ks. Tomasz Trzaska

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej uroczyście rozpoczął rok akademicki 2019/2020!
Uroczystość inauguracyjną rozpoczęła Msza Święta sprawowana pod przewodnictwem biskupa Tadeusza Bronakowskiego w kościele rektoralnym pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Łomży. 

Eucharystię celebrowali również: ks. Paweł Nocko rektor kościoła, ks. Artur Szurawski kanclerz Kurii Łomżyńskiej oraz ks. Kazimierz Ostrowski Dyrektor Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży.
W homilii biskup zwrócił uwagę na szczególną rolę muzyki sakralnej w przeżywaniu tajemnicy wiary i przybliżaniu ludzi do Boga. Przypomniał, że najważniejszym celem muzyki liturgicznej jest chwała Boża i uświęcenie wiernych oraz budowanie wspólnoty wierzących. Podczas Eucharystii można było wsłuchać się w piękny śpiew chóru Instytutu, który wykonał m.in. Ave Verum Michała Sławeckiego oraz części stałe z Mszy VIII de Angelis. Po wspólnej modlitwie, studenci, wykładowcy oraz zaproszeni goście, udali się do auli Instytutu, gdzie hymnem państwowym rozpoczęła się uroczysta sesja inauguracyjna.

Słowa powitania skierował do wszystkich zgromadzonych ks. kan. Kazimierz Ostrowski Dyrektor Instytutu szczególnie ciepło witając studentów roku pierwszego. Następnie w swoim przemówieniu podsumował pracę minionego roku akademickiego. Przywołał liczne wydarzenia z życia Kościoła i państwa w których uczestniczyła społeczność Instytutu m.in. diecezjalny dzień skupienia organistów, uroczystości święceń diakonatu i prezbiteratu, uroczystości kościelne w parafiach diecezji łomżyńskiej, koncerty chóralne i koncerty organowe na festiwalach jak również prowadzenie warsztatów muzycznych. Ksiądz dyrektor poinformował również o przeprowadzonych remontach organów piszczałkowych w naszej diecezji.

Inauguracja nowego roku akademickiego była również okazją do wręczenia dyplomów absolwentom Instytutu: Adamowi JasińskiemuPiotrowi KonarzewskiemuJarosławowi Biernackiemu oraz Dariuszowi Stypułkowskiemu. Był to wzruszający moment nie tylko dla dyplomantów, ale również dla wszystkich zgromadzonych.
Radosnym momentem dla społeczności Instytutu było złożenie ślubowania i immatrykulacja studentów pierwszego roku, którzy pomyślnie zdali egzaminy wstępne. W tym roku 14 osób zostało przyjętych do Instytutu, ale ostatecznie 12 osób zdecydowało się na podjęcie kształcenia.

Przedstawiciel studentów Karolina Górska przywitała wszystkich zgromadzonych zapewniając nowych kolegów i koleżanki, że Instytut pomoże im zdobyć niezbędną wiedzę i umiejętności do pełnienia funkcji muzyka kościelnego. Podkreśliła, że kluczową rolę odgrywa doskonale wykształcona kadra dydaktyczna, dobrze wyposażone w instrumenty muzyczne aule wykładowe oraz możliwość zdobycia doświadczenia muzycznego poprzez uczestnictwo w licznych koncertach muzyki sakralnej.
Chór Diecezjalnego Instytutu Muzyki Kościelnej w Łomży wykonał uroczysty hymn Gaude Mater Polonia a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu inauguracyjnego „O relacji liturgii i muzyki sakralnej” ks dra Pawła Nocko wykładowcy liturgiki w WSD w Łomży. Prelegent wielokrotnie podkreślał, że muzyka sakralna jest integralną częścią liturgii, ponieważ towarzyszy świętym czynnościom, w których urzeczywistnia się misterium Chrystusa. Podobnie jak liturgia muzyka jest aktem, w którym jako Kościół składamy Bogu uwielbienie i dziękczynienie. Błędem jest zatem używanie względem niej określenia oprawa muzyczna. Uroczystość inauguracyjna roku akademickiego 2019/2020 w Diecezjalnym Instytucie Muzyki Kościelnej w Łomży zakończyła się radosnym śpiewem Gaudeamus Igitur oraz błogosławieństwem biskupa.

Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Łomży został powołany 1 września 2014 roku przez biskupa łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. Jego działalność jest kontynuacją Diecezjalnego Instytutu Organistowskiego utworzonego we wrześniu 1971 roku z inicjatywy biskupa łomżyńskiego Mikołaja Sasinowskiego. W roku akademickim 2019/2020 Instytut kształci 38 studentów pod kierunkiem 10 wykładowców. Dyrektorem Instytutu jest ks kan. Kazimierz Ostrowski.

DIMK
niedziela, 06 październik 2019 23:42

W sobotę pogrzeby Dzieci Utraconych

15 października obchodzimy Ogólnopolski Dzień Dziecka Utraconego. W tym dniu myślimy o dzieciach zmarłych przed swoimi narodzinami i modlimy się za ich rodziców przeżywających ból i żałobę.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin informuje, że w tym miesiącu odbędą się kolejne pogrzeby dzieci utraconych, których ciała nie zostały odebrane ze szpitali znajdujących się na terenie naszej diecezji, bądź rodzice pozostawili je tam świadomie, aby zostały pochowane w Grobach Dzieci Utraconych.

Jak zauważa ks. Jacek Kotowski – diecezjalny duszpasterz rodzin, ceremonia pogrzebowa i miejsce pochówku są bardzo potrzebne, szczególnie rodzicom dzieci:

Często nie umiemy pocieszyć rodziców po utracie dziecka – wiem to z własnego doświadczenia. W mojej kilkuletniej posłudze duszpasterza rodzin wiele razy spotykałem rodziców opłakujących swoje dzieci utracone przed narodzinami. Nie potrafię ich pocieszyć, mówię że jestem bezradny, że nie potrafię wytłumaczyć dlaczego ich to spotkało, ale razem z innymi, z włodarzami miast, radą miasta czy lekarzami wprowadzamy procedury szpitalne, przyjmujemy specjalne uchwały, budujemy groby dzieci utraconych, żeby ci rodzice mieli miejsce, w którym będą mogli leczyć ból po utracie dziecka – mówi ks. Jacek Kotowski,diecezjalny duszpasterz rodzin.

Pogrzeby dzieci utraconych w diecezji łomżyńskiej odbędą się w dwóch terminach:

  • 12 października br., godz. 10:00
w Grajewie w parafii MBNP, ul. Wojska Polskiego 98,
w Kolnie w parafii Chrystusa Króla Wszechświata, ul. Ks. Jana Grajewskiego 2,
w Łomży w parafii Bożego Ciała, ul. Przykoszarowa 26,
w Ostrołęce w parafii Nawiedzenia NMP, ul. Szwedzka 2a,
w Ostrowi Maz. w parafii Wniebowzięcia NMP, ul. 3 Maja nr 3,
w Zambrowie w parafii pw. Ducha Świętego, ul. Papieża Jana Pawła II nr 1.

  • 15 października br., godz. 12:00 w Wyszkowie w parafii pw. św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19.
JE
sobota, 05 październik 2019 23:41

I Diecezjalny Kongres Misyjny

W roku 2017 Papież Franciszek skierował do Prefekta Kongregacji ds Ewangelizacji Narodów list, w którym ogłosił, że październik 2019 roku będzie Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym. Jednym z wyraźnych akcentów Kościoła Łomżyńskiego wpisanych w decyzję Ojca świętego Franciszka był I Diecezjalny Kongres Misyjny.

Wzięli w nim udział między innymi kapłani, siostry zakonne oraz katecheci wraz z dziećmi i młodzieżą. Hasło spotkania tożsame z mottem całego Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego: Ochrzczeni i posłani – Kościół Chrystusa z misją w świecie”.

Program spotkania podzielony był na dwie części. Pierwsza odbyła się w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Do uczestników – w tym zaproszonych gości i gospodarzy miejsca na czele z biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim, zwrócił się ks. Charles Vianney Tanke – Kameruńczyk, który studiował w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży i powrócił do rodzinnego kraju, gdzie przyjął święcenia kapłańskie. Zaciekawienie i wzruszenie wywołało również świadectwo s. Stanisławy Oszywy ze Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Misjonarka przedstawiała obraz Rwandy w kontekście czynionych tam dzieł miłosierdzia.

O Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci i kształtowaniu ducha misyjnego wśród najmłodszych mówiła sekretarz PDMD Anna Sobiech– Rodzice są pierwszymi nauczycielami misji. Wychowując dziecko w miłości, pokazując radość spełnienia dobrych uczynków, modląc się wspólnie, pokazują bliskie przecież misjonarzom idee miłosierdzia.

Świadectwo misyjne wygłosił urodzony w Lemanie w diecezji łomżyńskiej ks. Krzysztof Ferenc z misyjnego Zgromadzenia Ducha Świętego pod Opieką Niepokalanego Serca Maryi. Misjonarz wspominał między innymi czteroletnią służbę w Afryce. Pamiętam widok wszechobecnej biedy. Nieustanne prośby, ciągłe żebranie. Gdy afrykańskie dzieci widzą białego człowieka, proszą o cokolwiek. Nasz kolor skóry kojarzy się im z bogactwem. Budowaliśmy zatem duchowe świątynie, widząc braki prostych potrzeb materialnych. Misje nauczyły mnie prawdziwie kochać i szanować życie oraz doceniać to, co daje nam każdy dzień.

Niemniej istotnym akcentem I Diecezjalnego Kongresu Misyjnego była obecność siostry Małgorzaty Szyszki, wieloletniej działaczki na rzecz krzewienia świadomości misyjnej wśród najmłodszych. S. Małgorzata przez 14 lat prowadziła w Łomży ognisko misyjne „Serduszka Maryi”, aktualnie realizuje projekty wsparcia misyjnego w Kadzidle. Podopieczne s. Małgorzaty napisały piosenkę na Międzynarodowy Konkurs Misyjny „Ochrzczeni i posłani”. Konkurs trwał od lutego, był przygotowaniem do obchodów trwającego właśnie Nadzwyczajnego Miesiąca Misyjnego. Dzieci wspólnie z całymi rodzinami ułożyły tekst i melodię. Nagranie wysłaliśmy do Warszawy. Zajęliśmy drugie miejsce – mówi z dumą s. Małgorzata. Piosenka w wykonaniu młodych autorek wybrzmiała podczas Kongresu, dopełniona koncertem i animacjami misyjnymi z udziałem dzieci.

Kulminacją spotkania była uroczysta Msza święta pod przewodnictwem bpa Janusza Stepnowskiego w łomżyńskiej Katedrze. Bp Janusz podziękował wszystkim zaangażowanym na rzecz misji, wyraził ogromną wdzięczność za każde dzieła służące budzeniu świadomości misyjnej i przypomniał, że Ewangelia jest Dobrą Nowiną, a co za tym idzie, każdy chrześcijanin mówiący o Chrystusie nawet swoim najbliższym powinien być człowiekiem uśmiechu i nadziei. Misje rozpoczynają się wszędzie tam, gdzie spotyka się drugiego człowieka – podkreślił bp Janusz.

Po Mszy świętej wierni obejrzeli przedstawienie o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, zwanej także Małą Tereską. Wyniesiona na ołtarze przez papieża Piusa XI zakonnica nigdy nie wyjechała za granicę, mimo to Kościół docenił jej głęboką pobożność, ogłaszając Małą Tereskę patronką misji katolickich. Każdy z nas jest powołany do służby drugiemu człowiekowi.

Zależało nam na tym, aby Kongres stał się okazją spotkania młodych ludzi z misjonarzami i osobami zaangażowanymi na rzecz służby bliźniemu. Kościół łomżyński jest płodny w powołania misyjne i poprzez różne programy realnie wspiera misjonarzy, również finansowo. Październik jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny to doskonały moment, abyśmy jak najczęściej podejmowali tematy misyjne i przez Ducha Świętego pobudzali kolejne serca do służby najuboższym bliźnim, nawet z dala od domu – wyjaśnił ks. Adam Krawczyk Dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych Diecezji Łomżyńskiej.

pd 
Diecezja łomżyńska ma nowych lektorów. Aktu ustanowienia dokonał biskup Janusz Stepnowski w Łomżyńskiej Katedrze podczas sobotniej Mszy świętej w Katedrze pw. św. Michała Archanioła w Łomży. Bp Janusz udzielił też wszystkim posługującym błogosławieństwa.

W homilii pasterz Kościoła Łomżyńskiego odwoływał się wielokrotnie do definicji wyrazu „lektor”. Przypomniał, że słowo to oznacza osobę czytającą na głos teksty biblijne podczas ważnych nabożeństw i wydarzeń religijnych, jest zatem formą odpowiedzialnej służby oraz świadectwa życia. Prosił też wszystkich czytających Słowo Boże, aby nie tracili cierpliwości, gdy pewne fragmenty będą dla nich niejasne. Czytajcie komentarze, sięgajcie do tekstów pomocniczych i módlcie się o Ducha Świętego – mówił bp Janusz Stepnowski.

Po uroczyste pasterskie błogosławieństwo przybyło do Katedry Łomżyńskiej ponad 160 lektorów, w tym między innymi 17 letni Bartosz Czaplicki z Rzekunia:

Od trzech lat jestem ministrantem. Bardzo szybko rozpocząłem czytanie Słowa Bożego podczas Mszy. Na szczęście nie miałem większego problemu ze stresem. Wydaje mi się, że funkcja lektora jest potrzebna i przy każdym ołtarzu powinna znaleźć się oprócz kapłana osoba sprawnie posługująca się Pismem Świętym.

Do VII wieku funkcję lektorów pełnili świeccy mężczyźni, młodzieńcy a nawet dzieci. Wielką rolę lektoratu podkreślił Sobór Watykański II. W Konstytucji czytamy: „Ministranci, lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru spełniają również prawdziwą funkcję liturgiczną”. Lektor przede wszystkim jest przeznaczony do czytania Pisma Świętego podczas liturgii, z wyjątkiem Ewangelii. Nie głosi homilii, może wykonać śpiew psalmu gdy nie ma psałterzysty. Może też podczas intencje modlitwy powszechnej i odczytać antyfonę na wejście.
Ponad 500 miejscowości z pięciu kontynentów przystąpiło do sobotniej akcji modlitewnej ”Koronka na ulicach miast świata”. Swój entuzjazm i pragnienie Bożego Miłosierdzia wyrazili również mieszkańcy Łomży.

Wierni łomżyńskich parafii pw. Krzyża Świętego i Bożego Ciała spotkali się przy skrzyżowaniu ulicy Piłsudskiego i Zawadzkiej, modlitwa w intencji Bożego Miłosierdzia wybrzmiała również na placu przed Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

W koronce uczestniczę od samego początku, gdy tylko pozwala mi zdrowie – mówi Barbara z parafii pw. Bożego Ciała – ta modlitwa jest dla mnie szczególnie istotna. Jesteśmy na zewnątrz. Niektórzy mijając nas, po raz pierwszy dowiadują się o idei Bożego Miłosierdzia, wielu przyłącza się w trakcie. Potrzeba nam świadectwa.

Akcja „Koronka na ulicach miast świata” odbywa się od ponad 10 lat, zawsze 28 września – w kolejne rocznice beatyfikacji ks. Michała Sopoćki. Zainicjowana została przez łódzką wspólnotę Iskra Bożego Miłosierdzia. Każdego roku modlącym towarzyszą określone intencje. Teraz modlono się za kapłanów, jedność Kościoła oraz Ojczyznę i rządzących.

pd / fot. J.O
czwartek, 03 październik 2019 14:08

W sobotę pierwszy Diecezjalny Kongres Misyjny

Świadectwa, praktyczne wskazówki i wspólna modlitwa – to tylko wybrane punkty I Diecezjalnego Kongresu Misyjnego. Wszyscy zainteresowani tematyką misji powinni zakreślić w swoich kalendarzach najbliższą sobotę. Miejscem spotkania będzie Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży.

O programie wydarzenia, jego idei i zaproszonych gościach mówi organizator ks. Adam Krawczyk: To wspaniała okazja, aby uświadomić sobie odpowiedzialność całego Kościoła za dzieła na rzecz potrzebujących.

Konferencję wygłosi między innymi znany wiernym łomżyńskim ks. Karol – Kameruńczyk, który ukończył Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży i powrócił z misją ewangelizacji do rodzinnego kraju. Zaproszenie do wygłoszenia świadectwa misyjnego przyjął również ks. Krzysztof Ferenc mający doświadczenie w posłudze na rzecz Środkowej Afryki. W programie przewidziano również konferencję Anny Sobiech pracującej w Papieskim Dziele Misyjnym dzieci.

Najmłodsi zaprezentują swoje zdolności wokalne, będzie też okazja zobaczyć przedstawienie o św. Teresie od Dzieciątka Jezus, będącej od 1927 roku główną patronką misji katolickich. Kongres misyjny już w najbliższą sobotę w Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży. Początek o godz. 9:30, wydarzenie jest otwarte.

pd
Prymas Polski kardynał Stefan Wyszyński zostanie beatyfikowany. Decyzję w tej sprawie podjął papież Franciszek, a przekazała do publicznej wiadomości Kongregacja do Spraw Kanonizacyjnych. To wyjątkowa wiadomość dla całej wspólnoty Kościoła ale też dla naszej diecezji.

Proces beatyfikacyjny trwał długo, bo nie było łatwo, chociażby ze względu na bogate nauczanie kardynała – komentuje biskup senior diecezji łomżyńskiej Stanisław Stefanek. – Postać Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego wcale nie była łatwa do opracowania przez specjalistów kongregacji. Ks. kardynał miał niezwykle bogate nauczanie. Cała biblioteka tekstów, które zostały, to wszystko trzeba przeczytać. Poza tym miał uprawnienia, wtedy kiedy komuniści nie pozwalali na kontakt z Watykanem na poziomie kongregacji, czyli on był bezpośrednio zależny od papieża i wszystkie uprawnienia, które mają kongregacje rzymskie otrzymał i załatwiał w Warszawie to, czego my poprzez brak kontaktu nie mogliśmy załatwić.

Prymas Polski urodził się 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w diecezji łomżyńskiej – radości z beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego nie kryje obecny proboszcz parafii w Zuzeli ks. Jerzy Krysztopa. –To wielka chwila dla naszej diecezji łomżyńskiej i dla naszej małej Zuzeli, gdzie urodził się Stefan Wyszyński przed 118 laty. To także wielka chwila dla naszej Ojczyzny, dla Europy i świata. Wcześniej codziennie modliliśmy się o beatyfikacje. Teraz będziemy modlili się o to, by Kościół w Polsce właściwie się do niej przygotował.

Dodajmy, że metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz złożył pismo do papieża Franciszka z prośbą o potwierdzenie daty i miejsca beatyfikacji prymasa Stefana Wyszyńskiego. Zgodnie z prośbą metropolity beatyfikacja miałaby odbyć się 31 maja przyszłego roku na Placu Piłsudskiego w Warszawie.

pz/bb/iar
Zakończył się proces beatyfikacyjny prymasa Stefana Wyszyńskiego – poinformował Watykan. Jak informuje archidiecezja warszawska, to oznacza, że wkrótce poznamy datę i miejsce uroczystej beatyfikacji, data może być znana w ciągu najbliższych tygodni. Papież Franciszek upoważnił Kongregację do Spraw Kanonizacyjnych do ogłoszenia dekretu o cudzie za wstawiennictwem Czcigodnego Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Prymas Tysiąclecia urodził się w 3 sierpnia 1901 roku w Zuzeli w diecezji łomżyńskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Warszawie i Łomży wstąpił do Seminarium Duchownego we Włocławku, gdzie 3 sierpnia 1924 roku został wyświęcony na kapłana. W 1948 został Prymasem Polski. W 1953 arcybiskup Wyszyński został kardynałem. Osiem miesięcy później, 25 września 1953 został aresztowany i internowany. 26 października 1956 wrócił do Warszawy z internowania. Kardynał zmarł 28 maja 1981.

Proces beatyfikacyjny Prymasa Tysiąclecia rozpoczął się w 1989 roku.

iar
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 22:02

Światło dla zabytku

W 2019 roku Muzeum Diecezjalne w Łomży otrzymało dofinansowanie z MKiDN w zakresie programu Infrastruktura kultury 2019 na realizację projektu Modernizacja oświetlenia sal ekspozycyjnych w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Otrzymana kwota w wysokości 95000 i przewidziany projektem wkład własny opiewający na sumę 24000 pozwolą na zmodernizowanie oświetlenia w sali głównej Muzeum Diecezjalnego. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury. Sala główna nosząca tytuł pomiędzy „Ziemią a niebem” została zmodernizowana dwa lata temu również dzięki dofinansowaniu z MKiDN. Poprzedni projekt obejmował nową aranżację ekspozycji i działania konserwatorskie na wybranych obiektach.

Obecnie wymiana oświetlenia (reflektorów żarnikowych na ledowe) pozwoli na uatrakcyjnienie wystawy stałej pod względem ekspozycji poszczególnych obiektów. Zostaną wydzielone sekcje oświetleniowe, obiekty zyskają indywidualne podświetlenie, aby w ten sposób uczytelnić walory estetyczne prezentowanej wystawy. Światło odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu przestrzeni ekspozycyjnej a dzięki zastosowanym najnowszym technologiom główna sala Muzeum Diecezjalnego sprosta wymaganiom współczesnych koncepcji wystawienniczych.

ks. Tomasz Grabowski
mkidn
poniedziałek, 23 wrzesień 2019 21:55

Walka z czasem...

W Muzeum Diecezjalnym w Łomży trwa realizacja dwuletniego projektu konserwatorskiego „Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży – III etap” realizowanego w latach 2018-2019. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z programu Wspieranie Działań Muzealnych. Podjęte w cyklu dwuletnim działanie jest kluczowe dla ochrony najważniejszych zabytków przechowywanych i udostępnianych dla zwiedzających w Muzeum Diecezjalnym w Łomży. Warto zaznaczyć, że diecezja łomżyńska, która jest beneficjentem programu, a także organem prowadzącym Muzeum, realizuje już kolejny zakres prac wspieranych przez MKiDN.
W przypadku dwóch obiektów, których konserwacja obejmuje okres dwóch lat, tak naprawdę była to walka z czasem. O ile pozostałe obiekty również wymagały pilnej interwencji, o tyle w przypadku płaszczenicy i zabytkowego graduału pozwoliły na zachowanie integralności obiektów i ocalenie przed postępującą degradacją.
Płaszczenica z Muzeum Diecezjalnego powstała na przełomie XIX i XX wieku. Zabytek należy do grupy późnych tego rodzaju obiektów reprezentujących Opłakiwanie Zbawiciela/Złożenie do Grobu. W okresie postbizantyjskim, na Słowiańszczyźnie należały one do najbardziej rozpowszechnionych i w takiej formie były obecne zarówno w kulcie prawosławnym, jak i grecko-katolickim. Zabytkowa tkanina została wykonana techniką mieszaną z elementami haftu i fragmentami, które stanowią części osobowe (oblicza i dłonie postaci, całe ciało Zbawiciela), a które zostały wykonane techniką malarską. Obiekt trafił do konserwacji w bardzo złym stanie. Widać ślady wilgoci, liczne przedarcia, przebarwienia haftu. Obiekt był w sposób bardzo znaczny skażony mikrobiologicznie. W czasie prowadzonych badań z pozyskanych próbek wyhodowano grzyby chorobotwórcze takie jak: Stachybotrys chartarum, trichoderma viride, Mucor sp. o działaniu toksycznym i inwazyjnym, mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi. Prace konserwatorskie zmierzają do przywrócenia walorów artystycznych zabytkowej tkaniny, a także do jej odpowiedniego zabezpieczenia. Po zakończeniu prac obiekt będzie dostępny dla zwiedzających w głównej Sali Muzeum Diecezjalnego w Łomży.
Zabytkowy Graduał z 1614 roku pochodzący z parafii Dąbrówka Kościelna również jest poddawany pracom konserwatorskim a sposób przechowywania przez minione wieki wpłynął na fakt, że i ten obiekt bez pilnej interwencji ulegałby dalszym procesom niszczącym. Księga pozbawiona była usztywnień w postaci okładek, grzbiet praktycznie był w stanie destruktu. Dodatkowym problemem były duże skupiska przebarwień powierzchownych, a także silne skażenie mikrobiologiczne oraz ślady działania owadów. Zabytek jest jednym z najcenniejszych inkunabułów przechowywanych w Muzeum Diecezjalnym.
Kolejne obiekty, które zostały objęte konserwacją ze wspominanego projektu z MKiDN to rzeźby i obraz. Zakończenie projektu konserwatorskiego według harmonogramu to koniec 2019 roku. Wartość uzyskanej dotacji opiewa na kwotę 202 000, a wkład własny to 56 723,59.

Ks. Tomasz Grabowski
mkidn
Strona 6 z 59

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png