21 kwietnia 2019

Napisał
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


J 20,1-9

Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do nich: „Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono”.
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.


     „Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył.”
Nasze drogi wielkopostne doprowadziły nas do tego dnia świątecznego, dnia obchodzonego w całym Kościele św. jako nasze największe święto. Świętujemy, bo Pan żyje! On powstał z grobu! Trzeba nam udać się w „duchowej pielgrzymce”, towarzyszyć Piotrowi i Janowi do grobu Chrystusa Pana. Trzeba nam wejść do wnętrza tak, jak uczynili to Jego bliscy uczniowie, aby zobaczyć, że nie ma tam Jego ciała. Zobaczyć trzeba tam pozostałe płótna oraz chustę. Trzeba i nam uwierzyć w tę prawdę o Chrystusowym powstaniu z martwych, jak mówi o sobie autor Ewangelii: „ujrzał i uwierzył”. Musimy jednak pamiętać, że tej prawdy nie możemy zatrzymać dla siebie. Zmartwychwstały Pan posłał uczniów z misją głoszenia Jego nauki, Jego Ewangelii, której zasadniczą częścią jest nie tylko Jego ofiara złożona dla naszego odkupienia na Golgocie w Wielki Piątek – ale także Jego powstanie z martwych. Posyła Jezus i nas z podobnym zadaniem: bycia Jego świadkami, świadkami Jego Dobrej Nowiny w czasach nam współczesnych, dla tych ludzi, których spotykamy na drogach naszej codzienności. Zadanie ciągle aktualne, zobowiązanie ciągle trwające, wynikające z Bożego polecenia, lecz także z faktu, że to, co radosne, dobre – nie można zatrzymywać tylko dla siebie. Dzielmy się więc tą radosną prawdą o zmartwychwstaniu Pana!
Czytany 169 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png