ks. Tomasz Trzaska

Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się w Kościele Katolickim Triduum Paschalne. Uroczystej liturgii w katedrze łomżyńskiej przewodniczył biskup łomżyński, Janusz Stepnowski. We wspólnej Eucharystii uczestniczyli kapłani, pracujący w Instytucjach Centralnych Diecezji, Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, parafii św. Michała Archanioła oraz księża emeryci, na co dzień wspomagający duszpasterzy parafii katedralnej.

W swojej homilii biskup Janusz nawiązał do dzisiejszej Ewangelii i opisu ustanowienia Eucharystii oraz do gestu obmycia nóg.

Za chwilę na ołtarzu ten chleb stanie się Ciałem Chrystusa. Być może będzie to chleb, który pochodził z pszenicy, pochodzącej z pola tych panów, którzy są na prezbiterium. Być może będzie to pszenica, którą oni posiali na swoim polu i ta pszenica za kilkanaście minut stanie się Ciałem Chrystusa. Ewangelia św. Jana poświęca aż kilka rozdziałów, od 13-go do 17-go - czwarta część Ewangelii Św. Jana, to jest opowieść, związana z Ostatnią Wieczerzą. W rozdziale 6 czytamy, że w synagodze w Kafarnaum Jezus przemawia do ludu, mówiąc o „chlebie życia” – odnosi się też do Eucharystii. Jednakże mimo tak wielkiej koncentracji na Ostatniej Wieczerzy, nie ma u św. Jana słów ustanowienia Eucharystii – „Oto jest Moje Ciało, oto jest Moja Krew” - tych słów nie ma. Egzegeta Oskar Kulman mówił, iż mimo, że dzisiejszy przekaz nie mówi o Eucharystii to czuć w nim ten nurt eucharystyczny, czuć w nim Ostatnią Wieczerzę, ostatnie słowa Chrystusa – mówił biskup.

Ordynariusz łomżyński wskazał na znaczenie słów, które wypowiadane są w ostatnich chwilach życia.

Pamiętamy ze Starego Testamentu ostatnie słowa Jakuba, jak przemawia Do swoich synów i każdemu pozostawia jakieś szczególne przesłanie, Czy też pamiętamy słowa Mojżesza, jak przemawia w ostatnich słowach swojego ziemskiego życia do swojego ludu, czy Jozue, który przemawiał do swojego ludu. Czy, już w Nowym Testamencie, pamiętamy z Dziejów Apostolskich, jak to apostoł Paweł wzywa do Miletu wspólnotę chrześcijańską i do tej wspólnoty, której większą część stanowią chrześcijanie z Efezu, mówi ostatnie swoje ziemskie słowa - tylko do tej wspólnoty, z którą już nigdy się nie spotka, spotka następne wspólnoty chrześcijańskie. Ostatnie słowa człowieka - apostoła Chrystusa, mają dla nas wszystkich szczególne znaczenie. To jest ten ostatni testament. Wielu z was zapewne ostatnie słowa matki, czy ostatnie słowa ojca, kiedy odchodził z tego świata, czy słowa testamentu, który został dla nas pozostawiony – to są szczególne słowa. Człowiek w ostatnim akordzie swojego życia chce przekazać jakąś szczególną prawdę. I Chrystus, w naszym dzisiejszym przekazie ewangelicznym, też tę szczególną prawdę chce przekazać – prawdę o miłości i o poświęceniu Chrystusa dla człowieka aż do ostatniego momentu swojego życia – mówił bp Janusz.

Biskup Stepnowski zgromadzonym w łomżyńskiej katedrze zwrócił uwagę na gest złożenia przez Jezusa szat kiedy przystępuje do obmywania nóg uczniom.

Nieraz, wczytując się w słowa Ewangelii i wczytując się właśnie w ten fragment umycia nóg, przypominają się nam dzieła artystyczne, obrazy, na których Chrystus jest obleczony w szaty, jest kompletnie ubrany. Ale ten dzisiejszy przekaz ma szczególny charakter – po każdym słowie jest jakby przecinek, jest to zastanowienie się - kiedy Chrystus po Ostatniej Wieczerzy powstaje i składa swoje szaty, zdejmuje swoje szaty. My wyobrażamy to sobie, że Chrystus jeszcze pod tą szatą miał inne szaty. W świecie greckim ubiór człowieka to płaszcz, który był nazywany "to himation", to tunika, która była przepasana niewielkim paskiem i była nazywana "ta himatia" i to, co widzimy na krzyżu, kiedy Chrystus jest ukrzyżowany, ten fragment materiału, który okrywa tylko część ciała Chrystusa. Kiedy w dzisiejszej Ewangelii Chrystus zdejmuje swoje szaty nie ma mowy o "to himation", bo zapewne zdjął wcześniej ale jest mowa o "ta himatia" – zdjął swoją tunikę. Jeśli zdjął tunikę na jego ciele pozostało tylko to niewielkie "perizoma" tak, jak na krzyżu – pozostał mu tylko strój niewolnika. Wydaje się to wstydliwe, ale Chrystus ma ciało odsłonione. Ukazuje się człowiekowi jako niewolnik. Ukazuje się w tym "perizoma" innemu człowiekowi. Kiedy w czasach rzymskich i greckich sprzedawano niewolników, chciano zobaczyć jak są silni i obnażano ich. I On w tej pozie, w upokorzeniu, nam wszystkim się ukazuje. Ukazuje się szczególnie apostołom, którzy są kompletnie zaskoczeni, ale bardziej zaskoczeni są, gdy następuje następna czynność, obmywanie nóg człowiekowi – mówił ordynariusz.

Chrystus obmywając nogi apostołom łamie wszelkie zasady, a jedynym wyznacznikiem jego działania jest miłość.

W Starym Testamencie, szczególnie w Księdze Wyjścia, jest rozdział poświęcony niewolnikom – Żydom. I w tym rozdziale, a także w komentarzu rabinów do tego rozdziału, jest mowa o tym, że niewolnik – Żyd nigdy nie może obmywać panu swojemu nóg. Urąga to jego godności. Chrystus zapewne znał ten tekst i wiedział, co to znaczy, że sprowadza się do roli niewolnika, a raczej jeszcze niżej. Istniało obmywanie nóg, ale z racji miłości, czci, czy oddania. Istnieje pewien tekst, w którym jest mowa o tym, jak to kobieta obmywa nogi swojemu wybranemu i w tym dialogu ze swoim mężem, że twoje nogi są moimi i pozostaną na zawsze moimi i tylko ja będę je obmywać – czyni to z miłości do swojego męża, do swojego wybranego. Chrystus w przypowieści o weselu, mówi, że widzi człowieka, który nie ma ubioru weselnego i ten człowiek musi opuścić grono weselników. W dzisiejszej Ewangelii Chrystus ukazuje nam się, jako ten, który przywdział szaty godowe, przywdział szaty weselnika, szaty miłości i miłosierdzia do drugiego człowieka, czyniąc to aż do końca. Widzimy, że w tych czynnościach Chrystusa jest determinacja i potrzeba Jego serca, Serca Bożego, aby umiłować człowieka aż do końca, aż do końca wypełnić swoją rolę w tym obmywaniu nóg drugiego człowieka, służeniu drugiemu człowiekowi. Jeśli wielu z nas ulegnie tej modzie miłości Chrystusa to świat może się zmienić - wskazywał pasterz naszej diecezji.

Biskup Janusz zwrócił uwagę, że miłość, której uczy nas Chrystus jest wciąż aktualna:

Ta miłość Chrystusa dokonuje się i w dzisiejszych czasach. W tym przesłaniu ewangelicznym Chrystus chce powiedzieć, że miłość jest bezinteresowna, tak jak bezinteresowna jest miłość rodziców do dzieci: poświęcają swój czas, wychowują je, uczą i później wypuszczają w świat. I ich dzieci powielają już w innych pokoleniach to prawo miłości, służąc własnym dzieciom. Nieraz obdarzamy siebie nawzajem prezentami, ale jeśli ktoś da nam prezent to chcemy dać mu prezent, który ma wartość co najmniej równoznaczną, czy być może nawet coś więcej. Ale Chrystus daje nam prezent bezinteresowny i nie chce od nas innej odpowiedzi, jak tylko odpowiedzi miłości do drugiego człowieka. Dzisiejsze ewangeliczne przesłanie ma wielki związek z Eucharystią, bo jeśli z Eucharystii nie wynika miłość i miłosierdzie, to cóż może z niej wynikać? Eucharystia pobudza nas do tego, aby oblec tę szatę miłości i miłosierdzia w naszym codziennym życiu, aby być uczynnym dla drugiego człowieka, aby okazywać mu miłość. Ta ostatnia część ewangelii, to jest przesłanie ewangeliczne, abyśmy my patrząc na Niego tak samo czynili. I zapewne wielu z was, być może wszyscy starają się żyć tym przesłaniem ewangelicznym. Niech Chrystus was umacnia w tym przemienianiu świata, w tym przywdziewaniu szaty miłości i miłosierdzia. Chrystus, mimo swojej nagości podczas wieczerzy, był ubrany w tę szatę miłości i miłosierdzia do drugiego człowieka – dodał biskup Stepnowski.

Na zakończenie homilii biskup Janusz zwrócił też uwagę, iż dla wielu osób gest umycia nóg, nie jest symbolem, ale codzienną rzeczywistością. Zachęcił też wszystkich, by podejmowali wysiłek naśladowania Chrystusa.

Za chwilę będę obmywał nogi mężczyznom – rolnikom naszej diecezji. Czyni to wielu biskupów i kapłanów w kościołach czy katedrach, jako ten szczególny znak, ale wśród was jest tak wiele osób, które codziennie, troszcząc się o schorowaną matkę, ojca czy dziecko, obmywa tej osobie nogi codziennie, czy kilka razy dziennie. To jest rzeczywista szata miłości, którą noszą te osoby. Może nieraz daleko są od Kościoła i od wiary, ale w sercu swoim są bardzo blisko Chrystusa, nie wiedzą nawet jak blisko są Chrystusa. Drodzy bracia i siostry Chrystus nas wzywa do miłości i miłosierdzia. Podejmujmy ochotnie to piękne i zaszczytne zadanie – zakończył biskup Janusz.

Po homilii nastąpił obrzęd umycia nóg. Biskup Stepnowski umył nogi 12 mężczyznom - rolnikom naszej diecezji.

Ponieważ Wielki Czwartek to dzień poświęcony w szczególny sposób kapłanom, po komunii św. życzenia wszystkim kapłanom złożyli przedstawiciele wspólnoty Theoforos.

Na zakończenie Mszy Wieczerzy Pańskiej, w uroczystej procesji, przeniesiono Najświętszy Sakrament do tzw. ciemnicy.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Joanna Ekstowicz (wZasięgu.pl)

piątek, 14 kwiecień 2017 09:17

Radiowe transmisje Triduum Paschalnego

Zapraszamy do przeżycia Triduum Paschalnego z Radiem Nadzieja. Będziemy dla Państwa transmitować wszystkie liturgie tego świętego czasu. Poniżej przedstawiamy porządek transmisji:


WIELKI CZWARTEK

Msza Wieczerzy Pańskiej - Katedra Łomżyńska - godz. 17.00 (przewodniczy bp Janusz Stepnowski)


WIELKI PIĄTEK

Liturgia Męki Pańskiej - transmisja z par. pw. św. Jana Pawła II w Grajewie - godz. 17.00


WIELKA SOBOTA

Wigilila Paschalna - transmisja z Sanktuarium Świętej Rodziny w Wyszkowie - godz. 19.00


NIEDZIELA WIELKANOCNA

Rezurekcja - Katedra Łomżyńska - godz. 6.00 (przewodniczy bp Janusz Stepnowski)


PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

Msza św. z par. pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie - godz. 10.00


Przeżyjmy wspólnie ten najważniejszy czas!
Zostaliśmy posłani i nasze ręce zostały namaszczone po to aby w dzisiejszym świecie nie tylko głosić miłosierdzie, ale to miłosierdzie czynić – mówił do zgromadzonych w łomżyńskiej katedrze kapłanów bp Janusz Stepnowski podczas Mszy św. Krzyżma. Zgodnie z wiekową tradycją, w Wielki Czwartek rano katedra  gromadzi duchowieństwo całej diecezji na wspólnym sprawowaniu Eucharystii podczas której, kapłani odnawiają przyrzeczenia kapłańskie, a biskup święci olej chorych i krzyżmo święte.

W tym roku, wspólnie z biskupem łomżyńskim Januszem Stepnowskim, bpem Tadeuszem Bronakowskim oraz bpem seniorem Stanisławem Stefankiem Eucharystię koncelebrowało 330 kapłanów pełniących posługę w Diecezji Łomżyńskiej, ale też służących Kościołowi Powszechnemu. Wśród wielu kapłanów, można było zobaczyć rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ks. prof. dr. hab. Stanisław Dziekońskiego, ks. dra Sławomira Śledziewskiego, pracownika Kongregacji Nauki Wiary w Watykanie, ks. dra Janusza Aptacego, pracownika Kongregacji ds Biskupów oraz ks. dra Karola Łapińskiego, pracownika Nuncjatury Apostolskiej w Warszawie.

W swoim rozważaniu, podczas homilii biskup skoncentrował się na znaczeniu oleju, który podczas Mszy św. Krzyżma zostaje poświęcony i konsekrowany.

Oliwa jako znak obecności
Oliwa i drzewo oliwne jest ciągle obecne w Starym Testamencie, ale też jest obecne i w Nowym Testamencie. Ten symbol towarzyszy całemu naszemu życiu
– mówi biskup.

Dla nas oliwa związana jest z sakramentami. Szczególnie z sakramentem namaszczenia chorych, ale też z sakramentem bierzmowania. Nie było tak zawsze, bo w czasach średniowiecznych kiedy ludzie przystępowali do sakramentu spowiedzi to wtedy kapłan nakładał na nich ręce, ale też namaszczał ich głowy. W kościele koptyjskim w momencie sakramentu małżeństwa kapłan nie tylko błogosławi młodą parę, ale też tą młodą parę namaszcza świętym olejem, jako znakiem obecności Chrystusa. Ten święty olej po części ma też związek z samą Eucharystią. Wydaje się to nam dalekie, ale ołtarz na którym odprawiana jest Eucharystia jest namaszczony tym świętym olejem. Jakby przez samego Boga konsekrowany tylko dla jego kultu – mówi biskup Janusz.

Przypomniał także, że każdy z nas został namaszczony świętym olejem choćby w sakramencie chrztu i bierzmowania, a szczególnie namaszczeni zostali kapłani.

Nasze ręce, bracia kapłani, zostały też kiedyś przez naszego pasterza namaszczone tym świętym olejem jako znak naszej szczególnej konsekracji. Jako znak bliskości Boga. Ta ceremonia poświęcenia olejów to ceremonia jedności Kościoła ze swoim pasterzem, a szczególnie jedności Kościoła z Chrystusem. Jako znak wielkiego miłosierdzia Chrystusa w stosunku do każdego z nas – przypominał ordynariusz.

Olej to znak miłosierdzia
Drodzy bracia kapłani nasze ręce zostały namaszczone tym olejem. Zostaliśmy wezwani do tego aby to miłosierdzie czynić. Po grecku olej to „elaio”, a z tego słowa wypływa drugie słowo, bardzo podobne „eleos”, a „eleos” to miłosierdzie. Zostaliśmy posłani i nasze ręce zostały namaszczone po to, aby w dzisiejszym świecie nie tylko głosić miłosierdzie, ale to miłosierdzie czynić. Szukać tych, którzy są poszkodowani w naszych parafiach przez los, czy być może przez instytucje, i u tych instytucji domagać się dla tych ludzi miłosierdzia i sprawiedliwości. Nasze ręce zostały naznaczone po to aby być człowiekiem, kapłanem miłosierdzia w dzisiejszym świecie – przypominał bp Stepnowski.

W homilii biskup zwrócił również uwagę, iż kapłani zostali namaszczeni by być apostołami pokoju:
Zostaliśmy namaszczeni przez Chrystusa aby nieść pokój. Niektórym z nas nie zostały namaszczone tylko ręce, ale nasze głowy, aby być znakiem pokoju w dzisiejszym świecie. A ten pokój ma rożne wymiary. Pokój szczególnie w rodzinach, które nieraz są skłócone i potrzebują być może nawet spośród was mediatora, który mógłby wprowadzić pokój do ich wnętrza. Tego pokoju udzielacie ludziom szczególnie w sakramencie pojednania, w konfesjonale. Tam niektórzy po latach powracają do Boga i odnajdują ponownie, przez wasze nieraz nieudolne słowa, pokój swojej duszy, pokój z Bogiem i pokój z innymi – mówił biskup.

Po homilii nastąpił moment podczas którego kapłani zebrani w łomżyńskiej katedrze odnowili swoje kapłańskie przyrzeczenia. Następnie do ołtarza zostały przyniesione olej chorych i krzyżma świętego, które zostały uroczyście poświęcone, by po zakończonej Eucharystii kapłani mogli zabrać je do swoim parafii. Na zakończenie Eucharystii życzenia na ręce księdza biskupa złożyły, osoby konsekrowane i przedstawiciele samorządu z prezydentem miasta Mariuszem Chrzanowskim na czele.

Dziękując wszystkim kapłanom za przybycie biskup przedstawił nazwiska kapłanów, których podniósł do godności kanonika.

Do grona kanoników honorowych Łomżyńskiej Kapituły Katedralnej biskup zaprosił: ks. Krzysztofa Dąbrowskiego, proboszcza w Białaszewie, ks. Kazimierza Ostrowskiego, profesora WSD i dyrektora Diecezjalnego Instytuty Muzyki Kościelnej, ks. Andrzeja Święcińskiego, posługującego duszpastersko w Archidiecezji Mediolan (Italia) i ks. Jacka Kotowskiego, przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej.

Natomiast do Myszynieckiej Kapituły Kolegiackiej biskup zaprosił: ks. Stanisława Grosfelda, proboszcza w Dąbrówce k. Ostrołęki, ks. Wiesława Paca,  proboszcza w Czarni k. Myszyńca, ks. Jana Soliwodę, proboszcza w Leszczydole Nowinach, ks. Stanisława Mikuckiego, proboszcza w Bogutach Piankach i ks. Robert Bączka, ojca duchownego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z Mszy św.


JE (wzasięgu.pl)
czwartek, 13 kwiecień 2017 15:11

Nowi kanonicy diecezji łomżyńskiej

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski na zakończenie Mszy św. Krzyżma ogłosił, iż podniósł do godności Kanoników Honorowych dziewięciu kapłanów naszej diecezji.

Kanonik to wczesnośredniowieczna nazwa duchownych, żyjących według reguł kanonicznych przy kościołach katedralnych; obecnie jest to kapłan uhonorowany tą godnością za szczególne zasługi dla Kościoła lokalnego. Kanonicy tworzą kapitułę katedralną oraz kolegiacką.

W Diecezji Łomżyńskiej istnieje Łomżyńska Kapituła Katedralna w Łomży oraz Kapituła Kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu. Kanoników dzieli się na gremialnych oraz honorowych. Biskupi najczęściej ogłaszają nominacje nowych kanoników na Mszy Krzyżma w Wielki Czwartek.

Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski odznaczył godnością kanonika honorowego następujących księży

Łomżyńska Kapituła Katedralna:

Ks. Krzysztof Dąbrowski, Proboszcz w Białaszewie
Ks. Kazimierz Ostrowski, profesor WSD i dyrektor Diecezjalnego Instytuty Muzyki Kościelnej
Ks. Andrzej Święciński, posługujący duszpastersko w Archidiecezji Mediolan (Italia)
Ks. Jacek Kotowski, przewodniczący Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej

Kapituła Kolegiacka Trójcy Przenajświętszej w Myszyńcu:

Ks. Stanisław Grosfeld, Proboszcz w Dąbrówce k. Ostrołęki
Ks. Wies
ław Pac, Proboszcz w Czarni k. Myszyńca
Ks. Jan Soliwoda, Proboszcz w Leszczydole Nowinach
Ks. Stanisław Mikucki, Proboszcz w Bogutach Piankach
Ks. Robert Bączek, ojciec duchowny w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży

JE (wzasiegu.pl)
W dniu dzisiejszym papież Franciszek mianował na stolicę arcybiskupią w Białymstoku ks. Tadeusza Wojdę, pallotyna, od 28 lat pracującego w Watykanie. Od 2012 roku pełnił funkcję podsekretarza Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów.

Biskup nominat ma 60 lat, pochodzi z miejscowości Kowala (Kielecczyzna), należy do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Pallotyni). Święcenia kapłańskie przyjął 8 maja 1983 roku. Pracował przez rok w duszpasterstwie, potem w pallotyńskim centrum misyjnym, a następnie został skierowany na studia do Rzymu, gdzie w 1989 roku obronił doktorat na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim. Po studiach podjął obowiązki w Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów. Od 2012 roku wszedł w skład zarządu tejże kongregacji jako podsekretarz.

Nowy metropolita białostocki jest też od wielu lat kapelanem ośrodka edukacji fizycznej dla osób upośledzonych we włoskim Czerwonym Krzyżu, głosił rekolekcje i dni skupienia dla sióstr zakonnych, a także podejmował szereg innych działalności duszpasterskich.

Arcybiskup Tadeusz Wojda SAC obejmie metropolię po arcybiskupie Edwardzie Ozorowskim. Będzie piątym biskupem diecezjalnym i jednym z czternastu polskich metropolitów.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Oportet praedicari Evangelium („Potrzeba, aby Ewangelia była głoszona”) (Mk 13,10)

Święcenia biskupie odbędą się 10 czerwca br. (sobota) o godz. 16.00 w białostockiej archikatedrze.

Zapraszamy do przeczytania i wysłuchania wywiadu z nowym metropolitą (wZasięgu.pl)


xtt (wzasięgu.pl)
Umiłowani Bracia i Siostry,

Nasz Pan Jezus Chrystus w Świętą Noc Zmartwychwstania skruszył więzy śmierci i jako Zwycięzca wyszedł z otchłani. Dopiero teraz, gdy znamy doświadczenie Jego męki, śmierci i zmartwychwstania, lepiej słyszymy słowa, które wypowiadał, jaśniej rozumiemy znaki, których dokonywał oraz pełniej odkrywamy znaczenie Chleba, który nam zostawił. Umocnieni Jego obecnością patrzymy z ufnością w przyszłość i odczytujemy naszą powinność wspierania i budowania porozumienia między narodami, które zapewni wszystkim kontynentom sprawiedliwość i chleb, wolność i pokój (por. Modlitwa za Europę).

Wraz z Księżmi Biskupami życzę Wam - Umiłowani Diecezjanie - abyście w swoim sercu doświadczyli spotkania ze Zmartwychwstałym, bowiem tylko w ten sposób Święta Wielkanocne staną się dla każdego z nas radosnym czasem oraz dodadzą nam siły i odwagi, by w pełni żyć i świadczyć o wielkiej miłości Boga względem nas.

+Janusz Stepnowski
Wasz Biskup

Ruch Światło - Życie diecezji łomżyńskiej zaprasza na Dzień Wspólnoty oazowiczów "wszystkich pokoleń". Do udziału w spotkaniu zaproszeni są wszyscy, których życie zawiodło, chociażby na chwilę, na oazowe ścieżki.

Spotkanie odbędzie się 13 maja (sobota) br., pod hasłem: "Wielkich dzieł Bożych nie zapominajmy!" w sali widowiskowej Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży (ul. Sadowej 12a). Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą dziękować Panu Bogu za dar wiary na drodze oazy, spotkać się z dawno nie widzianymi przyjaciółmi z rekolekcji oraz doświadczyć wspólnoty.

W 30. rocznicę odejścia do nieba Założyciela Ruchu Światło - Życie czcigodnego Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego jego duchowe dzieci pragną Dniem Wspólnoty zapoczątkować drogę do Jubileuszu 50-lecia Ruchu w diecezji łomżyńskiej - mówią organizatorzy.

piątek, 07 kwiecień 2017 15:22

SNE Theoforos zaprasza na kursy!

Diecezjalna Szkoła Nowej Ewangelizacji Theoforos zaprasza do przeżycia kursów ewangelizacyjnych. Podczas tych kursów uczestnicy mogą poznać, lub odkryć na nowo przekaz Dobrej Nowiny, rozmiłować się w Słowie Bożym i wzrastać w relacji z Jezusem.

Kurs Nowe Życie (12-14 maja 2017r.)
To pierwszy z kursów programu Szkół Nowej Ewangelizacji (SNE). Zawiera odmienny w formie, żywy i prosty przekaz Dobrej Nowiny skierowany do współczesnego człowieka. Adresowany jest zarówno do osób, które chcą doświadczyć miłości Boga, jak i do tych, które nie wierzą, że jest to w ogóle możliwe. Jedynym warunkiem udziału w tym kursie jest ukończony 18-sty rok życia.

Kurs Emaus (2-4 czerwca 2017r.)
To drugi w kolejności kurs SNE. Warunkiem uczestnictwa w nim jest wcześniejsze przejście Kursu Nowe Życie. Kurs jest wprowadzeniem w Biblię, pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Uczy, jak czytać Słowo Boże i czym ono jest dla każdego człowieka. Jest czasem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie.

Kurs Jan (14-18 czerwca 2017r.)
Jest trzecim, po Nowym Życiu i Emaus, kursem SNE i aby w nim uczestniczyć trzeba koniecznie wziąć udział w obu wcześniejszych. Kurs porusza tematykę życia w bliskości z Bogiem, ukazuje cechy i mentalność prawdziwego ucznia Jezusa. Pokazuje szlak wzrastania, który jest przed każdym pragnącym kroczyć za najlepszym Nauczycielem, Chrystusem.

Więcej informacji i zapisy: snelomza.theoforos.pl


poniedziałek, 03 kwiecień 2017 09:36

Zmarł ks. kan. Kazimierz Uszyński

W niedzielę 2 kwietnia, przeżywszy 83 lat, w kapłaństwie 58 lat, odszedł do Pana Ksiądz Kanonik Kazimierz Uszyński, emerytowany kapłan naszej diecezji, mieszkający w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.

Ks. Kazimierz Uszyński urodził się 9 kwietnia 1934 w Brzóskach Falkach par. Wysokie Maz. Święcenia kapłańskie przyjął 29 czerwca 1959 r. w Łomży z rąk bpa Czesława Falkowskiego. Po święceniach podjął pracę jako wikariusz w parafiach: Zbójna, Turośl,  Wigry, Lipsk, Burzyn, Raczki, Zaręby Kościelne, Janówka, Rosochate, pełnił też funkcję rejonowego wizytatora religii. Biskup powierzył mu też funkcję wikariusza substytuta i wikariusza ekonoma parafii Filipów.

20 października 1982 r. został ustanowiony proboszczem parafii Filipów. 24 kwietnia 1986 r. bp Juliusz Paetz uhonorował księdza Kazimierza godnością kanonika honorowego Kapituły Kolegiackiej Sejneńskiej. Od 1 września 1988 r. do 28 sierpnia 1992 r. pełnił funkcję najpierw administratora, a później proboszcza parafii Czerwin. W trakcie tego posługiwania był też dekanalnym duszpasterzem rodzin w dekanacie Ostrołęka św. Antoniego. Dnia 28 sierpnia 1992 r. przeszedł na emeryturę ale nie zakończył swojego posługiwania. Będą na emeryturze pełnił jeszcze posługę administratora parafii Czarnia k. Myszyńca, Nowa Wieś i Parciaki. Od 4 marca 1997 do 4marca 2002 r. był członkiem rady kapłańskiej i członkiem kolegium konsultorów Diecezji Łomżyńskiej.

W 2008 r. zamieszkał w Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży.

Uroczystości pogrzebowe zmarłego kapłana odbędą się w środę, 5 kwietnia w następującym porządku:

– o godz. 10.00 wystawienie trumny z ciałem śp. Księdza Kanonika Kazimierza Uszyńskiego w Kaplicy Domu Wspólnoty Kapłańskiej w Łomży (Dom Księży Emerytów ul. Giełczyńska 20), gdzie o godz. 10.30 zostanie odprawiona Msza św. żałobna dla mieszkańców Domu. Po Mszy św. nastąpi eksporta do Katedry Łomżyńskiej.

– o godz. 12.00 (Katedra Łomżyńska) Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego.

Ciało Śp. Księdza Kanonika Kazimierza Uszyńskiego zostanie pochowane na cmentarzu parafialnym w Łomży.

 
Śp. Księdza Kazimierza Uszyńskiego polecamy Miłosierdziu Bożemu

Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie!
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego dla ks. Damiana Małkowskiego na zawsze pozostanie wyjątkowym początkiem. Bo właśnie dziś, w kościele parafialnym w Wysokiem Mazowieckiem, rozpoczęła się jego kapłańska droga.

To właśnie tutaj, w parafii pw. św. Jana Chrzciciela przez ostatnie miesiące diakon Damian posługiwał wspólnocie parafialnej. Do tej pory mogłeś, księże Damianie, głosić Słowo Boże, udzielać niektórych sakramentów, a od dziś także będziesz sprawował tutaj Najświętszą Eucharystię i rozgrzeszał tych, którzy przyjdą po Boże Miłosierdzie do konfesjonału - powiedział w homilii bp Janusz Stepnowski, z rąk którego ks. Damian przyjął w dniu dzisiejszym sakrament święceń prezbiteratu.

Za moment zostaniesz zrodzony do zupełnie nowej rzeczywistości. Anioł Gabriel przyszedł do bardzo pokornej i biednej rzeczywistości. Był tylko instrumentem. I ty, też masz zawsze pamiętać, że jesteś tylko szafarzem - instrumentem w ręku Boga. Sakramenty nie są twoją własnością. Udzielasz ich innym osobom. Nad tobą jest twój Pan i Stworzyciel (...). Twoje nieraz nieudolne słowa to narzędzia w ręku samego Boga. Narzędzia, które będą jednać. Zawsze pamiętając o tym charakterze służby drugiemu człowiekowi - wiedz: jesteś i będziesz nade wszystko sługą samego Boga. Pamiętając też o wielkiej pokorze życia. Bóg nie przychodzi do wielkiego pałacu, ale przychodzi do skromnej groty (...). Przez przykład twojego życia - nade wszystko skromnego - będziesz przekonywał inne osoby do tego, aby od wiary nie odchodzić. Szczególnie młodzież, która potrzebuje przykładów autentycznego, pokornego i skromnego życia. Nie wielkich i dostojnych samochodów, ale raczej skromności nade wszystko. I wtedy twoje świadectwo będzie dawać wielkie owoce - zwrócił się do dk. Damiana biskup Janusz, odnosząc się w słowach homilii do wydarzenia Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie.

W uroczystości święceń prezbiteratu wzięło udział kilkudziesięciu kapłanów, w tym księża posługujący w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży, pracownicy Kurii Diecezjalnej, ale także młodzi kapłani - koledzy ks. Damiana. W kościele licznie zgromadzili się także parafianie oraz goście, w tym mieszkańcy rodzinnego Wyszkowa. Szczególnym słowem wdzięczności neoprezbiter obdarzył ks. Ryszarda Niwińskiego, proboszcza parafii: Dziękuję tobie, księże proboszczu, chociaż powinienem raczej powiedzieć "ojcze". Bo przez te dziesięć miesięcy stałeś się dla mnie ojcem. Otoczyłeś mnie wsparciem i modlitwą. Dziś ci za to dziękuję!

Ks. Damian Małkowski w dniu jutrzejszym odprawi swoją Mszę prymicyjną w Sanktuarium św. Idziego w Wyszkowie, o godz. 12.00.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z uroczystości (wZasięgu.pl)

xtt/fot. Cezary Gosk/Foto Piotrowscy
Strona 1 z 22

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png