ks. Tomasz Trzaska

To będzie prawdziwa, świąteczna i przede wszystkim muzyczna uczta! Miłośnicy najpiękniejszych polskich kolęd w wykonaniu Olgi Bieńkowskiej i Jacka Kotlarskiego, będą mogli zarówno wysłuchać, jak i włączyć się w Podlaskie Kolędowanie.

Koncerty zaplanowano w siedmiu miejscowościach naszego województwa. Na początek stolica regionu, czyli Białystok, później Łomża, Tykocin, Grajewo, Suwałki, Brańsk i Koźnice. Pierwszy występ już 5 stycznia o godzinie 19:00 w Kościele Matki Bożej Różańcowej przy ul. Narewskiej 26. Koncerty potrwają do 12 stycznia z jednodniową przerwą. Oldze Bieńkowskiej i Jackowi Kotlarskiemu będzie towarzyszył zespół akompaniujący.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzki Ośrodek Kultury i Animacji w Białymstoku. 

Wstęp jest wolny!
Czas Bożego Narodzenia wypełniony jest śpiewem kolęd, począwszy od tej głęboko zakorzenionej w naszych uszach: „Wśród nocnej ciszy…”, aż do wspaniałego tekstu: „Bóg się rodzi…” osiemnastowiecznej kolędy autorstwa Franciszka Karpińskiego, ze szczególnym akcentem na ostatnią zwrotkę, w której prosimy o błogosławieństwo Nowonarodzonego Dziecięcia dla wszystkich naszych poczynań i wszystkich przestrzeni. Kolędy zawarły wielki rozdział najpierw historii biblijnej, opowiadają w szczegółach wydarzenia zapisane u Ewangelistów, ale też przeniesione tradycją liturgii i obyczajów w nasze czasy. Można powiedzieć, iż jest to śpiewana Biblia. Mamy w tekstach kolęd też szeroko opisaną wiarę Polaków, obyczaje, wielki dział kultury ducha, który wypowiadał się pieśnią wykonywaną w rozmaitych okolicznościach, opracowywaną bardzo często na najwyższym poziomie twórczości artystycznej.

Zatrzymajmy się nad pieśnią najczęściej rozpoczynającą nasze spotkania, czy to w świątyni, czy w domach rodzinnych: „Wśród nocnej ciszy”. Jest to opowieść wydarzenia betlejemskiego. W bardzo plastyczny sposób widzimy zaproszonych pasterzy, którzy znaleźli Dzieciątko w żłobie i rozeznali znaki, jakie Bóg zapowiedział im przez Anioła, oddali pokłon. Przy tym świętym spotkaniu odezwały się głosy tęsknoty wieków za Mesjaszem: tyle tysięcy lat wyglądany, witaj Zbawco, czekali na Ciebie Króle i Prorocy, a Ty objawiłeś się nam, w tej chwili. Ta opowieść, która bardzo pięknie streszcza dzieje biblijne, mocnym akcentem przenosi nas w rzeczywistość, w której żyjemy. Boże Narodzenie, liturgia, śpiewy, to nie jest tylko pamiątka historyczna, to nie są przypominane z wielką precyzją i zaangażowaniem dawne czasy. To jesteśmy my, dzisiaj. To nasze spotkanie z Bogiem staje się faktem w czasie rzeczywistym, w czasie Eucharystii: Bóg się rodzi, Bóg – Hostia, Bóg na ołtarzu, Bóg, który mnie zaprasza do wspólnego uwielbienia Ojca i do zjednoczenia z Nim, w całej mojej pracy duchowej. Właśnie ta kolęda: „Wśród nocnej ciszy” w sposób bardzo owocny przenosi nas w nasze czasy: „I my czekamy na Ciebie, Pana. A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś jest pod osłoną Chleba i Wina.”

Można tę kolędę potraktować jak podręcznik nauki życia wiarą, która źródłem swoim sięga do faktów biblijnych, a przeżyciem włącza najnowsze chwile naszej aktywności w uwielbienie Boga. Kolęda ta jest nie tylko przewodnikiem, ale wręcz instrukcją, jak obracać się w bogatej rzeczywistości Bożego Narodzenia, nie pomijając istoty tego święta. Możemy obserwować wypowiedzi ludzi pytanych, z czym kojarzy im się Boże Narodzenie. Właśnie do tego stopnia zeświecczona nasza duchowość minęła się z Narodzonym w Betlejemie, że wspominając tamten fakt, nie widzi się dzisiejszych narodzin Chrystusa, we Mszy św., na którą w sporym procencie – zwłaszcza tę pasterską – udajemy się o północy. Trzeba przypomnieć, że to w czasie Mszy św. na głos kapłana Chrystus się rodzi i że akt wiary w obecność Chrystusa pod postacią Chleba i Wina jest ostatecznym wypełnieniem świętowania Bożego Narodzenia.

Jest też piękny zwyczaj odwiedzin szopek, zwłaszcza dzieci chętnie oglądają różne scenariusze. Bywają niekiedy małe jasełka, które nazywamy pokłonem Panu Jezusowi nawet adoracją przy żłóbku: recytowanie wierszy, śpiewanie kolęd, ale najczęściej rodziny zabierają ze sobą najmłodsze pokolenie, ażeby napatrzyło się na piękne sceny betlejemskie w kościele parafialnym.

Trzeba zadbać, ażeby to dotykanie historycznych faktów wypełniło się faktycznym aktem uwielbienia Boga. Bywa często, że od tej wizyty przy żłóbku na pożegnanie przyklękamy przed Najświętszym Sakramentem i uczymy dzieci właściwego odniesienia się do żywego Dzieciątka, przy pełnym zachwycie tą artystyczną wyobraźnią, która w scenach szopki przybliżyła nam prawdy ewangeliczne. Do tego dochodzi jeszcze liturgia domowa. Śpiewanie kolęd w gronie rodzinnym, przy spotkaniach przyjacielskich. Trzeba zadbać, by nie tylko te kolędy świetnie przygotowane przez zespoły i solistów zabrzmiały na naszych spotkaniach, ale byśmy znów mogli wspólnie zaśpiewać: „A skoro przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą”. W domu rodzinnym nie ma sprawowanej Eucharystii, ale jest żywe nasze serce, które przyszło nie tylko, by posłuchać pięknej muzyki, ale by oddać hołd Jezusowi. Te zwyczaje, w których liturgia przechodzi do domów rodzinnych, bardzo skutecznie pogłębiają naszą świadomość religijną. Wtedy jeszcze mocnej zabrzmi w naszych sercach wykonana pod koniec Mszy św. wspólna pieśń wiernych: „Podnieś rękę Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych radach, w dobrym bycie, wspieraj jej siłę swą siłą. Dom nasz i majętność całą i wszystkie wioski z miastami. A słowo Ciałem się stało i mieszkało między nami”.

bp Stanisław Stefanek
Mając na uwadze szczególny charakter dnia 27 grudnia (piątek) przypadający w oktawie Uroczystości Narodzenia Pańskiego, biskup łomżyński Janusz Stepnowski udzielił dyspensy od powstrzymania się od pokarmów mięsnych wszystkim wiernym Diecezji Łomżyńskiej, a także innym osobom przebywającym w tym dniu na terenie Diecezji. 

Zachęcił jednocześnie do zastąpienia wstrzemięźliwości innymi formami pokuty, zwłaszcza uczynkami miłości i pobożności. Dyspensa jest zawsze jednorazowym zwolnieniem z przestrzegania konkretnego przykazania lub przepisu kościelnego. Dyspensa może być udzielona tylko w pewnych okolicznościach i dla konkretnej osoby lub konkretnej grupy osób. 


poniedziałek, 23 grudzień 2019 13:48

Życzenia Biskupa Janusza na Boże Narodzenie 2019

Umiłowani Bracia i Siostry,  
   Najwyższy Ojciec dotknął w dziele Bożego Narodzenia najbardziej czułych pragnień ducha ludzkiego. Ujawnił swoje Ojcostwo, ukazał nam Syna Jednorodzonego, odsłonił rodzinność swych uczuć, które z łona Trójcy Świętej nieustannie rodzą światu Miłość. Serce Boga to prawdziwa kolebka Miłości.
(Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Boże Narodzenie 1961).

     Słowami – już niebawem błogosławionego – Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia i Syna Ziemi Łomżyńskiej, życzę Wam – umiłowani Diecezjanie – aby Święta Rodzina była dla Was wzorem miłości małżeńskiej i rodzinnej, aby umacniała dobre obyczaje i wskazywała, jak każda ludzka rodzina może być Bogiem silna i radosna.

     Wraz z Księżmi Biskupami z całego serca przyzywam Bożego błogosławieństwa, dla każdej rodziny i każdego z Was, zarówno na czas Świąt jak i w Nowym 2020 Roku.

+ Janusz STEPNOWSKI
Wasz Biskup

   Łomża, dnia 19 grudnia 2019 r.


Ponad 15 ton żywności zebrano na terenie diecezji łomżyńskiej w ramach tegorocznej zbiórki „Tak! Pomagam!”. Akcja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród wolontariuszy i darczyńców. Zebrane dary trafią teraz do potrzebujących w postaci świątecznych paczek.

A akcji uczestniczyło ponad 800 wolontariuszy z parafialnych i szkolnych kół Caritas. Młodzi podzieleni na zespoły zgromadzili się 6 i 7 grudnia w 103 sklepach na terenie diecezji. Każdy z nich miał posiadał legitymację, znakiem rozpoznawczym niektórych była mikołajkowa czapka. Wolontariusze zapraszali do wzięcia udziału w akcji, dziękowali za wrzucane dary, pomagali również w pakowaniu zakupów przy kasach. Mieliśmy wolontariuszy ze Śniadowa, Łomży, Ostrołęki, Kolna, Wizny, Zambrowa, Wyszkowa, Czyżewa, Ostrowi, Grajewa, Dobregolasu, Zbójnej, Szczuczyna, Rogienic, Chludni i Małego Płocka – wylicza koordynator diecezjalna Katarzyna Szklarz.

Produkty zebrane podczas zbiórki trafią niebawem do najuboższych dzieci, rodzin wielodzietnych, kobiet samotnie wychowujących dzieci, bezdomnych, chorych itd. Dary będą wręczone w postaci świątecznych podarunków.

Wyrazy wdzięczności za owoce tegorocznej edycji akcji składa dyrektor Caritas Diecezji Łomżyńskiej, ks. Andrzej Mikucki – Wyrażam najserdeczniejsze podziękowania wszystkim zaangażowanym ze szkolnych i parafialnych Kół Caritas, którzy bezinteresownie zaangażowali się w zbiórkę żywności. Dziękuję też z całego serca darczyńcom. Dzielicie się swoimi darami z najbardziej potrzebującymi, Bóg wam zapłać – mówi ks. Andrzej Mikucki.

pd
 Osiem lat temu 18 grudnia 2011 roku w katedrze łomżyńskiej ks. prał. Janusz Stepnowski, dotychczasowy kierownik biura w Kongregacji ds. Biskupów w Watykanie przyjął z rąk kard. Marca Ouelleta, prefekta Kongregacji ds. Biskupów sakrę biskupią.

Za dewizę biskupią Ksiądz Biskup Janusz przyjął słowa „Gratia et pax” („Łaska i pokój”), które nawiązuje do słów św. Pawła Apostoła: „Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego, i od Pana Jezusa Chrystusa!” (1 Kor, 1,3). Są to słowa, które Apostoł kieruje do Kościoła, do którego został posłany przez Boga, a który jest mu dobrze znany.

Biskup Janusz Stepnowski urodził się 11 lipca 1958 roku w Ostrołęce, w par. Nawiedzenia NMP – Fara. Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży w latach 1979 – 1985. Na początku studiów seminaryjnych został powołany – w ramach represji rządu komunistycznego wobec Kościoła – do służby wojskowej na sześć miesięcy. Mimo tej przeszkody studia ukończył w przewidzianym czasie i otrzymał świecenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Juliusza Paetza 1 czerwca 1985 r. Po święceniach Biskup Łomżyński skierował księdza neoprezbitera na studia specjalistyczne na Uniwersytecie w Pamplonie w Hiszpanii (Wydział Prawa Kanonicznego), które ks. Janusz Stepnowski ukończył w 1989 r., zdobywając tytuł doktora Prawa Kanonicznego. Od 1 listopada 1989 r. ks. Stepnowski podjął pracę w Watykanie, gdzie zastała go nominacja na Biskupa Łomżyńskiego. Przez dwadzieścia dwa lata posługi w Watykanie, a wcześniej w trakcie hiszpańskich studiów ks. Janusz Stepnowski utrzymywał żywy kontakt z rodzimą diecezją i parafią w Ostrołęce.

Obecnie poza posługą w Diecezji Łomżyńskiej Biskup Janusz Stepnowski jest też Członkiem Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski, Delegatem KEP ds. Duszpasterstwa Prawników oraz Delegatem KEP ds. Kontaktów z ComECE (Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej w Brukseli)

Księdzu Biskupowi w ósmą rocznicę sakry biskupiej życzymy wielu Łask Bożych, zdrowia oraz wytrwałości w trudach codziennej posługi pasterskiej.

Niech Duch Święty otacza swym światłem, miłosierny i łaskawy Pan zawsze strzeże, a Maryja Dziewica otula matczyną opieką. Niech święty Brunon z Kwerfurtu – patron diecezji nieustannie czuwa nad Księdzem Biskupem i wspiera w prowadzeniu wiernych ku Chrystusowi.

Joanna Ekstowicz


 
IPN zachęca wszystkich do udziału w akcji „Zapal Światło Wolności”. W inicjatywie może wziąć udział każdy. Wystarczy 13 grudnia, o godz. 19:30, zapalić świeczkę w oknie lub wirtualnie na stronie swiatlowolnosci.ipn.gov.pl.

„Światło Wolności” zapłonie w oknach prezydenta RP Andrzeja Dudy, który objął akcję honorowym patronatem, abp. Celestino Migliore, nuncjusza apostolskiego w Polsce i abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Udział w kampanii zapowiedział również Prymas Polski Wojciech Polak.
Na Pl. Piłsudskiego w Warszawie, 13 grudnia o godz. 19.00, odbędzie się wspólna modlitwa za ofiary stanu wojennego, którą poprowadzi ks. Jan Sikorski. W ramach akcji 9 grudnia, o godz. 11.00, został odsłonięty okolicznościowy mural na ścianie przy ul. Mariańskiej (okolice Ronda ONZ) w Warszawie, natomiast 13 grudnia wieczorem napis upamiętniający ofiary stanu wojennego zabłyśnie na Stadionie Narodowym.

Akcja „Zapal Światło Wolności” nawiązuje do gestu solidarności, jaki wobec Polaków żyjących w stanie wojennym, w Wigilię Bożego Narodzenia 1981 roku, wykonały rzesze mieszkańców ówczesnego wolnego świata. Na znak jedności z rodakami świecę w oknie Pałacu Apostolskiego w Watykanie zapalił papież Jan Paweł II. Do postawienia w oknach świec wezwał wówczas również prezydent USA Ronald Reagan.
Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu „Konserwacja muzealiów z kolekcji Muzeum Diecezjalnego w Łomży – III etap realizowanego w latach 2018-2019.” w Muzeum Diecezjalnym w Łomży dobiegła końca konserwacja obiektów wyszczególnionych w zakresie zadania. Należy zauważyć, ze dwuletni okres realizacji projektu wynikał z bardzo złego stanu artefaktów przekazanych do konserwacji. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wsparło to zadanie środkami w wysokości 202 000 tysięcy złotych, natomiast wkład własny Diecezji Łomżyńskiej, która jest organem prowadzącym muzeum wyniósł 56 723,59.

Część obiektów poddano specjalistycznym pracom w 2018 roku. Czasochłonna i pracochłonna była praca nad Graduałem z 1614 roku i Płaszczenicą z XIX/XX wieku. Obiekty były silnie zagrzybione i ulegały ciągłej destrukcji. Konserwacja w pierwszej kolejności polegała na ich strukturalnym wzmocnieniu, oczyszczeniu i odgrzybieniu, a następnie rozpoczął się żmudny proces przywracania ich do stanu, który pozwoli na ich prezentację w muzealnej przestrzeni. Na swoje miejsce w przestrzeni stałej ekspozycji wróciła także rzeźba alegoryczna i rzeźba Michała Archanioła. Obiekty zachwycają kunsztem ich wykonania i są cennymi muzealiami w zbiorach Muzeum Diecezjalnego w Łomży. Zapraszam do oglądania dzieł w Muzeum, które dzięki wsparciu Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego przy wkładzie własnym Diecezji Łomżyńskiej odzyskały swój blask. Efekt prac konserwatorskich można też porównać na fotografiach zamieszczonych w galerii na stronie muzeum: www.muzeumdiecezjalne.lomza.pl

ks. dr Tomasz Grabowski
W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Dla dobra duchowego wiernych należy zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny – czytamy w dekrecie Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego.

Publikujemy pełną treść dekretu:

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku
DEKRET

W dniu 8 grudnia 2019 r. w kalendarzu liturgicznym Kościoła Powszechnego wypada zbieżność II niedzieli Adwentu i uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP. Konferencja Episkopatu Polski, na mocy dyspensy udzielonej przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dekretem z dnia 9 kwietnia 2013 r. (Prot. 39/13/L), postanowiła podczas 378. Zebrania Plenarnego w Warszawie dnia 14 marca 2018 r., aby dla dobra duchowego wiernych zachować w dniu 8 grudnia 2019 r. świętowanie uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

Celebrację sprawuje się w kolorze białym, z użyciem tekstów z uroczystości, z uwzględnieniem zaleceń wymienionych w piśmie przewodnim Prefekta Kongregacji, polecającym, aby w dniu tym nie pomniejszyć znaczenia czasu Adwentu:

a) drugie czytanie mszalne bierze się z II niedzieli Adwentu;
b) w homilii należy nawiązać do trwającego okresu liturgicznego;
c) w modlitwie powszechnej należy użyć przynajmniej jednego wezwania nawiązującego do okresu Adwentu;
d) w miejsce zwykłej oracji końcowej modlitwy powszechnej należy użyć kolekty II niedzieli Adwentu.

Postanowienie obejmuje wszystkie Msze odprawiane tego dnia w Kościele polskim (z udziałem ludu lub bez udziału ludu), a także oficjum Liturgii Godzin (wieczorem 7 grudnia należy użyć oficjum I Nieszporów uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP oraz Komplety po I Nieszporach). Zgodnie z objaśnieniem Kongregacji i duchem dyspensy, która zezwala na nieprzenoszenie tej uroczystości w Polsce na następny dzień, następujący poniedziałek 9 grudnia 2019 r. ma rangę dnia powszedniego w Okresie Adwentu (Poniedziałek II tygodnia Adwentu).

Niech Niepokalana Matka Chrystusa i Kościoła będzie nieustanną przewodniczką w adwentowym czasie przygotowań do Uroczystości Narodzenia Słowa Bożego.

+ Stanisław Gądecki

Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2018 roku

episkopat.pl
W niedzielę, w Polsce przypada XX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie. Polecam wam to ważne dzieło i dziękuję wszystkim Polakom, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących Kościołów, w duchu braterskiej miłości – powiedział Papież Franciszek w pozdrowieniach do Polaków podczas środowej audiencji generalnej.

Publikujemy pełną treść pozdrowień:

Serdecznie witam polskich pielgrzymów. Pozdrawiam szczególnie organizatorów i uczestników konferencji poświęconej księdzu Jerzemu Popiełuszce, jaka miała miejsce na Uniwersytecie Urbanianum, na rozpoczęcie wystawy jemu poświęconej. Dziękuję wam za podtrzymywanie pamięci tego gorliwego kapłana i męczennika, który, barbarzyńsko zamordowany przez służby komunistyczne, oddał życie z miłości do Chrystusa, do Kościoła i do ludzi, zwłaszcza pozbawionych wolności i godności.

W niedzielę, w Polsce przypada XX Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie”. Polecam wam to ważne dzieło i dziękuję wszystkim Polakom, którzy angażują się na rzecz sąsiadujących Kościołów, w duchu braterskiej miłości. Niech Bóg wam błogosławi!

Vaticannews / BP KEP
Strona 3 z 59

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png