7 kwietnia 2019

Napisał
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU


J 8,1-11

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał.
Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?”. Mówili to, wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć.
Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi.
Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.
Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: „Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił?”. A ona odrzekła: „Nikt, Panie!”. Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz”.


     „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień.”
Chyba jedna z bardziej znanych scen biblijnych. Przed Jezusem zostaje postawiona kobieta, która została przyłapana na grzechu cudzołóstwa. Według Prawa ST powinna być surowo potraktowana, powinna być skazana na śmierć przez ukamienowanie. Zgromadzeni wokół Chrystusa czekają na Jego decyzję w odniesieniu do niej. Jak się wydaje, został przygotowany dylemat bez dobrego rozwiązania. Jeśli poprze karę śmierci dla niej, postawią Mu zarzut, że nieszczere jest Jego nauczanie, tak bardzo podkreślające miłość dla człowieka. Ponadto będzie można Go oskarżyć przed władzami rzymskimi, bo przecież to ta władza miała zarezerwowane dla siebie prawo skazywania na śmierć. Jeśli stanie w jej obronie – będzie można Go oskarżyć o nie przestrzeganie prawa Mojżeszowego. Zbawiciel jednak nie nawiązuje do tej kobiety w sposób bezpośredni, ale dotyka życia Swoich oponentów. Mówi o tym, że prawo do oskarżania innych ma właściwie ten, kto sam jest bez winy, bez grzechu. Dlatego też naszym dążeniem powinno być przede wszystkim zatroskanie o nasze własne postępowanie, o naszą wierność Bożej nauce. Trwający czas Wielkiego Postu jest dla nas bardzo dobrym momentem do podjęcia takiej troski. Łatwo nam bowiem przychodzić oceniać, krytykować, potępiać zachowanie innych ludzi – podczas gdy własnym życiem, dążeniem do coraz większej wierności nauce Ewangelii Chrystusa Pana – już mniej bywamy zatroskani lub w ogóle nie zajmujemy się tą naszą postawą. W pierwszym rzędzie bądźmy zatroskani o naszą wierność nauce Zbawiciela, bądźmy zatroskani o nasze zdążanie drogą prowadzącą do zbawienia.
Czytany 173 razy
ks. Jan Krupka

Ks. kan. Jan Krupka jest rzecznikiem Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej i wykładowcą Pisma Świętego w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży. Jest jednym z redaktorów Głosu Katolickiego, a także konsultantem w Radiu Nadzieja. Od wielu lat przygotowuje codzienne rozważania ewangeliczne "Słowo Życia" emitowane na antenie diecezjalnej rozgłośni, a także w wielu miejscach w internecie.  

Dane kontaktowe

Kuria Diecezjalna w Łomży
ul. Sadowa 3
18-400 Łomża

tel: 86/ 216 25 91

kuria@diecezja.lomza.pl

 

 

Projekt i wykonanie

spesmedia.png