ks. Tomasz Trzaska

czwartek, 07 grudzień 2017 14:02

#Adwent również w mediach społecznościowych

 Kościół jest otwarty na nowe inicjatywy adwentowe czy bożonarodzeniowe w mediach społecznościowych. Przykładem mogą być choćby nowe akcje, jak na przykład #Roraty, #Wigilia i #Pasterka. Trzeba być z dobrą nowiną tam, gdzie są obecnie ludzie, szczególnie młodzi – podkreśla rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Rzecznik Episkopatu dodaje, że użytkownicy social mediów publikują w tym czasie specjalnie przygotowane grafiki związane z Adwentem, zdjęcia i cytaty z Pisma Świętego lub powiedzenia świętych. „Adwent jest dla chrześcijan czasem radosnego oczekiwania na Boże Narodzenie. Szczególnym znakiem tego okresu są roraty, czyli Msze święte odprawiane najczęściej rano, na które przychodzimy z zapalonymi świecami lub lampionami. Są one dobrym przygotowaniem do chrześcijańskiego przeżywania świąt Bożego Narodzenia. Akcja #Roraty, zapowiadana w mediach społecznościowych, to okazja, by podzielić się zdjęciami zrobionymi przy okazji rorat z innymi” – powiedział.

Ks. Rytel-Andrianik podkreślił, że akcja #Roraty jest zachętą to uczestnictwa w tych adwentowych Mszach świętych. „Zamieszczając na Twitterze i Facebooku wpisy i zdjęcia z rorat, wykonane na przykład smartfonem, promujemy tę formę praktyk adwentowych, tworzymy także pewien rodzaj wspólnoty modlitewnej w internecie. Stwarzamy też szansę dla osób, które z różnych przyczyn nie mogą brać udziału w roratach, by mogły duchowo łączyć się w modlitwie z ich uczestnikami” – wskazał.

Rzecznik Episkopatu dodał, że w czasie świąt Bożego Narodzenia na Twitterze i Facebooku mają być prowadzone akcje #Wigilia, #Pasterka, #PolskieStajenki.

„Także w tym przypadku internauci będą publikowali zdjęcia z wieczerzy wigilijnych, Mszy świętych – Pasterek, odprawianych najczęściej o północy oraz tradycyjnych polskich szopek, które możemy oglądać w kościołach w okresie Bożego Narodzenia. Chodzi o to, by promować chrześcijański model przeżywania tych świąt, związany z polską tożsamością i tradycją. Możemy dzielić się z innymi tym, co najpiękniejsze w naszej wierze i kulturze. To duża wartość i trzeba ją prezentować również w mediach społecznościowych” – podkreślił.

Ks. Rytel-Andrianik zaznaczył, że Kościół katolicki dostrzega potencjał, który dają social media i zachęca do używania ich w ewangelizacji oraz promocji wartości chrześcijańskich.

BPKEP

 
Aula Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży okazała się za mała, aby pomieścić chętnych, którzy pojawili się w sobotni poranek, by wziąć udział w spotkaniu otwartym z arcybiskupem Grzegorzem Rysiem. Metropolita łódzki i przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski został zaproszony, w ramach rozpoczętej w tym roku Szkoły Ewangelizatorów i Animatorów Ewangelizacji, do podzielenia się z uczestnikami spotkania wiedzą nt. Nowej Ewangelizacji w doktrynie Kościoła i sposobami ewangelizacji ochrzczonych w środowiskach tradycyjnych.

Arcybiskup przypomniał, iż słowo „ewangelizacja”, czy „nowa ewangelizacja”, jest terminem posoborowym, używanym stosunkowo niedługo. Swoje źródło termin ten ma w Adhortacji Apostolskiej o ewangelizacji w świecie współczesnym Pawła VI „Evangelii Nuntiandi”. Zalecił lekturę tego tekstu wszystkim, którzy chcą podejmować dzieło ewangelizacji.

Jak zaznacza abp Ryś, Nowa ewangelizacja to jest ten obszar, skierowany do ludzi, którzy porzucili praktyki chrześcijańskiej. Gdzie to porzucenie praktyk chrześcijańskich się zdarza? Najczęściej tam, gdzie Kościoły mają starą metrykę, czyli np. taka Polska. Dumnie podnosimy nos i zadzieramy głowę i mówimy „1050 lat od chrztu”. A nasi bracia Niemcy mogą zadrzeć nos i powiedzieć – „a my to mamy 1500 lat”, a Francuzi mogą powiedzieć – „jesteśmy najstarszą córką Kościoła”. To są obszary o starej metryce, gdzie wydawałoby się, że chrześcijaństwo jest bardzo zakorzenione. No i warto się zapytać jak na tych terenach, o dawnej metryce, wyglądają praktyki chrześcijańskie? Odpowiedź będzie dość dramatyczna, w takiej Polsce średnia to jest 40%, a to znaczy, że 4 na 10 katolików jest w niedzielę na Eucharystii – mówił abp Ryś.

Zaznaczył też, że ta diagnoza nie sprowadza się do samych liczb, ale pytania „dlaczego ich nie ma?”.

Dlaczego ludzie przestają praktykować? Bo znajdują sobie innych bogów. – mówił abp Grzegorz. Niewiara w Piśmie Świętym nie polega na ateizmie, polega na bałwochwalstwie. Wiesz, że jest Bóg, ale masz kogoś innego za swojego boga. To bałwochwalstwo powoduje, że przestajemy praktykować.

A kolejne pytanie, które wypływa z pierwszego to „czy nas to obchodzi czy nie?”.

Na ile ci, którzy przychodzą do Kościoła, przeżywając liturgię, czują się posłani do tych, których nie ma? – stawiał pytanie abp Ryś.


Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji KEP dokonał, w pierwszej części konferencji, pewnej diagnozy dzisiejszego Kościoła i postawy zarówno wiernych, jak i duchowieństwa. Odniósł się też do zakończonego niedawno Kongresu Nowej Ewangelizacji, poświęconego przygotowaniu do sakramentu bierzmowania. Natomiast w drugiej części starał się dać pewną receptę co zrobić, by choćby przygotowanie do bierzmowania nie było pożegnaniem z Kościołem.

Zapraszamy do wysłuchania całości wygłoszonej konferencji (wZasiegu.pl)
wtorek, 21 listopad 2017 07:37

Dzień imienin bpa Janusza Stepnowskiego

Świętowanie imienin to szczególny dzień w życiu każdego człowieka. W dniu imienin, wspominając naszego patrona, jednocześnie wspominamy dzień naszego chrztu św., w którym nadano nam imię i wprowadzono nas w tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa. 21 listopada imieniny obchodzi Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski.

Z tej okazji życzymy Księdzu Biskupowi by Chrystus Najwyższy Kapłan obdarzał Księdza Biskupa bogactwem swoich darów. Niech głoszone przez Księdza Biskupa Słowo Boże prowadzi ludzi do żywej wiary i uzdalnia ich do życia, nadziei i miłości.

Życzymy wytrwałości w podejmowanych trudach i życzliwości diecezjan!

Szczęść Boże!
poniedziałek, 20 listopad 2017 11:29

Młodzi ślubowali czystą miłość [FOTO]

Liturgiczne wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny to święto patronalne Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Święta szczególnego, gdyż wspominając swoją patronkę i rozważając jej życie, a przede wszystkim jej heroiczną walkę i męczeńską śmierć w obronie swojej czystości, młodzi ludzie składają przyrzeczenie czystej miłości i przyjmują obrączkę czystości. Również tego dnia w Diecezji Łomżyńskiej ma miejsce immatrykulacja nowych członków Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

W tym roku uroczystej liturgii, podczas której dwadzieścia cztery osoby przyjęły obrączkę czystości, a dwadzieścia jeden stało się pełnoprawnymi członkami KSM-u, przewodniczył biskup Tadeusz Bronakowski, który młodym, zdecydowanym na przyjęcie pierścienia bł. Karoliny Kózkówny, zadał następujące pytania:

– Czy chcesz w duchu Ewangelii naśladować Chrystusa, aby twoje życie w szczególny sposób świadczyło o jego miłości i było znakiem przyszłego Królestwa?

– Czy chcesz, przy pomocy łaski Bożej i wstawiennictwa błogosławionej Karoliny, troszczyć się o czystość duszy i ciała?

– Czy chcesz trwać w czystości przedmałżeńskiej, by podobać się Bogu i zachować tę czystość Jemu samemu, bądź osobie, z którą Cię Bóg w przyszłości złączy węzłem małżeńskim?

Na wszystkie te pytania młodzi zgodnie odpowiadali „TAK”

Obrączka czystości bł. Karoliny jest dla każdego, kto pragnie zawierzyć swoje życie bł. Karolinie Kózkównie. Dla tych, którzy pragną wytrwać w czystości do ślubu, a potem w wiernej i czystej miłości małżeńskiej, a także dla tych, którzy realizując się w innym powołaniu, pragną przejść przez życie w czystej miłości bliźniego. Przyjmowany jest zarówno przez tych, którzy trwają w czystości, jak też przez tych, którzy pragną, mimo swoich słabości, powrócić do czystej miłości, podejmując na nowo walkę o czystość swojego życia i relacji z innymi.

Drugim, ważnym dla członków KSM-u wydarzeniem, było złożenie przyrzeczeń członkowskich przez nowych kandydatów. Dwudziestu jeden młodych ludzi, w obecności Biskupa Tadeusza Bronakowskiego, wypowiedziało tekst przysięgi: „Uroczyście przyrzekam pracować nad sobą, aby móc całym życiem wiernie służyć Bogu, Kościołowi i Polsce, czynić dobro ludziom, być dobrym członkiem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.” Od tego momentu stali się pełnoprawnymi członkami Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.

Przyrzeczenie jest bardzo ważnym momentem w życiu każdego KSMowicza. Zobowiązuje nas ono do nieustannej pracy nad sobą, kształtowania swojego serca i charakteru. Dlatego każdy z nas traktuje je bardzo poważnie – mówił jeden z członków KSM-u.

Uroczystość zakończył Wieczór Chwały i wspólna modlitwa, poprowadzona przez Wspólnotę Theoforos z Łomży.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Joanna Ekstowicz / Fot. Aleksandra Matejkowska

poniedziałek, 20 listopad 2017 11:26

Śpiewająco na ósmej Cecyliadzie w Łomży [FOTO]

W niedzielne popołudnie Matka Kościołów Diecezji Łomżyńskiej rozbrzmiała śpiewem chórzystów, którzy na co dzień posługują w swoich parafiach. Wspomnienie św. Cecylii, patronki chórzystów, organistów i muzyków kościelnych, jest dobrą okazją zarówno do wspólnego śpiewania, jak też integracji środowiska chórzystów.

Wszystko zaczęło się w 2013 roku z inicjatywy Katarzyny Szmitko, prowadzącej Chór “Spes Unica” w parafii pw. Krzyża Świętego w Łomży. To właśnie tam odbyła się pierwsza Cecyliada, na którą zaproszenie przyjęli zarówno chórzyści z Łomży jak i Jedwabnego. I tak od tego czasu, w okolicach wspomnienia św. Cecylii, spotykają się chórzyści raz w większym, raz w mniejszym składzie, w kolejnych łomżyńskich kościołach.

W tym roku do wspólnego śpiewania zaprosili chórzyści z łomżyńskiej katedry, gdzie uroczystej Eucharystii przewodniczył Biskup Łomżyński Janusz Stepnowski, a o oprawę muzyczną zatroszczył się około stuosobowy chór, złożony z członków wszystkich chórów.

Szczególną wymowę miała też Ewangelia, przeznaczona na tę niedzielę, gdyż mówiła o talentach. Biskup Janusz zwrócił uwagę, iż obecni w kościele chórzyści na pewno swoich talentów nie zakopali, gdyż, pomimo licznych obowiązków, znajdują jeszcze czas na ciągłą pracę nad szlifowaniem swoich darów.

Po zakończonej Mszy św. wszyscy zostali zaproszeni na kilkunastominutowy koncert, w którym każdy z chórów zaprezentował jedną, przygotowaną przez siebie, pieśń.

Jako pierwszy wystąpił Chór Kameralny „Amici”, który istnieje od 2014 roku. Początkowo chór działał przy parafii pw. św. Brunona w Łomży, a obecnie jego siedzibą jest Miejski Dom Kultury – Dom Środowisk Twórczych. Pod kierownictwem Anny Kurowskiej chórzyści wykonali utwór „Zmierzch”, ze słowami Jeremiego Przybory i muzyką Jerzego Wasowskiego, w opracowaniu Andrzeja Borzyma.

Jako drugi zaprezentował się chór z parafii pw. Narodzenia NMP w Nowogrodzie, który istnieje od 2014 roku. Jego kierownikiem i dyrygentem jest Dariusz Stepnowski. Chór wykonał „Psalm 29 – Nieście chwałę mocarze” do słów Jana Kochanowskiego, z muzyką Mikołaja Gomółki. Kolejnym chórem, który zaprezentował swoje talenty na tegorocznej Cecyliadzie, był Chór „Vox Misericordiae” pod dyrekcją Daniela Plony, który na co dzień posługuje w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łomży. Jako czwarty wystąpił, najstarszy stażem w tym gronie, chór „Spes Unica” z parafii pw. Krzyża Św. w Łomży, pod dyrekcją Katarzyny Szmitko, który wykonał utwór, skomponowany przez Józefa Świdra do słów Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, zatytułowany „Kołysanka”. I na koniec, na schodach katedralnego prezbiterium, zaprezentowali się gospodarze, chór katedralny „Vox Humana”, który istnieje od 2014 roku, a tworzy go grupa przyjaciół, zaangażowanych w różnych dziedzinach zawodowych, których wspólną pasją jest śpiew. Zaprezentowali oni utwór Marjana Gardadolnika „Laudate Dominum”.

Prezentację poszczególnych chórów miał zakończyć wspólny występ, ale zanim to nastąpiło chórzyści, jak przystało na miłośników śpiewania, chóralnie złożyli życzenia Katarzynie Szmitko, która za kilka dni obchodzić będzie swoje urodziny. Chórzyści tą niespodzianką sprawili inicjatorce wspólnego śpiewania wiele wzruszeń, których nie dało się ukryć.

To już kolejna Cecyliada. I, jak co roku, miłośnicy śpiewania mają nadzieję na spotkanie za rok, w jeszcze większym gronie.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji

Joanna Ekstowicz
Łomżyńscy klerycy wychodzą na przeciw tym, którzy rozeznają swoje powołanie. Już po raz kolejny zapraszają do udziału w inicjatywie “Weekend w Seminarium”. Przez kilka dni młodzi ludzie mogą przyglądać się temu, jak wygląda życie kleryka.

Inicjatywa “Weekend w Seminarium” realizowana jest w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży od kilku lat. Cieszy się ona zainteresowaniem, gdyż młodzi mężczyźni mogą z bliska zobaczyć jak wygląda życie w uczelni kształcącej przyszłych księży.

Uczestnicy “Weekendu…” biorą udział w wykładach, zajęciach pastoralnych, modlitwach i specjalnie dla nich przygotowanych spotkaniach. Seminarium zapewnia im nocleg w swoim gmachu, a także wyżywienie.

Najbliższy taki “Weekend…” rozpocznie się 17 listopada. Wszystkich zainteresowanych udziałem zachęcamy do kontaktu z ks. Robertem Bączkiem (dane kontaktowe na plakacie).

Weekend w WSD
red
Troska o trzeźwość, jest troską o naprawę człowieka mówił bp Tadeusz Bronakowski przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości podczas drugiego dnia odbywającej się w Łomży konferencji “Ku Trzeźwości Narodu” Dzisiejsze przesłanie skierowanie jest do osób, które zajmują się wychowaniem młodego pokolenia, w tym szczególnie do kapłanów, nauczycieli, wychowawców i katechetów.  

W swoim wystąpieniu bp Tadeusz Bronakowski nawiązał do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości, zaznaczył, że nasza radość z tego faktu nie jest do końca pełna, gdyż tracimy wolność wewnętrzną, wielu ludzi w naszej ojczyźnie jest niewolnikami alkoholu. Bp Bronakowski przypomniał także, przesłanie Narodowego Kongresu Trzeźwości, mówiące o tym, że nawet najlepsze prawa, czy najbardziej profesjonalne programy profilaktyczne i terapeutyczne nie zadziałają własną mocą i w sposób automatyczny, potrzebni są ludzie, którzy ofiarnie mądrze i wytrwale kochając, podejmą służbę w tym zakresie. Prosimy wszystkich ludzi dobrej woli, których nie brakuje w naszej ojczyźnie, aby pamiętali, że jednym z najważniejszych obecnie przejawów miłości bliźniego jest troska o wychowanie w abstynencji młodego pokolenia, oraz troska o skarb trzeźwości w odniesieniu do ludzi dorosłych. Mam nadzieję, mocno wierzę, że tu na tej sali są tacy ludzie zatroskani o trzeźwość narodu – mówił bp Bronakowski. 

Dzisiejsza konferencja to także okazja do zainaugurowania Łomżyńskiej Szkoły Profilaktyki, jak podkreśliła wiceprezydent Łomży Agnieszka Muzyk, nie może być incydentalnych działań związanych z profilaktyką, z zapobieganiem nadużywania alkoholu, ale musi to być pewien stworzony system. I właśnie odpowiedzią na to jest powstanie Łomżyńskiej Szkoły Profilaktyki. Myślę, że w samorządzie łomżyńskim do tego dojrzeliśmy, dzisiaj inaugurujemy działalność tej szkoły, która w pierwszej odsłonie będzie oznaczała systematyczne szkolenia w zakresie profilaktyki, ale także pozyskiwanie lokalnych liderów trzeźwości, czyli młodych osób, które zechcą pracować na rzecz trzeźwości. We współpracy m.in z Wojewódzkim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Wyższą Szkołą Informatyki i Terapii Uzależnień  planujemy rozszerzenie tej aktywności w kierunku szkolenia terapeutów – mówiła Agnieszka Muzyk. 

O dobrej profilaktyce jako wyzwaniu dla rodziców, szkoły i społeczności lokalnej mówiła dziś w Łomży mgr Katarzyna Łukowska psycholog kliniczny, zastępca dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Jak podkreśliła Katarzyna Łukowska badania jasno pokazują, że głównym czynnikiem chroniącym młodych ludzi przed różnymi zachowaniami ryzykownymi jest dobra więź z rodzicami. Jedna z takich strategii profilaktycznych polega na uczeniu rodziców monitorowania czasu wolnego spędzanego z dziećmi, poza tym uczy się rodziców jak okazywać dziecku miłość, akceptację, jak z dzieckiem rozmawiać, ale też jak stawiać granice. W przypadku szkoły najlepszym profilaktykiem jest sam nauczyciel, a działania profilaktyczne to jest codzienny kontakt między uczniem a nauczycielem. Zachęcam szkoły do korzystania z dobrych i rekomendowanych programów profilaktycznych, ja jestem przeciwna profilaktyce desantowej, to jest taka profilaktyka, kiedy przyjeżdżają do szkoły profilaktycy z zewnątrz robią programy dla młodzieży i wyjeżdżają. Lepiej jest przygotować własnych nauczycieli po to, żeby oni mogli z własnymi podopiecznymi realizować skuteczne, sprawdzone programy profilaktyczne – mówiła zastępca  dyrektora PARPA. 

Nie mniej pracy w zakresie profilaktyki mają samorządy. Jednym z terenów działań, są chociażby organizowane festyny rodzinny, czy inne wydarzenia miejskie, które tylko z nazwy są “rodzinne”. Wydarzenia te zamiast integrować rodzinę, zachęcać do wspólnego spędzania czasu, poprzez obecny tam alkohol destrukcyjnie wpływają na relacje rodzinne.

Warto zaznaczyć, że konkretne działania na rzecz trzeźwości zostały już wprowadzone przez łomżyński samorząd, mówiła o nich pierwszego dnia konferencji wiceprezydent Agnieszka Muzyk.  I wskazała jako pierwsze zadanie, które leży w gestii samorządu, a które udało się w Łomży wprowadzić to zgodna z aktami prawnymi dystrybucja środków z tzw. korkowego, czyli pieniędzy pochodzących z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Pieniądze te mają być przeznaczone na działania profilaktyczne. Kolejne inicjatywa mająca na celu propagowanie trzeźwości w Łomży to wprowadzenie od początku tego roku organizacji imprez miejskich bez korzystania ze środków finansowych pochodzących od producentów czy osób handlujących alkoholem. Bp Tadeusz Bronakowski zaznaczył, że działania podjęte przez łomżyński samorząd spotkały się z dużą aprobatą innych samorządów, które chcą również takie kroki poczynić, aby promować postawy trzeźwościowe i zapobiegać zbyt wczesnej inicjacji alkoholowej dzieci i młodzieży. 

Konferencję “Ku Trzeźwości Narodu” zakończy dzisiejszy wieczorny wykład otwarty ks. dr Marka Dziewieckiego nt. “Jak uchronić nasze dzieci przed zagrożeniami  współczesnego świata. Początek spotkania godzina 18.00. 

am/je

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji
poniedziałek, 06 listopad 2017 08:45

Siódma edycja Studium Życia Rodzinnego rozpoczęta

Od wykładów ks. dra Marka Dziewieckiego i biskupa Stanisława Stefanka ponad sto sześćdziesiąt osób rozpoczęło zajęcia siódmej już edycji Studium Życia Rodzinnego.

Oblężenie przeżywa pierwszy  poziom Studium, zatytułowany „Moje małżeństwo, moja rodzina, moje szczęście.” Radości z tego powodu nie ukrywał ks. Jacek Kotowski, diecezjalny duszpasterz rodzin, inicjator i sprawca całego „zamieszania”.

Bardzo się cieszę, bo dużą grupę uczestników Studium stanowią narzeczeni, którzy chcą się solidnie przygotować do małżeństwa, by było ono później radosne i szczęśliwe. I to mnie, jako duszpasterza rodzin, bardziej cieszy, tym bardziej, że Studium Życia Rodzinnego jest formą zalecaną, według nowego programu przygotowania do małżeństwa, a w tej chwili widzę, że znaczna część narzeczonych wybrała właśnie tę formę. A to znaczy, że chcą więcej wiedzy, więcej zajęć i więcej umiejętności, również tych praktycznych, by budować solidne i trwałe małżeństwo. To cieszy i dobrze rokuje na przyszłość – mówił ks. Jacek Kotowski.

Zaskoczenia z pierwszych zajęć nie ukrywali uczestnicy Studium, bo choć, jak przyznali, wybrali tę formę jako przygotowanie do sakramentu małżeństwa to spodziewali się nudnych wykładów i sztywnej atmosfery. Ale już pierwsze zajęcia pokazały, że wykładowcami są specjaliści w swojej dziedzinie, a na dodatek atmosfera jest daleka od sztywności. Wielu już teraz przyznało, że czuje niedosyt i z ciekawością czeka na kolejne spotkanie.

W tym roku zajęcia na Studium Odbywają się na dwóch poziomach. Pierwszy, przeznaczony dla narzeczonych  i małżonków i zatytułowany „Moje małżeństwo, moja rodzina, moje szczęście” oraz drugi “Moje dziecko. Jak je mądrze kochać i dobrze wychować?”

Kolejne zajęcia w ramach Studium już za miesiąc, 2 grudnia. Uczestnicy pierwszego poziomu dowiedzą  się m.in. o prokreacji wspomaganej medycznie in vitro i leczeniu niepłodności – naprotechnologii oraz o życiu prenatalnym dziecka, ciąży i porodzie. Natomiast uczestnicy drugiego poziomu zgłębiać będą temat ojcostwa, jego znaczenie w życiu dziecka oraz dowiedzą się m.in. jak jest rola rodziców jako wychowawców i jak wychować dziecko do dojrzałej wiary.

Joanna Ekstowicz (wZasięgu.pl)
Sto sześćdziesiąt osób z rożnych parafii naszej diecezji wzięło udział w pierwszych zajęciach Diecezjalnej Szkoły Ewangelizatorów i Animatorów Ewangelizacji. To zupełnie nowa inicjatywa, która przygotowywana była od dłuższego już czasu, a w tym roku została zainaugurowana.

Do auli Centrum Kultury przy Szkołach Katolickich w Łomży przybyli głownie ci, którym temat ewangelizacji jest bardzo bliski i pragną poszerzyć swój warsztat ewangelizatora zarówno o wiedzę jak i nowe narzędzia. Wśród uczestników dominują przede wszystkim członkowie ruchów i wspólnot, które funkcjonują w parafiach naszej diecezji. Są zarówno młodzi jak i trochę starsi, choć wiek jest tutaj najmniej ważny gdyż jak stwierdziła jedna z uczestniczek “nie ważny jest wiek metrykalny, ale to na ile się człowiek czuje i jak wiele zapału ma jeszcze w sobie”.

Na wyjątkowość podjętego dzieła zwrócił uwagę ks. Jacek Czaplicki organizator Szkoły.

Wyjątkowość Szkoły polega na tym, że jest to Szkoła diecezjalna, a zatem łączy osoby z rożnych parafii, ale też z wielu różnych wspólnot. Ta Szkoła nie jest miejscem formacji ku dojrzałości chrześcijańskiej, choć elementy tej formacji na pewno będą. Ale głównym założeniem Szkoły jest przede wszystkim ukazanie warsztatu ewangelizatora. Formujemy się świetnie, modlimy się też dobrze w naszych kościołach, ale bardzo często brakuje nam warsztatu czyli narzędzi jak pójść i ewangelizować.

Program Diecezjalnej Szkoły Ewangelizatorów odbywa się pod opieką Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji z Lublina, która pod wodzą ks. Krzysztofa Kralki ma przebogate doświadczenie w ewangelizacji. O tym czym chcą się podzielić z uczestnikami szkoły ewangelizatorzy z Lublina mówiła wicedyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji Marta Mendrek.

Mając odbiorców, którzy zostali zaproszeni do udziału w tej Szkole, czyli osoby, które odkrywają w sobie, pragnienie do tego aby ewangelizować współczesnego człowieka w Kościele, docelowo w parafii. Chcemy im przybliżyć konkretnie czym jest zagadnienie ewangelizacji, po to aby ewangelizator, który idzie mógł wiedzieć jakie orędzie głosi. Ale też by ta ewangelizacja była mądra, była przemyślana i oczywiście by była jak najbardziej skuteczna. Dlatego spotkania będą odbywały się cyklicznie i będą przebiegały w dwóch wymiarach: po pierwsze jest to formacja własna tych osób, które są w Szkole. Ponieważ ewangelizacja rozpoczyna się w sercu ewangelizatora. Dlatego w pierwszej przestrzeni będziemy pogłębiać doświadczenie wiary, dając konkretną systematyzację wiedzy dotyczącej rzeczywistości ewangelizacji w Kościele. Natomiast drugim wymiarem, drugą płaszczyzną będzie rzeczywistość bardzo praktyczna. Danie konkretnych narzędzi, warsztatów, doświadczenia jak ewangelizować w praktyce, aby to co mówimy nie było tylko czczą gadaniną i teoretycznym mówieniem o ogółach, ale konkretem z którym nasi uczestnicy Szkoły Ewangelizatorów będą mogli wyjść po tych spotkaniach do swoich parafii i tam już w sposób bardzo praktyczny ożywiać wiarę tych, pośród których na co dzień żyją.

Podczas pierwszego spotkania uczestnicy wysłuchali katechez nt. roli osób świeckich w ewangelizacji parafii i perspektyw ewangelizacji w dzisiejszym świecie podejmowanych przez świeckich. Na koniec otrzymali pierwsze zadanie warsztatowe, podczas którego  mogli już wykorzystać wiedzę z katechez oraz podzielić się własną diagnozą kierunków ewangelizacji.

Dla wielu osób wygłoszone katechezy nie były niczym nowym, pozwoliły na pewne uporządkowanie już posiadanej wiedzy. Inni natomiast wskazywali na pewne nowości, o których do tej pory nie słyszeli. Ale zarówno jedni jak i drudzy wyrażali wdzięczność za możliwość uczestnictwa w tych spotkaniach i z nadzieją czekają już na kolejne. Ostatnim punktem programu, a zarazem dopełnieniem całego dnia była wspólna Eucharystia pod przewodnictwem ks. Jana Krupki.

Kolejne spotkanie Szkoły Ewangelizatorów już za miesiąc, 2 grudnia br. Do udziału w tym spotkaniu zaproszony został nowy metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś, propagator dzieł ewangelizacyjnych, który wygłosi dwie katechezy i będzie przewodniczył Eucharystii. Spotkanie to będzie spotkaniem otwartym, a więc wszyscy którzy chcieliby posłuchać o ewangelizacji i pozwolić się poprowadzić Duchowi Świętemu w tym dziele, mogą wziąć udział.

Joanna Ekstowicz (wZasiegu.pl)
piątek, 03 listopad 2017 10:32

Rewitalizacja wystawy w Muzeum Diecezjalnym

W ramach dofinansowania ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Muzeum  Diecezjalne w Łomży prowadzi rewitalizację wystawy stałej. Zadanie zostało rozłożone na dwa lata i pochodzi z puli środków na  „Wspieranie działań muzealnych”.

W ubiegłym roku w trakcie realizacji harmonogramu prac szereg muzealiów został poddany konserwacji, polegającej na zabezpieczeniu obiektów i przywróceniu im artystycznej wartości. Prace konserwatorskie zostały poszerzone o cały zakres badań, który pozwoli na dokładne poznanie proweniencji konserwowanych obiektów. W 2017 roku na bazie prowadzonych prac został stworzony pierwszy w historii Diecezji Łomżyńskiej, Katalog zbiorów muzealnych. To kompleksowe naukowe opracowanie, które pokaże bogactwo zbiorów i ich znaczenie dla lokalnej wspólnoty kościoła. W 2017 roku w ramach pozyskanych środków na kontynuację działania kolejne przedmioty poddaliśmy renowacji. Konserwacja i renowacja ujawniły nieznane dotąd fakty. I tak np. portret Biskupa Czyżewskiego po zdjęciu płótna dublażowego okazało się, iż przedstawia Biskupa Choińskiego – biskupa pomocniczego krakowskiego. Najprawdopodobniej nieznany był wizerunek Bpa. Czyżewskiego więc kupiono lub przywieziono z Krakowa portret, który przez całą historię funkcjonował jako Biskup Czyżewski. Już niedługo prace zostaną zakończone a ich zwieńczeniem będzie ponowne otwarcie ekspozycji stałej w głównej Sali Muzeum Diecezjalnego w Łomży.

15 grudnia 2017 przewidujemy otwarcie uporządkowanej stylistycznie wystawy stałej, która w sposób merytoryczny pozwoli nam poznać muzealne zbiory.
mkidn
Strona 1 z 28

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86 473 46 11
fax 86 473 46 31

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png