opinii wprowadzenie zakazu reklamy alkoholu, gdyż wpływa ona na podświadome wybory młodych ludzi, których efektem bywa uzależnienie i “stopniowe staczanie się w dół”. – To właśnie obecność reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej powoduje, że narosłe przez wieki szkodliwe wzory spożycia tak łatwo są przekazywane w kolejnych pokoleniach – czytamy w dokumencie na sierpień – miesiąc trzeźwości.

W apelu bp Bronakowski ubolewa nad faktem, że dla wielu Polaków alkohol jest uważany za napój powszechny, produkt spożywczy, a nawet “prozdrowotny”. Alkohol stał się dla Polaków czymś tak bardzo ważnym i wartościowym, że wszelkie próby ograniczenia sprzedaży, chociaż motywowane dobrem obywateli i poparte najnowszymi badaniami naukowymi, traktowane są jako zamach na wolność osobistą.

“Z wielkim bólem – podkreśla biskup – obserwujemy tak częste przekraczanie prawa, polegające na sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Apelujemy do władz państwowych i samorządowych o podjęcie zdecydowanych kroków, aby prawo w tym zakresie było bezwzględnie egzekwowane”.

“Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu, wyrażająca się między innymi likwidacją reklamy, ograniczaniem fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu” – apeluje bp Bronakowski.

Apel przypomina także wielowiekową ofiarną pracę Kościoła w Polsce nad ochroną trzeźwości narodu. “Kościół cieszy się licznymi inicjatywami podejmowanymi w diecezjach i parafiach, takimi jak rekolekcje trzeźwościowe, spotkania modlitewne, pielgrzymki, wykłady i warsztaty, i wiele innych. Gorliwy apostolat różnych wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych napawa nadzieją, że stale będzie wzrastać liczba tych, którzy praktykować będą cnotę trzeźwości” – napisał bp Bronakowski.

“Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych. Nie będzie trzeźwej Polski bez odwagi mówienia prawdy, nawet trudnej, o naszych problemach. Nie będzie trzeźwej Polski bez mocnego sprzeciwu na rozpijanie Polaków, zwłaszcza najmłodszych” – podsumowuje przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości.

KAI / lk / pz


Apel Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości
i Osób Uzależnionych
na sierpień – miesiąc abstynencji 2019

Jezus Chrystus przyszedł na ziemię, aby przemienić pogrążony w grzechu świat w królestwo dobra i miłości. Nam, swoim uczniom, nakazał głosić Dobrą Nowinę w mocy Ducha Świętego wszystkim ludom i narodom. Jednym z potężnych środków przemiany świata w Królestwo Boże jest gorliwa i wytrwała modlitwa. Sam Jezus Chrystus, Boży Syn, dał nam przykład nieustannej modlitwy, do niej zachęcał i uczył jej. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jego słowa: „Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą” (Łk 11, 9-10). Dlatego w sierpniu, miesiącu abstynencji, będziemy prosić Dobrego Ojca w intencji wszystkich synów i córek polskiej ziemi, aby odrzucili to wszystko, co ich zniewala, co odbiera im wolność wewnętrzną, a jednocześnie grozi naszej Ojczyźnie utratą wolności zewnętrznej. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za budowanie Królestwa Bożego na naszej ojczystej ziemi. Czynimy to w duchu odpowiedzialności za „to wielkie, wspólne dziedzictwo, któremu na imię Polska” (św. Jan Paweł II, Jasna Góra 1983 r.).

Zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie

To właśnie odpowiedzialność każe nam stanąć w prawdzie i z odwagą ocenić sytuację zagrożenia wolności w naszej Ojczyźnie. Sytuacja ta jest bardzo poważna, związana przede wszystkim ze stałym wzrostem spożycia alkoholu i popadaniem w różnorakie uzależnienia coraz większej liczby rodaków.

Alkohol w Polsce jest dostępny zawsze i wszędzie. Można go kupić całą dobę, także na stacjach paliw. Ogromna liczba punktów sprzedaży alkoholu w przeliczeniu na mieszkańców oznacza, że ta destrukcyjna substancja psychoaktywna jest na wyciągnięcie ręki. To pogłębia proces degradacji społecznej.

Na szczególne potępienie zasługuje reklama alkoholu, utrwalająca stereotyp picia jako formy relaksu, a przemilczająca straszliwe skutki pijaństwa i popadania w alkoholizm. Konieczne jest wprowadzenie zakazu reklamy alkoholu. Wpływa ona na podświadome wybory młodych ludzi, których efektem bywa uzależnienie i stopniowe staczanie się w dół. To właśnie obecność reklamy alkoholu w przestrzeni publicznej powoduje, że narosłe przez wieki szkodliwe wzory spożycia tak łatwo są przekazywane w kolejnych pokoleniach. W świadomości wielu Polaków alkohol to powszechny napój, produkt spożywczy, nawet prozdrowotny, a przecież ten „oswojony” kulturowo produkt jest niebezpieczną substancją, której niewłaściwe używanie powoduje utratę zdrowia i prowadzi do przedwczesnej śmierci. Alkohol stał się dla naszego społeczeństwa czymś tak bardzo ważnym, wartościowym, że wszelkie próby ograniczenia sprzedaży, chociaż motywowane dobrem obywateli i poparte najnowszymi badaniami naukowymi, traktowane są jako zamach na wolność osobistą. Na przyzwyczajanie Polaków do wszechobecności alkoholu biznes alkoholowy nie żałuje pieniędzy, gdyż jest to dla niego niewyczerpane źródło zysku. Jeśli nie przeciwstawimy się tej zmasowanej ofensywie, która pochłania coraz większą liczbę młodych ofiar, stracimy to, co dla bytu narodowego jest najistotniejsze – zdrowie i szczęście młodego pokolenia.

Z wielkim bólem obserwujemy tak częste przekraczanie prawa, polegające na sprzedaży alkoholu osobom nieletnim. Apelujemy do władz państwowych i samorządowych o podjęcie zdecydowanych kroków, aby prawo w tym zakresie było bezwzględnie egzekwowane.

Z rozpitym społeczeństwem nie zrealizujemy wspaniałych projektów modernizacji Polski. Dlatego jednym z najistotniejszych obowiązków państwa i samorządów jest troska o trzeźwość narodu, wyrażająca się między innymi likwidacją reklamy, ograniczaniem fizycznej i ekonomicznej dostępności alkoholu. Ze zdziwieniem i bólem przyjmujemy informacje, że są samorządy, które ciągle zwiększają liczbę punków sprzedaży alkoholu i skracają odległości od obiektów chronionych, tłumacząc społeczeństwu, że istniejące ograniczenia są absurdalne. Samorządy te nie biorą pod uwagę ani badań naukowych, ani wiedzy eksperckiej, ani cierpień rodzin z problemem alkoholowym. Są to bez wątpienia działania nierozumne, niszczycielskie i skrajnie nieodpowiedzialne.

Do zadawnionych ran, spowodowanych przez pijaństwo i alkoholizm, a także nikotynizm, dochodzą nowe w postaci różnorakich uzależnień, jak chociażby uzależnienia od hazardu, mediów społecznościowych, gier komputerowych czy też smartfonów. Można śmiało powiedzieć, że osłabiony na skutek nadużywania alkoholu i palenia tytoniu naród, jest coraz mniej odporny na nowe zagrożenia, prowadzące do groźnych nałogów. W obliczu tej tragicznej sytuacji konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań zarówno prewencyjnych, jak i naprawczych.

Praca Kościoła nad otrzeźwieniem narodu

Kościół w Polsce od wieków ofiarnie pracuje nad ochroną trzeźwości narodu. Nie jest to praca akcyjna, ale codzienny trud ogromnej liczby osób duchownych i świeckich apostołów trzeźwości. Na szczególne podkreślenie zasługuje osobiste świadectwo abstynencji wielu kapłanów. Jest to wspaniały przykład dla wiernych potrafiących radośnie żyć bez alkoholu, a jednocześnie umocnienie dla tych, którzy walczą o odzyskanie utraconej trzeźwości. Kościół cieszy się licznymi inicjatywami podejmowanymi w diecezjach i parafiach, takimi jak rekolekcje trzeźwościowe, spotkania modlitewne, pielgrzymki, wykłady i warsztaty, i wiele innych. Gorliwy apostolat różnych wspólnot abstynenckich i trzeźwościowych napawa nadzieją, że stale będzie wzrastać liczba tych, którzy praktykować będą cnotę trzeźwości.

Kościół w Polsce prowadząc apostolstwo trzeźwości walczy o człowieka wolneg i szczęśliwego w rodzinie i w społeczeństwie. Tam, gdzie brakuje trzeźwości, pojawiają się poważne problemy, mnożą się dramaty całych rodzin, wspólnot i środowisk. Trzeźwość jest tamą, która chroni życie indywidualne, rodzinne i społeczne przed cierpieniem. Można powiedzieć, że płyniemy po wzburzonym morzu, aby dążyć do upragnionego, bezpiecznego portu. Tym portem jest trzeźwa, prawdziwie wolna Polska. Żeby ten cel osiągnąć, musi nastąpić mobilizacja wszystkich żywotnych sił, całej wspólnoty narodowej.

Nie będzie trzeźwej Polski bez współpracy rodziny, Kościoła, instytucji państwowych i samorządowych. Nie będzie trzeźwej Polski bez odwagi mówienia prawdy, nawet trudnej, o naszych problemach. Nie będzie trzeźwej Polski bez mocnego sprzeciwu na rozpijanie Polaków, zwłaszcza najmłodszych. Czy zdajemy sobie sprawę, że prawie milion dzieci w Polsce żyje w rodzinach z problemem alkoholowym? Dzieci te potrzebują specjalistycznej pomocy, którą powinny zapewnić władze państwowe i samorządowe.

W tym roku przypadają trzy piękne jubileusze:25-lecie Stowarzyszenia Wesele Wesel – małżeństw, które miały przyjęcia bezalkoholowe, 40-lecie Krucjaty Wyzwolenia Człowieka i 45-lecie Anonimowych Alkoholików w Polsce. Osobom zaangażowanym w te ważne dzieła dziękujemy za wytrwałą służbę i życzymy obfitych łask Chrystusa, jedynego Pana i Zbawiciela.

Młodzi trzeźwi i wolni

W tym roku naszym działaniom przyświeca hasło „Młodzi trzeźwi i wolni”.

Do najważniejszych czynników chroniących dzieci i młodzież przed podejmowaniem zachowań ryzykownych zaliczamy: silną więź emocjonalną z rodzicami, regularne praktyki religijne, zainteresowanie nauką szkolną, a także szacunek do norm, wartości i autorytetów. Te wnioski potwierdza życie. Katolickie wychowanie dzieci i młodzieży powinno być podstawą, na której buduje się mocne, zdrowe, wolne i trzeźwe społeczeństwo. Dziś młode pokolenie trzeba uczyć sztuki życia, uczyć kochać odpowiedzialnie. Niezwykle istotne jest również wychowywanie do ofiarności i pracowitości. Często młody człowiek sięga po alkohol i narkotyki, czy szuka zapomnienia w inny sposób z powodu lęku. Trzeźwi młodzi to ci, którzy zachowują abstynencję od alkoholu, a jednocześnie w wolności potrafią odrzucić to wszystko, co im szkodzi, co niszczy radość i szczęście. Najlepsza ochrona przed uzależnieniami, to miłość. A dobry rodzic, wychowawca, nauczyciel to najlepszy profilaktyk. Dobry, to znaczy kochający mądrą miłością, odpowiedzialny i uczący odpowiedzialności, wymagający od siebie i od innych.

Drodzy rodzice i dziadkowie!

Pokażcie swoim dzieciom i wnukom, jak piękne jest życie bez alkoholu. Poświęćcie czas na wspólne rozmowy, spacery, na radosną zabawę. Pamiętajcie o słowach bł. ks. Bronisława Markiewicza, że ten, kto wychowuje dzieci i młodzież sięgając po alkohol, kto rozpija dzieci i młodzież, ten jest zdrajcą narodu i wiary.

Drodzy Młodzi!

Nie dajcie się zniewolić! Nie lękajcie się zachowywać koniecznej abstynencji przez całe swoje młode życie. Tylko to da wam gwarancję, że nie popadniecie w ten straszliwy nałóg i tym samym nie zaprzepaścicie szansy na szczęśliwe życie. Nie wierzcie, że alkohol załatwi za was jakiekolwiek problemy, że wzmocni waszą atrakcyjność i da wam przyjaciół. Nie wierzcie reklamom, które obiecują radość i przyjaźń z butelką piwa w ręku. Z odwagą wybierajcie życie w przyjaźni z Jezusem i twórzcie nową kulturę, bo tylko ona daje wspaniałe możliwości doświadczenia piękna, szczęścia, prawdziwej miłości i wolności.

Motywacja do podjęcia sierpniowej abstynencji

Świadomi powagi sytuacji w naszej Ojczyźnie prosimy o podjęcie dobrowolnej abstynencji od alkoholu w sierpniu, w miesiącu wielkich patriotycznych rocznic i świąt Maryjnych. Nasi przodkowie nie szczędzili sił i krwi, aby bronić ziemi ojczystej. My także pokażmy, że jesteśmy gotowi bronić wolności wyrzekając się tego, co zniewala tak wielu spośród nas. Wypracujmy w sobie cnoty, dzięki którym staniemy się oparciem dla młodych, autorytetami tak bardzo potrzebnymi w sytuacji upadku wartości. Niech decyzja o zachowaniu abstynencji od alkoholu w sierpniu stanie się początkiem błogosławionej drogi trzeźwości dla wszystkich rodaków w kraju i poza jego granicami. Bez praktykowania świadomej abstynencji przez wielu Polaków nie będzie trzeźwej Polski.

Niech Maryja, Królowa Polski, błogosławi naszym dobrym postanowieniom. Niech wspiera nasze wysiłki podejmowane dla otrzeźwienia polskiego Narodu, zwłaszcza realizację Narodowego Programu Trzeźwości. Niech powoła licznych abstynentów, którzy z radością będą świadczyć, że Polska jest krajem ludzi trzeźwych i wolnych.

Bp Tadeusz Bronakowski

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski
ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych

Łomża, dnia 14.06.2019 r.

Materiał do wykorzystania duszpasterskiego w XVII Niedzielę Zwykłą, 28 lipca 2019 r.


Propozycja modlitwy wiernych na sierpień – miesiąc abstynencji

Do Boga, Dawcy zbawienia i darów potrzebnych do jego osiągnięcia, zanieśmy nasze prośby.

1. Módlmy się za Kościół święty, aby po całej ziemi głosił Dobrą Nowinę, która jest orędziem życia wolnego i radosnego.

2. Módlmy się za Papieża i całe duchowieństwo, aby swoim świętym życiem i nauczaniem wskazywali drogę do Boga.

3. Módlmy się za kapłanów abstynentów, aby przykład ich życia pomagał wiernym w praktykowaniu cnoty trzeźwości.

4. Módlmy się za parlamentarzystów i rządzących, aby poprzez dobre prawo i jego egzekwowanie chronili rodziny, a szczególnie dzieci i młodzież przed szkodliwymi reklamami i ideologiami.

5. Módlmy się za rodziców i wychowawców, aby świadomi odpowiedzialności przed Bogiem za wychowanie młodego pokolenia sprzeciwiali się demoralizowaniu dzieci i młodzieży.

6. Módlmy się za młodych, aby pielęgnując cnotę wstrzemięźliwości kroczyli drogą zbawienia.

5. Módlmy się za upijających się i uzależnionych o wydobycie się z ciemności grzechu ku życiu w jedności z Bogiem, który daje radość i prawdziwą wolność.

6. Módlmy się za nas obecnych na tej Eucharystii, abyśmy podjęli decyzję abstynencji od alkoholu z miłości do Boga i bliźnich.

Boże nieskończenie dobry i łaskawy, wysłuchaj nasze prośby, które do ciebie z ufnością zanosimy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Radość i zabawa – tak w dwóch słowach można streścić atmosferę, która panowała podczas dzisiejszego pikniku zatytułowanego „U babci Anny”. Tańce i śmiech wypełniły Ogrody Biskupie przy ul. Sadowej w Łomży, gdzie zebrali się najmłodsi wraz z dziadkami i babciami. Musimy szanować to pokolenie – podkreślił biskup Janusz Stepnowski obecny na wydarzeniu.

Najmłodsi wzięli udział w grach i zabawach prowadzonych między innymi przez ks. Adama Ulatowskiego z parafii pw. Zbawiciela Świata w Ostrołęce. Nie zabrakło śmiesznych choreografii, zabawnych tekstów, żartów i quizów kierowanych do dzieci. Kolorowe balony, napoje i słodkie poczęstunki to rokroczna tradycja pikniku organizowanego w ramach wspomnienia liturgicznego świętych Joachima i Anny – dziadków Chrystusa. To również szansa, aby spotkać się z naszym biskupem, chwilę porozmawiać, podziękować za jego duszpasterską pracę – podkreśla Tadeusz, szczęśliwy dziadek dwójki podopiecznych, łomżanin.

Biskup Janusz Stepnowski od początku swojej posługi w Łomży brał udział w piknikach „U babci Anny”, gdzie spotykał się z wiernymi. Tradycyjnie już pobłogosławił wszystkich, opowiedział też o wspomnieniach dotyczących swoich dziadków: Znam historię bardziej ze strony dziadków mojej mamy. Wakacje spędzałem praktycznie na wsi. Widziałem prostotę życia, prostotę modlitwy. Pamiętam ludzi, którzy byli razem wokół wspólnego stołu. Wielu nie zamykało nawet drzwi na klucz, nie było takiej potrzeby. Dlatego wspominanie starszego pokolenia jest ogromnie ważne, ponieważ porusza nas i przypomina o szacunku do tych, którzy wychowywali w wierze i pobożności – podkreśla bp Janusz.

Piknik rodzinny „U babci Anny” odbywa się rokrocznie w łomżyńskich Ogrodach Biskupich. Jest wydarzeniem otwartym, zaproszenie kierowane jest również do opiekunów z dziećmi niepełnosprawnymi.

Zobacz fotorelację!

pd
niedziela, 21 lipiec 2019 08:56

Kolonie Caritas. Miłosierdzie i wypoczynek

Blisko 130 dzieci z diecezji łomżyńskiej wypoczywa na koloniach zorganizowanych przez Caritas diecezjalną. Turnus odbywa się w ośrodku wypoczynkowym w Ptakach niedaleko Nowogrodu. Atrakcje lokalne i wycieczki – młodzi nie narzekają.

Turnus rozpoczął się 12 lipca. Dziećmi opiekuje się 14 animatorów oraz 111 wychowawców – w tym kapłan i dwóch kleryków Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Wszyscy mają odpowiednie przygotowanie merytoryczne potwierdzone szkoleniami. Wśród atrakcji są między innymi gry zespołowe, “Mam talent”, Wybory Miss i Mistera kolonii. Zajęcia profilaktyczne prowadzi kleryk Rafał Orzechowski. Jest świetnie. Poznałam wielu pozytywnych ludzi i nie ma czasu się nudzić. Pogoda nie zawsze nam dopisuje, ale mamy karaoke i pomysły same wpadają do głowy – mówi uczestniczka Patrycja Głocłowska. W planach znalazła się również wycieczka do miejscowości Ruciane Nida, skąd podopieczni wraz z opiekunami popłynęli do Mikołajek. Czwartek to Muzeum Diecezjalne, Park Trampolin i zabytki Łomży. W piątek dzieci przygotują drogę krzyżową, na którą bardzo serdecznie zapraszamy mieszkańców okolicy – mówi opiekunka Maria Dąbrowska.

Każdego lata w Ośrodku „Caritas Bliźnim” w Ptakach koło Nowogrodu odbywa się 7 turnusów wakacyjnych. W tym sezonie ośrodek przyjął już uczestników z Białorusi i Ukrainy.

pd / fot. Caritas
Od niedzieli 21 lipca w wybranych miejscach można dokonać zapisów na 35. Pieszą Pielgrzymkę Łomżyńską na Jasną Górę. W tym roku pątnicy będą pielgrzymować pod hasłem „Idź za Bożym Duchem”.

Dwa tygodnie poświęcone na intensywne duchowe i religijne doświadczenia zmieniają człowieka i perspektywę patrzenia na swoje życie, na ludzi będących blisko nas, na wyzwania i zobowiązania jakie przed nami stawia codzienność. Przekonują nas o tym liczne świadectwa pielgrzymów oraz tych, którzy przyjmują pątników w swoich domach i rodzinach. Jest to piękne i żywe doświadczenie wiary, nadziei i miłości – napisał biskup Tadeusz Bronakowski w specjalnym komunikacie skierowanym do wiernych zachęcając jednocześnie wszystkich do udziału w pielgrzymce na sposób jaki w danej chwili jest możliwy .

Są też sytuacje, w których mimo szczerego pragnienia pójście na pielgrzymkę ze względów obiektywnych nie jest możliwe. Dla tych wszystkich braci i sióstr, którzy znaleźli się w takich okolicznościach istnieje piękna i wartościowa alternatywa. Jest nią Grupa Biała – pielgrzymów duchowych. Od kilkunastu lat w wielu parafiach naszej diecezji gromadzą się oni na modlitwie w godzinie apelu by łączyć się z pątnikami na szlaku, wspierać ich zarówno duchowo jak i materialnie. Wzajemna modlitwa wytwarza niezwykłą więź między tymi, którzy idą a tymi, którzy pozostają w swoich miejscach zamieszkania. Ta więź ożywiana jest też często relacjami telefonicznymi z trasy lub relacjami w Diecezjalnym Radiu Nadzieja – napisał biskup.

Poniżej publikujemy listę miejsc gdzie można zapisać się na pielgrzymkę:ŻÓŁTO BRĄZOWA
W grupie pielgrzymują pątnicy z dekanatów: Łomża, Piątnica, Grajewo, Szczuczyn, Jedwabne i Kolno.

Łomża – ul. Sadowa 3 (przy katedrze) w godzinach 12.00-13.00 oraz 16.00-18.00
Kolno
Parafia pw. Chrystusa Króla Wszechświata, ul. Świerkowa 8
Parafia pw. św. Anny, ul. Kościelna 17
Grajewo
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Kopernika 2
Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy ul. Wojska Polskiego98
Jedwabne – Parafia pw. św. Jakuba, plac Jana Pawła II 16
Szczuczyn – Parafia pw. Imienia NMP, ul. Szpitalna 1


CZERWONO ZIELONA
W grupie pielgrzymują pątnicy z dekanatów: Różan, Kadzidło, Krasnosielc, Ostrołęka, Myszyniec, Chorzele i Rzekuń.

Ostrołęka
Parafia pw. św. Antoniego Padewskiego (klasztor), ul. Gomulickiego 1 A
Parafia pw. Nawiedzenia NMP (Fara), ul. Szwedzka 2
Nowa Wieś – Parafia pw. Narodzenia NMP i św. Maksymiliana, ul. Kościelna 1
Czerwin – Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej, ul. Świerczewskiego 1
Myszyniec – Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej, pl. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 1
Kadzidło – Parafia pw. Ducha Świętego, ul. Sportowa 3
Goworowo – Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Kościelna 5
Piski – Parafia pw. Jana Chrzciciela, ul. Słowackiego 30
Różan – Parafia pw. św. Anny, ul. Panny Marii 7


NIEBIESKA
W grupie pielgrzymują pątnicy z dekanatów: Łapy, Kobylin, Wysokie Mazowieckie, Szepietowo, Czyżew, Zambrów.

Łapy – Parafia pw. św. Krzyża, ul. Matejki 10
Zambrów
Parafia pw. Trójcy Przenajświętszej; ul. Cmentarna 2
Parafia Ducha Świętego, ul. Papieża Jana Pawła II 1A
Wysokie Mazowieckie – Parafia pw. św. Ap Piotra i Pawła, ul. Wspólna 1 A
Andrzejewo – Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 14
Sokoły – Parafia pw. Wniebowzięcia NMP, ul. Kościelna 1
Szepietowo – Parafia pw. NMP Matki Miłosierdzia, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 5


FIOLETOWA
W grupie pielgrzymują pątnicy z dekanatu Wyszków i Parafia Długosiodło

Wyszków – Parafia pw. św. Wojciecha BM, ul. Kościuszki 19
Długosiodło – Parafia pw. św. Rocha, ul. Dąbrowszczaków 1


SREBRNA
W grupie pielgrzymują pątnicy z dekanatów Ostrów Mazowiecka

Ostrów Mazowiecka
Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. 3 maja 3
Chrystusa Dobrego Pasterza, ul. Pasterska 2
Jasienica – Parafia pw. św. Rocha, ul. Pawła Jasienicy 30
Zaręby Kościelne – Parafia pw. św. Stanisława, ul. Farna 22
Małkinia – Parafia Nawrócenia Św. Pawła Ap. ul. Nurska 67


Ważne informacjeMłodzież – do lat 15 włącznie pielgrzymuje w towarzystwie osoby pełnoletniej, od 16 do 18 lat wędruje za pisemną zgodą rodziców, przedstawioną przy zapisie.

KOSZT WPISOWE na pielgrzymkę, wynosi: 120 zł (wraz z koszulką w kolorze grupy, którą otrzymujemy na trasie PPŁ); dla uczestników do lat 15 włącznie – 90 zł.

Z wpisowego zwolnieni są: dzieci do 10 roku życia włącznie, kobiety, które ukończyły 60 rok życia i mężczyźni, którzy ukończyli 65 rok życia oraz Służba Medyczna posługująca na pielgrzymce (opłacają jedynie bagaż w kwocie 60 zł).

Pamiętajmy o zabraniu podstawowej apteczki. Wszyscy Pielgrzymi ubezpieczeni są w stopniu podstawowym.

Zakończenie pielgrzymki: Wejście na Jasną Górę, w dniu 13 sierpnia, nastąpi ok. godz. 19.00, gdzie przed Wałami Jasnogórskimi odbędzie się prezentacja Pielgrzymki. A ok. godz. 19.30 pod przewodnictwem Pasterza Diecezji, bpa Janusza Stepnowskiego, będziemy uczestniczyli we Mszy św. w Kaplicy Cudownego Obrazu. Rozwiązanie Pieszej Pielgrzymki Łomżyńskiej na Jasną Górę nastąpi 14 sierpnia br., po Mszy św. o godz. 9.00 na Wałach Jasnogórskich.

Wymarsz z Łomży: 1 sierpnia, po mszy św. w Katedrze o godz. 6.00. Przewodnikiem jest: Ks. Łukasz Brzostowski.

Wymarsz z Ostrołęki: 1 sierpnia, po mszy św. sprawowanej o godz. 6.00 w kościele pw. Nawiedzenia NMP (farnym). Przewodnikiem jest Ks. Krzysztof Oporek.

Wymarsz z Zambrowa: 1 sierpnia, po mszy św. sprawowanej o godz. 6.00 w Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Przewodnikiem jest Ks. Michał Turbaczewski.

Wymarsz z Ostrowi Mazowieckiej: 2 sierpnia, po mszy św. o godz. 9.00 w kościele pw. Wniebowzięcia NMP. Przewodnikiem jest Ks. Michał Turbaczewski.

Wymarsz z Wyszkowa: 3 sierpnia, po mszy św. o godz. 6.00 w kościele pw. Św. Wojciecha. Przewodnikiem w grupie jest Ks.Andrzej Waszczeniuk.

JE
Lepienie z plasteliny obrazu samej siebie, list od Boga i biblijna historia Estery – to tylko część z punktów rekolekcji u mniszek benedyktynek, które miały miejsce w miniony weekend (5-7 lipca) w Opactwie Trójcy Przenajświętszej w Łomży.

Tematem spotkania były słowa, którymi określano niegdyś założycielkę benedyktynek, św. Scholastykę: „Więcej otrzymała ta, która więcej umiłowała”. Konferencje wygłoszone przez kapelana sióstr, ks. Sławomira Bartnickiego oraz przez ks. Adama Ulatowskiego, skupiły się na historiach życia świętych kobiet, między innymi św. Estery. – Estera odznaczała się ogromną odwagą, choć wiedziała, że przyznając się do swojego pochodzenia może ponieść śmierć. Historia Estery, która wstawiła się za swoim ludem, jest przenośnią ofiary Chrystusa za każdego z nas – mówiła jedna z uczestniczek rekolekcji, Magdalena Chojnowska.

Okazuje się, że rekolekcje u benedyktynek dla wielu dziewcząt są stałym punktem wakacyjnej formacji. – Na takie rekolekcje przyjeżdżam od wielu lat. Można w ciszy, w odosobnieniu doświadczyć Bożej miłości i Bożej łaski. W tym roku szczególnie poruszył mnie list, który dostałam, list od Boga do córki, to było zaproszenie do osobistego spotkania na modlitwie, zawierzenia najskrytszych pragnień – mówiła rekolektantka, Andżelika Pędzich. Jednym z punktów programu było też lepienie swojej podobizny z plasteliny. To miało nam uświadomić, że widzimy siebie inaczej niż widzi nas Bóg, miało nam też pomóc w akceptacji samych siebie. Ciekawe było to, że im bardziej starałam się poprawiać ulepioną figurkę, tym bardziej mi się ona nie podobała – dodaje rekolektantka.

Oprócz przypomnienia dziewczętom życiorysów świętych kobiet, celem rekolekcji było także doświadczenie życia za klauzurą zakonu. – Gościnność jest charyzmatem benedyktynek – mówiła s. Magdalena Kiszczak. – Nastawiamy się na budowanie relacji, wspólnoty, zawsze z radością witamy tych, którzy odwiedzają nas w klasztorze – dzieliła się benedyktynka.

W Opactwie Trójcy Przenajświętszej w Łomży formuje się obecnie 11 sióstr, a o przyjęcie do zakonu starają się dwie kandydatki.

BB
poniedziałek, 08 lipiec 2019 19:36

Śniadowo pamięta o matkach i teściowych

 76 lat mija od śmierci błogosławionej Marianny Biernackiej, która oddała życie za swoją synową i jej nienarodzone dziecko. Jednym z wydarzeń upamiętniających męczennicę II wojny światowej będzie diecezjalne spotkanie modlitewne w intencji matek i teściowych w Śniadowie niedaleko Łomży.

Chcemy łamać stereotypy i mówić o teściowych, które są darem z nieba, choć często z nich drwimy – podkreśla organizator ks. Tomasz Wilga. Spotkanie odbędzie się 14 lipca (w niedzielę) w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Śniadowie. Początek o godzinie 11:00. W programie między innymi konferencja i modlitwa różańcowa w intencji uzdrowienia relacji rodzinnych. Centralnym punktem będzie Msza święta o godzinie 12:00. Ideą spotkania jest podkreślenie wartości płynących ze zdrowych relacji w rodzinie oraz roli teściowych w oparciu o pokorne życie błogosławionej Marianny Biernackiej. Postawa błogosławionej męczennicy staje w opozycji do współczesnego myślenia. Ci, którzy pragną powrotu do normalnych relacji rodzinnych, mogą śmiało kierować do niej prośby o wstawiennictwo – dodaje ks. Tomasz Wilga.

Błogosławiona Marianna Biernacka wraz z czterdziestoma ośmioma mieszkańcami Lipska została 13 lipca 1943 roku rozstrzelana przez Niemców na fortach za wsią Naumowicze pod Grodnem. Kobieta poszła na śmierć zamiast swojej synowej, która była w zaawansowanej ciąży, mając już jedno dziecko. Uratowana synowa Anna dożyła 98 lat, zmarła 4 sierpnia 2014 roku.

pd

 
poniedziałek, 01 lipiec 2019 09:15

W trzy dni do hodyszewskiej Matki Pojednania

Przed nimi 78 kilometrów, które pokonają w ciągu trzech dni. Pielgrzymka z Łomży do Matki Bożej Pojednania w Hodyszewie po raz 17 wyruszy z parafii pw. św. Andrzeja Boboli. Dlaczego do Hodyszewa? Bo tytuł nadany wizerunkowi Matki Bożej z hodyszewskiego sanktuarium wiąże się z przykładem życia patrona parafii – św. Andrzeja Boboli.

Św. Andrzeja Bobolę nazywa się patronem od pojednania, zwłaszcza w kontekście pojednania między odłamami chrześcijaństwa, prawosławiem i katolicyzmem. Hodyszewskie Sanktuarium mieści się na styku diecezji drohiczyńskiej, łomżyńskiej i archidiecezji białostockiej. Niegdyś była to jak gdyby granica między wyznawcami prawosławia i katolicyzmu. W tym sanktuarium, przed Matką Bożą Pojednania modlili się wszyscy – mówi proboszcz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży, ks. Andrzej Popielski.

Dystans i czas wędrówki z Łomży do Hodyszewa jest znacznie krótszy od tego, który trzeba by poświęcić na dojście na Jasną Górę. Mimo to, także w tym przypadku do drogi trzeba się odpowiednio przygotować: Bardzo ważne jest nastawienie, postawa dziękczynienia, radości z tego, że mogę iść, wiara w to, że dojdę do celu. Zabieramy ze sobą modlitewnik i różaniec, wygodne buty, płaszcz przeciwdeszczowy, karimatę, wodę… Główny bagaż wieziemy w kolei bobolańskiej. Po drodze nie musimy martwić się o posiłki, bo jesteśmy bardzo gościnnie witani przez mieszkańców mijanych miejscowości – dodaje ks. Popielski.

Pielgrzymi wyruszą 5 lipca o godz. 7.30 z parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Łomży. Do celu dotrą 7 lipca. Więcej szczegółów i zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej.
niedziela, 30 czerwiec 2019 09:11

Wakacje z Bogiem są super! Wypoczynek Caritas

 275 dzieci z diecezji pelpińskiej wypoczywa obecnie w Ośrodku Caritas Bliźnim w miejscowości Ptaki niedaleko Nowogrodu. Zwiedzają Łomżę i okolicę. Wakacje są realizowane we współpracy z Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Jedziemy odpoczywać z Panem Bogiem. Nie są to żadne zajęcia naukowe. Dzieci mają przede wszystkim poczuć klimat duchowy danego miejsca. U was jest tyle świeżego powietrza, że niewiele trzeba człowiekowi, aby naprawdę odpoczął. Codziennie mamy Mszę świętą, gry, zabawy oraz zwiedzanie okolicy – podkreśla ks. Grzegorz Wejs z Caritas Diecezji Pelplińskiej. Duchowny dodaje, że kolonie są wielką wyprawą logistyczną, ponieważ łącznie wakacyjny wypoczynek obejmuje ponad 500 dzieci podzielonych na dwie grupy. Wśród uczestników znajdują się dzieci poniżej 10 roku życia, stąd konieczność zapewnienia większej liczby opiekunów. Mamy 20 opiekunów zawodowych i wolontariuszy – podkreśla ks. Wejs

Młodzież przebywa w Ośrodku Caritas Bliźnim od wtorku. Jednym z punktów programu wakacyjnego była Msza święta w łomżyńskiej Katedrze. Po Eucharystii ks. Andrzej Mikucki – dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej , pokazał uczestnikom katedralne katakumby. Wakacje z Bogiem są super! – podkreśla 16 letnia Marysia Nowacka.

To kolejny tak duży projekt z udziałem Caritas Diecezji Łomżyńskiej. Niedawno dzięki staraniom wolontariuszy i pracowników udało się zorganizować w Ośrodku kilkudniowy pobyt ponad 200 dzieci z polskich rodzin mieszkających na Białorusi. Młodzi spotkali się między innymi z biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim, odwiedzili też Warszawę.

pd

 
Wśród pielgrzymek do sanktuariów maryjnych największy procent stanowią autokarowe i pisze. Organizowane są także rowerowe i na rolkach. Wśród różnych rodzajów pokonywania pątniczych dróg jest jeden, który od dwudziestu lat obecny jest w naszej diecezji, to Konna Pielgrzymka na Jasną Górę z Zarąb Kościelnych. Idea pielgrzymowania zrodziła się w roku jubileuszowym. W sercach ułanów snuła się myśl aby podziękować Hetmance Żołnierza Polskiego za wszelkie zwycięstwa, ale także za dar wiary. Tegoroczna pielgrzymka to również wynagrodzenie Bogu i Matce Najświętszej za wszelkie zniewagi i bluźnierstwa jakie miały miejsce w ostatnich tygodniach.

W Zarębach Kościelnych 25 czerwca o godzinie 19.00 odprawiona została Msza św. rozpoczynająca jubileuszową XX Konną Pielgrzymkę na Jasną Górę. Eucharystia celebrowana była przez księży: Andrzeja Dmochowskiego – komendanta pielgrzymki, Grzegorza Śniadacha – szefa przemarszu i odpowiedzialnego za logistykę, Łukasza Wawro (arch. warszawska) – kwatermistrza i ojca duchownego pielgrzymki. We Mszy uczestniczyli kawalerzyści, ich rodziny, siostry zakonne, parafianie i osoby związane z organizacją wydarzenia. Obecni byli pan płk Kazimierz Pałasz, pani Urszula Wołosiewicz wójt gminy Zaręby Kościelne. Ks. Andrzej Dmochowski powiedział w homilii: Cieszę się, że są szaleńcy, którzy podjęli się trudu, żeby wspólnie pielgrzymować. Nasza pielgrzymka w tym roku niech będzie aktem pokutnym, za zniewagi, bluźnierstwa które miały miejsca. (…) Pielgrzymka to nie rajd konny, to nie wycieczka. Tego nie muszę wam tłumaczyć bo wiele razy to udowodniliście. Widząc waszą wiarę i modlitwę nimi się buduję i to też jest dla mnie inspiracją do pielgrzymowania”. Przed błogosławieństwem ułani złożyli przysięgę pielgrzyma, a płk Pałasz życzył aby: XX Kawaleryjska Konna Pielgrzymka na Jasną Górę była kolejnym wielkim przeżyciem dla wielu. Ku chwale Ojczyzny i pamięci kawalerzystów 10 Pułku, ale także tych którzy w zarębskiej kawalerii stanowili główny trzon i cieszymy się, że kolejne pokolenia, choć nie wielkie, ale z tak wyrazistym religijnym stylu kultywują te tradycje. Po zakończonej modlitwie w kościele wszyscy udali się na plac, gdzie odbył się apel. Odczytano rozkaz pielgrzymkowy, złożono meldunek, odśpiewano Apel Jasnogórski.

Wymarsz na szlak odbył się o godzinie 5.30 (26.06), ale nim to nastąpiło ks. Robert Zabielski odmówił modlitwę nad pielgrzymami i poświęcił uczestników. Co rocznie na pożegnaniu gromadzą się bliscy i parafianie. Kawalerzyści po wjechaniu na drogę rozpoczęli śpiew godzinek. Nie tylko można było usłyszeć pieśni maryjne podczas drogi, ale też pieśni patriotyczne.

W pielgrzymce uczestniczy 17 ułanów, wspieranych przez grupę kwatermistrzowską.

xrsz

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png